Nye Opoint blir ledende nordisk medieovervåker

Opoint og Infopaq Sverige fusjonerer
Nye Opoint blir ledende nordisk medieovervåker
Medieovervåkingsselskapene Opoint og Infopaq Sverige slår seg sammen og
blir en av Nordens største medieovervåkere med 170 ansatte og over 1.800
kunder. Det sammenslåtte selskapet vil få navnet Opoint og Terje Andersen,
som idag er administrerende direktør i norske Opoint, blir konsernsjef i det
nye nordiske selskapet.
Infopaq er idag Sveriges største selskap innen medieovervåking og medieanalyse. Opoint er den
nest største medieovervåkeren i det norske markedet og er en ledende internasjonal innholdsog teknologi-leverandør innen medieovervåking. I tillegg vil medieovervåkeren Newspoint i
Polen og Infopaqs produksjonsselskap i Estland inngå i nye Opoint.
”Opoints visjon er å være det ledende selskapet for medieovervåking og medieanalyse i Norden.
Vi opplever sammeslåingen av Opoint og Infopaq som en naturlig konsekvens av utviklingen i
medieovervåkingsmarkedet og som et offensivt grep som vil komme kundene tilgode gjennom
bedre og mer komplette tilbud og løsninger,” sier det nye selskapets konsernsjef, Terje
Andersen, i en kommentar.
Nye Opoint fortsetter som del av Media Intelligence Alliance, der også danske Infomedia er med.
Selskapet har ambisjoner om betydelig vekst de neste årene, både i det nordiske markedet og i
andre land. Nye Opoint eies av Amedia Vekst og en dansk investorgruppe som står bak Infopaq
Sweden AB.
Landsjef i Norge, Jon Anders Tangnes, peker på at fusjonen skaper en ny stor, sterk aktør i det
nordiske markedet, som vil kombinere teknologi med lang og bred kompetanse innen
medieovervåking og medieanalyse, både nordisk og internasjonalt. Mange av de to fusjonerte
selskapenes kunder har etterspurt mer nordisk innhold: ”Dette er vi nå i stand til å gi dem.
Gjennom denne fusjonen får nå det nordiske markedet tilgang til den absolutt største kildelisten
for medieovervåking fra én leverandør,” sier Jon Anders Tangnes.
Konsernsjef Terje Andersen opplyser at Opoint og Infopaq har ulike styrker som nå samles til
felles nordisk satsing: ”Opoint er en av de ledende aktørene på det internasjonale markedet på
grunn av sin ledende teknologi og i Norge med en ny portal som setter ny standard for
medieovervåking. Infopaq har lang erfaring innen avansert medieanalyse og spesialleveranser,”
sier Andersen.
Foruten Terje Andersen vil ledelsen i det sammenslåtte selskapet bestå av: Linda Swan som CFO,
Rune Kleveland som CTO, Jon Anders Tangnes som landsjef i Norge, Linda Fors som VD i Sverige
og Estland og Robert Stalmach som landsjef i Polen.
Styreleder for Opoint blir Johan Röhss, som blant annet har erfaring fra ICA, Bilia og Investor.
Representanter fra både Amedia Vekst og den danske investorgruppen sitter i det nye styret.
Om spørsmål til fusjonen, ta kontakt med:
Terje Andersen, Konsernsjef Opoint
Mobil: +47 909 92 075
Mail: [email protected]