Last ned - Hjertefokus

mer informasjon
Spørsmål?
Om du lurer på noe, er du hjertelig
velkommen til å ta kontakt med
kontaktpersonene for de ulike kursene:
Hjertefokus
Hermon: Marit O. Flacké
tlf: 40 40 09 51
[email protected]
Hemsedal: Gudmund Juliebø
(i april)
tlf: 32 06 23 60
[email protected] UiO Borgen:Hilde Aarskog
tlf: 91 15 07 66
[email protected]
Hjertefokus Ung
Aldersgruppe: 19–30 år
Hemsedal: Jonatan Hansen
(i juni)
tlf: 93 86 46 97
[email protected]
Øygarden: Ragnhild og Per Olav Sølvberg
tlf.: 45 86 45 87 / 97 51 43 48
[email protected]
Hjertefokus- og Hjertefokus Ung-kursene
er del av Hjertefokus-arbeidet i Norge,
og drives i regi av Ungdom i Oppdrag
(www.ywam.no).
For mer informasjon, kan du gå inn på
nett-siden vår: www.hjertefokus.no
Kurset er lagt opp omkring OBLIGATORISKE
1. Forelesninger med temaer som:
• Vår virkelighetsoppfatning,
selvbildedannelse, opplevd avvisning
og konsekvenser av det.
• Hva gjør vi med vår indre smerte?
• Hvordan bygge en sunn personlighet?
En viktig forutsetning for et positivt og trygt
møte med livet, er at man har en trygg identitet
og opplevelse av egenverdi. Vi vet at dette
formes gjennom positive og negative relasjoner
i barne- og ungdomsårene. Et utrygt selvbilde
kan føre til uro eller fysiske og psykiske
utfordringer og problemer. Som unge og aktive
mennesker møter vi symptomene på dette,
enten hos oss selv, hos andre eller kanskje
begge deler. Ofte er vi ute av stand til å gå til
røttene av problemene. Det er en kjensgjerning
at skal livet vårt bli rimelig positivt og godt,
og skal vi kunne møte dype personlige behov
hos andre, må vi selv ha arbeidet med de
mest grunnleggende spørsmålene, som for
eksempel:
2. Grupper hvor man får anledning til å stille og
bearbeide spørsmål som reiser seg i tilknytning
til undervisningen, samt eventuelt åpent sette
navn på ting i eget liv i et trygt forum. Det gis
også mulighet til personlige samtaler.
Hvem er jeg?
Hva gjør meg verdifull?
Hva har egentlig verdi for meg?
I en tid med stort arbeidspress og fare for
utbrenthet, er dette viktigere enn noen
gang. Kurset vil være særlig nyttig for
dem som har valgt et yrke innen helse- og
omsorgstjenestene, men alle som vil ha med
mennesker å gjøre, vil få stort utbytte av kurset.
Uken inneholder dyptgripende undervisning,
og vil gi en dypere forståelse av Gud, oss selv
og våre medmennesker. Gjennom kurset har
mange fått nye perspektiver på menneskelige
relasjoner og roller, usunne mekanismer og
muligheter til indre helbredelse.
Da kurset vil kunne oppleves psykisk og
mentalt krevende, må alle som har vært eller er
under tyngre psykiatrisk behandling kontakte
kursledelsen før man melder seg på.
Siktemålet er
– Å gi hver deltaker anledning til å la Gud få peke
på og forhåpentligvis lege ødelagte relasjoner i
sitt eget liv, slik at vi kan:
– Bli bedre rustet til å møte vårt eget liv og
personlige behov hos mennesker vi omgås.
påmelding
visjon & bakgrunn
Mange av oss har travle hverdager. Vi møter
mange forskjellige mennesker og daglige krav
om å strekke til både faglig og sosialt. Evnen til
å møte utfordringene på en god måte avhenger
i mange tilfeller av hvordan vi har det med oss
selv.
Hjertefokus
UiO Borgen, Oteren i Troms:
7.–14. november 2014
Pris: 2500,–
Hermon Høyfjellssenter, Hovet:
30. januar–6. februar 2015
Pris: 5950,– (Student: 5075,–)
KRIK Høyfjellssenter, Hemsedal:
26. april–3. mai 2015
Pris: 4990,– (Student: 4290,–)
Hjertefokus Ung (19–30 år)
KRIK Høyfjellssenter, Hemsedal:
21.–28. juni 2015
Skjergardsheimen, Øygarden:
1.–8. august 2015
Begge Ung-kursene koster kr. 4290,–
Vi presiserer at alle forelesningene og
gruppesamlingene er obligatoriske for alle
deltakere.
Prisen på alle kursene inkluderer
kost/losji, kursavgift og en
påmeldingsavgift.
Foredragsholdere på Hermon og på begge
Hjertefokus
Ung-kursene
er
Eilif
og
Marit Haaland. Eilif er lege og spesialist i
allmennmedisin, og Marit er sykepleier.
Påmelding skjer via nettsiden:
www.hjertefokus.no
På kurset i Hemsedal i april underviser Tom og
Ingrid Norum. Tom er tidligere bankmann og
har sammen med Ingrid arbeidet i Ungdom i
Oppdrag i en årrekke.
På kurset ved UiO Borgen underviser
Hilde Aarskog. Hilde er sammen med sin mann,
Kay-Morten, senterleder ved Ungdom i Oppdrags
senter i Troms.
“Dette er uten tvil den beste
undervisningen
jeg
har
hørt
og den som har hatt størst innvirkning
på mitt liv. Skal du noen gang delta
på et seminar – velg dette!”
Kristian M. Bye,
fysioterapeut