den økonomiske situasjonen

 Bakgrunnsinformasjon vedrørende den økonomiske situasjonen Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS har satt sammen en kortfattet oversikt over noen av de viktigste konsoliderte inntekts-­‐ og kostnadspostene for de siste fem årene. Dette er de offisielle tallene som er sendt inn til Norges Fotballforbund (klubblisensen). 1. Publikumsutvikling Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall tilskuere samt brutto inntekt fra kampbilletter for de siste fire årene, sammenlignet med budsjett for 2014. Brutto billettinntekter er nesten halvert fra 2010 sammenlignet med budsjett for 2014. 2. Kommersielle samarbeidsavtaler Tabellen nedenfor oppsummer alle reklame-­‐ og sponsorinntekter for klubben og aksjeselskapet de siste fire årene, sammenlignet med budsjett for 2014. Realiserte kommersielle inntekter per mai 2014 er cirka 31 mill. kr. (mot et budsjett på 45 mill. kr.). 3. Medie-­‐ og ligasponsoravtaler Tabellen nedenfor utviklingen i brutto inntekt fra medie-­‐ og ligasponsoravtaler. Sammenlignet med 2010 har vi i 2014 et budsjett som er 4,4 mill. kr. lavere. 4. Oppsummert deler av inntektsbildet i 2010-­‐2014 5. Lønnskostnader spillere Tabellen nedenfor viser utviklingen i lønn, bonus og avskrivninger på spillerstallen i Tippeligaen fra 2010 til budsjett 2014. Tallet for 2014 inneholder 12,5 % lønnskutt. 6. Øvrige personalkostnader Tabellen nedenfor viser øvrige personalkostnader for administrativt ansatte og engasjerte trenere. 7. Oppsummert deler av kostnadsbildet i 2010-­‐2014 Tabellen nedenfor viser samlet personalkostnader for spillere (inkl. bonus og avskrivninger), samt personalkostnader (ansatte og trenere). 8.Årsresultat for perioden 2010-­‐2013 Tabellen nedenfor viser konsolidert tall (innsendt til NFF). Det er driftsresultat I (uten kjøp/salg av spillere), driftsresultat II (inkludert kjøp/salg av spillere) og det offisielle årsresultatet i klubblisensen. 9. Kostnadskutt for 2014 Det ble i budsjettet for 2014 vedtatt et samlet kostnadskutt på over 20 mill. kr.: • Cirka 10 mill. kr. i kutt i aktivitetskostnader innenfor alle avdelingene • Reduksjon i bemanningen fra 45 til 31 årsverk tilsvarer cirka 6 mill. kr. • Kollektivt lønnskutt i 2014 på 12,5 % tilsvarer cirka 6 mill. kr. 10. Veien videre Utfordringene ligger på to nivåer: • En kortsiktig utfordring er om vi har penger til videre drift, og det er lagt en plan fram mot august som bl.a. inkluderer at vi lykkes med aksjonen «Det er vi som er Vål’enga». Deretter blir det en ny vurdering hvorvidt vi klarer å komme oss igjennom høsten fram til 31.12.2014. • Den langsiktige utfordringen handler om å vedta et budsjett for 2015 hvor realistiske inntekter er høyere enn realistiske kostnader. Bare med et realistisk budsjett for 2015 er det mulig å invitere med seg potensielt gamle og nye investorer inn i et nytt aksjeselskap. Dette vil kreve en restrukturering av dagens organisasjon, og en tydelig prioritering av arbeidsoppgaver.