Forusstrandaturen 7,2 KM

Dronninggraven
Hu
44
s
ie- t bakk aberg
v
K ne
en tu
Dykjelbk.
Fritidsgården
Dy
k j elv
.
dev
Hed eKubrgbet
be
K
Uls
hagbeenrg-
U
Ul krolsberg
sb ke erg n
bk
.
dev.
Gml.
Ulsberget
Bjød
nabe
en
Fo
r
F O R U S
svå
g
e
ran
Fo
Ø S T
en
Forusstranda
S A N D N E S
Tor
n
ero
sev
.
20
Gamleveien
Foruss
le
tta
Geitastova
20
For
u
Forusskogen
us
v.
Tra
vb
an
ev.
sv.
Sjøv.
Eventyrv.
Gandsfjorden
Kart: Ellen Jepson
Petro
leum
been
een
Fiskaneset
daOd gen
ha
Foru
s
Torvb
Forusmyra
v.
Forus
toil
Forus travbane
M
v.
ård
g
t
id
Nad
stubbabeergn
erv
.
Hed
B
stieevern
Jeg
Ga
n
re
Ned selvåge
G au
Knudamyrå
idrettspark
U
leitlsber
et g-
get
S le t t es t
n
åge
lv
use
.
ra n d v
raen
b.
G
tunause
et lDykjels
letta
tor
a
Stavanger
British School
dsb
erg
et
Nåd
l
kna and
use sne
Ask
ildb
een
N. S
Strandsv.
Gausel skole
Eikeberget
Forus båthavn
20
Nåd
lan
Jåtten bydelshus
D
v i eb yret
k. r.
Gautesete skole
Gausel kirke
Heddå
ndes v.
Tarjei Bo
v.
Frøystad
Westergårdv.
Gautesetehallen
Foruss
t
Gl
K
get
k aen
set
23
18
14
20
TUR NUMMER 16
Forusstrandaturen
7,2 KM
TILGJENGELIG
Fra båthavna i Slettestrandveien rusler du langs grønne turveier
oppover forbi Gausel stasjon og opp mellom knausene i vår eneste
«fjellkjede». Du passerer Eikeberget, Nådlandsberget og Ulsberget
med sin fantastiske utsikt, bygdeborg og krigsminner. Her opplever du
loddrette dramatiske berg og flott eikeskog i solvarme sørhellinger. Og
er du heldig, får du kanskje se opp-ned-mesteren spettmeisen på en
trelegg. Urbane turveier tar deg gjennom travle Forus, før du krysser
grensa og avlegger en snarvisitt i Sandnes. Gjennom skogen ved
Myklaberget er du omgitt av eventyr. Og Rissabærstranden kan friste
til en dukkert i sjøen og kanskje en matbit. Du slår følge med toget
forbi kornsilo og mølle ved Oddahagen, inn mellom husene og ned på
Forusstraen. Den flotte turveien slynger seg mellom gamle båtstø og
lune viker før trekronene i vår yngste edelløvskog danner et grønt
takk for turen opp mot den blå himmelen.
BELYST
ENKELTE UNNTAK
PARKERING
UTSIKTSPUNKT
BADEPLASS
KULTURMINNE