Oversikt husmannsplasser i Vestby

1
Oversikt husmannsplasser i Vestby
JN april 2014
Forkortelser brukt i dokumentet:
GH: Gårdshistorien
FT: Folketelling – årstall tilføyd
KB: Kirkebok
Kart m årstall
Avgrensninger:
Oversikten har tatt med steder hvor det er markert at husmann bodde, eller stedet er markert som
husmannsplass. Oversikten vil da også omfatte bruk/steder som i hovedsak har vært selveiende, men
i en eller flere perioder har vært befolket med husmenn.
Opplistingen følger matrikkelgårdene fra gårdsnummer 1 til 159
1. Sundby
Stavengen ved Grønlundelva FT 1801, kart 1822, FT 1865, 1900
FT 1891: Stavsenga
Svingen GH FT 1865:
FT 1900
Bråten
GH: 1823: Bråten eller Sundbybråten u S nordre, FT 1865
Lureklo 1 og 2, kart 1822 Lureklov, FT 1865 (2 stk), GH FT 1891, FT 1900, kart 1897, 2 pl
2. Sundby søndre (Sønsteby)
Sønstebyplass GH 1737, 1825, kart 1822 Sønsterbye
Kontra FT 1801
3. Dæli
Smellop (senere Vestli)
GH: Nevnt forlik 1737, FT 1801 Snetop?, kart 1822 Smelop, FT 1865, 1900
GH Solgt Vestli 1908, gnr 3.2. Tillagt Svingen (fra Sundby) i 1918
2
Haslebakke, FT 1865, kart 1826
Sorgenfri, GH FT 1865
4. Rød
Lybæk/Lybekk, FT 1865, kart 1895 og 1902, GH Solgt som eget bruk i 1903, bnr 10
Rødsbråten FT 1801 2 plasser røeds-braaten, kart 1822 Røstbraaten, kart 1897 Røstbraaten
GH Nevt 1750. Eget bruk fra 1801
Kullebunn FT 1801, GH 1803, kart 1822
Rødshagen, FT 1865
Sorgenfri bnr 17, kart 1895, GH FT 1891, FT 1900
Sollibråten Senere til Rustad, kart 1897. Bnr 2
Rødødegården, FT 1865
Haslebakke kart 1822, GH FT 1865, eg u Dæli?
5. Revaug
Revougstue
GH 1720
Revhaug Plass, FT 1865
Oretapp FT 1801, 1900, kart 1799 (Oretap), 1822 og 1895, Ortap,
Lien
GH 1850
Krusestuen (Bjerkeli) bnr 6
GH FT 1900
Sørli (Soli) FT 1865 Sølie, kart 1895 Sørli. Bnr 2
GH FT 1900
Skaurum, FT 1865
3
6. Prestegården
Trollerud bnr 4, kart 1869, 1902, FT 1666, 1801, 1865, GH 1886
Johnsrud bnr 5 og 6, kart 1895
FT 1666
FT 1801 – 2 stk J? 2 i 1865, 2 GH 1886, FT 1900 – 1
Prestebråten (s gnr 79), FT 1801, FT 1865
Ødegården (s gnr 79)
FT 1801
Prestestuen (Bjørlien) bnr 9, GH 1817, kart 1822, FT 1865
I boka «Urmakerkunst i Norge» av Olav Ingstad er det under Land omtalt:
Peder Olsen Bjørlien har laget en mengde klokker som er grovt
utført men stødige i gangen. Noe for øye er de ikke. En plass
under Bjørlien bærer ennå navnet «Urmakerbråten», fra Peder Olsens
tid.
Under Ås/Vestby er omtalt:
I Vestby og nabo herredet As er Peder Bjørlien den mest kjente av
urmakerne. Han holdt til på Åros hvor han drev urproduksjon i
stor skala. Flere hundre gulvur er kommet fra hans verksted. De
finnes på de fleste gårder i egnen og også på mange steder utenfor
de to herreder. For det meste leverte han alminnelig salgsvare, ur
med hvitmalte skiver og platiner av jern. Men man kan også treffe
på arbeider av ham av bedre kvalitet og med finere utstyr. Bjørlien
hadde ord på seg for å være en dreven mekaniker.
Gårdshistorie og kirkebøker og for Ås og Vestby:
Ås Gårdshistorie, bind 1, s 364, forteller om bruket Åros under Hogstvet, og at umaker Peder
Olsen Bjørlien bodde her fra 1810-1814. Vielse og barnefødsel som omtalt nedenfor er
nevnt. Det skrives videre at «fra 1816 bodde familien i prestegårdshytta i Vestby, kalt
«Biørlien» etter Peder. (Merknad: Vet ikke hvor bygdebokforfatteren har identifisert
farsnavnet Ole fra).
