Egersund til Stavanger - Utstein Pilegrimsgard

Pilegrim
i Dalane og på Jæren
Egersund – Stavanger
26. – 30. juni 2015
Arrangør:
Turledere:
Utstein Pilegrimsgard
Anne Lise Matre
Margun Pettersen
Antall:
Overnatting:
Pris:
maks12 deltakere
Campinghytter o.l.
kr 3 800
Å være pilegrim
Starte dagen med morgenbønn i ei campinghytte
Vandre med ryggsekk på gamle ferdselsveier
Tråkke i sand og over beitemarker
Prate eller være stille
Høre lyden av bølgene – og en bil i det fjerne
Se
sol, hav
vindmøller og en høyblokk
Stoppe og be i kirkene langs veien
Gå, spise, gå … og gå
Tømme hodet for tanker
Lage mat på et campingkjøkken
Avslutte dagen med kveldsbønn
Velkommen til å være med
på pilegrimsvandring
fra Egersund til Stavanger domkirke!
Fredag 26. juni
Etappe:
Tema:
Egersund – Brusand
Takk
Tog fra Stavanger klokka 09.54 er i Egersund kl 11.02.
Tog fra Kristiansand kl09.09 er i Egersund kl 11.08.
(Det tas forbehold om ruteendringer)
Kl 11.15:
Start fra Egersund stasjon
langs den gamle jernbanen til
Maurholen stasjon, videre mot
RV 44 og ca 1 km langs denne,
så Vestlandske hovedvei til Ogna.
Ettermiddagsbønn i Ogna kirke.
Lørdag 27. juni
Etappe:
Tema:
Brusand – Obrestad
Livet og døden
Vandring langs jærkysten forbi
Kvassheim fyr, så RV44 via Haarr
før vi går ut til sjøen igjen.
Middagsbønn i Varhaug kapell.
Søndag 28. juni
Etappe:
Tema:
Obrestad – Bore
Byrdene
Vandring fra Hå gamle prestegård,
over Håelva og videre langs strendene.
Middagsbønn med nattverd i
Orre gamle kirke.
Mandag 29. juni
Etappe:
Tema:
Bore – Sola
Gud i hverdagen
Vandring nordover langs havet.
Kveldsbønn på Himmel og Hav.
Tirsdag 30. juni
Etappe:
Tema:
Sola – Stavanger domkirke
Ved målet
Morgenbønn i Sola ruinkirke.
Vandring på gangveier og sykkelstier langs Hafrsfjord og Stokkavannet
fra Sola til Stavanger domkirke.
Avslutning i Stavanger domkirke ca kl.15.
Foto: Thor-Jørgen Skjelbred
Informasjon og påmelding
Dette er fjerde året vi arrangerer Pilegrimsvandring langs denne leia
og vi har gode erfaringer fra de tidligere turene.
Turen er ganske krevende med dagsetapper på opp til 22-25 km på
varierende underlag. Vi går mye i sand og det er bekker å krysse
underveis. Bagasjen bærer vi med oss selv. Det legges opp til enkel
standard med overnatting i dobbelt-/flermannsrom i campinghytter o.l.
Matlaging og andre praktiske gjøremål blir et felles ansvar.
Vi besøker en kirke hver dag og dagen rammes inn av tidebønner.
Prisen inkluderer mat og overnatting i medbrakt lakenpose.
Påmelding til
Margun Pettersen
Stavanger bispedømmekontor
Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger
e-post: [email protected]
tlf :
51 84 62 74 / 95 47 57 17
Påmeldinger registreres fortløpende så lenge det er plass.
Innbetalingsfrist 1. mai 2015
Ved evt. forfall pga. sykdom kan kr 2500 refunderes.
DEN NORSKE KIRKE
www.utsteinpilegrimsgard.no
Stavanger bispedømme