LDPS akutteam folder - Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg DPS
E-post: [email protected]
Oslo Kommunale Legevakt
og Psykiatrisk Legevakt
Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (DPS) er en
psykiatrisk avdeling tilhørende Lovisenberg Diakonale
sykehus. DPS`et tilbyr psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
for bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og
St.Hanshaugen. Akutteamet tilhører Seksjon for ambulant
virksomhet (SAV).
-------------------------------------------------HVEM ER VI?
Akutteamet på Lovisenberg DPS er et tverrfaglig team
som består av helse- og sosialfaglig personell som
psykiater, lege, psykolog og sykepleier / vernepleier med
videreutdanning i psykisk helsearbeid.
HVA GJØR VI?
Akutteamet foretar vurderinger og undersøkelser av
psykisk helsetilstand, hos personer over 18 år, som er i
behov av øyeblikkelig hjelp i forbindelse med akutte
situasjoner og kriser. Du kan kontakte oss på telefon eller
henvende deg direkte i Hagegata 32. Dersom det er
hensiktsmessig kan vi besøke deg hjemme eller møte deg
et annet sted.
Lovisenberg DPS Akutteamet Hagegata 32 0653 Oslo
Tel: 24074500 Fax: 24074551 E-post: [email protected]
HVEM KAN HENVENDE SEG?
Alle som er i behov av øyeblikkelig hjelp for å få vurdert sin
psykiske helsetilstand, på vegne av seg selv eller andre.
Lovisenberg DPS tilbyr psykiatrisk spesialisthelsetjenester for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og
St.Hanshaugen.
HVORDAN ARBEIDER VI?
•  Vurdering av psykisk helsetilstand
•  Støtte og veiledning
•  Oppfølging ved kriser
•  Ambulant funksjon
•  Mobilisere og involvere nettverk
•  Veilede og gi råd til familie, pårørende og
samarbeidspartnere
•  Vurdere behov for oppfølging ved Tøyen DPS, opphold
ved Seksjon Døgn – eller sykehusinnleggelse
Vi tilbyr inntil 4 oppfølgende konsultasjoner etter
førstegangsvurdering.
--------------------------------------------------Direkte nr til Akutteamet:
24 07 45 00
---------------------------------------------------