Last ned PDF

Nyheter og informasjon fra Proteket | Nr. 3/2013
Varige løsninger
www.proteket.no
Fremtiden er digital
For oss tannteknikere har digitale produksjonsmuligheter vært tilstede i lang tid. Helt siden Proteket
ble etablert i 2003 har vi digitalisert modeller, og det gjør
vi i stor grad fortsatt. Først nå i 2013 har etterspørselen
etter å kunne motta digitale avtrykk inntruffet for fullt.
I Proteket har vi god erfaring med denne moderne avtrykksog produksjonsteknikken. Det begynte i 2012 da vi deltok i et
prosjekt/studie i samarbeid med Universitetet i Umeå, ved
Per Tidehag, hvor vi mottok 100 digitale avtrykk samt
produserte protetikken. Vi er nå Norges eneste “3Shape
Trios Ready Lab™”.
I Proteket er vi opptatt av digitalisering. Så lenge innovasjoner
fungerer, er det enkelt å argumentere for hvorfor vi er opptatt av nettopp dette. Vi driver i høyeste grad med håndverk,
men digitale verktøy kan være gode hjelpemidler til
kvalitetssikring og effektivisering. Vi lanserte Proteket
Online i 2008, fordi vi hadde tro på å standardisere bestillingsprosessen av protetikk. Dette ble en suksess. I 2009
installerte vi i samarbeid med 3M Espe Nordens eneste
Lava fresesenter. Det ble en suksess.
I Proteket fortsetter vi satsningen på digital teknologi. Vi kan
i dag motta digitale avtrykk fra alle åpne systemer. Vi designer
og får produsert bl.a. distanser, skjeletter, kapper, partielle
proteser og ferdige arbeider rundt om i hele verden. Vår jobb
er å finne den beste leverandøren til hvert enkelt kasus.
Noen ganger er det i vårt laboratorium på Ullevaal Stadion,
andre kasus produseres best i Sverige, Danmark, Finland,
Tyskland, USA, Taiwan eller Kina. Uavhengig av produksjonssted, er det tannteknikerne i Proteket som kvalitetssikrer og
garanterer for alle produktene vi leverer. Det er derfor det er
så viktig for oss med veiledning, løsning og garanti.
Til deg som kunde og samarbeidspartner av Proteket
lanserer vi nå tilbud om leasing av 3Shape Trios Pod Color.
Vårt tilbud er enkelt og rimelig – det består i å premiere
lojalitet ved at vi bærer deler av leasingkostnaden for din
klinikk.
Alle har ulik tilnærming til digitaliseringen, og vi har fått
spesialistkandidat Bjørn Einar Dahl, ved Det odontologiske
fakultet, til å oppsummere noen betraktninger rundt intraoral
skanning.
Anders Myrvold
Morten Thorstensen
Stilling: Tanntekniker, ansvarlig
for digitalavdeling
Begynte i Proteket: Mars 2013
Har ansvar for: CAD/CAMavdelingen
Har bakgrunn fra: Tanntekniker
og daglig leder i Dental Studio
Presentasjon av
medarbeider
Med teknologisk utvikling i et kreativt miljø er jeg
i mitt rette element. Å lede Protekets CAD/CAMavdeling gir meg utfordringer jeg trives med.
Mulighetene innen dagens tannteknikk er nærmest
uendelige, og å få lov til å lede an i denne utviklingen er
utrolig spennende. Min morsomste utfordring er å finne
frem til teknologiske løsninger som er stabile og solide, og
som gir mulighet for å bringe den menneskelige, kreative
tannteknikerkunsten inn i den digitale hverdagen. Den
kunstneriske delen av tannteknikken skal videreføres selv
om design og produksjon digitaliseres. Det er viktig for meg.
Da jeg var liten gutt, var jeg ofte med far på jobben i Dental
Studio, og husker godt hvor fascinert jeg var av det nitidige
arbeidet som lå bak hver eneste krone. Jeg skulle bli tanntekniker! Etter mange år i produksjonen på Dental Studio,
var det min tur til å ta over ansvaret for implantatarbeider og
CAD/CAM produksjon der som daglig leder. Det var da interessen for den digitale utviklingen i vår bransje virkelig skjøt
fart.
Nå som Dental Studio er en del av Proteket, kan jeg
fokusere enda mer på den digitale utviklingen av tannteknikerfaget og samtidig kjenne lab-lukten i klærne etter endt
arbeidsdag.
Faglig
Digitale eller tradisjonelle
avtrykk; hva velger vi nå?
Avtrykk for indirekte fremstilte protetiske konstruksjoner har
man de siste 50-60 årene tatt med gummielastiske
materialer som polyeter eller silikon. Det har siden 1987, og
introduksjonen av Sironas CEREC 1, vært mulig å ta digitale
avtrykk av den preparerte tannen og deretter få erstatningen
fremstilt direkte i tannlegepraksisen. Med introduksjonen av
CEREC Connect kan tannlegen sende sitt digitale avtrykk til
tanntekniker for fremstilling av den protetiske konstruksjonen.
