Ung i Sandnes 2013 - Gand Videregående Skole

UNGDOMSUNDERSØKELSEN
“UNG I SANDNES 2013”
AV TOTALT 3357 ELEVER SOM SVARTE PÅ
UNDERSØKELSEN VAR 2466 AV DISSE FRA
UNGDOMSSKOLEN.
AV ALLE ELEVENE SOM DELTOK, SVARTE 916
PÅ ETT RUNDSPØRRINGSSKJEMA.
 DETTE ER UNIKT FOR SANDNES KOMMUNE.
FRITID OG SKOLE
Trives du på skolen?
100
75
50
25
0
Nei, svært dårlig
Nei, nokså dårlig
Ja, nokså godt
Ja, svært godt
Hvor godt trives du i nærområdet der du bor?
100
75
50
25
0
Svært godt
Godt
Passe
Dårlig
Svært dårlig
Hvor mange ganger har du.. i løpet
av ei uke? (Fritid – hjemmeorientert)
2-5 ganger
100
1 gang
75
50
25
0
Tegnet, malt
eller skrevet
dikt hjemme på
egen hånd
Besøkt nabo
Gjort noe
sammen med
mor og far
(drevet med
hobby, spill,
trening eller
lignende)
Besøkt familie
Hjulpet til
Vært hjemme
hjemme
hele kvelden
(vasket, ryddet,
laget mat o.s.v.)
Er du, eller har du tidligere vært med i
noen organisasjoner, klubber, lag eller
foreninger - etter at du fylte 10 år?
100
75
50
25
0
Ja, jeg er med nå
Nei, men jeg har vært
med tidligere
Nei, jeg har aldri vært
med
Hva gjorde du i helgen?
(Sitater knyttet opp mot fritid og skole)
PSYKISK UHELSE
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du
med ulike sider av livet ditt?
Misfornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd
Fornøyd
100
75
50
25
0
Vennene
dine
Foreldrene Det norske
dine
samfunnet
Helsa di
Lokalmiljøet Skolen du
der du bor
går på
Utseendet
ditt
Noen påstander om hvor fornøyd du er
med livet ditt – Selvbilde
“Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er”
hele 47% sier at dette passer ganske godt,
4% sier dette passer svært dårlig,
“Jeg er ofte skuffet over meg selv”
45% sier det passer svært dårlig
24% sier det passer ganske godt
“BE YOURSELF,
EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN”
Har du i løpet av den siste uka vært
plaget av noe av dette? (Angst)
100
Veldig mye plaget
Ganske mye plaget
Litt plaget
Ikke plaget i det hele tatt
75
50
25
0
Plutselig
redd uten
grunn
Stadig redd Nervøsitet, Matthet
eller
indre uro
eller
engstelig
svimmelhet
Lett for å
gråte
Lett for å
klandre deg
selv
Har du i løpet av den siste uka
vært plaget av noe av dette?
Følt ensomhet
56% er ikke plaget
Veldig mye plaget:
9%
Søvnproblemer
40% sier de er ikke
plaget i det hele tatt,
men hele 35% sier
de er litt plaget
Deprimert eller trist
Ikke plaget i det hele tatt: 48%
13% er ganske plaget
Følt at alt er et slit
Flertallet sier de er litt plaget
31% sier de ikke er plaget
i det hele tatt
“I ungdata-undersøkelsen fra Sandnes 2010 viste det seg at mange
unge sliter med psykiske vanskeligheter. Hvorfor tror du det er slik?”
«Det er veldig tøft å være ungdom, fordi man
kan føle et stort press….» Jente, 9 klasse
«Selvtillit, depresjon, mobbing, facebook, livet
generelt, vold, tanker, syn, venner, sorg,
selvmordstanker, overgrep og mer står bak.
Grunner bak dette kan være massevis, og jeg vet
at det e flere mennesker som sliter og trenger
hjelp, og jeg vet selv at flere ikke vil ha hjelp og
tar sitt eget valg og ikke lar noen eller noe blanne
seg. Men da kan det ende opp med selvmord.
Derfor trenger flere vite hvordan sine barn har
det. Det er utrolig viktig.» Jente, 9 klasse
MOBBING
Andelen som utsettes for eller deltar i plaging,
trusler eller utfrysning på skolen eller i fritiden.
Minst ukentlig
Omtrent hver 14. dag
Omtrent en gang i måneden
25
20
15
10
5
0
Hender det at du er med på plaging, Blir du selv utsatt for plaging, trusler
trusler eller utfrysing av andre unge på eller utfrysing av andre unge på skolen
skolen eller i i fritida?
eller i fritida?
Hvor mange ganger har du opplevd eller gjort
noe av følgende i løpet av den siste måneden?
(Mobbing via mobil og internett)
50
6 ganger eller mer
2-5 ganger
1 gang
40
30
20
10
0
Mottatt
Mottatt
Sendt
Sendt
mobbemeldinger mobbemeldinger mobbemeldinger mobbemeldinger
via mobiltelefon mens du har via mobiltelefon mens du har
chattet på
chattet på
internett
internett
Nettmobbing via sosiale medier har økt kraftig den siste
tiden. Hva tror du kan gjøres for å redusere dette?
RUSMIDLER
Røyker du?
100
75
50
25
0
F
L
E
R
T
A
L
L
Hovedfunn: FLERTALLET røyker IKKE.
Har aldri røykt Har røykt før,
Røyker
men har sluttet sjeldnere enn
helt nå
én gang i uka
Røyker
ukentlig, men
ikke hver dag
Røyker daglig
Snuser du?
100
75
50
25
0
F
L
E
R
T
A
L
L
Hovedfunn: FLERTALLET snuser IKKE.
