password=;Virksomhetsarkitektur

 www.steria.no
VÅRE TJENESTER
Virksomhetsarkitektur
STRUKTUREN SOM STØTTER STRATEGIEN
En bygningsarkitektur kan være elegant og effektiv, eller klumsete og dysfunksjonell.
Det samme gjelder for en virksomhetsarkitektur. Den skal sørge for at mennesker,
prosesser og teknologi jobber strategisk og optimalt sammen. Her kan Sterias
erfaring være til uvurderlig hjelp.
ARKITEKTUR MED MÅL OG MENING
Gode ting er bygget godt. Dårlig design forårsaker raskt
problemer. God arkitektur er vanskelig, men grunnprinsippet er enkelt. Arkitekturen er strukturen som skal
løse dine forretningsbehov. Den må designes slik at
den støtter virksomhetens mål, ellers har den lite verdi,
eller som harvardprofessor Alfred Chandler sa det:
«Struktur må støtte strategi, ellers får du ineffektivitet.»
Virksomhetsarkitekturen skal påse at organisasjonen
jobber strategisk, riktig og effektivt. Den skal sikre at
virksomhetens prosesser er understøttet med de rette
it-systemene, og at mennesker, prosesser og teknologi
fungerer optimalt sammen. Samtidig må den kunne
omstilles i takt med omverdenen og banebrytende
drivkrefter som for eksempel sosiale nettverk, mobilitet,
nettskyen og informasjonseksplosjonen.
Sterias unike tverrfaglige konsulentmiljø, som består av
mer enn 20 000 forretningsrådgivere og dataingeniører,
jobber daglig med å koble forretning og IKT. Her til
lands har vi over 60 høyt sertifiserte og erfarne konsulenter som jobber spesifikt med arkitekturutfordringer.
Få en velfungerende virksomhet
 www.steria.no
For at en virksomhet skal nå sine mål, fungere vel internt, og samspille godt
eksternt med kunder og partnere, er det nødvendig at alle elementer i
arkitekturhierarkiet spiller optimalt sammen.
Det innebærer at forretningsprosesser og informasjonshåndtering må struktureres hensiktsmessig. I tillegg må
medarbeidere utstyres med de rette it-verktøyene, både i
form av applikasjoner, systemer og teknisk infrastruktur.
Samtidig skal også sikkerhet, daglig drift og
styringsmekanismer ivaretas.
SAMSTEMT ARKITEKTURHIERARKI
Forretningsarkitekturen beskriver visjon, mål,
organisasjon, mennesker og prosesser.
Informasjonsarkitekturen beskriver organisering og
informasjonsdeling.
Applikasjonsarkitekturen beskriver applikasjoner,
IKT-verktøy, systemportefølje og integrasjonselementer.
Teknisk infrastruktur -arkitektur beskriver bruk og
nytte av den tekniske infrastrukturen.
Styringsarkitekturen gjennomgriper alt og beskriver
hvordan arkitekturen forvaltes og styres.
Sikkerhetsarkitekturen er også gjennomgripende.
Den beskriver styring og kontroll av sikkerhet og risikoer.
Disse områdene til sammen kalles
virksomhetsarkitekturen.
Bildet på en god virksomhet:
Forretningsprosesser
+ Informasjonshåndtering
+ Applikasjoner og systemer
+ Teknisk infrastruktur
+ Sikkerhetshåndtering
+ Styringsmodeller
= Alt fungerer og spiller sammen
 www.steria.no
Bruk våre arkitekter
Bredden i vår bistand spenner fra analyse av eksisterende arkitektur til design av
fremtidig løsning.
Vi bistår med etablering av standarder og styringsmekanismer, i tillegg til struktur for hvert nivå i arkitekturhierarkiet. Vi kan også sy sammen en total virksomhetsarkitektur, som beskriver alt fra forretningsprosesser til tekniske løsninger.
