VG papirutgave her - Codex Advokat

10 10
Onsdag 4. desember 2013
Boligdrømmen
2
ble m areritt
De fleste
tilfellene av
arealsvikt
vil ikke bli
oppdaget.
Arne Sørsdahl, advokat
og ekspert i entrepriserett
FAKTA AREALAVVIK
■I rettspraksis identifiseres takstmann og megler
med selger, noe som
innebærer at selger ansvarliggjøres for uriktige
eller misvisende opplysninger som er gitt i takst
og prospekt.
■Når boligen viser seg å
være betydelig mindre
enn det som var oppgitt,
er selger ansvarlig for at
det er gitt uriktige opplysninger.
■Arealavvik rammes av
avhendingslovens
bestemmelser om uriktige
opplysninger, jfr. avhendingslovens § 3-8, og for
nyoppførte boliger i bustadoppføringslovens §
27.
Kilder: Advokat Finn Linde
Eriksen, advokat Arne Sørsdahl
FAMILIENE VIL
SAKSØKE: Det er ikke
bestridt at det er gitt feil
arealopplysninger ved
salg av ti nye eneboliger i Ski kommune.
Men disse familiene får
ikke pengene tilbake.
Nå varsler de søksmål
mot utbygger.
● Ti familier betalte for ● Krever 3,5 mill kroner
mer hus enn de fikk
og varsler søksmål
Av MAY LINN GJERDING og
KYRRE LIEN (foto)
SKI (VG) Disse familiene
fikk 30–50 m² mindre
areal hver i eneboligene
enn det sto i prospektet. Boligselger innrømmer arealavvik, men
vil ikke gi prisavslag.
I annonsen lovet boligselger
dem «mer hus for pengene»,
men da husene sto ferdig oppført fikk kjøperne mange
kvadratmeter mindre enn
hva de hadde betalt for.
Nå varsler ti familier som
kjøpte splitter nye eneboliger
i Ski søksmål mot utbygger.
De krever til sammen 3,5 millioner kroner i prisavslag for
areal de ikke fikk.
De betalte en kvadratmeterpris på ca. 16 000–21 000
kroner for ti eneboliger i boligfeltet.
– Frekt
– Det er ubestridt at familiene
har betalt for areal de ikke
fikk. Når de er snytt for totalt
398 m², er det ganske frekt av
utbygger å nekte å gi prisavslag, sier advokat Finn Linde
Eriksen, ekspert i boligrett.
DNB Eiendom var megler
og bekrefter i brev til kjøpere
feil i salgsoppgave, og et arealavvik på mellom 38–50 m².
Utbygger Røis Gård beklager,
men avviser erstatningsansvar:
«Megler erkjenner at det er
gitt feil arealopplysninger
med de aktuelle salgene. Megler opplyser at det ikke har
hatt innvirkning på kjøpene,
ettersom det i ettertid er solgt
flere boliger med korrigert
arealopplysninger til høyere
pris,» skriver styreformann
Per Asle Ousdal ved Røis
Gård til familienes advokat.
Ousdal fremholder at det
ikke foreligger noe verditap.
– Det er beklagelig at salgsoppgavene ikke har gjengitt
faktisk areal korrekt. Det be-
klages selvsagt av selger og
utbygger på vegne av megleren. Selger blir selvsagt identifisert med feil begått i salgsoppgavene, men det er megleren som må ta ansvar for at
det kom feil i prospektet.
– Så utbygger ga utelukkende
korrekte mål til megler?
– I alle fall fra selskapets ledelse. Jeg kjenner ikke til noe
annet.
Advokat Finn Linde Eriksen opplyser at selger har et
soleklart ansvar i saken.
– Selger står ansvarlig for
de uriktige opplysninger som
er gitt, derfor saksøker vi selger, sier han.
DNB Eiendom vil ikke kommentere saken.
– Så langt er ikke DNB Eiendom part i denne konflikten, og da mener jeg det er
riktigst at det er selger som
svarer på spørsmålene fra
VG, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i
DNB.
Boligene i Ski kostet fra 3,6
til 4,2 millioner kroner.
Røis Gård mener at kjøperne burde ha sett at boligene
var mindre på visning.
– Dette er vi uenige i. Boligene går over tre plan, og har
en planløsning som gjør det
vanskelig å anslå areal ut fra
øyemål alene, fastslår Finn
Linde Eriksen.
E-post: [email protected]
– SKJER OVERRASKENDE OFTE
Eksperter opplyser at arealavvik, eller
arealsvikt, skjer overraskende ofte –
og at boligeierne gjerne er intetanende om det.
– I Lovdata er det 150–200 saker som
har vært brakt for retten. Men de aller
fleste tvistesakene om arealavvik går
ikke så langt, men løses ved at partene
inngår forlik, sier entrepriserettsadvokat
Arne Sørsdahl.
Det blir fort penger av hver kvadratmeter som «mangler».
– Selv om dette ikke er matematikk, er
det etter min vurdering relativt opplagt at
du får mer for en bolig hvis den presenteres som 90 kvm kontra 80 kvm, sier
Sørsdahl.
Advokat Eivind Arntsen påpeker at
arealsviktsakene er en gjenganger i
saksbunken, og at mørketallene er store.
– Overraskende ofte kommer vi som
advokater bort i saker der det viser seg at
eiendommen er mindre enn de fikk opplyst da de kjøpte. Hva som fremkommer
av Lovdata er bare toppen av isfjellet.
Undersøkelser fra forsikringsselskapene
viser at 20–25 prosent av alle boligkjøp
ender med mangelinnsigelser, sier Arntsen som er redaktør for flere juridiske
nettsteder.
SALGSARGUMENT:
–
Boligenes kvadratmeterpris
har blitt brukt aktivt som et
salgsargument ved markedsføring av boligene i annonsering i både i aviser og
på plakater på boligområdet, sier boligkjøpernes advokat Finn Linde Eriksen.
Foto: JAN PETTER LYNAU