Har aldri brukt Har brukt før, Snuser sjeldnere Snuser ukentlig, Snuser daglig
snus
men har sluttet enn én gang i men ikke hver
helt nå
uka
dag
Hender det at du drikker noen
form for alkohol?
100
Hovedfunn: FLERTALLET drikker IKKE.
75
50
25
F
L
E
R
T
A
L
L
0
Aldri
Har bare smakt Av og til, men Nokså jevnt 1-3
noen få ganger ikke så ofte
ganger i
som månedlig
måneden
Hver uke
Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene,
hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol
at du tydelig har kjent deg beruset?
100
75
50
25
Hovedfunn: FLERTALLET har ikke drukket så mye
alkohol at de kjente seg tydelig beruset.
F
L
E
R
T
A
L
L
0
Aldri
En gang
2-4 ganger
5-10 ganger
Mer enn 10
ganger
Hvor mange ganger har du gjort eller opplevd
følgende i forbindelse med at du har drukket
alkohol? (Alkoholrelaterte problemer)
GUTTER
VS.
JENTER
13%
Kommet opp i slagsmål i fylla
5%
15%
Vært full og hatt sex som
du angrer på etterpå
10%
23%
Kranglet med, eller skjelt ut
noen fordi du var full
27%
18%
Vært så full at du har befunnet deg på et
sted uten å huske hvordan du kom dit
23%
Sitater fra åpne spørsmål,
med fokus på alkohol, røyking og snusing.
Var med venner uten å
drikke alkohol.
Jente, 10.klasse
Har du noen gang brukt noen av
følgende stoffer? (Narkotikabruk)
Ja, 6 ganger eller mer
Ja, 2-5 ganger
Ja, en gang
25
20
15
10
5
0
Zetacylllin Anabole GHB, GBL Fleinsopp
("kanel") steroider
Ecstacy Amfetamin
Kokain
Heroin,
opium
LSD
Hasj,
marihuana,
cannabis
Har du i løpet av det siste året - siste 12
måneder - blitt tilbudt hasj eller marihuana?
100
Hovedfunn: FLERTALLET har i løpet av det siste
året IKKE blitt tilbudt hasj eller marihuana
75
50
25
F
L
E
R
T
A
L
L
0
Ja, flere ganger
Ja, en gang
Nei, aldri
FREMTID OG
FAMILIE
Hvordan tror du din framtid vil bli?
(Forventninger til fremtiden)
44% tror ikke de blir
arbeidsledige, men
16% tror at de blir det
9% tror ikke de vil ta
høyere utdanning,
61% tror de vil gå på
75% mener de vil få et
universitet eller
godt og lykkelig liv,
høyskole
2% tror de ikke vil få det
Forhold til foreldre
FLERTALLET mener de har et godt forhold til sine foreldrene
8% mener at
foreldrene IKKE
aksepterer dem
som de er
MEN!
24% sier at foreldrene
ikke kjenner eller
snakker med deres
venners foreldre
Kun 28% sier at
foreldrene vet hva de
bruker internett til
1 av 5 krangler ofte
med sine foreldre
23% mener at
foreldrene er lite
opptatt av hva
de driver med
1 av 4 sier at foreldrene er skuffet
over dem og at ofte forteller dem hvor
dumme og håpløse de er
Sitater hentet fra åpne spørsmål,
med fokus på foreldre.
VENNER
Har du minst en venn som du kan stole
fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?
100
75
50
25
0
Ja, helt
sikkert
Ja, det tror Det tror jeg Har ingen
jeg
ikke
jeg ville kalle
venner nå
for tiden
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?
Øker statusen
Minker statusen
100
75
50
25
0
Å røyke
hasj
Å røyke
sigaretter
Å drikke Å være god Å være i
Å ha
Å være god Å være Å ha et bra Å være til å
seg full
til å slåss opposisjon moteriktige på skolen flink i idrett utseende stole på
til voksne
klær
Sitater hentet fra åpne spørsmål,
med fokus på venner
”I HELGEN SOV JEG
HJEMME MED
MINE TRE BESTE
VENNER”
Gutt, 8 klasse.
TAKK FOR OSS!
Bilde kilder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://themooreconsortium.blogspot.no/2013/01/dynamic-transformation-building-your.html
http://www.couriermail.com.au/news/queensland/judicial-backlog-costs-families-dearly/story-e6freoof1226412776757
http://baxon.mikebaxter.info/?p=434
http://www.fritidforalle.no/samarbeidsprosjektet-aktiv-fritid-for-alle-/satser-paa-inkluderingsarbeid.aspx
http://www.stonnington.vic.gov.au/residents-and-services/youth-services/communities-that-care/
http://www.blackhealthzone.com/wp-content/uploads/2012/12/drugs.jpg
http://bloggfiler.no/kjosern.blogg.no/images/363294-8-1294694447849.jpg
http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/100146529/minimum-alcohol-pricing-not-an-absolutely-terrible-idea/
http://web.njcu.edu/programs/asap/content/how_to_help_a_friend_with_a_drinking_problem.asp
http://www.huffingtonpost.com/2012/02/22/bringing-up-bebe-do-frenc_n_1294273.html
http://camtaylor.net/2012/10/17/the-pathway-to-now/
http://www.cherrybam.com/friendship-comments.php
http://www.mninstitute.com/front-page/2012/12/12/what-im-secretly-thinking.html
http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Helse-og-sosialsektoren/Oppfolgingstjenester/AktivFritid/
http://www.dagbladet.no/2010/12/18/tema/klikk/mat/drikke/14767987/
http://quiz.start.no/?p=play&quizID=34631
http://www.hypnomobil.no/2010/hypnoterapi-mobilis/røykeslutt-med-hypnose