NFF-O årsmøte 2014

NFF-O årsmøte 2014
16.12.2014 13:43
NFF-O årsmøte 2014
1. STEMMESEDDEL ÅRSMØTE NFF-O 2014
1
2
3
4
5
Serienavn
1. Godkjenning av årsberetning 2013
2. Godkjenning av regnskap 2013
3. Godkjenning av budsjett for 2015
4. Godkjenning av foreløpig regnskap for 2014
5. Godkjenning av foreløpig årsberetning for 2014
1. Godkjenning av årsberetning 2013
2. Godkjenning av regnskap 2013
3. Godkjenning av budsjett for 2015
4. Godkjenning av foreløpig regnskap for 2014
5. Godkjenning av foreløpig årsberetning for 2014
Godkjent
66
65
65
64
61
2. 1. Godkjenning av årsberetning 2013
1
2
Navn
Godkjent
Ikke godkjent
Navn
Godkjent
Ikke godkjent
N
Antall
66
0
66
3. 2. Godkjenning av regnskap 2013
1
2
Navn
Godkjent
Ikke godkjent
Navn
Godkjent
Ikke godkjent
N
Antall
65
0
65
4. 3. Godkjenning av budsjett for 2015
1
2
Navn
Godkjent
Ikke godkjent
Ikke godkjent
0
0
0
0
1
N
66
65
65
64
62
NFF-O årsmøte 2014
16.12.2014 13:43
Navn
Godkjent
Ikke godkjent
N
Antall
65
0
65
5. 4. Godkjenning av foreløpig regnskap for 2014
1
2
Navn
Godkjent
Ikke godkjent
Navn
Godkjent
Ikke godkjent
N
Antall
64
0
64
6. 5. Godkjenning av foreløpig årsberetning for 2014
1
2
Navn
Godkjent
Ikke godkjent
Navn
Godkjent
Ikke godkjent
N
Antall
61
1
62
7. Valg av styre til NFF-O
Valg
Det avholdes valg i forbindelse med årsmøtet i NFF-O. Det er bare en kandidat pr. verv, og det skal velges et styremedlem og tre varamedlemmer.
Man trenger ikke avgi stemme for alle vervene.
Valgkomiteens innstilling til styre for NFF-O:
Følgende er på valg:
Styremedlem (for 2015-2016): Urd Andestad, Helsedirektoratet
Varamedlem (for 2015): Kristin Kvande, Statens legemiddelverk
Varamedlem (for 2015): Ane Horvei Andersen, Stavanger kommune
Varamedlem (for 2015): Kjersti Aarskog, Helsedirektoratet (ny)
Ikke på valg:
Styremedlem (for 2014-2015): Anne Marthe Ringerud, Statens legemiddelverk
Styremedlem (for 2014-2015): Mona Skarsaune, HELFO/Helsedirektoratet (ny)Styret konstituerer seg seg og fordeler oppgaver seg i mellom.
1
2
3
4
Serienavn
Urd Andestad
Kristin Kvande
Ane Horvei Andersen
Kjersti Aarskog
NFF-O årsmøte 2014
16.12.2014 13:43
Godkjent
67
66
64
64
Urd Andestad
Kristin Kvande
Ane Horvei Andersen
Kjersti Aarskog
8. Urd Andestad
1
Navn
Godkjent
Navn
Godkjent
N
Antall
67
67
9. Kristin Kvande
1
Navn
Godkjent
Navn
Godkjent
N
Antall
66
66
10. Ane Horvei Andersen
1
Navn
Godkjent
Navn
Godkjent
N
Antall
64
64
11. Kjersti Aarskog
1
Navn
Godkjent
N
Navn
Godkjent
Antall
64
64
N
67
66
64
64
NFF-O årsmøte 2014
16.12.2014 13:43
12. Valg av valgkomite - styret foreslår Hilde Røshol og Harald Lislevand som medlemmer til valgkomiteen:
1
2
Serienavn
Hilde Røshol
Harald Lislevand
Godkjent
67
65
Hilde Røshol
Harald Lislevand
N
67
65
13. Hilde Røshol
1
Navn
Godkjent
Navn
Godkjent
N
Antall
67
67
14. Harald Lislevand
1
Navn
Godkjent
Navn
Godkjent
N
Antall
65
65
15. Styret foreslår Jørgen Huse som revisor.
1
Navn
Godkjent
N
Navn
Godkjent
Antall
68
68