Vestby Gårdshistorie og andre kilder i Vestby forteller at dagens småbruk Bjørlien
opprinnelig het «Prestestua». Barneskolen «Bjørlien» har navn herfra. Bjørlien som navn er
ikke kjent på andre måter i kommunen.
Gårdshistorien forteller at Peder Bjørlien bygslet stedet i 1817 og på livstid.
Vielse i Ås 21.1.1809
Kildeinformasjon: Akershus fylke, Ås, Ministerialbok nr. I 2 (1778-1813), Ekteviede 1808-1809, side 602-603.
Permanent
sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7548&idx_id=7548&uid=ny&idx_side=-253
4
Jeg leser dette slik: Jan: 21 – Aas - Enkemand og mecanicus Peder Biørnliin og Pigen Karen
Maria Erichsdtr Abberud
Barnedåp: Nr 30
Kildeinformasjon: Akershus fylke, Ås, Ministerialbok nr. I 2 (1778-1813), Fødte og døpte 1811, side 385-386.
Permanent
sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7548&idx_id=7548&uid=ny&idx_side=-184
Kroer kirke: Uhrmager Peder Bjørlin og Karen Erichsdatter Aarhus, døper datter Karen
Johanne f 12. Marts. Faddere fra Hoxtvedt, Abberud, Brechan (gårder i nabolaget).
Begravelse: Nr 34
Kildeinformasjon: Akershus fylke, Vestby, Ministerialbok nr. 6 (1827-1849), Døde og begravede 1839, side 248.
Permanent
sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7540&idx_id=7540&uid=ny&idx_side=-227
Død 31. juli, begravet 7. august, mechanicus (?) Peder Bjørlien, 75 år.
Alder ved død indikerer fødsel rundt 1764, men med all den usikkerhet vi pleier å ha ved
slike saker.
Nordli bnr 3, kart 1822, 1826, GH 1823, FT 1865, GH 1886
Vestbyhagen (Hagen) bnr 7, FT 1865, GH 1886
Vestbybråten bnr 8, FT 1865, 100, GH 1886
Birkeli FT 1865, kart 1895 Bjerkeli
7. Kleiver
GH
1666 nevnes, 1820
1856 utstedte husmannskontrakt på en plass
Kleverengen, kart 1826, 1869 Klevereng
Kleverhøiden, kart 1895. Bnr 3
Nordhytta 1854, 65
(Kleverplads, FT 1865 – 2 stk)
Vesthytta GH 1865
8. Randum
Østgårdseie? GH 1875
5
Ranum Plads, kart 1799
9 Grøstad
GH 1666, 1779 nevt husmann
Grøstaddalen GH 1754, FT 1801 Dahlen, kart 1822 og 1895, FT 1865. Bnr 10
Graverstua (Grøstadeie) FT 1865, 1900, kart 1895
10 Østby
Ødegaarden GH 1787 (til tider eget bruk – senere lagt til Randem, gnr 8), FT 1865
Bjørnerud, bnr 3, FT 1865, 1900 (u Nordby), GH solgt 1903
Østbyeie GH nevnt 1732
Norderhaug
11 Nordby
Norderhaug GH 1818, kart 1822, bnr 7, slettet
Graverstuen
Vestheim
Fallentin (også u Krom), FT 1865, kart 1799, bnr 3
12 Krom
Teipa FT 1801, 1865, 1900, kart 1895, GH frasolgt som eget bruk 1907, bnr 7
Kromstuen GH nevnt 1768, kart 1799, 1822 og 1895, FT 1801 FT 1865, 1900
Kroms Plads, FT 1865
Stubberud GH nevnt 1768, FT 1801, 1865, GH frasolgt 1900 som eget bruk, bnr 6, kart 1799, 1895
Bommen GH 1810
Hamborg FT 1865, 1900, kart 1895, GH frasolgt som eget bruk 1907, bnr 8
6
13 Østerengen
(var en periode nærmest husmannsplass u Krom), kart 1799
Gørra FT 1865, GH opprinnelig plass under Tveter gnr 23, bnr 5, kart 1826, 1869
14 Kjensli
Kjenslimoen GH frasolgt den tidligere plassen 1782 (Krypinn), kart 1822 og 1869 Krybind, bnr 3 og 4
(Kjensliplass, FT 1865, 2 stk)
Kullebunnen GH 1832
Holmen GH 1886 bygselseddel, kart 1895
Morskog GH 1891, kart 1895 Moskog
15 Ålerud
GH husm nevnt 1822
16 Borgen
GH Hele gården opprinnelig husmannsplass? En tid plass u Borgen 1762
Borgenneset/Borgenbråten
17 Jeksrud
GH plass nevnt 1732.
