KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V AIMPOINT MICRO T

MONTERINGSPROBLEMER
Dersom håndtaket (8) er for hardt eller for løst, løs ut
håndtaket (8) og juster justeringsskruen (9) til ønsket
lukkekraft oppnås ved tiltrekking av håndtaket (8).
Se Fig. 3 og Fig. 4.
2.2. PROSEDYRE VED BRUK
2.2.1 Nullstilling
Micro T-1 sikte leveres i midtstilt posision. Normalt betyr
dette at kun små justeringer er nødvendig forutsatt at
våpenskinnen (Picatinny Rail) er ordentlig justert.
NB! Justeringsskruen (9) skal aldri strammes når håndtaket er
i fast stilling. Etter de første skuddene, sjekk at siktet fortsatt
sitter godt fast.
ADVARSEL: Ikke vri på side- eller høydejusteringsskruene
dersom du møter motstand. Høydejusteringsskruen (5) sitter
oppå siktet, mens sidejusteringsskruen (5) sitter på høyre
side.
a) Åpne (fjern) linsedekslene (12).
b) Skru av-/påbryteren (4) med klokken til det røde punktet
har tilstrekkelig kontrast i forhold til målet.
c) Fjern dekslene (1) til høyde- og sidejusteringsskruene (5),
en av gangen. Bruk enten de to knottene (passer i hull på
skruene (5)) på toppen av dekselet (passer i hull på skruene
(5)) eller det medfølgende verktøyet (11A) for justering av
skruene (5).
NB! Hvert klikk på justeringsskruen (5) tilsvarer ca 13 mm
justering av punktet ved treffpunkt på 100 meter (3 mm på
25 meter og 26 mm på 200 meter).
Fig 3.
Fig 4.
d) Sett knottene i toppen av dekselet (1) eller på verktøyet
(11A) i hullene på justeringsskruen (5) og skru som følger:
skruen mot klokken.
skruen med klokken.
mot klokken.
med klokken.
e) Bekreft innskytingen ved å fyre av minst tre skudd mot et
innskytingsmål.
Sjekk treffene på målet for å bekrefte middeltreffpunkt.
Gjenta prosedyren om nødvendig.
f) Etter siste skudd, kontroller at montasje og sikte sitter
godt fast.
g) Skru av-/påbryteren (4) til posisjon 0 (mot klokken).
h) Fest linsedekslene (12).
KAPITTEL III
BRUK UNDER EKSTREME FORHOLD
a) Ekstrem varme (fuktig eller tørr). Ingen spesielle
forholdsregler.
b) Ekstrem kulde. Ekstrem kulde kan forkorte batteriets
levetid. Ekstrem kulde kan også gjøre at av-/påbryteren (4)
blir litt hardere å skru på enn ved normale temperaturer.
c) Salt luft. Ingen spesielle forholdsregler.
d) Sjøsprøyt, vann, gjørme og snø. Pass på at batteridekselet
(2) og de to dekslene på justeringsskruene (1) er lukket før
siktet utsettes for sjøsprøyt, vann, gjørme, snø eller før
man har siktet i vann. Bruk kun håndkraft på dekslene til
justeringsskruene (1) og bruk verktøyet (11B) for å skru til
batteridekselet (2). Behold linsedekslene (12) på når siktet
ikke er i b ruk. Rens linsene med linsepapir/klut og tørk
siktet så fort som mulig etter at det har vært utsatt for vann,
sjøsprøyt, gjørme eller snø.
e) Støv- og sandstorm. Behold linsedekslene (12) på når
siktet ikke er i bruk.
f) Bruk i høyden. Ingen spesielle forholdsregler.
ADVARSEL:
med linsepapir/klut. Hvis linsepapir/klut ikke er tilgjengelig:
- for fjerning av støv og smuss (f eks sand, gress), blås bort
støvet.
- for rengjøring av linsene: fukt linsene og tørk av dem med
en ren myk klut.
KAPITTEL IV
HVA GJØR JEG HVIS...
4.1 DET RØDE PUNKTET IKKE VISES
Batteriet er tomt:
Bytt batteri.
Batteriet ikke er korrekt innsatt: Ta ut og sett inn batteriet
på nytt, med (+)
mot dekselet.
Batteriet ikke får god kontakt:
sett inn batteriet på nytt.
Defekt av-/påbryter:
kontakt verksted.
4.2 SIKTEJUSTERING ER UMULIG
Justeringsskruen går ikke lenger: Sjekk at siktet er stabilt
i forhold til våpenet.
Treffpunktet beveger seg:
Sjekk montasjen og
våpenrailens stabilitet.
KAPITTEL V
VEDLIKEHOLD
a) Dette siktet trenger intet spesielt vedlikehold dersom det
brukes under normale forhold.
b) Under ekstreme værforhold; vennligst se kapittel III.
c) Ha alltid linsedekslene på når siktet ikke er i bruk.
Bruks- og vedlikeholdsanvisning for
AIMPOINT MICRO T-1 + LRP
ordentlig (hvis de er våte) før linsedekslene settes på.
e) For å rengjøre linsene, se NB! under Kapittel III.
