I Heksens fotspor – Helbreder, klok, forfulgt

I Gudinnens fotspor
Selvutvikling for kvinner
På søken etter den kvinnelige livsvisdom!
«Foren din styrke med sensitivitet
din seksualitet med spiritualitet
din logikk med intuisjon»
Igjen holder Lisbeth Lind sine velkjente selvutviklingskurs
for kvinner basert på mytologi og kvinnens indre visdom.
Kurs 1. «Gudinnens skjulte ansikt»
et møte med de glemte livskreftene i deg selv!
Kurs 2. «Kvinnens Mysterier»
om kvinnekroppens unike intelligens og erfaringer!
Kurs 3. «Feminin intelligens»
om kvinnelig identitet og viljen til eget Liv!
Kurs 4. «Ville kvinner lever best»
om intuisjon, tilstedeværelse og magiske øyeblikk!
Kurs 5. «Kvinnekraft» – Kvinne i verden! - Italiakurs
Denne gangen som en seminarrekke på fem kurs
gjennom et helt år, inkl. en ukes avslutning på et kloster i Italia.
Den indre Reisen – den gåtefulle Veien
Lisbeth Lind tar deg med på en reise for å utforske vår feminine intelligens med
den hensikt å hente frem de gjemte og glemte kvinnekreftene i oss selv.
Vi åpner for den kvinnelige intuisjon og livsvisdom ved hjelp av indre
stillhet, dans og bevegelse, intuitiv tegning, drømmer, myter og
historiefortelling. Vi benytter InnerLife psykoterapeutiske metoder og
InnerLifeMassasje for å bli kjent med hvordan kvinnekroppen gir
uttrykk for din feminine intelligens, slik den er formet i tråd med din
menstruasjonssyklus, seksualitetens indre mystikk og evnen til å føde
det nye - livskrefter du har til felles med vår Moder Jord.
Du velger denne reisen for å finne det psykiske og spirituelle
gjensvaret i deg selv, som vår kultur har mistet av syne ved tapet av
GUD-innen. Du åpner for gleden som er forbundet med din femininitet
og du kjenner på smerten over begrensningene du påfører henne.
Vi skal støtte hverandre på den gåtefulle veien som det er å hente
frem de gjemte og glemte kvinnekreftene i oss selv. Vi deler våre
tanker og følelser med undring, åpenhet og aksept. I vår søken etter å
forstå våre egne erfaringer, lærer vi også av hverandre.
Følsomt og over tid vever vi oss inn mot den indre kvinnens visdom.
I Gudinnens fotspor – klok, helbreder og forfulgt
Med de patriarkalske religionenes inntreden ble kvinner og menn
rammet i selve livsnerven, da deres seksualitet ble gjort til
ondskapens verk og menneskets helbredende evner og klarsyn ble
forbudt. Gjennom to tusen år ble det brutalt gjort slutt på samspillet
mellom det hellige ved kvinnen og naturen og menneskets indre
livsvisdom. For å undertrykke den feminine livsenergi, ble mannen
gjort til kriger og kvinnen fikk kun beholde sin rolle som mor.
Gudinnen, slik hun var elsket og ble levd gjennom årtusener, er i dag
ukjent for oss. Kroppene våre kjenner henne ikke lenger og vårt
moderne intellekt forstår henne ikke. Vi tenker helt annerledes enn
det hun gjør. Dessuten frykter vi den skjulte smerten over tapet av
henne, som våre formødre har etterlatt seg i våre gener.
På kursene møter du Gudinnens mange uttrykk, slik hun har vist seg gjennom historiens forløp:
Hun er Eva i Paradiset, Inanna fra Sumerriket, Kali i India, Isis i det gamle Egypt, den jødiske Asherat som
senere ble Lilith, Athene og Afrodite på Olympen, Venus og Diana fra Romertiden, og til slutt de siste
sporene av Gudinnen, men så veldig misforstått; Jomfru Maria og Maria Magdalena.
En eventyrlig reise venter deg, hvor Gudinnen stiger frem fra et kollektivt mørke,
for å hjelpe oss å frigjøre de mange ubevisste fordommene som 2000 års undertrykkelse av det feminine har etterlatt seg i det menneskelige sinn.
