Brosjyre Barnas verdensdager

HVEM OG HVOR?
ASKER: Asker kulturhus og bibliotek
Arrangør: Asker kommune v/Asker kulturhus (inkl. Radar), bibliotek, kulturskole
BODØ: Stormen Bodø, Arrangør: Stormen bibliotek og Stormen konserthus
FINNSNES: Kulturhuset Finnsnes, Arrangør: Kulturhuset Finnsnes
FREDRIKSTAD: Værste – Kulturskolen i Fredrikstad
Arrangør: Østfold kulturproduksjon (ØKP) og Fredrikstad kulturskole
FØRDE: Førdehuset, Arrangør: Førdefestivalen og Førde kommune
GOL: Gol ungdomsskole, Arrangør: Gol kommune
GRIMSTAD: Fagskolen, Arrangør: Kulturtjenesten, Grimstad kommune
HAMMERFEST: Arktisk kultursenter.
Arrangør: Hammerfest kommune ved kultur og idrett
HARDANGER: Kvam kulturskule, Arrangør: Kvam kulturskule
LARVIK: Sliperiet og Kulturhuset Bølgen
Arrangør: Larvik kulturskole i samarbeid med Bølgen kulturhus og KulturCentralen
LEVANGER: Campus Røstad (HiNT) Levanger
Arrangør: Musikk i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag (Levanger)
LILLEHAMMER: Kulturhuset Banken, Arrangør: Kulturhuset Banken
MANDAL: Buen kulturhus, Arrangør: Mandal kommune.
NARVIK: Narvik kulturhus, Arrangør: Musikk i Nordland
OPPDAL: Oppdal kulturhus, Arrangør: Barnas kulturfestival og Oppdal kulturhus
OSLO: Grønland kulturstasjon, Arrangør: Rikskonsertene
SKIEN: Ibsenhuset, Arrangør: Skien kommune, kulturavdelingen
STAVANGER: Stavanger Kulturhus, Sølvberget
Arrangør: Stavanger Kulturhus, Sølvberget
SUNNDAL: Sunndal kulturhus. Arrangør: Sunndal kommune.
TRONDHEIM: Kultursenteret ISAK, Arrangør: Trondheim kommune
TYNSET: Tynset kulturhus, Arrangør: Tynset kommune/kulturtjenesten
ÅS: Kulturskolen i Ås, Gamle Åsgård skole, Midtgard fritidsklubb, Ås Kulturskole
Arrangør: Kulturskolen i Ås/Ås internasjonale kultursenter
Design: Kristian Ulyses Andaur. Forsidebilde av danser Lavleen Kaur, foto Cathrine Jakobsen
HELE VERDEN
PÅ ETT STED!
HVA ER BARNAS
VERDENSDAGER?
”
Hvert år stopper verden opp en liten stund og bretter seg ut i all sin prakt når
den reiser på kryss og tvers gjennom Norge. Den har favnen full av musikk,
dans og kunst. Inne, ute, oppe, nede – overalt er det morsomme ting å være
med på!
På Barnas verdensdager kan man oppleve kulturuttrykk fra mange verdenshjørner
gjennom å prøve selv på verkstedene, se forestillinger, konserter og utstillinger.
Du vet aldri helt hva som venter deg, det kan være forskjellig fra gang til gang:
Street-dance fra Uganda, capoeira fra Brasil, Bollywood-dans fra India, orientalsk
dans, cubansk salsa, tamilsk musikk og dans, toner fra Peru og Bolivia,
DJ-verksted, gamelan fra Indonesia, henna-maling, eventyr eller trommer fra
Vest-Afrika. Rom som er pyntet til trengsel og markedsplasser som lukter av god
mat, krydder og te forsterker opplevelsen av å være på reise.
Barnas verdensdager passer for både store og små i familien.
Det er ingen aldersgrense og alle aktiviteter er gratis!
BAKGRUNN
Barnas verdensdager ble arrangert av Rikskonsertene første
gang i 1999 som en del av Oslo World Music Festival. Siden den
gang har den vært et fast punkt på programmet. I Mangfoldsåret 2008, ble det åpnet opp for at Barnas verdensdager
skulle kunne slå rot i andre deler av landet og nå arrangeres
det Barnas verdensdager i de fleste fylker.
Selv om Barnas verdensdager bare varer en dag, gir
arrangementet ringvirkninger i lokalmiljøet både i forkant
og etterkant av selve dagen. Folk som vanligvis ikke møtes,
møtes og folk som vanligvis ikke samarbeider, samarbeider.
”
Barnas verdensdager ga oss en vik
tig
retning på det lokale mangfoldsar
beidet!
André Ruud, Asker kulturhus
Barnas verdensdager er spennende og interessant
å jobbe med fordi vi trekker veksler på det lokale
kulturlivet samtidig som vi inngår i et nasjonalt
nettverk.
Frid Berge, Skien kommune
”
Venting er et sentralt ord når man snakker
om beboerne på
Veumalléen Asylmottak... Barnas verdensd
ager gir et
avbrekk i en noen ganger grå hverdag. Bebo
erne som deltar
under arrangementet får en følelse av å bli
sett og opplever
at andre ønsker å bli kjent med dem og dere
s kultur.
Frøydis Jensen, Barnefaglig ansvarlig, Veum
Norsk Folkehjelp
alléen Asylmottak,
BLI MED!
Har du lyst til å bidra med noe under Barnas verdensdager
der du bor eller finne ut mer prosjektet?
Her finner du mer informasjon:
www.rikskonsertene.no/bvd
Du kan også kontakte prosjektleder Pia Regine Østby Johannesen:
Tlf: 93 03 81 75. E-post [email protected]