EGENERKLÆRING OM HELSE VED TATOVERING

EGENERKLÆRING OM HELSE VED TATOVERING
Jeg erklærer herved at jeg har fylt 18 år.
Jeg lider ikke av hjertefeil, jeg har ikke epilepsi, HIV, hepatitt, gonorè eller andre sykdommer som
gjør at en tatovering kan medføre fare for meg selv eller andre. For eksempel sterk allergi, psoriasis
eller andre hudsykdommer, og jeg lider heller ikke av noen blødersykdom. Jeg er ikke påvirket av
alkohol eller andre narkotiske stoffer.
Jeg lider ikke av noen form for fysisk eller mental sykdom som vil influere på mitt velbefinnende
som en direkte eller indirekte følge av min beslutning om å la meg tatovere på nåværende tidspunkt.
Det skal presiseres at overnevnte er beskrevet for at artisten skal inneha mest mulig informasjon
vedrørende din helse før en tatovering utføres. Er du syk eller ikke føler deg vel, trenger kroppen din
den energien den har til å bli frisk på, og en tatovering bør revurderes.
Jeg sier meg villig til å følge alle instrukser vedrørende behandlingen av min tatovering mens den
gror. Jeg er klar over at jeg må bekoste et hvert ekstra-arbeid som må gjøres som følge av at jeg
ikke har fulgt disse instruksjonene. Jeg er også klar over at føtter og hender har grovere hud enn
andre steder på kroppen og farger gror ofte lysere der selv med god etterbehandling. Det blir ikke
gitt rabatt på ekstra-arbeid ved tatoveringer på slike steder, og dette bør vurderes før man velger ett
sted for sin nye tatovering.
Utstyret som blir brukt er enten engangsutstyr, utstyr som er tildekket av engangsemballasje eller
utstyr som er sterilisert ved bruk av autoclave, og utgjør derfor ingen smittefare. For å minimere
infeksjonsfare i en nylaget tatovering er det viktig å følge artistens råd og veiledning om etterbehandling.
Jeg fritar artisten for ethvert ansvar, og har selv det fulle ansvar for enhver konsekvens av at jeg har
latt meg tatovere. Jeg er også kjent med at om jeg uten å vite det, lider av en sykdom som først gir
seg til kjenne etter tatoveringen er tatt, er artisten og studioet uten ansvar.
Navn:
Fødselsdato:
Gateadresse:
Postnummer / sted:
Sted / dato:
Signatur: