(PDF) – Hva er sjamanisme? - Pål

M: SPIRITUELL UTVIKLING
Særtrykk fra MEDIUM nr. 7/8 : 2012
Del 1:
Sjamanisme, ritualer og runemagi
– mystikk mellom ulike verdener
Hva er
sjamanisme?
Pål-Esben Wanvig – Grandmaster og Linjebærer
av White Feather sjamantradisjon
En artikkel i tre deler:
Del 1: Hva er sjamanisme?
Del 2: Sjamanistisk magi – en titt bak magiens mystiske forheng!
Del 3: Runemagi – vår skjulte arv!
For ti år siden var sjamanisme noe
jeg assosierte med indianere, tipier,
ørnefjær og skumle skikkelser som
bodde i skogen. Det var en obskur tanke
for sivilingeniøren og forretningsmannen
å ha noe som helst med sjamanisme å gjøre.
Men som mange av oss har erfart, kan livet
når som helst gjøre en helomvending.
Min helomvending kom etter en livstruende
burnout for snart ti år siden, der legene etter
hvert ga opp å få meg frisk og begynte å snakke
om å uføretrygde meg.
Sjaman-klippen
ved Bajkalsjøen i Øst-Sibir
betraktes fremdeles som en av
Asias ni helligdommer. De eldgamle
sjamantradisjonene påvirker fremdeles
mennesker som bor ved Bajkalsjøen, og er
på en merkelig måte sammenflettet med deres
liv i dag. På Olkhon-øya, som etter et burjatisk sagn er et sted hvor Bajkals onde ånder
holder til, holdes det hvert år en festival hvor
sjamaner fra hele Russland deltar. Ifølge ett
av sagnene er selveste Djengis Khan begravd
på øya, skriver kringkastingsselskapet
Russlands stemme.
Foto: Kochergin/Shutterstock
M: SPIRITUELL UTVIKLING
Pål-Esben Wanvig har bakgrunn som
sivilingeniør og valgte å gå en sjamanistisk vei da skolemedisinen ikke
kunne hjelpe etter at han ble utbrent i
2003. I dag jobber han som profesjonell spirituell lærer, sjaman, healer
og veileder sammen med sin kone i
skjønne Weserbergland i Tyskland.
Han gir sin omfattende kunnskap og
erfaring videre i seminarer og utdannelser i flere land, deriblant Norge.
Pål-Esben er utdannet og lisensiert
læremester innen Rainbow Reiki,
White Feather Sjamanisme, Lemurian
Tantra, Rainbow Feng Shui, Reinkarnasjonsterapi og Tre-Stråle-Meditasjon gjennom et intensivt 8-årig
studium hos Walter Lübeck.
Ta gjerne kontakt på telefon 72 60 10
08, e-post: [email protected], videoblogg: www.wanvig.no, Twitter:
@pWanvig og Facebook.
For meg var dette et sjokk – skulle en tidligere topptrent idrettsmann som var vant
til å sjonglere dusinvis med prosjekter bli
uføretrygdet? Dette bidro til min motivasjon for å finne løsninger på mine alvorlige
helseproblemer. Etter en rundtur på flere
kontinenter for å finne de beste healerne
som kunne helbrede meg, fikk jeg æren av å
studere sjamanisme sammen en av de største spirituelle lærere og sjamaner i verden:
Walter Lübeck.
I denne artikkelserien vil jeg dele litt av
kunnskapen og noen av erfaringene som
jeg har tilegnet meg etter mer enn åtte års
ferd som White Feather sjaman. I dag er
jeg en av seks i verden som er utdannet til
å videreformidle de komplette teoretiske,
praktiske, magiske og mystiske delene av
White Feather sjamantradisjon videre til
andre.
Bak magiens mystiske forheng
Jeg vil ta deg med bak magiens mystiske
forheng og forhåpentlig inspirere deg til å
komme i nærmere kontakt med din egen
indre sjaman. For i virkeligheten er alle
som jobber med naturen, lysvesener og
healing, en form for sjaman. Her er det
selvfølgelig som i de fleste andre yrker
forskjell på en novise som kan spille Lisa
gikk til skolen og en høyt utdannet konsertpianist.
Som en del av denne artikkelen har jeg
laget en spesiell videotrening som du kan
se gratis på www.wanvig.no.
Hva er sjamanisme?
Sjamanen
bruker tromme
for å komme i en
transetilstand som
g jør det mulig å
g jennomføre
astralreiser.
Sjamanisme er den eldste og mest grunnleggende formen for spiritualitet og
helbredelse. Sjamanisme er spredt over hele
verden, og ikke kun hos de «primitive».