Systemet til Sirona med den intraorale skanne-enheten Cerec
AC Omnicam og fresemaskinen MCXL har en relativt høy
investeringskostnad. For de som ikke ønsker, eller ikke har
behov for en lokal fresemaskin, har det i løpet av de siste
årene kommet systemer for kun digital avtrykkstagning. Det
finnes blant andre Trios fra 3Shape, Lava C.O.S. fra 3M ESPE
og det siste tilskuddet Apollo DI fra Sirona. Disse systemene
gir oss direkte tilgang til den digitale, protetiske verden.
Felles for alle systemene er at man
ved intraoral skanning ikke behøver å
ta det konvensjonelle avtrykket med
gummielastisk materiale. Etter
preparering og tørrlegging fører man
kameradelen til den intraorale
skanneren over den preparerte tannen,
nabotenner og omkringliggende vev.
«Antagonistavtrykk» utføres ved å
skanne den motstående kjeve. Kjeveregistrering gjøres ved å skanne bukkalflatene i de aktuelle kvadrantene mens
pasienten biter sammen i maksimal
interkuspidasjon.
Av Bjørn Einar Dahl
Spesialistkandidat ved
Avdeling for protetikk og bittfunksjon,
Det odontologiske fakultet,
Universitetet i Oslo
”
Felles for alle systemene er at
man ved intraoral skanning
ikke behøver å ta det konvensjonelle avtrykket med
gummielastisk materiale.
Dataene som den intraorale skanneren
innhenter, blir bearbeidet i systemets
datamaskin. Man kan på skjermen
kontrollere at man har fått med seg
alle detaljer på den/de preparerte
tannen/tennene, og at nabotenner og
antagonister er riktig gjengitt. Hvis man
oppdager defekter i det digitale avtrykket, kan man som oftest bare skanne
det aktuelle området, og programmet vil
automatisk legge den nye informasjonen
til den eksisterende informasjonen.
Programvaren presenterer et konstruksjonsforslag der bl.a. erstatningens
dimensjoner kan kontrolleres. For den
som ikke har tid eller interesse for det
videre tanntekniske arbeidet, kan den
digitale filen nå oversendes tanntekniker.
De forskjellige intraorale skannerne produserer til dels ulike digitale filformater.
Noen produsenter har valgt det åpne
STL-formatet mens andre systemer har
proprietære formater. Før man investerer
i intraorale skannesystemer, er det viktig
å verifisere at det tanntekniske
laboratoriet man samarbeider med, kan
motta og behandle de digitale filene.
Når tannteknikeren får den digitale filen,
kan han raskt se om avtrykket er godt
nok for fremstilling av den ønskede
erstatningen. I tannteknikerens
programvare kan han designe alt fra
en singel krone til en fullbro eller et
krevende kombinasjonsarbeid.
Programvaren simulerer også
pasientens artikulasjonsbevegelser.
Tradisjonelt avtrykk
Digitalt avtrykk
Fordeler med digital
avtrykkstagning:
• Bedre smittekontroll; ingen fare for
å kontaminere annet enn den
intraorale delen av skanne-enheten.
Avhenging av hvilket system man
bruker, kan denne sprites av,
autoklaveres eller skiftes.
• Fravær av avtrykksmateriale i
pasientens munn; for noen pasienter
er det en traumatisk opplevelse å få
avtrykksmateriale i munnen.
• Enklere arkivering av avtrykket; det
gjør det lettere for oss å følge
pålegget om å ta vare på det som
skal tilhøre journalen.
• Kostnadseffektiv; etter den initiale
investeringskostnaden tilkommer
som oftest kun en årlig programavgift. Avtrykkene er således
«gratis» i motsetning til hvert
polyeter- eller silikonavtrykk som kan
beløpe seg til kr 75,- til kr 150,- per
kjeve.
• Enklere kommunikasjon med tanntekniker; kasus kan gjennom datamaskinen enkelt diskuteres med
tannteknikeren som befinner seg
langt unna.
• God reklame; pasientene oppfatter
at tannlegen er oppdatert og bruker
de seneste og forhåpentligvis beste
metodene på markedet.
• Mulighet for å produsere protetiske
konstruksjoner uten arbeidsmodell;
for monolittiske erstatninger er det
ikke behov for en fordyrende arbeidsmodell. Konstruksjon og produksjon
kan gjøres digitalt.
• Sparer tid; ved bruk av systemene
med lokal fresemaskin kan man
omgående fremstille den protetiske
konstruksjonen.
• Mulighet for å kontrollere
erstatningens dimensjoner;
programvaren gir beskjed hvis det
ikke er tilstrekkelig plass for
konstruksjonsmaterialet.
Ulemper med digital
avtrykkstagning:
• Påføring av pulver for å øke
kontrasten; gjelder enkelte
systemer.
• Størrelsen på den intraorale delen av
skanneren; de ulike systemene har
på grunn av teknologien ulike
størrelser på den intraorale delen,
men for alle gjelder at de er større
enn en vanlig avtrykksskje.