Aimpoint AB
Jägershillgatan 15
SE- 213 75 Malmö, Sweden
Phone +46 (0)40 671 50 20
Fax +46 (0)40 21 92 38
e-mail: [email protected]
www.aimpoint.com
© Copyright 2011. Contents property of Aimpoint. All rights reserved. Art no. 13364-0
KAPITTEL I
1.1 GENERELT
solid rødpunktsikte utviklet primært for brukere i politiet og
forsvaret.
Aimpoints rødpunktsikter er designet for bruk ved sikting
med begge øynene åpne, noe som øker årvåkenheten og
reaksjonstiden i ulike situasjoner. Takket være parallaksefri
design følger den røde prikken øyets bevegelser selv om
behov for sentrering. Dessuten tillater siktet ubegrenset
”eye-relief” og er kompatibelt med 1., 2. og 3. generasjons
nattoptikk.
Aimpoint Micro T-1 bruker det nye ”Advanced Circuit
Aimpoints unike presisjon og enkelhet i bruk med svært lavt
energiforbruk.
Med Micro T-1 siktet har Aimpoint introdusert et siktesystem
som gir maksimal ytelse i minst mulig format.
1.2 SPESIFIKASJONER
Optikk
Driftsprinsipp:
Optisk forstørrelse: 1X
Øyeavstand:
Ubegrenset, ingen sentrering
nødvendig.
Blenderåpning:
20 mm
Punktstørrelse:
4 MOA (1.2 mRad)
Optisk coating:
NVD kompatibel
Lysintensitet:
12 posisjoner hvorav 4 NVD,
8 for dagslys og 1 ekstra kraftig.
Punktjustering:
Manuelt
Punktfarge:
RØD (bølgelengde 650 nm)
Optisk signatur:
Ingen, etter 10 m.
Batteri
Batteritype:
Batterilevetid:
3 V lithium, CR2032, 1 stk.
Mer enn 5 år ved kontinuerlig
(dag og natt) bruk på pos.
8 av 12 og mer enn 10 md på pos.10
av 12. Normalt 500 000 timer ved
NVD-innstilling. Batteriet kan sitte
i inntil 10 år.
Ovenstående gjelder ved oppbevaring i romtemperatur og
ved bruk av kvalitetsbatterier.
Dimensjon:
Høyde optisk akse:
62 mm x 57 mm x 58 mm (LxBxH)
18, 30 , eller 39mm
over Picatinny Rail,
avhengig av om, og hvilken
spacer som er montert.
Vekt komplett med spacer: 152 gram
Siktejustering:
Justeringsområde ±1 m på
100 meter i side og høyde,
1 klikk = 13 mm på 100 m.
Materiale – siktehus:
Ekstrudert,
høykvalitets aluminium.
Hard anodisert,
Materiale – linsedeksel:
Gummi, matt svart
Min./Maks. Temperature:
-45° C til +71° C,
oppbevaring og bruk.
1.3 PLASSERING AV HOVEDKOMPONENTENE
KAPITTEL II
BRUK UNDER NORMALE FORHOLD
2.1. MONTERING OG FORBEREDELSE FOR BRUK
Advarsel: Forsikre deg om at våpenet ikke er ladd og at
våpenet er sikret før du monterer, demonterer eller foretar
vedlikehold på siktet.
2.1.1 PLASSERING AV BATTERI
a) Fjern batteridekselet (2) ved å skru det mot klokken.
b) Sett inn et batteri (type CR2032) med plussiden (+) mot
dekselet.
2.1.2 MONTERING AV SIKTET PÅ VÅPENET
våpen med MIL-Std 1913 Picatinny Rail. Forsikre deg om at
valgt spor i skinnen er rent og fritt for smuss.
Løsne håndtaket (8) ved å løfte det opp og ut til siden. Se
Fig. 1.
Fest siktet i valgt spor i skinnen. Kontroller at rekylstopperen
på undersiden av montasjen griper inn i sporet på skinnen.
Stram til håndtaket (8) slik at siktet sitter fast. Se Fig. 2.
Vær forsiktig ved batteribytte. Før du setter på dekselet (2),
sjekk at o-ringen fortsatt er på plass og at denne er uskadd
(ikke nødvendig når siktet er nytt). Dersom ringen ikke sitter
riktig kan det oppstå vannlekkasje, med påfølgende skader.
c) Fest batterilokket (2) ved å skru med klokken inntil det
stopper. Bruk kun det medfølgende verktøyet (11B).
d) Sjekk at rødpunktet fungerer ved å vri av-/påbryter (4)
med klokken.
Siktet påvirkes ikke av rensemidler for våpen, smøremidler,
olje eller insektmidler.
1. Deksel justeringsskrue
(2stk)
2. Batterideksel
3. Batteri (type CR2032)
4. Av-/påbryter, justering av
lysintensitet
5. Justeringsskruer
6. Avstandsstykke
7. Montasje, LRP
8. Lever håndtak, LRP
9. Justeringsskrue, LRP
10. Montasjeskruer (4stk)
11. Verktøy (3 funksjoner)
12. Linsedeksel, gummi
Fig. 1
Fig. 2
Følg instruksjonene under
Fig. 1 – 4 for montering
av sikte og montasje på
skinnen.