Kurs 1. BJØRK, 17 – 20. oktober 2013
«Gudinnens skjulte ansikt»
Et møte med de glemte livskreftene i deg selv!
Rosa Parks
Dikteren Rilke skrev i sin tid at for å kjenne deg selv, trenger du å forstå din
historie minst 2000 år tilbake i tid. På det første kurset tar Lisbeth deg med
på en vandring gjennom unike historiske øyeblikk, hvor du møter de
forskjellige Gudinner og den livsinnsikt de representerte i sin tid. Vi møter
også kvinner fra nyere tid, - kvinner som har satt tydelige spor etter seg med
sin feminine intelligens. For til slutt – å møte vår egen mor.
Gudinnen er din mor, hun er sjelen, hun er ditt livspotensiale!
Man kan ikke rive ut av menneskenes hjerter, den innsikt de elsker. Den kan bare skjules, inntil
friheten kommer tilbake - friheten til å utfolde det som religion og kultur ikke har anerkjent. Da de
matriarkalske kulturene i Mesopotamia og Kanaans land ble utslettet ca. 1500 – 500 f.kr, tok Gudinnen
bolig dypt i vårt ubevisste. Her har hun utviklet seg til tross for undertrykkelsen av våre formødre. I
dag stiger hun frem som vår intuitive bevissthet , når vi speiler oss i hennes mange uttrykksformer.
Gudinnen i deg rommer uendelig ressurser og innsikter som hun ønsker å avdekke for deg, der du
møter henne i meditasjon, lager dine personlige historier om henne, danser henne, synger om henne
og møter henne i nattens drømmer. På kurset opplever du deg selv gjennom de forskjellige Gudinner,
før du gir et personlige preg til henne, som vil fremheve din kvinnelige identitet.
Du vil oppleve gjenkjennelse, undring, innlevelse og inspirasjon!
Kurs 2. Bjørk, 9 – 12. januar 2014
«Kvinnens Mysterier»
Om kvinnekroppens unike intelligens og erfaringer!
Rent intellektuelt vil menn og kvinner oppfatte livet ganske likt. Når kroppen vår og følelsene våre får
være med i opplevelsen, ser vi straks verden på forskjellig måte. Rent biologisk har kroppene våre
forskjellige funksjoner, som gir svært forskjellige psykiske erfaringer. DU er ment å gi uttrykk for livet
gjennom din kvinnelige oppfattelse i motsetning til mannens erfaringer. I vår forskjellighet danner vi en
polaritet, som er selve grunnlaget for livets helhet, bevegelse og frihet.
Kvinner har gjennom århundrer lært at deres tanker og handlinger er feil eller mindre verd. I dag er vi
stolte over ikke å vise tegn til vårt eget kjønn. Vi tier om våre innsikter, følelser og seksuelle dybder,
som vi anser som trivielle, med den konsekvens at verden aldri helt får vite hvordan vi er forskjellige fra
menn. Først når kvinner og menn tar tilbake muligheten til å erfare livet på sin unike måte, vil vi erfare
reell kjærlighet, inspirasjon og livsglede.
Først når vi våger å være ulike, blir verden HEL!
Ved hjelp av kreative øvelser og historiefortelling tar Lisbeth deg
med på en reise gjennom kvinnekroppens unike funksjoner, for å
hente frem de unike psykiske egenskapene vi besitter som
kvinner. Vi åpner oss for ovarienes fruktbarhet, eggcellens
lengsel, eggstokkens bevegelse, livmorens venterom og fødselen
som jubelen i smertens forløsning.
Slik gir vi henne tilbake den verdighet, som er hennes fødselsrett!
Kurs 3. Bjørk, 3 – 6. april 2014
«Feminin intelligens»
Om kvinnelig identitet og viljen til eget Liv!
Med «Din indre Livssyklus» som verktøy finner du nye og helt
personlige veier inn til de skjulte rommene i ditt «kvinneliv». Du
møter bl.a. Månegudinnen, Havets Fristerinne og Underverdenens
Dronning, slik de representerer grunnleggende utfordringer i
utviklingen av din feminine intelligens.
