Ekstra sider

Stå opp mot urett
Inntektene fra årets TV-aksjon NRK går til
Amnesty International under slagordet
«Stå opp mot urett». I Møre og Romsdal
er det behov for mer enn 3.000 bøssebærere, og nå kan du melde deg og gå årets
mest meningsfulle søndagstur den 21.
oktober.
Retten til å mene, tro og si hva man vil er
universell, men i mange land straffes det
fremdeles hardt å heve stemmen mot
makthaverne. Årets TV-aksjon NRK heter
derfor «Stå opp mot urett» og retter
fokus mot å hjelpe modige mennesker
som blir kneblet, forfulgt og fengslet for
hva de sier, hvem de er eller hva de står
for.Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon og
har bidratt til å løslate flere enn 50 000
samvittighetsfanger, til å hindre tortur,
stanse henrettelser og gi be-skyttelse til
aktivister i fare.
Amnesty vil bruke inntektene til å intensivere arbeidet med å etterforske og
dokumentere overgrep, undervise i menneskerettigheter, fremme rettighetene til
kvinner og minoriteter, jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede og stille overgripere
til ansvar. Geografiske områder som er i
fokus er blant annet Russland og ØstEuropa, Midtøsten og Nord-Afrika samt
Kina og Nigeria.
Verdens største innsamlingsaksjon
TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen.
- HAR DU TID TIL Å INVESTERE I ANDRE MENNESKERS LIV?
ER DET DIN TUR Å BLI MED PÅ LAGET?
Kirkens SOS har stor pågang fra mennesker som sliter med livet sitt, og som
gjennomlever kriser av ulikt slag. De
ringer Kirkens SOS og håper å treffe et
medmenneske på telefonen.
Kanskje er du en av dem som de vil treffe
på vår krisetelefon?
Den som blir frivillig blir først tilbudt et
flott innføringskurs over flere kurskvelder
som starter 22. oktober i Ålesund og 23.
oktober for Molde. I løpet av kurset får
en være med på «prøvevakter» sammen
Hvert år organiserer til sammen 7000 personer over hele landet innsamlingen i sin
kommune og sørger for at 100 000 bøssebærere banker på 2,2 millioner dører i
løpet av to timer en søndag i oktober. Les
mer på www.blimed.no. Meld deg som
bøssebærer på www.blimed.no eller på
bøssebærertelefonen 02025.
med en erfaren medarbeider.
Kanskje tenker du at dette er ikke noe
for meg. Ikke slå det fra deg for fort.
Vi inviterer til en samtale for å avklare
nærmere hva en slik tjeneste går ut på.
Vi trenger medmennesker som kan gi av
sin tid, ikke eksperter.
Du vil få undervisning og veiledning
underveis.
Du blir med i et viktig arbeid som nytter,
sammen med ca 100 andre.
Du vil også ha bruk for SOS kunnskap og
Fylkesmann og fylkespolitikere oppfordrer folk til å
melde seg som bøssebærere til årets tv-aksjon.
erfaring både privat og i arbeid.
Det er alltid 2 på vakt.Vaktene foregår fra
godt egnede lokaler i Ålesund eller
Molde.
Det er mulighet for vakt på følgende tidspunkter: Natt kl. 23.00-06.00, formiddag
kl. 06.30-11.30, ettermiddag kl. 13.0018.30 og kveld kl. 18.30-23.00.
For mer informasjon
[email protected]
Kornstad
50-årskonfirmantene i Kornstad var
samlet til jubileum i søndag den 9. september. Etter gudstjenesten var det
middag i menighetshuset. Av de 28
konfirmanter var det 22 som var tilstede, 2 var gått bort. Stemningen blant
jubilantene var på topp, så praten og
mimringen kom lett igang.
- Overhøringa foregikk hele sommeren, så det ble noen turer på sykkel og
til fots over fjellet. forteller Terje Haga.
Ole Folland husket spesielt de noe
hasardiøse sykkelturene over fjellveien,
der spesielt Kjell Inge var en racer som
alltid kom først ned til Follandsvatnet.
Utrolig at det gikk såpass bra som det
gjorde. Ellinor mintes forberedelsen ti
overhøringene med mye pugging.
Det var mye, både bibelhistorie, katekisme og salmer/salmevers som skulle
læres på rams. Ellers ble tiden vi hadde
sammen på framhaldsskolen en periode vi hadde utrolig mye artig og snakke
om.
Her kom det fram mange fantastiske
historier og episoder vi hadde opplevd
der. Det var mange minner som dukket
opp, og vi hadde en fin dag sammen.
Festen ble avsluttet med kaffe og bløtkake.
Bakerst fra venstre : Ove Håndstad, Petter Vågen, Inge Kornstad,Terje Haga, Steinar Eliassen,
Johan Helset, Magne Fladseth. Midten Andreas Ødegård, Per Utheim, Ellinor Olli Tøvik, Kjell
Inge Jørgensen, Ole J. Folland, Einar Tøvik, Leif Ole Dyrseth, Ole Stenberg. Foran: Dagmar
Bjellvåg Wenaas, Lisbeth Folland Thorbjørnsen, Jenny Stene Leithe, Aslaug Kippernes Bøe,
Anne Lise Folland Strand, Kari Rånes Kaspersen, Dagmar Skjørli Håndstad.
Kvernes
Anne Grete Strand Holmen (Fra venstre), Lisbet Bruset Solenes, Kari Eva Stokke Folland og
Mary Rugset Hestvik.