Råli delvis u J
18 Kalfjøs og Råli
Råli GH skogstykke nevnt 1671 (Rolid, Rolia), kart 1822 Raalie
1865: Husm uten jord
Sørlie kart 1822 Hvilken gård? Utveg mot Borgen, kart 1869
7
19 Lesteberg
GH plass fra ca 1780
20 Auten
Saltberg GH 1815 FT 1801 Sarlsberg, FT 1900 Salsberg
Søhytta
(Auten Plads, FT 1865 (2 stk)), kart 1895, FT 1900
Dalen Kart 1822 og 1869
21 Tannum
Hauger (Haugen) FT 1801 Houger, kart 1895, FT 1900
Sagstuen FT 1801, 1865, 1900, kart 1799 (2 pl)
Stridenhaug, bnr 3 (Tannumteigen bnr 3) FT 1801, 1865, Stridenhaug og Tannumteiden
sammenslått?)
Tannumplassen FT 1865
Aspeli, FT 1865, kart 1895
22 Hoel
Hoelsvollene GH 1785
Nordli (Hoelsplass?)
23 Tveter
Norderås GH frasolgt 1821 (Hytten?), kart 1826
Gørra FT 1801 Gaara, FT 1865
Tvetereie/Tveterplass, FT 1865
Buskerud I (og II) FT 1801
Tveterhytten, FT 1865, kart 1869 og 1895, bnr 6?
8
24 Støttum
Støttumeie GH nevnt 1765
Tangen, kart 1799, GH nevnt 1815 FT 1801 , bnr 2-6
Fieldet, kart 1799, bnr 7
25 Øines
26 Nes
Nesodden GH nevnt 1787 FT 1801 næsodden
Neshytten
27 Refling
Dammen FT 1801
Reflingplass (samme?) FT 1865, kart 1895 og 1826 Rævlingplads,
Stubberud, kart 1826
28 Rød nordre
GH husmann nevnt 1763
Nordre Rødseie GH 1766, kart 1799 Rød Plads,
Verpet nevnt som plass u R ca 1800 FT 1801 wærpet, kart 1826 Værpen
Bråten GH 1801 Braaten
Røhytten kart 1826
Lohrta? Kart 1826
29 Østre Hjol
Verpet GH solgt 1788
30 Verpet
Eget bruk 1865
9
31 Hjol
Bråten GH nevnt 1788 og 1825 FT 1801 braaten
Langekren GH 2 plasser her 1845? FT 1865, men uten folk, kart 1826 Langægeren, kart 1869, bnr 2
Hjolshage GH takst 1857
Verpet (etter sammenslåingen m østre Hjol) 1801 Wærpet, FT 1865
Jordshytta FT 1865, solgt 1921 – nytt navn Sørli (ved Verpet?)
FT 1900 Jordplads, kart 1895
32 Hvidtsen
GH plass nevnt 1664 og 1802
Gyllendal GH revet 1924 (Hyrendal?)
Hvidtstenplass, FT 1865 (2 stk), kart 1895 2 stk, FT 1900 (2 stk)
Rændatangen?? Kart 1826
33 Rustad nordre
34 Vastad
Morostad? Kart 1826
35 Linnestad
GH 1723 husmann uten jord, kart 1826: Plass Linnestad?
Lunden GH nevnt 1856 (Lindestadlunden?), FT 1865 Lund,
Bråtan
Hytta
Engen GH 1801 ?? – betegnelse på en av de andre?
36 Fuglegården
GH nevnt plass 1811
10
37 Haugen
GH plass nevnt 1819
38 Galby østre
Galbybråtan kart 1869
Skredderstuen/Ødegården, kart 1826, 1869
Steinbråtan
Moseby
Hagan
Galbyødegården/Smedsrudødegården bnr 4?
39 Pytt og Vernhus
Værnhus FT 1801 Wærenhuus
Pyttplass FT 1865
Kullebund FT 1865
40 Galby vestre
Annuldseng/Anulldseie/Annons Enge GH 1600-tallet sak om eiendomsretten
Bottolsrud GH 1746
Næset 1801, Næsset kart 1826
Solbergelven 1801, FT 1900 Elven bolig
Langebakke, bnr 3
Solberg
Sandvig FT 1875, 1900 bolig
Korsvegen, kart 1826
(Galdbyplads FT 1865, 2 stk)
11
41 Ørebæk
Rammeplasser FT 1865 nevner 4
Vadbro FT 1875, kart 1826
Skurva, kart 1826 (under Toverud senere?)
Rammebråten 1875 – bolig?
