Det handler ikke bare om forsikring Det handler om at 130 års

Entusiasme
Det handler ikke
bare om forsikring
Dra nytte av bergensregionens viktigste nettverk
- bli medlem i Bergen Næringsråd
Det handler om at
130 års erfaring
utgjør en forskjell
hvis du får bruk
for hjelp.
Ønsker du å påvirke din egen hverdag og din bedrifts
ramme­betingelser og være tilstede der det skjer?
Planlagte aktiviteter i 2014:
Vil du treffe andre næringsdrivende, kunnskapsmiljøer
og politikere i åpne nettverk?
29. januar: Debattmøte om bybanetrasé til
Åsane
Søker du inspirasjon, informasjon og kunnskap?
5. februar: Bedriftsiaden 2014
Vil du ha mulighet til synliggjøre deg og bedriften
din ved å være en del vår regions viktigste nettverk?
Da bør du bli medlem i Bergen Næringsråd.
10.-11. februar: Hovedveiene i Norge
18. februar: Handelsnæringens utsikter,
utvikling og utfordringer
20. februar: Bergensregionens dag, Trondheim
11. mars: Internasjonalt karrieretorg
Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike nærings­
aktører og mellom næringslivet og omverdenen. Vi arrangerer
rundt 150 møter hvert år, fra store konferanser til mindre
frokostmøter og seminarer. Totalt er rundt 15.000 mennesker
innom våre møter i løpet av et år.
Kontakt for innmelding:
Telefon: 55 55 39 07
[email protected]
Les mer. Meld deg på. Meld deg inn.
www.bergen-chamber.no
Postadresse:
Postboks 843 Sentrum
5807 Bergen
Følg oss på: facebook.com/bergenchamber
Besøksadresse:
Olav Kyrresgt. 11
5014 Bergen
Følg oss på: twitter.com/BergenChamber
29. april: Generalforsamling
11. juni: Fornybarkonferansen
21. august: Hordaland på børs
28. august: Bakgårdsfesten
2. september: Transport- og logistikkdagen
14. november: Årskonferansen
Mer informasjon om arrangementene vil bli publisert
på våre nettsider www.bergen-chamber.no og sendes
også ut på epost til alle våre medlemmer.
Har du spørsmål eller innspill til oss, ta gjerne
kontakt på [email protected]
Frydenbøs viktigste jobb
er utvikling og leveranse av produkter
og tjenester som bidrar til å skape
entusiasme hos forbrukerne.
Frydenbø er et familieeid konsern med virksomhet innen tre områder - bil/båt,
næringseiendom og maritim industri. Vi sysselsetter over 500 medarbeidere,
og entusiasme har vært vår drivkraft i snart 100 år.
BIL: Minde: 55 59 97 00 | Åsane: 55 53 68 00 | Bergen Vest: 55 50 15 40
Sandane: 57 86 61 00 | Sogndal: 57 67 34 00 | Førde: 57 83 72 00 | Kristiansand: 38 04 90 00
BÅT: Bergen: 55 52 30 00 | Sætre: 99 27 88 00 | EIENDOM & INDUSTRI: 55 15 37 70
Vi tar deg og din bedrift på alvor
I Tryg har vi sett det meste og vi
vet hvilke risikofaktorer som finnes
i ulike bedrifter og bransjer. Hos
oss møter du 130 års erfaring
med forsikringsbransjen, noe som
reflekteres i de råd og løsninger
du får fra oss. Vil du vite mer om
hvordan vi kan hjelpe din bedrift?
Ring 04040 eller se tryg.no
www.frydenbo.no
Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2014:
30
SAMSPILL // 0114
SAMSPILL // 0114
31