50-årskonfirmantene i Kvernes var
samlet i kirka 16. sept. Etter gudstjenesten, gikk turen først bort til kirkegården der de la ned blomster på graven til en av medkonfirmantene. Av de
ni som ble konfirmert, er hele fire
døde. Så var det middag i Klippen i regi
menighetsrådet. Røkt svinekam, fruktsalat og kaffe og kaker fikk praten på
gli. Jubilantene hadde ikke sett hverandre på mange år, men plutselig var
årene som visket bort og praten gikk
fritt. Den historien fra skole og konfirmasjonsforberedelser den ene ikke av
oss kom på husket noen andre, så det
ble en riktig trivelig ettermiddag!
B re m s n e s
Bakerste rekke fra bildets venstre side: Konrad Gården, Kåre Midtflå, Hilmar Sørvik, Steinar Hestvik, Reidar Honningsøy, Arvid Solheim, Bjarne
Nekstad, John Magne Hansen, Iver Strøm, Nils Heggem, Einar Roksvåg, Ivar Brevik og Magne Kjønnøy. Andre rekke: Liv Øksenvåg, Ole Bergem,
Erling Gustad, Eva Bøe, Marie Nyland, Berit Grønbugt, Aud Dypbugt, Eva Toril Strand, Inger Karin Nedal, Åse Kvistnes (skjult) og Eva Johanne
Uran. Første rekke: Eva Hasseløsæther, Mary Helseth, Anny Sveggen, Bodil Gussiås, Kari Lystad, Astrid Mathisen, Åshild Slettvåg, Hilda Nekstad,
Solfrid Hoel, Hedvig Gården, Dagmar Hasselø og Ellen Sørvik.
På vegne av bremsneskonfirmantene fra 1962 takker vi
Bremsnes menighet for invitasjonen til femtiårsjubileum.
Det ble ei fin og minnerik helg for oss som hadde anledning til å delta.
27 av oss startet med mimrekveld på Karlsens lokaler på
Kårvåg lørdag. Etter 50 år var det de gode minnene som
lettest dukket opp fra hukommelsen. Både stemningen og
menyen, saltfisk og stappe samt blandaball, fikk fart på praten og det er nok ikke bare i barnehager det kan måles
mange desibel. Muntre stubber om opplevelser fra en svunnen tid, bredte latterbølger gjennom forsamlingen og for en
stund svevde tankene lett femti år tilbake.
Søndag var 37 av det store kullet på 78 samlet til en fin
gudstjeneste i kirka vår. Mange av deltagerne gav i etterkant utrykk for at kirkebesøket hadde vært en lys og god
opplevelse.Takk til Carina og Chris!
Før «konfirmantene» ble presentert ble det tent lys for
de fem fra kullet som har gått bort. Disse er: Einar
Nyland, Svein Sørvik,Tore Gustad, Alf Ødegård og Bjørg
Hasselø.
Etter gudstjenesten bar det ut i finværet til fotografering
og det var kjekt for oss å få et konfirmasjonsbilde siden
det ikke ble noe av bildet i 1962. Om vi påstår at vi holder oss godt, finnes altså ikke motbeviset.Tradisjonen tro
ble det så hyggelig samvær med utmerket servering på
Anne-Marits. Det ble en presentasjonsrunde og god tid til
å prate sammen. En fin «konfirmasjonsdag»
Bodil Gussiås Gaupset, Liv Øksenvåg Jansen, Eva Toril
Strand, Hedvig Gården Husby, Hilmar Sørvik og Ole
Bergem var i komiteen , og vi hadde det så trivelig sammen at primus motor Bodil kalte sammen til oppsummeringsmøte i etterkant.
Eide
Første rekke fra venstre: Eva Visnes Talset, Aslaug Lyngstad Melsæter, Hildegunn Naas Brandshaug, Svanhild Brandsæter Johnsrød og
Anne Karin Johansen. Andre rekke fra venstre: Freidun Grøttjord Kjøl, Pernille Ugelstad Riksheim, Anne-Mari Grønås Stene, Gunn
Lorentzen Nerland, Bodil Naas Bjørnhaug, Kirsten Hov.Tredje rekke fra venstre: Kirsten Naas Vestavik, Anne Britt Haga Grislingås,
Astrid Eide og Kolbjørg Øyen. Fjerde rekke fra venstre: Magne Vassgård, Bård Vassgård, Jakob Ugelstad, Gunnar Silnes og Bodil
Ugelstad Settem. Femte rekke fra venstre: Inge Eidem, Bjørn Krakeli, Erling Lyngstad, Kåre Sandnes, Ove Lyngstad, Bjørn Haukås og
Leif Eide.
50-årskonfirmantene i Eide samlet seg til mimring søndag
23. september. Først til gudstjeneste i Eide kirke, der blant
annet Eide og Hustad fellesskor bidro med flott sang.
Nypresten i Eide, Ragnhild Fuglseth fikk alle tilstedeværende konfirmantene anno 1962 fram og de ble presentert ved navn, og intervjuet litt om hva de gjorde den
gang. Etter den tradisjonelle kirkebakkekaffen og fotografering gikk turen ned til Bella Panorama og en god middag
med påfølgende dessert og kaffe og kaker. Underveis ble
det mye tid til historier fra hine hårde dager, og mye latter
ble det. på denne flotte søndagen i september.