Ramme nedre 1875 – bolig? FT 1801 Ramme
Elisabetramme 1875 – bolig?, bnr 3
42 Toverud
GH nevnt 1717
Bergkista
Toverudplads, FT 1865
43 Grønberg
Skjeggerud GH, opprinnelig egen gård
Fjellbakk GH 1803? FT 1801 plads fielbach, FT 1865, kart 1869, kart 1826 Fjeldbakke
Grønberghagen FT 1865 Nåværende Solheim, bnr 3
44 Skog
Tømmerås GH eg eget bruk FT 1801 tømmeraas, kart 1826, 1869
Slutningen GH opprinnelig plass?, bnr 5
Høybråten FT 1865, kart 1826
Bråten/Skaugbråten GH husmannskontrakt 1855, FT 1865
45 Smedsrud
46 Jegstad
12
Gjekstadplass/hytten GH, FT 1865, kart 1895
47 Li
48 Ekerholt
49 Pepperstad
GH husmann omtalt i 1623
Habollen FT 1801 Pepperstad plass/Romlepotten – senere Solli, FT 1865 Romlepotten, kart 1826 og
1869 Habollen
Hanestad kart 1799, 1822, 1895 Hannestad, FT 1801, 1865, 1900, bnr 5
50 Løktås
GH plass 1820---
51 Ugjestrud
Engen FT 1801 plass 1845
Ugjestrudbråten FT 1865
52 Knalstad nordre
53 Knalstad søndre
Kullebunnen Gh solgt 1837, gjenforent igjen 1915, FT 1865 m husmann, bnr 5
54 Lysedal (husmann her 1865)
Grina øvre, FT 1865
Grina nedre, FT 1865 (Grinden bnr 6)
Dølestuen, FT 1865, bnr 8
Fjellstuen, FT 1865
Skomakerstuen, FT 1865
Klokkerstuen, FT 1865, 2 stk,
13
Grøbeinskjæret, FT 1865
FT 1900 Vestre Lysedaleie – 2 stk
(Kittelsenhuset…?)
55 Sekkebekk
Hytten/Sekkebekkløkka FT 1865, kart 1826 Sekkebekkhyta
56 Strand
Sagstuen 1801, kart 1826, 1869
Katten? Framnæs, FT 1900 bolig i Katten, bnr 10
Tolvesstuen, FT 1865, kart 1869 Tolvhytten
Ødegården/Høgdahytta, FT 1865, 1900
Hestevigen, FT 1865, 1900 bolig
57 Filtvet
Brattås GH 1760 FT 1801
58 Bjørnstad
Myren, FT 1865, 1900, kart 1902
Nedre Hestehage
Berg, bnr 2
Romlepotten
Sandås?, bnr 3
59 Rønjul
Henriksbråtan
Kølabånn
14
Søndre Rønjul plass
FT 1865: 3 husmenn bor på R
60 Hauger
Husmann nevnt 1664 GH
Skjelviken 1801 GH utskilt 1836, FT 1865 husmann, kart 1869, 1900 bolig
Bråten GH 1840, FT 1865 bodde fraktemann her, bolig 1900
Emmerstad 1801, FT 1865 bodde skipskaptein her, 1900 husmann/arbeider
Dammyra, FT 1865
Sagstua GH 1737, FT 1801, 1865, 1900 På Follo museum.
Sollia, FT 1865
Brånan GH 1859 FT 1865 bodde skipstømmermann og matros her (2 hus?), 1900 3 boenheter, bnr 3
(Mølen??)
Sagstua var en husmannsplass under Hauger gård, som idag er flyttet til Follo museum i
Drøbak. Den lå i Sagdalen i nærheten av Emmerstad og Mølen. Bekken som renner ved siden
av er det naturlige skille som skiller mellom landeier Hvitsten gård og Hauger gård. Denne
bekken ble også nyttigjort ved bruk av flere oppgangssager når bekken sto høyt med vann.
Utfra det min far Bjørn husker var plassen Sagstua og området rundt delt i øvre og nedre,
antakelig het det noe mer enn dette. Stedet Emmerstad, som het Emmestad i gamle dager, kan
tyde på at det var et gammelt vikingested pga endelsen -stad.
Kort om Hauger gård og plassen Emmerstad Hauger gård er sannsynligvis ryddet i de første
århundrer av vår tidsregning og har vært en stor gård i Vestby med betydelig skogsdrift og
jordbruksdrift. Sagbruk og utnyttelse av gode havnemuligheter i Emmerstadbukta har vært
viktige ressurser for gården. Det har vært flere plasser under gården. I en takst fra 1896 er det
nevnt 3 husmannsplasser og 8 øvrige plasser. Husmannsplassene var Emmerstad, Skjellviken
og Sagstua. Ifølge Vestby gårdshistorie var det slutt på de egentlige husmenn på Hauger fra
like etter 1900. Emmerstad ble fra 1903 forpaktet av den tidligere husmann Martin Johansen.
