Et lys for barna som døde tidlig i livet

28
LØRDAGSMAGASIN
Lørdag 11. oktober 2014 Gudbrandsdølen Dagningen
NOEN Å PRATE MED: Ane Hagen fra Fåvang og Marit Lie Hermanrud fra Lillehammer (til høyre) er kontaktpersoner i Landsforeningen for uventet barnedød i vårt distrikt. Et lys for dem som
I
De har opplevde det verste:
Å miste barn og
barnebarn.
Onsdag tennes
lys til minne om
barn som døde
tidlig i livet.
Tekst og foto. Karen Bleken
ngen kan forstå hva det innebærer å miste et barn uten selv
å ha opplevd det. Du blir aldri
samme person som du var
etter å ha opplevd slike tap,
sier Ane Hagen fra Fåvang og
Marit Lie Hermanrud fra Lillehammer.
Som mor og bestemor har de begge
opplevd å miste to små barn.
I 2007 mistet Ane sin datter Sara i
dødfødsel. Året etter døde sønnen
Adrian etter komplikasjoner under fødselen. Han fikk leve i ett døgn.
Marits barnebarn Jesper ble bare en
time gammel. Det er snart ti år siden
han døde. For tre år siden mistet hun
også Jonas, som fikk leve kun i halvannet år.
De to har engasjert seg i Landsforeningen uventet barnedød (LUB), og tilhører i Hedmark/Oppland fylkeslag.
Foreningen står bak årets «Tenn et lys»aksjon. Over hele verden vil det bli tent
lys til minne om barn som døde tidlig i
livet. Samtidig går det ut en oppfordring om støtte. Ved å sende SMS LYS
til 2490 støtter du forskningen på uventet barnedød ved å gi en gave på 50
kroner. Dette gjelder i hele oktober.
Rundt omkring i landet blir det
mange arrangement, blant annet «sorgmunter kveld» på Elverum.
– En slik minnedag er viktig av flere
grunner. Den gir anledning til å stoppe
opp og minnes, snakke om det som har
skjedd. Å miste et barn er mindre tabubelagt enn tidligere. Derfor kan en slik
dag også være til hjelp og støtte for dem
som har mistet barn for mange år siden,
sier Hagen og Hermanrud.
Dette er også en dag for å informere.
Hvert år dør rundt 400 barn mellom
null og fire år i Norge. Rundt 200 barn
dør i dødfødsel og 200 av andre årsaker.
Tallet på krybbedød er redusert
betraktelig takket være kampanjen
«Denne siden opp».
– Vi er svært opptatt av å finne ut
mer om uventet barnedød. Derfor er
det viktig å få fram at pengene som
kommer inn, går til forskning på dette.
Alt arbeid vi gjør i foreningen, er frivil-
LØRDAGSMAGASIN
Lørdag 11. oktober 2014 Gudbrandsdølen Dagningen
29
Vi tenner lys til minne om barna vi mistet,
med håp at andre ikke skal oppleve det
samme som oss.
Ane Hagen og Marit Lie Hermanrud
MINNEDAG: Det dør rundt 400 barn mellom null og fire år i Norge hvert år. Foto: Silje Rindal
m døde tidlig i livet
lig og uten lønn, understreker de to
LUB-representantene.
Både mor Ane og bestemor Marit har
nå kommet så langt i å bearbeide egen
sorg at de stiller opp for andre som har
mistet sine små.
– Jeg ønsker å gi noe tilbake, fordi
jeg opplevde å få så god hjelp selv. Jeg
vil bruke min erfaring til noe positivt,
sier Ane.
I starten følte hun både på skyld,
maktesløshet, hjelpeløshet.
– Å miste barna var helt forferdelig.
At jeg kunne få snakke med noen som
hadde opplevd det samme, gjorde at jeg
greide å komme meg videre, selv om
det var kjempetøft, sier hun.
Det var Marit Lie Hermanrud som stilte
opp som kontaktperson da Ane trengte
hjelp. Nå er Marit en av ti besteforeldrekontakter i LUB.
– Som besteforeldre har du en dobbel sorg: både over ditt barnebarn og
over det vonde tapet ditt eget barn opplever. Bestemor og bestefar trenger
både tid og rom for egen sorg, sier hun.
Hermanrud har medvirket til å lage
heftet «Den doble sorgen», beregnet på
besteforeldre. Hun sitter i landsstyret
og har hatt flere foredrag rundt
omkring i landet.
Det finnes ingen fasit på å håndtere
sorg.
– Sorgen blir ikke verre eller bedre,
FAKTA
LUB tilbyr
„„
sorgstøtte og
fellesskap med
andre etterlatte.
Foreningen
„„
arbeider for å
redusere
barnedødeligheten i Norge ved å
støtte forskning
og forebyggende
tiltak.
bare annerledes. Jeg vil bære med meg
det vonde som skjedde resten av livet,
og blir aldri ferdig med det. Men jeg har
lært meg å leve med det, sier Ane.
Marit og Ane understreker at mye er
normalt i en sorgprosess. Erfaringsvis
er det å få snakke om det som har
skjedd, positivt for de fleste. Det kan gi
håp å møte andre mennesker som har
opplevd det aller verste i livet, men likevel har greid å gå videre. Derfor stiller
de opp som kontaktpersoner for å støtte
og hjelpe dem som har mistet barn.
15. oktober vil det gå en bølge av lys
jorda rundt når de tennes i alle tidssoner (her i Norge klokken 19).
– Det er så viktig at vi gis en anledning til å minnes. Mange kan oppleve at
det blir stille etter en tid. Ingen spør
lenger hvordan det går, og det kan føles
tungt. Det er heller ikke så mange år
siden de døde barna ikke fikk sin egen
grav, slik det er vanlig i dag.
– Etter at mine barn døde, opplevde jeg
at det kom en kvinne på døra som jeg
visste hadde mistet barnet sitt i krybbedød for noen tiår siden. Hun sa bare
at hun visste hva jeg gikk gjennom.
– Fortsatt husker jeg godt den klemmen og de blomstene, forteller Ane.