lagt ut for salg kan få konkurranse satser på nye tjenester

24
Mandag 9. februar 2015
Ambita-offensiv Vil ut av skyggen
NY HVERDAG: Ambitas
nye profil er fortsatt såpass
fersk at kollegene tar bilde av at
markedssjef Sindre Landmark blir
fotografert. FOTO: ERLEND WESSEL CARLSEN
„„Lagt ut for salg „„Kan få konkurranse „„Satser på nye tjenester
Nytt liv på blåblå kur
TJENESTER: Etter 27 år i glemselen har Ambita har fått ny giv
med nytt navn, profil og et ønske om en klar synlig profil utad.
ERLEND WESSEL CARLSEN
[email protected]
– Vi går inn i 2015 med godt mot.
I lilla omgivelser omkranset av
selskapets nye profil fortelle markedssjef Sindre Landmark om ambisjonene for Ambita, hvis navn på
italiensk betyr nettopp ambisjon.
Selskapet som i snart 30 år har
holdt på i det stille som en leverandør av eiendomstjenester til
kommuner, banker og eiendomsmeglere under navnet Norsk Eiendomsinformasjon vil nå frem i
lyset.
– Vi satser stort på brukervennlighet. Vi vil at det skal være en god
opplevelse å bruke våre tjenester.
De som har benyttet seg av selskapets tjenester vil trolig påpeke at
det ikke var en dag for sent, og for
å gjøre dataene ekstra tilgjengelige
har selskapet ansatt både en analytiker og en webdesigner.
– Vi ønsker å være mer synlige.
Til salgs
Selv om Ambita har satset på lille,
er det en klar blåblå eim over selskapet.
Regjeringen har opphevet selskapets monopol på tjenesten,
samt satt selskapet på listen over
bedrifter staten vil selge seg ut av
eller ned i.
– Det å ha næringsdepartemen-
tet som eier er veldig profesjonelt,
og vi har fått et veldig offensivt
styre med blant annet Tormod
Hermansen og Toril Nag.
At departementet har snudd
opp-ned på hverdagen deres etter at
Solberg-regjeringen tok over virker
ikke å ha påvirket selskapet.
– Jeg opplever at vi har løftet
oss i forbindelse med at vi er blitt
konkurranseutsatt.
– Hvordan ser du for deg en
fremtidig konkurranse?
– Det er ikke snakk om noe
dot.com-løsning, men eventuelle
tradisjonelle aktører. Samtidig er
dette samfunnskritisk data. Hvis
ikke systemene er oppe får ingen
Ambita
„„ Tidligere Norsk Eiendomsinfo.
„„ Driver eiendomsregisteret med
tilhørende tjenester.
„„ Eies av Nærings- og fiskerideparte-
mentet, men er satt på salgslisten.
„„ Omsatte for rundt 320 millioner i
fjor.
„„ Har 65 ansatte fordelt på Oslo og
Bergen.
lån heller. Vi er navet mellom meglere, bank og kommune.
Papirløst
Ambita består av eiendomstjenesten Infoland, Eiendomsregisteret,
samt konsulent- og verifiseringstjenester. Sistnevnte muliggjør
elektronisk tinglysning og digital
signering.
– Før tok det kanskje 10 til 14
dager å få lån. Digitalt går det
på to-tre dager. Det er dette som
forventes i dagens samfunn, og de
som allerede har tatt dette i bruk
får fortrinn.
– Samtidig sparer man kundens
tid, og unngår feil og misforståelser
med ulike versjoner.
Landmark sier selskapet har
rundt fire av fem banker på kundelisten, men at de kommer til å
satse enda mer på bank og finans
fremover, samt kanskje en eller to
bransjer til.
– Digitialisering og forenkling
vil bare styrke dette ytterligere.
Samtidig kan vi gi bankene og forsikringsselskapene oversikt over
porteføljen når de skal låne penger
igjen, slik at den kan diversifiseres
best mulig.