Gården ble solgt på tvangsauksjon i 1904 til Tofte Cellulosefabrikk og ble kjøpt av Norske
Skogindustrier AS i 1984 da Tofte Cellulosefabrikk gikk konkurs. (utdrag fra møtebok sak
mellom Ivar Fæste og Petter Olsen 25.06.0).
Thorbjørn og Sverre: Ved konfirmasjonen til Sverre 30.9.1917 står oppført som mor Ugift
Selma f. Larsen og Dagarb. Sigvard Kristiansen som far. Sverre bodde da i Sagstua. Han
giftet seg med Margit i 1929, de var da henholdsvis gårdsgutt og tjenestejente på Torp gård.
Hans og Annie Trollerud var forøvrig forlovere så familiene beholdt forbindelsen.
Begge er gravlagt ved Vestby Kikre: Margit Kristiansen (2/7.1911 31/10.1985) og Sverre Ragnar Kristiansen (2/1.1903 - 21/2.1962)
15
Det kan se ut som om besteforeldrene Ole Lauritz og Pauline Kristine i Sagstua tok seg av
både Thorbjørn (f. 12/3.01) og Sverre (f. 2/1.03). De vokste opp sammen og mange trodde
nok de var brødre.
1801 telling Saugstuen (under Houger gård) beboende: huusmand med jord Peder Bottolfsen
32 år og hans kone Anne Gulbrandsdatter 40 år, begge i første ekteskap. Peder Bottolfsen er
antakelig sønn av Houger huusbonde Bottolf Olsen 56 år.
1865 telling Sagstuen registrert beboende: Lauritz Arvesen husmand med jord,Pauline
Baltzersdatter hans kone, sønn Anton M. Lauritzen, datter Bertine J. Lauritzen, datter Hilda
Othilie Lauritzen,tjenestepige Hanna M. Andreasdatter.Drift: 2 store kveg, bygg 1/4, havre 1,
poteter 2.
1900 folketelling Sagstuen husmandsplads(under Haugerplads) registrert beboende: Lauritz
Arvesen husmand med jord, Kristine Arvesen hans kone, datter Anna Olsen(skal nok stå
Alma Olsen f 1870), sønn Johan Olsen,pleiebarn John Johannesen, pleiebarn Rudolf
Andresen og barnebarnet til Ole Lauritz; Magnhild Hjelm som var på besøk. Totalt bodde det
6 personer i Sagstua, 7 med besøkende barnebarn. Drift: korn/potet,kreatur,fjærkre,frukthage,
men ikke kjøkkenhage.
ca 1930: rettsak mellom Johan Oskar Olsen fra Sagstua og Hauger gård, eier Tofte Cellulose.
(stikkord NB! -dette må sjekkes!: tidligere eier 1911 lovt til Johan å få lov å overta Sagstua,
endte med forhøyet leie som fattigvæsenet betalte deler av, Johan fikk ikke medhold, Johan ba
om at rettsaken ble lagt utenom slåtten, men dette ble ikke gjort. Johan skrev da et brev istedet
for oppmøte i rettsak) Generelt: 1 1928 ble loven åpnet for at husmannsplassene kunne kjøpes
ut.
61 Torp
Ødegaarden FT 1801, ( u 60 i 1900 – bolig?)
Stokkholm GH frasolgt 1857, FT 1865, kart 1822, 1902, bnr 4
62 Tørfest m/Snallum
Tørrfeststranden (strandsitter) GH 1695
Kroken GH 1747
63 Kroken
GH 1750 «Kroken med Tørfeststranden»
Tørfeststrand
Bølnes (fra Kjære?) 3 plasser, søndre B: bnr 3
16
Nordre Bølnes, bnr 9
1865: En matros, to husmenn, en snekker, 1900: En husmann
64 Kjære
Hulvik 1801 bnr 3
Bølnes GH 1833, FT 1900 bolig x 2, bnr 11
Tjærepl kart 1869
Stjernås GH 1886 sammenføyd med K
65 Arnstad
Kjøvangen 1801 (vestre Arnestuen GH 1857), FT 1865 (også flere som ikke er husmenn), bnr 2-5
Hulvik, FT 1865 plass u Kjøvangen
Furubråten 1801
-
Øvre F
Nedre F
Klepper GH antagelig husmannsplass
66 Jonstad
Jonstadholen? GH 1798 solgt til Karterud
67 Karterud
Holen FT 1801
Karterød plass (= J?)
68 Nubsrød
Nubsrød plass? GH
69 Erikstad vestre
17
Åsland (u nordre) – øvre og nedre FT 1801 Aasland, bnr 6
Kortergården GH frasolgt 1802 FT 1801
Stubberud (bnr 2 – mulig startet som husmannsplass)
Nygård (bnr 5 mulig startet som husmannsplass) – selveiende fra 1831
70 Erikstad søndre
Erikstadbråten FT 1801, FT 1865
Dal, FT 1865 – er trolig gnr 71
Hytten, FT 1865
71 Dal
Kortergården (fra 1813) eller Dalshytta
Roås ?