På denne veien møter du arven fra din mor og dine formødre. Kanskje innser du hvordan du selv
overfører de undertrykte kvinnekreftene til dine sønner og døtre. Men viktigst av alt er vår søken etter
den feminine kjærlighetskraften, - den som blir overført fra mor til datter og som ligger skjult i vår livmor.
For det kan være at også kjærligheten fortoner seg forskjellig hos kvinner og menn!
I «Din indre Livssyklus» er et kart over dine psykiske og
spirituelle energimønstre, som du kan lære å bruke til å
frembringe økt livskvalitet i ditt eget liv. Kartet hjelper
deg å handle i tråd med dine psykiske egenskaper fra
dag til dag gjennom årets månedlige sykluser.
Du kan lese mer på vår webside om dette unike
verktøyet, som ble utviklet av Lisbeth Lind for mer enn
20 år siden. Les mer: www.aruna.no
Kurs 4. Bjørk, 19 – 22. juni 2014
«Ville kvinner lever best»
Om intuisjon, tilstedeværelse og magiske øyeblikk!
Alle har vi en sjel; et nyskapende element i vårt sinn. Sjelen er
livets bevegelse. Hun vil nytenkning, utvikling og vekst. Hun er
din egenart og individualitet. Når du lytter innover i deg selv, er
det sjelens impulser som signaliserer de spontane tankene og
følelsene, - din intuisjon. Slik gir hun deg veiledning og retning til
ditt liv og din fremtid.
Intuisjonen er villkvinnen i deg, - stemmen som finner sine egne
veier, der andre mener du bør tilpasse deg. Hun tenker det hun
vil, hører det hun vil og gjør som hun vil, for hun vil leve sitt eget
liv og ta sjanser på egne vegne.
Det er den uredde, intuitive kvinnekraften som får vokse frem
på dette kurset. Gjennom historien ble hun bannlyst, forfulgt og
brent på bålet. I dag finner du henne bak frykten for å være annerledes, skammen over kroppen eller
seksualiteten din og kanskje skyldfølelsen for å ikke gjøre alle til lags. Et tykt lag av kulturelle
forventninger, ytre krav og tilpasning hindrer henne i å komme til overflaten. Men du har mot til å finne
henne. For det er hun som gir mening til ditt liv og veileder deg i møtet med livets utfordringer.
Hun er din sensitivitet, din følsomhet og innlevelse.
Hun er den som lytter og ser bakenfor alt som skjer. Hun er den som SER!
Kurs 5. ITALIA, 28. august til 4. september 2014
«Kvinnekraft – kvinne i Verden»
Om din meningsfylte plass i verden!
Gudinnen er menneskehetens grunnleggende arketype. Det betyr at hun finnes i alle kulturer over
hele verden. Hun har vært der bestandig. Hun er overalt - i deg og rundt deg. På kurset møter du
henne gjennom andre kulturer, i naturen, i hver kreative tanke, i hver hjelpende hånd. Hun er alt som
er fruktbart – alt som gir liv til menneskenes sjel og til deres samfunn.
Selv der hun er forbudt, der hun blir utestengt eller misbrukt for sitt tiltrekkende og intuitive vesen,
er hun til stede, dog skjult i menneskenes hjerter. Selv i den som voldtar, finnes hun, men han kjenner
henne ikke. Han kjenner bare smerten over tapet av henne.
På det siste kurset reiser vi til et
lite kloster i Italia. På dette
kurset søker du etter din egen,
meningsfylte plass i verden, - en
måte å bruke livet ditt …
…hvor du setter spor etter
deg, slik du har lært om dine
evner og ditt livspotensiale
ved å vandre et helt år i
Gudinnens fotspor.
Velkommen til klosteret Il Convento i Umbria i aug/sept.
Et studiesenter i vakre Umbria for grupper som ønsker fordypning og kreativt samvær.
Vi avslutter årets fordypning med et ukeskurs i Italia, hvor vi bruker alt vi har av kreativitet. Med oss på
reisen har vi bildende kunstner Torun Katarina Linge. Hun er utdannet InnerLifeTerapeut og har sitt eget
kurssenter, galleri og atelier på Fagerstrand på Nesodden.
