Layout 2 - Norsk Politihundelag

INNBYDELSE TIL POLITIHUNDSEMINAR I STAVANGER
Rogaland politihundelag har den ære av å invitere medlemmer i Norsk
Politihundelag til politihundseminar i Stavanger
TID : 31. JANUAR – 2. FEBRUAR 2014
STED: CLARION HOTELL STAVANGER
DELTAKER MED DOBBELTROM (pr.pers) 1045,DELTAKER MED ENKELTROM 2090,Påmeldingen skjer direkte til hotellet på telefonnummer: 51502553
Mail: [email protected]
Bookingkode 1079R234331 må oppgis ved påmelding.
Påmelding bankett og kammerataften kr 600,Til konto 9685 05 60584
Merkes med navn og «politihundseminar»
PÅMELDINGSFRIST: 1. NOVEMBER 2013
Eventuelle spørsmål kan stilles til kontaktperson:
Roy Henning Ånestad
På tlf: 901 32 304
Foreløpig program
HUNDETJENESTEN, VEIEN VIDERE
v/ Tor Paulsen
Tor Paulsen er ny leder for hundetjenesten i Oslo. Han har tidligere hatt godkjent
patruljehund og har i en årrekke jobbet på seksjon for spesielle operasjoner (SO) i
Oslo Politidistrikt. Han er selv oppdretter og driver også med hund på privat
basis. Paulsen vil si noe om hvordan han ser for seg hundetjenesten i framtiden
og hvilke framtidsplaner Oslo politidistrikt har i så måte.
HVIT INNGANG
v/Erik Håland
Erik Håland er en erfaren politimann i Rogaland politidistrikt. Han har over 20
års erfaring både fra operativ tjeneste, som spaner og som etterforsker. De siste
årene som etterforsker ved avdelingen for organisert kriminalitet.
Erik vil fortelle hvordan vi kan bruke politiloven i praktisk operativt politiarbeid.
Han ønsker å få oss til å se de mulighetene politiloven gir. Ikke begrensningene.
KRIMINALSØKSHUNDEN
v/Kai Iversen
Kai Iversen er en erfaren hundefører som jobber ved hundetjenesten i Oslo. Han
har kriminalsøkshund som er godkjent på søk etter lik, sæd og blod. Kai har hatt
hele sju godkjente politihunder som hovedsakelig har vært patruljehunder, men
han har også hatt hunder med tilleggsutdannelse som lavine- og katastrofehunder.
Kai fikk i 2012 utmerkelsen årets politihund i Oslo. Begrunnelsen for denne
utmerkelsen er hans pionerarbeid innenfor faget samt hans og hundens gode
løsninger i flere alvorlige saker. Kai har med sin hund mellom 80–100 oppdrag i
løpet av et år. Oppdragene har vært spredd rundt om i hele landet. Han vil fortelle litt generelt om det å ha kriminalsøkshund, hvordan de trener og hvilke krav
som stilles til en slik ekvipasje. Han vil fortelle om gode løsninger med hund i
flere alvorlige kriminalsaker blant annet Sigridsaken. Kai har med seg sin nye
hund Trixxi og vil ha en demonstrasjon av søksarbeidet til en kriminalsøkshund.
1% MILJØET
v/Børge Øvrebø
Børge Øvrebø jobber ved seksjon for organisert kriminalitet i Rogaland politidistrikt. Han vil holde et foredrag om det kriminelle motorsykkelmiljøet i Norge,
utvikling og trender. Flere politidistrikt har disse miljøene tett innpå seg, og han
vil si noe om politidirektoratets strategi og føringer opp mot det kriminelle MCmiljøet. Til slutt har han noen tanker om hvordan man kan bruke hund for å
komme seg innpå i disse miljøene og i en eventuell kontrollsituasjon. Det er også
åpent for erfaringsutveksling og diskusjon om bruk av hund i denne sammenheng.