1. FORRETNINGSARKITEKTUR
Offentlige og private virksomheter digitaliseres nå i et
høyt tempo. I bølgen av omstilling er det viktigere enn
noensinne at de ansatte organiserer sitt arbeid på en
måte som er hensiktsmessig, kostnads-effektiv og solid
forankret i virksomhetens strategier og mål.
Steria har en egen enhet med over 100 erfarne bedriftsrådgivere og it-strateger. Vi har utstrakt domenekunnskap innen en rekke bransjer og erfaring med å
kartlegge både verdikjeden og nøkkelprosessene til
store virksomheter. I vår modellering benytter vi beste
praksis innen BPM og Lean. Vi bistår ofte med å utvikle
et veikart som visuelt viser alt av prosesser og relasjoner, i tillegg til å utarbeide styringsprinsipper,
måleparametre og handlingsplaner.
2. INFORMASJONSARKITEKTUR
Mange sliter fremdeles med å håndtere informasjonsflommen. Samtidig har både ansatte og kunder store
forventinger til å kunne samhandle digitalt og ikke minst
lagre og finne informasjon hurtig og effektivt. Steria har
et av de ledende miljøene for samhandling, informasjonshåndtering og arkivering. Vi vet hva slags løsninger og teknologier som fungerer, og hva som faller
gjennom. Vi kan bistå med å designe systemer og
strukturer som har forutsetninger for å lykkes i praksis.
3. APPLIKASJONSARKITEKTUR
Å designe en god applikasjonsstruktur er et komplisert
puslespill. Nye og gamle systemer skal spille sammen
og integreres. Skytjenester og mobile løsninger er på
full fremmarsj. Moduler skal gjenbrukes på tvers av
organisasjonen. Eksterne biblioteker og rammeverk må
vurderes. Fleksibilitet er et absolutt krav. Forretningssiden kommer garantert med ønsker om utvikling av
nye tjenester, nå eller en gang i fremtiden. Kravene til
sikkerhet øker, samtidig som brukere stiller stadig
høyere krav til brukervennlighet og tilgjengelighet.
Steria har solid forankring i systemutviklingsfaget og
systemintegrasjon. Vi bringer denne ballasten med oss
når vi skal hjelpe kunder med å designe en arkitektur
for enten hele eller deler av applikasjonsporteføljen. Vi
ser helheten og forstår både de funksjonelle og ikkefunksjonelle kravene. Vi vet hva som kreves innen
moderne systemutviklingsprosjekter hvor smidig metodikk, continuous integration (CI), automatisert testing,
og iterativ utvikling innen programmering er essensielt.
4. TEKNISK INFRASTRUKTUR ARKITEKTUR
En effektiv teknisk infrastruktur er i dag blitt en like viktig
del av firmaets infrastruktur som strøm, varme og vann.
Teknologien griper inn i alt vi gjør og påvirker vår effektivitet. Feil valg av design og løsninger kan fort bli dyrt.
Steria er anerkjent for å ha ett av markedets beste og
bredeste miljøer av infrastrukturspesialister, og vi drar
veksler på denne ekspertisen i vårt arbeid med å
designe den tekniske arkitekturen. Som rendyrket
konsulenthus jobber vi uavhengig i forhold til valg av
teknologi, og kan gi objektive råd i forhold til både
mulighetene og begrensningene som ligger i nye
teknologier og løsninger. Vår metodikk SteriaNavigator
er spesielt utviklet for å sikre at teknogien samstemmer
med forretningskravene.
Fleksibel: Du kan gi oss
totalansvar, delansvar
eller bruke oss som
støttespiller i dine
prosjekter.
5. SIKKERHETSARKITEKTUR
For å beskytte virksomhetens omdømme, verdier og
leveranseevne, må organisasjonen være trygg på at
sikkerhetsarkitekturen er forsvarlig designet. Den skal
sikre at systemer fungerer, at korrekt informasjon er
enkelt tilgjengelig, og at data ikke kan misbrukes av
uvedkommende. For å unngå og avverge sikkerhetsbrudd, må overvåkingen være pålitelig. Samtidig er det
helt essensielt at sikkerhetsmekanismene ikke er til
hinder for verken prosesser eller tjenesteleveranser.