Bjerkeli/Bjerkeskog/Solberghytta; FT 1900 Bjerkeskaug/Dahl-plass bolig
72 Klokkerud
Sollien GH ca 1850
Myren (1865 kårbolig)
73 Kjenn nordre (1865: 2 husmenn bor her)
74 Skåka
Pedersengen? Gårdpart?
75 Glemme m/Gørra
76 Tømt
Svartedal 1801 bnr 4, , kart 1822, FT 1865
Ulrikshytten GH solgt 1907
Tømtbråten /Torerplass bnr 3
18
«Hytten» Tømtsand, kart 1822
1865: Husmann på Tømt, FT 1900: Tømtplass
77 Gørra
Trolig vært plass under en av nabogårdene, kart 1822?
78 Rustad søndre
Tolfsengen ? GH «utenfor Rustad» 1698
Smellop (også under Dehli) GH 1756? Kart 1822 Smelop, kart 1897
Svingen 1801 GH 1847, FT 1865, 1900 – 2 fam., kart 1822 2 plasser
Solibråten (opprinnelig u Rød?), FT 1865 (Sølibråten), FT 1900 (Bråten kart 1822?)
Rødshagen/Skredderstuen FT 1865 (skredderstuen)
79 Ødegården
Egentlig Gunleigsrud, senere plass under prestegården
Prestebråten GH 1779
Gulliksrud GH 1785
80 Røddal
81 To søndre
Toeie/Langli? GH1773 L frasolgt 1797
Todammen GH solgt 1831 = Søndre To
Damløkka
82 Langli
GH 1819 betegnet som plass under To
19
83 Rokker
Sørli GH 1859, FT 1865
84 Grønlund
Grønnlundengen FT 1801, kart 1822
85 Rustad
Rustadbråten GH 1721 (bnr 6?)
Flesa/Flæsen GH 1742, kart 1799, bnr 1
86 Tuft
Grytedalen
Tuftehytten
Tuftebråten FT 1801
Kullebunden GH 1752, bnr 4
Holen, bnr 5
Tuftengen (Engene), bnr 6
Pollen
Tuftplass
Skogen/Schougen FT 1801
Tuftebråten
Poulsbråten FT 1801
87 Kjærstad
Bjerkeskaug GH 1675, bnr 3-4
Espeli/Ospeli Kart 1799, FT 1801, kart 1822 Espelie
Jylland FT 1801
20
Hatten FT 1801
Skaurum
FT 1865: 2 stk Kjærstadplass
88 Kjærstad østre
Kjærstad plass
Martinsløkka
Engersbråten
FT 1865: En plass bebodd
89 Haug
Haugbråten
Haugløkka
90 Topper
Bråten 1801
Enga 1801
Willumstad, topper østre, bnr 3
Topperhytta, bnr 4-5
91 Tønnum
Husmann nevnt på 1700-tallet og så sent som 1890
92 Hale
Dammen (før 1750) FT 1801
Halaplass GH 1799, bnr 4?
21
93 Hestvedt
Hestvedtplass FT 1865
Ødegården, bnr 2
Lilleengen
Hestvedthytta
94 Hestvedt søndre
Sekkebekk
Hestvedtplass
Parten FT 1801
FT 1865 «Plass under Gaard»
95 Tomb
Alvim FT 1801 Alvem
Tombplass
Tombplass/Nord-Tomb, bnr 1
FT 1865 «Plads»
96 Pung
Pungstua/Pungeie GH 1720
Rugås FT 1801
Pungplass
FT 1865 «Husmann med jord»
97 Florud
Florudplass
Brænden kart 1799
22
98 Gon
Husmann nevnt på 1600-tallet
Gon-plass
99 Hovum
Jonsrud GH 1715 FT 1801, bnr 5 og 10
Sekkebekk (trolig samme som under Hestvedt), bnr 17 Fjeldvang
Hovumbråten
Svingen
FT 1865 «I pladsen» + i «Hofvinplads x 2»
100 Garder
Østerdal/Oksane kart 1799 Oxe, FT 1801 Oxerne, bnr 2
Garderhagen – 3 ulike. Bnr 13, 17 og 27
Garderlihagen
Kullebunden/Garderplass, bnr 32
Kruggehytta
Sollibråten/Solli, bnr 30
Bråten, bnr 15
Bru 1664, kart 1799, kart 1822 Bro,
Blaadike kart 1826, bnr 21
Vestgårdshagen
Jordbrumyra kart 1822
Flisebru
Oksa
En gårdpart, bnr 10
En husmannsplass, to på kart 1822
23
-
Øvre, bnr 6 og 7
Nedre, kart 1799, bnr 24
Krafoss Kart 1799, FT 1801 Kravfoss, FT 1865, bnr 1
Garderbråten, bnr 12
Slettebakke, bnr 22,23 og43
FT 1865: 4 stk Garder plads
101 Presterud
Presterudhagen nevnt, kan være teig
102 Drømmerud
Kullebunden 1792, kart 1799, FT 1801 Kollebund, kart 1822Kulbunden
