Referat RU-møte, tirsdag 27.1.2015 kl. 16.15

Referat RU­møte, tirsdag 27.1.2015 kl. 16.15 Tilstede: Realistutvalget​
: Marie Eide, Lars Peller, Roymond Olsen, Marie Larsen Matematisk Fagutvalg​
: Kim­Erling Bolstad­Larssen, Jonas Virtanen Biologisk Fagutvalg​
: Margot Nyeggen Geofysisk Fagutvalg:​
Håvard Espenes Nanos:​
Mikko Saraste Fagutvalget for integrert lektor­og adjunktutdanning​
: Eili Ommedal Kjemisk Fagutvalg: ​
Eivind Storm­olsen Fakultetsrepresentant i Studentparlamentet:​
Linn Merethe Fakultetsstyrerepresentant​
: Ellen Birgitte Fagutvalget ved institutt for Informatikk: ​
Patrick Monslaup Fagutvalget ved institutt for Geovitenskap: ​
Marie Eide Fagutvalg for Miljø­ og Ressursfag: ​
Ikke møtt (Meldt i fra) Heliks:​
Morsal Saba Fagutvalget for Fysikk og Teknologi:​
Fredrick Bratlie, Andreas Hagen Linjeforeningen for Fiskehelse og Havbruksbiologi:​
Sindre Rosenlund STIM:​
Oda Almeland Integrerbar: ​
Andreas Gilje Sjøberg Studentparlamentet: ​
Magnus Nygaard Møteleder: Roymond Olsen Referent: Roymond Olsen 1. Oppmøte, pizza 2. Orienteringer ­ Samarbeid med VGS/promotering Ru skal innføre et samarbeid og promoteringsarbeid mot videregående skoler rundt om i landet. Hvor hovedfokus blir rekruttering til matnat og naturvitenskap ­ Mastersermoni. Regi av fakultetet, mulig de ønsker innspill fra RU og evt. hjelp til småting når det nærmer seg. Trenger honorerte frivillige ­ Skapordning RU jobber med å innføre en ny skapordning som et bedre alternativ til det som er i dag. 3. Gjester ­ Magnus fra Studentparlamentet skal snakke litt om fadderuken Problematisk med obligatorisk undervisningsopplegg i fadderuka, matnat har HMS­kurs i kjem110 fredag hver gang det er fadderuke, og dette setter en demper på torsdagen. (Kurset varer hele dagen, og er obliatorisk for alle som skal ta kjem110) Ofte er det introduksjonsforelesninger i innføringsfagene, noe som ikke er obligatorisk, men føles obligatorisk for studentene, og fører kanskje til at de deltar mindre i fadderuken ­ Andreas Gilje leder av Integrerbar Integrerbar ligger fremdeles ute på anbud, Andreas viser bilder av layout til baren. Antatt ny åpningstid vil være etter påskeferien. Kapasiteten vil være 128 mennesker, grunnet ventilasjonskapasitet. ­ Livar Bergheim om arrangementkoordinering Livar fortalte litt om arrangementkoordinering på matnat, og hvordan det fungerer. RUF skal jobbe for å holde dette vedlike. 4. Budsjett 2015 ­ Til godkjenning av RU Godkjent av RU med klart flertall 5. Fagkritisk dag RU diskuterte om det var problematisk at fagdagen var plassert på samme dag som fagkritisk dag. Det blir vanskelig å få i gang store arrangementer og opplegg når halve dagen er opptatt. Interessekonflikt rundt det å promotere fakultetet før 12 og være kritisk etter 12 (for frivillige studenter) RUF skal følge opp de forskjellige fagutvalgene og sørge for at alle har et opplegg på dagen. (5. Mars) Magnus fra Studentparlamentet kom med en idé om selvrefleksjon rundt faget eksempel fra hans eget felt “Hvorfor kunne ikke sammenliknende politikere forutse berlinmurens fall?” Andre eksempler er saker o.l. ved fakultetet vi ønsker å sette fokus på. Dette trenger ikke være negativ kritikk. Etter samtaler med studiesjef har vi blant annet diskutert sensur og emneevalueringer. ­> Det er flere som får sensur på eksamen senere enn 3 uker etter eksamen. Emneevalueringer i store fag er viktig (over 50 studenter). Hvordan kan vi sammen med fagansvarlig sørge for bedre evalueringer og endringer i faget i forhold til pensum, forelesninger, grupper osv… NB: konstrutiv kritikk er også viktig. 6. Arbeidsgruppe for emneevaluering og studiekvalitet ­ Diskutere om vi skal opprette et studentdrevet utvalg som skal jobbe spesielt med sen sensur, pensumlister og annet relatert til studiekvalitet. Det var interesse for å jobbe med dette. RUF jobber videre. Det skal i tillegg opprettes en ny gruppe som skal se på digitalisering på matnat. 7. Arrangementer dette semesteret ­ Venterlekene ­ BFU jobber med å få i gang et matnat­arrangement ­ Pre opening integrerbar Mulig egen pre­åpening for alle som har vært med å hjulpet til. 8. Suppleringsvalg Grunnet utveksling og masterskriving har vi frafall på to personer Lukket valg. Lappene telles. Ny/nye representanter presenteres ved møteslutt. ­
­
­
­
­
Kandidater: Joris Schwitters Margot Nyeggen Morsal Saba Anne Drotting NYE REPRESENTANTER: ​
Joris Schwitters ​
og​
Morsal Saba 9. Eventuelt ­ Arbeidsgruppe for innovasjon og entrepenørskap, trenger en student. Legger ut på RU sin facebook side. (En viktig del av arbeidet har så langt vært å kartlegge utdanningskultur innen innovasjon og entreprenørskap og samarbeid som har blitt jort til i dag. 3 studenter med 4 andre i arbeidsgruppa) ­ Hvordan øke valgoppslutning til studentparlamentet på matnat Mange som ikke vet hva studentparlamentet går ut på. Alle partiene var samlet ved inngang til RFB i fjor for å drive valgkamp, men problemet vi drøftet på møtet av at vi får vite lite av hva de holder på med resten av året, saker som angår matnat må komme bedre ut til studentene. Det er ofte kun mye aktivitet i valguka. ­> Ha en liten kampanje på matnat hvor vi jobber for å øke valgoppslutning. 8. Faddersjef: ­ Internasjonal ansvarling Internasjonale studenter i fjor var misfornøyde med opplegget, fordi de ikke er vant med norsk drikke­kultur. De ønsket et litt mer skreddersydd program for dem. Vi tilsetter en egen stilling som kun skal jobbe med dette i fadderuken 2015