Det finnes mange sjamanistiske tradisjoner. De mest kjente på våre
breddegrader er den sibirske,
mongolske og indianske
sjamanismen. Siden 1980
har sjamanisme vært
likestilt med vestlig skolemedisin av Verdens
helseorganisasjon
(WHO) når det
kommer til behandlinger av psykosomatiske sykdommer.
Sjaman betyr «den
som vet», oversatt
fra et gammelt språk
i Sibir. Det er en
som hjelper mennesker med å forstå og
respektere naturen rundt
og på innsiden av dem
selv, samt lærer mennesker
å leve ifølge sin spirituelle
Sspopov/Shutterstock
arv. I sjamanens verden er alt fra steiner og
trær til elver og hav, ja alt som er skapt av
skaperkraften, levende.
En sjamans oppgave er å skape harmoni
mellom mennesker og lysvesener, som
engler, kraftdyr og lignende, ved å være en
formidler og brobygger mellom den materielle og den spirituelle verden. Han eller
hun bygger broer mellom den materielle
verden, den astrale under- og oververdenen,
samt mellom mennesker og astrale vesener,
som for eksempel lysvesener, engler, kraftdyr, alver, feer og lignende. Sjamanen er en
sosial, psykologisk, medisinsk og spirituell
healer. I oldtiden fantes det ikke leger eller
sykehus, så alle disse tjenestene ble utført
av stammens sjaman.
Når sjamanen er usikker og søker svar
og løsninger, oppsøker han naturen. Der
observerer han naturen oppmerksomt og
mediterer med spørsmål fra sitt hjerte.
Svarene blir gitt ham fra naturens store
visdomsbok.
Sjamanisme og rusmidler
Sjamanisme i sin opprinnelige form har
ingenting å gjøre med rusmidler (unntatt det amerikanske piperitualet), men i
enkelte sjamanistiske tradisjoner brukes
rusmidler for å hjelpe sjamanen til å endre
sin bevissthetstilstand. Ved å endre bevissthetstilstanden kan sjamanen reise og gjøre
sin jobb i de forskjellige astralverdenene,
gjøre soulhunting, visjonssøking, ritualer,
helbredelse og liknende.
Om kvaliteten på den sjamanistiske
treningen er dårlig, har man behov for
å benytte hallusinogene rusmidler, som
for eksempel ayahuasca, salvia, fluesopp,
meskalin, peyote, LSD, ecstasy, PCP og
andre psykedeliske rusmidler for å endre
bevissthetstilstanden.
Jeg anbefaler alle til å holde seg langt
unna sjaman-camper og -lærere der det benyttes slike rusmidler. Ayahuasca-camper
i Amazonas-jungelen er spesielt populære,
og vi har hatt flere klienter som har vært
gjennom disse ukelange «rensende og
transformerende» ritualene med langvarige katastrofale resultater, både fysisk og
psykisk. En sjaman trenger en sunn kropp
og et sunt sinn. Med rusmidler er ikke
dette mulig.
Om sjamanen har vært gjennom en trening
av topp kvalitet, har han uansett ikke behov
for å benytte rusmidler for å forandre sin
bevissthetstilstand.
Det en sjaman virkelig trenger, er en god
utdannelse. Der lærer han å skifte bevissthetstilsand kontrollert uten rusmidler, samt
å holde hodet klart selv om han er i transe.
I White Feather sjamantradisjon bruker vi
overhodet ingen rusmidler eller droger. I
vår tradisjon lærer du hvordan du effektivt
skifter bevissthetstilstand i løpet av kort tid
uten å være avhengig av rusmidler.
Ekstremerfaringer
Sjamanisme har heller ingenting med
ekstrem- eller overlevelseserfaringer å gjøre,
som praktiseres gjennom for eksempel
svettehytteritualer. Enkelte tror at jo mer
ekstrem varme man har i hytta, desto
større sjamanistiske erfaringer får man.
Sannheten er at ekte spirituelle erfaringer
ikke er avhengig av hvor mye man svetter
eller lider. En sjaman lever i harmoni med
naturen og søker sine svar der.
By-sjaman og religion
Det er en misforståelse å tro at sjamansime
kun har med den indianske kulturen i
UAS å gjøre. Sjamanisme har eksistert i
alle kulturer over hele verden siden menneskets begynnelse. Sjamanisme har heller
ingenting å gjøre med å leve i telt og huler,
eller å omhylle seg med dyrefell og fjær.
Sjamanisme kan utøves hvor som helst og
når som helst og i hvilke klær som helst. En
«by-sjaman» er likeverdig med en «natursjaman».