Holen (markert på kart 1822, ikke navn)
Drømmerudbraaten kart 1826
FT 1865: 2 stk D plads
103 Svinskaug
Plass nevnt 1660
104 Roksti
Rokstibraaten kart 1826, bnr 3
105 Bylterud østre
Even-Bylterud GH
106 Bylterud vestre
Bylterudbråten GH nevnt 1719 bnr 5
Elvestad 1801, kart 1822 og 1897, fradelt 1843 GH, bnr 2
24
Fløita?? Kart 1822 og 1897
Bylterudmyra, kart 1822 og 1897
Bylterudplads, kart 1822
107 Brandstad
Brandstad ødegaard FT 1801
108 Grorud
(Krafoss fra 1806 – se Garder)
109 Åmot store
Åmotplassen GH 1769
Elven FT 1801 (Å nordre)
Hyttehaugen – mot Krafoss GH
110 Åmot lille
111 Auerud
Helgemyren GH 1761, FT 1801, kart 1897, bnr 3
Ødegården GH 1845
112 Follo (Auerøødegården)
Husm GH 1763
113 Holm
(Helgemyren noen ganger nevnt under Holm) FT 1801 Helgemyren
Hytten, kart 1799
25
114 Fagerholt
Finsrud GH sist på 1700-tallet 1801
Fagerholtplass (muligens Finsrud), kart 1799 Finserud, 1822 Finsrud
115 Fosser
Husmann 1666
116 Presterud
Husm 1613 og -22
Presterud plass FT 1865 2 husmenn!
117 og 118 Vinæs
Vispomkring
Jenseløkka?
Slottet GH husmannsplass til 1809? Kart 1799, bnr 3
Slottebråten – plass u Slottet, bnr 5
1865: Nevnt en husm generelt på «Vinæs»
119 Såner / Huseby
Sletten/Sletta / Husebyplass /Skaffern. Sletten FT 1801, kart 1799 Skyds Skaffer Plads
Dypendal
FT 1900: Bekkelaget bolig, bnr 2
120 Råer
Råerplass/Råereie GH 1717
121 Østerud
26
Østerudplass = mellom?
122 Borgerud
Pusset GH solgt 1759, kart 1799 Pudsen, bnr 1
Bråten, bnr 4?
123 Raknerud
Raknerødplass GH 1820
Borgerudbråten GH kjøpt 1854, kart 1822 - overstrøket
124 Vandrås
Vispomkring FT 1801??
Østerli/Østli, bnr 8 (Stubberud, bnr 3?), kart 1799 Østre Lie
Holmen GH bortforpaktet 1822 – senere Hansebråten, kart 1822 og 1869 Holmen
Kontrakt tinglyst 1861 til Hans Olsen
Risgard?
Nekkerud? Tidligere husm.plass Graff i Våler, kart 1822
Nekerød var en plass under Grav, som ligger på grensen mot Såner (Vestby). I
bygdebok for Våler av Einar Pedersen står det at "Nekerød lenge hadde dobbel tilhørighet
ved at gården i verdslig henseende tilhørte Vestby tinglag i Follo Fogderi og i kirkelig
henseende Våler kirkesogn. Nekerød var også lenge underbruk under gårder i Vestby.
På slutten av 1600-tallet og førsten av 1700-tallet var Nekerød underbruk til Lille Brevik i
såner og var trolig ubebodd eller brukt av en husmann. Fra 1840 ble Nekerød overført
til Våler herred".
Olavsstøkke?
FT 1865: Nevnt 2 husmenn generelt på Vandreaas
125 Burud
Sagbakken GH solgt 1813, kart 1799 Saugbakken
Burødeie
Langerud, kart 1869, bnr 4 og 5
27
126 Tegneby
Tegnebyenga – 2 plasser FT 1801 Engen, en husm i FT 1865 på T. FT 1900 en bolig, en husmann. Bnr 3
Tegnebyhytta, kart 1822
127 Grefsrud
Gården ofte bebodd av husmann
Plass u gården lagt til Torbrekke 1846?
Villskog
128 Tørbrekk
Sagbakken (fra Burød)
Tørbrekkmyr
Tørkop, kart 1822 og 1869
129 Gate
Kolstadplass 1801 (nedre og øvre), kart 1869, kart 1822 Colstad
Tegnebyenga (oppr plass u T)
Gateengen, kart 1869, bnr 2
FT 1865: 2 husmenn u G
130 Ødemørk
Mørk skog + en til i 1845
131 Røed
Heier GH 1737, frasolgt 1783,senere lagt til Smørbekk?
