Les nyhetsbrevet her

Fysisk aktivitet på Aktivitetsskolen Lysejordet.
Barn som er fysisk aktive, vil få en rekke helsefordeler. A t barn får mulighet til regelmessig
og variert fysisk aktivitet er helt avgjørende for at de skal oppnå normal vekst og utvikling
av muskelstyrke og motoriske ferdigheter. Mye tyder på at trening kan gi et styrket
selvbilde, bedre sosial tilpasning, økt tro på egen mestring og økt trivsel.
Vi ønsker å utvikle elevenes m otoriske bevegelser og utvikling. Når elevene etter hvert får
kontroll over disse bevegelsene vil de få kontroll over kroppen sin og kan delta i mange ulike
aktiviteter. Fysisk aktivitet skal være gøy og elevene skal føle mestring.
Kjeglekrangel er en morsom og spennende lek. Gruppen blir fo rdelt på to lag. Alle får utdelt
en ball hver. Kjeglene blir satt opp på en benk midt i gymsalen. Det laget som har veltet flest
kjegler har vunnet.
Dansesisten er gøy for både små og store. Her får elevene brukt fantasien ved at de finner på
nye bevegelser og hele kroppen blir brukt. To elever skal ha sisten. Den som blir tatt må stå
og gjøre e n dansebevegelse. Man blir fri når en som ikke er tatt stiller seg fremfor deg og
gjør samme bevegelse 5 ganger. Når en elev befris av en annen, er begge fredet. Målet med
denne leken er at alle etter hvert skal bli tatt.
Billesisten er en morsom lek som vi kan leke når vi vil le litt sammen. En elev velges til å
være edderkopp. De andre elevene er biller. Både edderkoppen og billene kryper på alle fire.
Klarer edderkoppen å få fatt i deg, må du velte deg over på ryggen og sprelle med beina. Du
kan bli reddet hvis en annen bille triller deg rundt igjen slik at du står på alle fire.
Elevene blir på neste lek delt inn i tre grupper. Hver gruppe får en benk og en matte. Her er
det om å gjøre å komme seg til den andre siden av gymsalen uten å tråkke p å gulvet, kun ved
å flytte på benken og matten.
Magic Bow spilles det innebandy og fotballkamp samtidig. Man trenger et bandysett og en
fotball. Del gruppen i to lag. Innebandyballen kan kun flyttes med bandykølle og fotballen
kun med foten din. Det blir mål når fotballen eller bandyballen treffer mål.
Kilder: Leker i friminuttet elevbok -Trivselsleder og helsenorge.no( den offentlige
helseportalen).