Sjamanisme er heller ingen religion. I
alle religioner har man dogmer, lover, moralske trossystem og regler og bud som må
følges, der man kan oppleve skaperkraften
via en prest eller lignende autoritet. Alle
disse faktorene skaper en religion – et dogmatisk trossystem. Som sjaman opplever
du skaperkraften selv, direkte og personlig,
med alle dens fasetter, uten å måtte følge
strenge dogmer, lover og moralske trossystemer som er styrt av en autoritær elite. I
sjamanismen kan alle oppleve det guddommelige når som helst og hvor som helst,
uten hjelp av andre.
En
maya-sjaman
fra Riviera
Maya
i Mexico.
Det sjamanistiske verdensbildet
Sjamaner over hele verden går ut ifra at alt
lever. Universet ble skapt av skaperkraften,
som betyr at alt består av deler av skaperkraften. Hver enkelt liten del er liv som på
sin egenartede måte er besjelt og viser sitt
individuelle uttrykk av skaperkraften.
En sjaman jobber ikke med «en rekke
guder», det er en utbredt forståelse. Han
arbeider av praktiske grunner og etter
flere hundre tusen år med erfaring heller
sammen med englene til skaperkraften
fremfor skaperkraften selv, siden dette er
lettere for oss mennesker. Men avstanden
er ikke så stor. Da alt er en del av skaperkraften, er alt forbundet på et dypt plan.
Over denne regnbuebroen går det an å
samarbeide med andre vesener på en effektiv måte om målsettingen er det beste
for alle involverte.
Skaperkraften uttrykker seg ikke for
vesener i denne verden med sin tilstand
Ella_K/Shutterstock.com
av enhet, siden enhet ikke kan sees eller
gjenkjennes. Det er vanskelig å si noe om
«alt» – enhet – siden «alt» er abstrakt (se
min artikkel «Jakten på spirituell opplysthet»
i Medium nr. 5-2012, som også er gratis
tilgjengelig på www.wanvig.no).
Det høyeste aspektet man er i stand til å
gjenkjenne, er det feminine og maskuline
aspektet av skaperkraften. Det har mange
forskjellige navn i ulike kulturer: gud og
gudinne, den store gud og den store gudinne (moder jord), Shiva og Shakti, Thamuz
og Isthar, Frey og Freya, for å nevne noen.
Feminin og maskulin
Det maskuline aspektet (gud) leder energien til skaperkraften til det materielle plan
og gjør den her grunnleggende tilgjengelig.
Energien er her, men veldig abstrakt og
generell i sin kvalitet. Det feminine aspektet av skaperkraften (gudinne/moder jord)
mottar energien fra det maskuline aspektet
(gud), og via hennes medhjelpere (engler,
kraftdyr, devas og lignende) formes energien til individuelle, passende og praktiske
kvaliteter for det beste for vår biotop.
Gjennom henne og hennes engler kan
vi også på en sikker måte finne veien
til skaperkraften. Om vi henvender oss
direkte til det maskuline aspektet av
skaperkraften (gud), som vi kan velge å
gjøre, blir vi desorientert og mister følelsen
for meningen med livet og det å leve, samt
interessen for og kjærligheten til en materiell verden. Gleden og lysten til å leve i en
kropp forsvinner sammen med medmen-
M: SPIRITUELL UTVIKLING
neskeligheten. Grunnen til dette er at det
maskuline aspektet til skaperkraften (gud)
er for abstrakt.
Sjamaner arbeider altså i første linje med
moder jord (gudinnen) og hennes mange
hjelpere. Sjamanene forbinder seg med alt
som er nyttig for dem å lære i denne verden
for å kunne lære og virke til det beste for
alle.
Hvordan en sjaman arbeider
En sjamans arbeid handler bestandig om å
oppnå konkrete resultater. Med visjonssøk
hjelper sjamanen mennesker som har mistet meningen med livet, eller som ønsker å
finne den, med å finne tilbake til og akseptere sin personlige spirituelle livsvei.
Med sjeleleting begir sjamanen seg på
søken etter avspaltede deler av sjelen som
ikke lenger er ønsket, eller som er avspaltet på grunn av sjokk eller en traumatisk
opplevelse, som for eksempel misbruk eller
en ulykke. Disse avspaltede delene av sjelen
kan også være støtt bort gjennom at klienten ikke vil ha noe med dem å gjøre etter
sosiale eller religiøse preginger. Ved hjelp
av sine kraftdyr søker sjamanen opp disse
avspaltede sjeledelene i underverdenen og
fører dem tilbake til sin klient og integrerer
dem energetisk.