Opprøed GH 1879
28
132 Brevik Store (søndre)
Bjerkebukten GH 1762, kart 1822, 1869, bnr 3
Hytta
Breviksbråten GH 1791, kart 1822 Braaten
Haslebakken GH 1796 nå bnr 4, bolig 1900, bnr 4 og 11
133 Brevik Nordre (lille)
Pjåken GH ca 1850 (+ en til), bolig 1865 og 1900, bnr 4
134 Labu nordre
Stavseng GH 1739 FT 1801, 1900 ubebodd, kart 1895 og 1902
Labu-ødegården (Labo nordre FT 1801)
Vollebråten (Alicenberg, bnr 9) ?
135 Labu Søndre
Husjordet (opprinnelig egen gård, ble det igjen i 1810) FT 1801, bnr 1?
FT 1865 en husm u jord
Husjordplass kart 1822
136 Grimsrud
Sletten GH 1754 FT 1801, 1865
Stubbeløkka
Aspelibråte
Liabråten, østre og vestre (det ene u Skøien) FT 1801 Liebraaten
Sletta GH eget bruk fra 1808, bnr 2
Gaukerud
29
Smørbekk
Kongsbraaten FT 1865, kart 1822 , 1869
Grønli
Kontra, kart 1822 Contra
137 Liabråten
Vollbråten av Liabråten under Skøien (Vollhagen)
138 Smørbekk
139 Ulfski
Ulfskiengen/Ulfskieie
Pettershytta, bolig 1900
Myren, kart 1799
140 Ek
Eiksplass
Ekhytten, kart 1799, 1869
Petterhytten, kart 1822 og 1869
141 Skøien
Liebraaten FT 1801
Skøyenbråten/Graverstua FT 1801, FT 1865
Holen FT 1801
Holm
Skøyen-Myra FT 1865
Kontrakt på plassen inngått 1852. (Tinglysing) + 1857
Mortenshytta
Sletten
30
142 Bommen (Skøien nordre)
-
husmannsplass en periode u Skøien nevnt 1723, FT 1801
143 Knapstad
Gløtta, bnr 2
FT 1865 en husmann uten jord, 1900 bolig
Pederhytten – tinglest kontrakt, matr 42, muligens under kølabonn
144 Bruer Søndre
Riulsborg FT 1865 uten jord, bnr 3
145 Bruer Nordre
Fløyta FT 1865, bnr 2
+ FT 1865 husm u jord
146 Anbekk
Muggestad GH 1666 eget bruk fra 1780, bnr 1
Dyrendal
Hermansteigen
147 Kjenn søndre
Hytten
Dyrendal av Kålås?
Aspelie, kart 1799
148 Karder
31
149 Gjølstad
Perren FT 1801 (morch nordre øde)
Graverstua
150 Presteødegården (Århus/Årus)
151 Gjølstad (Gjevelstad)
152 Kålås
Åsboed
Skauen/Skaugerhytta FT 1801 schougen
Dyrendal (overført til Kjenn) FT 1801 diurendahl, FT 1865 dyrendal nordre, kart 1799, 1897, bnr 6
Dypendal FT 1865 Jupendal, bnr 22
Pussedalen, kart 1799, 1822, 1869, 1897, bnr 15
Håkonsbråtan
Brattås
Fjellet/Garpefjellet
Aarskogen FT 1865
153 Kinde
Espeli FT 1801, bnr 6
Kindebråten GH 1719
Tørfeststranden (en periode)
Ekeberg FT 1801, FT 1865, kart 1822, 1869
Finstad
Myren/Skauerhytta – senere Finstad?, myren bnr 2
154 Kinde nedre
155 Mørk Søndre
32
Nygård
Skogen FT 1801 Schougen
Tugulite/Mørkbråten FT 1865 Mørkbråten
156 Mørk Nordre
Peeren
Kullebunnen
Dyrendal (opprinnelig u Kålås) – to plasser, bnr 2
157 Roverstad
Kjøvangen 1801, FT 1865 2 husmenn + andre
Roås (Roastadhytta) 1801
Finnerudbråten
Vabakken FT 1865: 3 fiskere!
Johannesbråten FT 1865
Furubråtan, øvre og nedre, kart 1822
158 Stavnes (Ås)
(ofte del av Stamnes)
Skovengen, bnr 14
Larsenhytta
Kullebunn, bnr 19
Kjøvangløkka, bnr 15
Fagerlien
159 Stamnes
Laksa 1801 Laxa
33
Stamnesplass
Saltboden
Tangen, kart 1822