Steria besitter unik kompetanse til å revidere, kvalitetssikre og designe en forsvarlig sikkerhetsarkitektur.
I over 20 år har vi vært en betrodd sikkerhetsrådgiver
for bedrifter og myndigheter over hele Europa. Våre
spesialister har relevante sertifiseringer samt praktisk
erfaring med ISO 27001 og 27002. Hele Steria AS er
også sertifisert etter 27001-standarden. Vi er godt kjent
med alt av relevante lover og forskrifter og bistår med å
revidere eksisterende sikkerhetsplaner, nettverksarkitektur, teknologier og forretningsprosesser. Vi bistår
også med forbedringsforslag og design på en fremtidig
arkitektur.
6. STYRINGSARKITEKTUR
Informasjons- og kommunikasjonsteknologien er nervesystemet i din virksomhet. Det må fungere hele tiden
uten at det krever for mye ressurser. Jo mindre som
bindes opp i forvaltning av systemer, desto mer er
tilgjengelig til utvikling av nye innovative løsninger.
Dette er bare noen av utfordringene som en god
styringsarkitektur skal løse.
 www.steria.no
Betrodd partner
KORT OM STERIA
Steria er et internasjonalt konsulentselskap. Våre
20 000 medarbeidere i 16 land jobber med forretningsog it-rådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift.
I Norge er vi nær 1000 medarbeidere som sørger for en
årlig omsetning på 1,2 milliarder kroner. Vi er en
betrodd partner for mange av landets største virksomheter og bistår dem med å forbedre deres forretning og
teknologi.
Kunder som stoler på oss omfatter blant annet: Avinor,
Canal Digital, Det norske oljeselskap, DNB, Flytoget,
Forsvaret, Helse Sør-Øst, Husbanken, Jernbaneverket,
KLP, Kværner, Leger Uten Grenser, Lånekassen, NAV,
NorgesGruppen, NSB, Oslo kommune, PGS, Politiet,
Posten, Protector, Reitangruppen, Ruter, Schibsted,
Skatteetaten, SpareBank 1, Statens Pensjonskasse,
Statens vegvesen, Statkraft, Statnett, Storebrand,
Sykehuspartner, Telenor, Tollvesenet, Trondheim
kommune, UDI og Vinmonopolet.
FÅ MER INNSIKT
Besøk våre websider: www.steria.no
Få fagmateriale: www.steria.no/innsikt
Abonner på tipstjeneste: www.steria.no/tips
Følg bloggen: www.sterkblanding.no
Tvitre med oss: www.twitter.com/sterianorge
Følg oss på: www.linkedin.com/company/steria/careers
Lik oss på: www.facebook.com/sterianorway
Steria er anerkjent som ledende på drift av applikasjoner og systemer for store virksomheter og yter omfattende bistand med å designe robuste driftsarkitekturer. Våre medarbeidere er høyt sertifisert innen IT
Service Management og benytter blant annet rammeverket ITIL v3 i sitt arbeid for å bistå kunder med å
forbedre it-driften. Våre driftsarkitekter bistår med å
designe en driftsarkitektur som gjør at systemer
fungerer kostnadsoptimalt i forhold til forventet servicegrad. Vi dekker hele it-spekteret fra tunge dataromsløsninger til arbeidsstasjoner, skrivere, nettverk og applikasjoner. Vi bistår med forslag til sourcingstrategier,
beskrivelse av tjenesteleveranser og nivåer, i tillegg til
prosesser og rutiner for administrasjon, overvåking,
vedlikehold, brukerstøtte, tuning og rapportering.
Kontakt
Stein Aarum
Avdelingsleder
Tlf. +47 900 91 661
[email protected]
Steria AS
Biskop Gunnerus’ gate 14A
Postboks 2, 0051 Oslo
Tlf: 22 57 56 00
www.steria.no
Steria AS er ISO-9001-,
27001- og 14001-sertifisert.
Vi er også sertifisert som
karbonnøytral med høyeste
«A-rating».