Sammen med klienten går sjamanen
gjennom hva som er nødvendig i fremtiden
og i dagliglivet for å respektere og nære de
nyintegrerte sjeledelene, samt hva som er
nødvendig å endre praktisk i klientens liv
slik at disse delene ikke blir frastøtt igjen.
Med ritualer aktiverer han spirituelle
krefter og lysvesener for fysisk helbredelse
eller helbredelse av psykologiske problemer,
som for eksempel angst og avhengighet.
Ritualer kan også effektivt benyttes for å
endre grunnleggende strukturer i et menneskes fysiske, psykiske og spirituelle liv.
Sjamanens arbeidsverktøy
I sjamanisme benyttes det mange spirituelle teknikker og verktøy for å hjelpe
mennesker, dyr, planter og landskap til å
bli fri fra problemer og få tilbake sin helse,
rikdom og lykke. Viktige verktøy i det
sjamanistiske arbeidet er trommer, rasler,
krystaller, fjær, sang og diktekunst, røkelse,
meditasjon, ritualer, astralreiser til de vise
lærerne i oververdenen med sine dyptgripende visjoner, og astralreiser til underverdenen med sjelehenting, utforming av
magiske kraftobjekter, tilgang til magiske
ferdigheter og healing, samt forståelse av de
dype årsakene til kroniske sykdommer.
Når disse instrumentene blir benyttet,
går vi tilbake til drømmetiden, som for
eksempel aboriginene i Australia gjør med
sin didgeridoo. Over denne drømmetiden
kan vi også reise til lysvesener og kraftdyr.
Med deres hjelp kan vi arbeide for å løse
våre eller andre sine problemer.
Her er en kort beskrivelse av viktige
sjamanistiske verktøy:
Trommer skaper en transetilstand som
gjør det mulig å astralreise til for eksempel
oververdenen og underverdenen, og å stille
seg inn på rituelt energiarbeid og kontakt
med lysvesener som engler og kraftdyr.
Rasler brukes på en tilsvarende måte,
men også for å harmonisere begge hjernehalvdelene, samt for å fordre helbredelse
og energetisk rensing. Rasle og tromme
brukes ofte sammen. De produserer
arketypiske lyder som minner om tiden
vi lå i mors mage. Trommen minner oss
om mors hjerteslag og raslen om klangen i hennes stemme. Når flere sjamaner
arbeider sammen, brukes trommer og rasler
sammen med mantrasang og kraftsang. De
tilfører spirituell kraft til sangene og bringer sammen alle individene til en gruppe
av healere.
Fjær brukes for å rense auraen og chakraene, samt i renselsesritualer for hus og
landskap. Ritualfjær brukes for å skape
energi i forbindelse med et ritual og sende
budskapet/energien til mennesker, dyr,
lysvesener eller spesifikke steder.
Tryllestaver benyttes i mange ulike former
og farger. Det finnes tryllestaver som representerer healingkraften til for eksempel et
bestemt spirituelt vesen, en kraftplass, en
plante eller en stein. Det finnes også tryllestaver som representerer spesielle krefter
til en sjaman, og som er spesiallaget for å
helbrede en sykdom. Andre kan brukes
til telepatisk kommunikasjon, psykisk
kirurgi, meditasjon og astralreiser. Det
finnes også en type tryllestav som relaterer
seg direkte til sin sjaman og representerer
alt av visdom, magiske krefter og spirituelle
lysvesener som arbeider sammen med ham
eller henne. Ved hjelp av sopelimer renses
En indiansk
sjaman som slår på
trommer. Kanskje det
er nettopp slik de fleste ser
for seg en sjaman, men det
er ikke slik at alle sjamaner kommer fra USA – de
kommer historisk sett
fra hele verden.
Mariusz1962/Shutterstock
Anneka/shutterstock
steder energetisk. De gir også støtte under
astralreiser, og kan opptre som kraftfulle
vektere.
Begeret representerer det spirituelle vannelementet. Det brukes ofte til å velsigne
vann som blir transformert til et kraftfullt
healingmiddel. Begeret hjelper også til å
tilføre frisk livsenergi (ki eller prana) der
det er behov for det.
Gryter brukes for å lage magiske drikker, samt i ritualer som trenger en sterk
innflytelse av det spirituelle ildelementet.
Gryta representerer ren magi eller den
hellige gral. Den kan også være et sted for
astralsyn ved at man fyller den med klart
vann hvor man kan se ting på avstand uten
å være til stede selv, også i fortiden og fremtiden. Gryta symboliserer mors mage, hvor
nytt liv blir skapt ved at et barn kommer til
verden, og dermed er den også et symbol
for moder jord. Gryter benyttes derfor også
ofte for å understøtte den personlige og
spirituelle utviklingen til en sjaman eller en
klient. I en gryte kan du også lage magiske
måltider.