På morgenen gir Lisbeth inspirasjon til dagen. Etter lunsj går vi opp til et stort atelier, som en gang var
munkenes sovesal. Der benytter du papir og lim, maling og pensel, servietter, glasskuler og bånd til å
feste på lerretet din indre Gudinne. Har du aldri vært kreativ før, blir du det garantert med Toruns
hjelpende hånd og veiledning. Og du tar med deg hjem et varig minne fra din unike reise med Gudinnen.
På www.ilconvento.org
finner du omtale av klosteret!
Klosteret IlConvento er fra 1158 og ble sannsynligvis bygget som hvilested for pilgrimene som reiste gjennom
Umbria på vei til Palestina. Klosteret ligger 15 mil nord for Roma og en halv times biltur fra Assisi. Ildsjelen bak Il
Convento er norske Live Mørstad, som har bodd i Italia i 35 år. Hun gleder seg over å ha de mange takknemlige,
norske gjestene på besøk, og gjør alt hun kan for at vi skal nyte klosterets unike atmosfære og ikke minst den gode
italienske maten til et glass forfriskende vin. www.ilConvento.org
Priser for 4 kurs + en ukes Italiaopphold 28.aug-4. sept!
INVESTERING: Fem kurs = 22 kursdøgn, inkl. kost og losji Norge.
Betales med depositum kr. 4.000,- ved påmelding + 11 mnd. avdrag á kr. 2.000,fra oktober 2013 til august 2014. Totalt kr. 26.000,-
FULLPENSJON på IlConvento, ITALIA.
inkl. busstransport tur/retur flyplass Roma – IlConvento.
Beregnet valutakurs 1€ = kr. 8,00.
Enkeltrom = kr. 6.200,- (kun 5 rom)
Dobbeltrom = kr. 5.400,Dep. 1.000, betales 1. nov. Rest betales innen 1. august.
Prisen vil kunne variere noe, da vi ikke har fått nøyaktig
pris for 2014 og valutakursen kan forandre seg.
FLYREISE mellom kr. 1.800 - 2.500,- (SAS eller Norwegian)
Alt etter hvor raskt du kjøper billett, vil prisene variere.
Du får beskjed fra oss, hvilket flyselskap du bør velge.
BINDENDE PÅMELDING. Benytt påmeldingsskjemaet på vår nettside: www.aruna.no
Ta kontakt for mer informasjon: Lisbeth Lind: 62 110 112 eller [email protected]
Kursarrangør: ArunA-Akademiet. Løkenveien 79. 2344 Ilseng v/Hamar.
Kort om kursledere
Kurs 1 – 4: Kursleder og arrangør Lisbeth Lind
Utdanning fra Universitetet i Oslo; sosialantropologi, kriminologi og
religions- historie. Forfatter, underviser og intuitiv terapeut. Lisbeth har
gjennom 30 års erfaring utviklet InnerLife-konseptet, som er basert på en
holistisk og spirituell tilnærming til vår kropp, psyke og åndskraft. I tillegg
til utdanning og daglig drift av ArunA-Akademiet, har hun stor glede av å
tilby kurs i kvinnekraft og feminin intelligens. Skolen ligger på Bjørk Gård,
syd for Hamar, hvor hun sammen med sin mann, Øivinn Øi, samt InnerLifeterapeuter og lærere, tilbyr utdanning i InnerLifeCoaching / livsveiledning /
terapi. Øivinn kommer til å undervise på noen av kursets morgensesjoner.
Tel. 62 110 112. [email protected] - www.aruna.no
Kurs 5. Co-leder på Italia-kurset: Torun Katarina Linge
Opprinnelig utdannet i Haute Couture søm, hvorpå hun gikk videre til
Kunstakademiet i Bergen. Har siden undervist ungdom og voksne i kunstfag;
tegning, maling og grafikk. Var lærer ved Oppegård videregående skole i 10
år, og formidler i dag kunst til skoler i hele Akershus via Pilotgalleriet.
Torun Katarina har vært tilknyttet ArunA-Akademiet siden 1985 og har de siste
16 årene jobbet som InnerLifeTerapeut. Hun startet opp Sareptas Krukke i
2004, - en skole som gir undervisning i kunstfag kombinert med egenutvikling
basert på InnerLife -konseptet.
Tel. 99 42 84 84. [email protected] - www.SareptasKrukke.no