Lasse Stensbøl

Ledelse, kosthold, fysisk
aktivitet, arbeidstid og gode
rutiner i maskinførerens hverdag
- mine erfaringer
Lasse Stensbøl, skogsentreprenør
Min prioritering: Trivsel

Dårlig ledelse gir dårlig helse hos medarbeiderne?:

God ledelse

– Jeg trener derfor kontinuerlig på å være:
 Synlig leder /tilgjengelig for mine ansatte
 En tydelig leder
 Tenker helhet
 Jeg ”ser” mine ansatte, bryr meg om dem, stiller krav, følger dem opp
og gir tilbakemeldinger

Et godt arbeidsmiljø

En ”god” bedriftskultur - prestasjonskultur
 Åpenhet som gir trygghet
 Balanse mellom arbeid/fritid
 Ambisiøse mål
 Bygger prestasjonskultur gjennom gode kulturbærere
Hva preger kulturen vår







Høye ambisjoner,
Mestring på stadig høyere nivå
Kontinuerlig jakt på forbedringer
Nysgjerrig og ser på forandringer som grunnlag for videre
fremgang.
Proaktiv og tar nødvendige grep når resultatene flater ut.
Stor åpenhet
Søker utfordringer og ønsker å bli utfordret
◦ Tør bli dårligere en periode for å kunne bli bedre
Hvorfor vi vektlegger
kulturbygging så sterkt


Nesten ikke sykefravær – folkene trives
Dessuten er kravet til forbedring avgjørende
for fremtidig eksistens
◦ Utvikling som gir forbedring er derfor helt avgjørende

Fremtidsforskerne hevder at de som vil stå som
vinnere i fremtiden skaper prestasjonskulturer
som tiltrekker de unge talentene som ser mer
på innhold og utviklingsmuligheter i jobben
enn hvilket selskap de søker jobb i
Medarbeiderfokus

Mine medarbeidere er bedriftens
viktigste ressurs for å vinne fremtidens
konkurranse
De krever en ledelse av meg som
motiverer dem og skaper fremgang
 Å trene på god lederatferd
overfor mine medarbeidere er derfor
en viktig del av kulturbyggingen

Kostnadsstyring>kulturutvikling





Fremfor ren kostnadsstyring legger jeg mer vekt på
kulturutvikling og prestasjonsutvikling av mine
ansatte
For meg er kulturutvikling et mål med min ledelse,
ikke bare et middel for å nå et resultatmål i kroner.
Jeg trener på å begeistre medarbeiderne mine og
tilrettelegger for innovasjon og kreativitet.
Jeg må behandle mine medarbeidere på forskjellig
måte fordi de alle er forskjellige
Jeg motiverer dem til å prøve nye måter, feile i blant,
innrømme feil og gå videre
Avgjørende for trivsel: Helhet
Da kommer kosthold og fysisk aktivitet inn
1) Kultur for godt kosthold
2) Kultur for fysisk aktivitet

Hva spiser du?
◦ Matvarevalg

Når spiser du?
◦ Måltidsfordeling

Hvor mye spiser du til hvert måltid?
◦ porsjonsstørrelse
Spis ofte!!!!

Vi inntar mat og/eller drikke
hver 3. time

Vi spiser 3-4 hovedmåltider
daglig


Vi spiser 1-3 små
mellommåltider etter behov
Rutiner viktig
 5-6
måltider daglig er bra !
 Vi
er bevisste på å tilpasse måltidenes
størrelse til energiforbruket
 ikke overspise til måltidene
 ikke bli “skrubbsultne” mellom
måltidene
Professor Jorunn Sundgot-Borgen
Vi vektlegger variert matvarevalg

Mat og drikke fra alle
matvaregrupper daglig:
Brød og kornvarer
Poteter, ris og pasta
Grønnsaker
Frukt og bær – minst 1 porsjon
sitrusfrukt!
◦ Fisk, fjærfe, kjøtt og egg
◦ Melk, yoghurt og ost
◦ Matfett (margariner og vegetabilske
oljer)
◦
◦
◦
◦

Bruker tran eller omega-3
preparater daglig
Professor Jorunn Sundgot-Borgen
Minst 5 porsjoner frukt/grønt daglig
- gjerne 1 porsjon fra sitrusfrukt
 1 glass appelsinjuice til frokost
 Grønnsaker som pålegg på brødskiver
 1 frukt/gulrot som mellommåltid
 1 porsjon salat eller grønnsaker til middag
 1 frukt som dessert eller til aftensmåltidet
Professor Jorunn Sundgot-Borgen
Kostholdets betydning

Økt fysisk
arbeidskapasitet

Bedre konsentrasjon

Godt immunforsvar
Professor Jorunn Sundgot-Borgen
Selvfølgelig skal vi kose oss og ta livet med
ro -men bevege oss regelmessig!
.
Regelmessig fysisk aktivitet
forebygger….
•Fedme
•Muskel-/skjelettlidelser
•Kreft
•Hjerte-karlidelser
•Diabetes
•Depresjon og angst
Professor Jorunn Sundgot-Borgen
.
Tenk fysisk aktivitet i hverdagen

Velg ikke enkleste
løsning
◦ Ta alltid trappa
Husk at fysisk aktivitet kan
være moro...