• Høy investeringskostnad; det kan
være vanskelig å prioritere
investeringen foran andre
investeringer.
• Begrenset indikasjonsområde;
digital avtrykkstagning kan ennå ikke
erstatte konvensjonelt avtrykksmateriale ved alle behandlinger.
• Usikker dokumentasjon; det er ennå
ikke dokumentert at digitale
intraorale avtrykk gir protetiske
konstruksjoner som er like gode eller
bedre enn konstruksjoner produsert
på grunnlag av konvensjonelle
avtrykk.
En studie av Lee og Gallucci fra 2013
viste at tannlegestudenter uten
erfaring med gummielastisk avtrykksmateriale eller intraorale digitale
avtrykk brukte kortere tid på å ta og
fikk bedre kvalitet på et digitalt avtrykk
enn et konvensjonelt avtrykk. Seelbach
et al. viste i 2012 at kroner fremstilt
ved hjelp av avtrykk fra Lava C.O.S.
(3M ESPE), Cerec AC Bluecam (Sirona)
og iTero (Cadent) oppviste samme
presisjon som kroner fremstilt ved
hjelp av et gummielastisk avtrykk. Det
ble også oppsummert at digitale
avtrykk kan være et alternativ til
konvensjonelle avtrykk ved fremstilling
av faste erstatninger. Ender og Mehl
viste i sin artikkel fra 2013 at det ved
avtrykk av hel kjeve ga høyere
presisjon med konvensjonell avtrykkstagning enn med digital intraoral
skanning.
Tannteknikeren har allerede digitalisert
deler av sin produksjon ved å skanne
avtrykk eller arbeidsmodell. Den
digitale filen brukes ved fremstilling av
freste eller sintrede konstruksjoner i
ulike materialer som f.eks. Co-Cr, titan
eller zirconiumdioxid. Nå er det opp til
tannlegene om tiden er kommet for å
være med på den digitale utviklingen.
Varige løsninger | Nr. 3/2013
RETURADRESSE:
Proteket AS
Postboks 3924
Ullevaal Stadion
0806 OSLO
Vurderer du intraoral skanner fra 3Shape
For våre kunder som vurderer Trios Pod Full Color fra 3Shape har vi gleden
av å tilby rabattert leasing. En fast sum per måned, men for hvert digitale
avtrykk øker leasingrabatten din med 1%
Kontakt vår salgssjef Rebekka dersom du ønsker tilbud på intraoral skanner.
Telefon 41 41 55 90 eller [email protected]
Kurs i høst
Send oss en epost om du ønsker å motta elektronisk invitasjon til våre
kurs. Kommenter gjerne hvilket kurs du finner interessant.
Eneste sertifiserte
laboratorium i Norge
Proteket er Norges eneste “3Shape
Trios Ready Lab™”. En sertifisering for
kvalitessikret opplæring og produksjon
av digital tannteknikk.
Har du Cerec skanner
fra Sirona?
Ønsker du informasjon, om hvordan vi kan
ta imot ditt digitale avtrykk fra din Cerec
skanner for produksjon av protetikk?
Kontakt Morten på 21 06 31 44 eller
[email protected]
Vi tilbyr følgende kurstema høsten 2013:
SEMENTER
– Metoder og indikasjoner
og
TANNERSTATNINGER
– Materialvalg for krone/bro
Tirsdag 12. november, kl. 17.00–20.00.
Sted: Protekets lokaler, Oslo
AVTRYKK
– Materialer, teknikker og problemer
Tirsdag 24. september, kl. 17.00–20.00.
Sted: Protekets lokaler, Oslo
Norges vei til VM
i Brasil
Proteket tilbyr til deg som samarbeidende tannlege og/eller din familie
gratis billetter til Norges kamper mot
Kypros, Sveits og Island.
Kontakt Rebekka på 41 41 55 90, eller
[email protected]
“Først til mølla”-prinsippet gjelder.
Foto i proteketonline.no
Kommende kurs
INTRAORAL SKANNING
– Praktisk gjennomgang og kliniske erfaringer
FARGEUTTAK M/FOTO
Du kan legge kliniske bilder ved din ordre
i proteketonline.no. I steg 3 av bestillingsprosessen kan du trykke på “legg til filer…”
og laste opp bilder du har på din datamaskin. Bildene vil lagres som en del av
din ordre.
– Tips, råd og innstillinger
IMPLANTATRETINERT
PROTETIKK
– Ulike CAD/CAM- løsninger
Proteket AS, Besøksadresse: Sognsveien 75A, 0855 Oslo
Postadresse: Postboks 3924, Ullevaal Stadion, 0806 Oslo, Tlf: 21 06 31 31
Epost: [email protected] | www.proteket.no | www.proteketonline.no
thoresen grafisk as
Kontakt Rebekka på 41 41 55 90 eller
[email protected] for påmelding eller spørsmal vedrørende kurs.