Symboler brukes av alle sjamaner for å
vise hans eller hennes transformasjon til
en spirituell healer, som for eksempel en
kappe, spesielle halskjeder, ringer, kjeder
eller talismaner. Ved å benytte disse objektene er det enklere å gå fra den dagligdagse
hverdagen til den magiske verdenen hvor
sjamanen opererer på en sikker og rask
måte.
Røkelse er grunnleggende relatert til det
spirituelle elementet luft, men også til elementet ild. Røykelse kan brukes for å tilkalle lysvesener eller som et spirituelt offer.
Om røkelse benyttes som et spirituelt offer
under meditasjon, kan du noen ganger se
et lysvesen i røyken. Røkelse benyttes også
for energetisk rensing av personer, rom og
landskap og under ritualer for å fremheve eller tiltrekke visse typer energetiske
kvaliteter.
kontakt med lysvesener. Krystallkuler er
også et verktøy for klarsynthet.
Tau brukes for knutemagi, for å
binde og fjerne uønskede energier,
for å lage en magisk sirkel, samt i
forbindelse med å forholde seg til
spirituelle vesener, planter, mineraler, mennesker og dyr.
Runer brukes
ofte som et orakel
og som en visdomsbok,
og de er kraftfulle magiske verktøy for alle typer
helbredelse og personlighetsutvikling. Dette er
en 1700 år gammel
rune fra Hawaii.
Krystaller, spesielt kvartskrystall,
brukes av mange sjamaner for astralreiser, spirituell kommunikasjon, for å legge
til mer kraft under healing og ritualer, og
for å energetisere magiske drikker og mye
mer.
Bjellen er et symbol for moder jord. Den
brukes for å tilkalle henne til å delta i et ritual. Den kan også benyttes direkte under
healing som en kraftfull blokadeoppløser.
Talglys brukes for å fokusere spirituelle
energier for spesifikk healing, eller for å
forandre visse livsstrukturer til det positive.
Talglys som brukes under meditasjon kan
hjelpe til med visse typer remote-viewing
og astralreiser.
Runer kan benyttes som et orakel og
som en visdomsbok, og de er et kraftfullt
magisk verktøy for alle typer helbredelse og
personlighetsutvikling.
Pentagrammet kan benyttes for å fjerne
uønskede energier, eller for å tiltrekke ønskede energier. Det kan også skape magiske
dører til andre verdener.
Kraftsanger benyttes blant annet for å øke
den spirituelle energien og for å etablere
kommunikasjon til spirituelle vesener, samt
til å endre livsstrukturer til det positive.
Skyggenes bok (The book of shadows)
skriver du selv. Her dokumenterer du dine
erfaringer med magi og ritualer, samt din
kommunikasjon med lysvesenene du jobber sammen med.
Kniver som Bolline, den hvite magiske
kniv og Athame, den svarte magiske kniv,
brukes for mange ulike formål: Bollinekniven er et verktøy for blant annet å høste
urter og lage inskripsjoner i lys. Athamekniven blir brukt for å kutte magiske
sirkler, for å skape en fokusert energi, for å
skjære runer eller andre kraftfulle magiske
objekter, og for å stoppe ulike typer energetiske innflytelser ved for eksempel å lage en
beskyttelsessirkel.
Det finnes selvfølgelig mange flere sjamanistiske verktøy enn de som er beskrevet
her, som er relatert til spesielle tradisjoner
og kulturelt begrunnet. Magiske verktøy
bør kun benyttes til energiarbeid, ellers
mister de fort sin kraft. Resultatene man
kan oppnå ved bruk av disse verktøyene, er
helt avhengig av hvor godt skolert og hvor
mye erfaring sjamanen har. I hendene på
en utrent utøver har disse verktøyene ingen
magisk virkning.
Krystallkuler blir brukt til å utvide dine
energetiske evner og for å komme lettere i
I del 2 neste måned tar jeg deg med bak
magiens mystiske forheng!
Foto: Laurin Rinder/shutterstock.com
Videotrening
Jeg anbefaler på det varmeste å oppsøke
min videoblogg på www.wanvig.no der du
finner en video hvor jeg går mer i dybden
rundt sjamanismens mystikk. Der kan du
også stille meg spørsmål, komme med dine
egne erfaringer og diskutere temaet med
meg og andre interesserte. Livet kan være
godt å leve om vi velger det selv! Jeg ønsker
deg lykke til på din vei mot helse, glede,
lykke og et fortryllende liv!
www.wanvig.no