Elektrofag - Åkrehamn vidaregåande skole

Anders Mannes
(18) fra Åkrehamn jobber som lærling
hos YIT i Haugesund, etter to år på
elektrofag ved Åkrehamn Vidaregåande
Skole. Anders trives kjempegodt i
lærlingjobben og håper å kunne forsette
hos YIT etter læreperioden for så å
videreutdanne seg som elektroingeniør.
Valget av Åkrehamn og elektrofag har
hjulpet Anders å bestemme seg for hva
han vil i framtiden, men han har ikke
alltid vært sikker.
– Jeg var skolelei etter ungdomsskolen,
og valgte elektrofag fordi det bare var
to år på skolebenken, forteller Anders.
Han angrer ikke på valget, for nå har han
funnet drømmejobben.
- I denne jobben er det stadig noe nytt
å gjøre, det er aldri to like dager, sier
Anders. I jobben får han prøve seg innen
alt som har med elektro å gjøre, fra å
installere stikkontakter til å fikse panteautomater. Han nevner også at stadige
oppdateringer i teknologien betyr at
ingen jobb er helt lik den neste. Han er
fornøyd med utdanningen han fikk ved
Åkrehamn Vidaregåande Skole, og som
lærling lærer han mye.
Ved hjelp av lærerne, lite fravær og gode
karakterer fant Anders seg lærlingplass
uten problemer, og han nevner at de
fleste i klassen fikk seg arbeid videre.
- Lærerne mine ga meg tips om hva jeg
burde se etter når jeg søkte, og de hjalp
meg med cv og søknader, forteller Anders. Han nevner også at lærerne ringte
til forskjellige bedrifter for å hjelpe dem
som slet med å komme seg i arbeid.
For å bli elektriker må du ha fagbrev.
Anders gikk to år på elektrofag ved
Åkrehamn Vidaregåande Skole, og skal
være i lære i to og et halvt år, før han
er ferdig utdannet elektriker. Han var
fornøyd med valget av skole.
- Jeg trivdes skikkelig godt på skolen, vi
hadde et godt miljø i klassen, og lærerne
var kjekke.Vi fikk all den hjelpen vi
trengte fra lærerne for å kunne utvikle
oss og være klare for arbeidslivet, sier
Anders.
Før Anders returnerer til jobben han
elsker, gir han et tips til framtidige studenter som vil gå elektrofag.
- Det kan virke litt klisjé, men husk
å følge med på skolen, spørre mye,
holde fraværet nede, og selvsagt gi 110
prosent!
Fra Åkrehamn
Gikk elektrofag ved Åkrehamn
Vidaregåande Skole
Lærling hos YIT
elektrofag
På Elektro ved Åkrehamn Vidaregåande Skole møter du
lærere som er opptatt av at du skal mestre og lære nye ting
hver dag.Vi vil bidra med et læringsmiljø som gjør deg til en
dyktig og ettertraktet fagarbeider.
Vg1 - Elektrofag
Hvis du velger vg1 Elektrofag gir det deg muligheten til å gå
ut i lære i over 20 ulike elektrofag med jobbmuligheter innen
industri, oljerelaterte virksomhet eller bygg.Vi har fokus på
praktisk arbeid i verkstedet, der teori og praksis kombineres
for å gi deg grunnleggende kompetanse i elektrofagene.
I prosjekt til fordypning kan du velge mellom Elektriker-,
Automatiker - eller Dataelektronikerfaget. Vg1 Elektrofag har
også kryssløp til Brønnteknikk, IKT-servicefag, Maritime fag,
Kjøretøy og Industriteknologi
Vg2 - Automatiseringsfaget
Etter å ha fullført Vg1 Elektrofag kan du velge Vg2
Automatiseringsfaget.Vi har fokus på praktisk arbeid i våre
velutstyrte verksteder, der teori og praksis kombineres
for å gi deg en grunnleggende kompetanse innen
automasjonsfagene. I prosjekt til fordypning kan du velge
blant fagene: Automatiker, Tavlemontør og Fjernstyrte
undervannsoperasjoner (ROV), her gis det opplæring i aktuell
bedrift.Ved ønsker utover de nevnte fag, kan disse tilbys, hvis
det finnes aktuelle bedrifter som er villig til å ta i mot elevene.
Vg3 – Automatikerfaget
Etter å ha fullført Vg2 Automatiseringsfaget kan du velge
Vg3 Automatikerfaget.Vi har fokus på praktisk arbeid i våre
velutstyrte verkstedet, basert på kravene til avsluttende
fagprøve og dagens teknologi. Elevene utplasseres også i lokale
automasjonsbedrifter for å bli kjent med mulige lærebedrifter
og få opplæring i reelle situasjoner.
Vi har fokus på at fellesfag som engelsk, norsk og matematikk
skal være yrkesrettet.
Noen elever på elektro vil få muligheten til å gjennomfører
Prosjekt til fordypning på Malta.
Etter fullført videregående skole
Åkrehamn vidaregåande skole har et godt samarbeid med
næringslivet på Haugalandet. Utvalget av bransjer er stort, og
det er gode muligheter for å få lærlingkontrakt.
Det er også flere muligheter for å ta videreutdanning etter
fullført fagbrev. Du kan søke opptak til ingeniør Du kan også
ta påbygg som gir deg studiekompetanse til videre studier på
høgskoler.
Du ser at mulighetene er mange, vi
ønsker deg velkommen til Elektrofag
ved Åkrehamn Vidaregåande Skole.
Vg2 – Elenergifaget
les mer
Etter å ha fullført Vg1 Elektrofag kan du velge Vg2 Elenergifaget .Vi
har fokus på praktisk arbeid i våre velutstyrte verkstedet, der teori
og praksis kombineres for å gi deg en grunnleggende kompetanse
innen Elenergifagene. I prosjekt til fordypning kan du velge blant
fagene: Elektriker og Energimontørfaget, her gis det opplæring i
aktuell bedrift.Ved ønsker utover de nevnte fag, kan disse tilbys, hvis
det finnes aktuelle bedrifter som er villig til å ta i mot elevene.
Vg1
Vg2
Bygg- og anleggsteknikk
Vg3
Byggteknikk
Klima-, energiog miljøteknikk
Elektrofag
Elenergi
Automatisering
Helse og sosialfag
Automatiseringsfaget
Barne- og
ungdomsarbeiderfag
Helsearbeiderfag
Medier og
kommunikasjon
Medier og
kommunikasjon
Teknikk og
industriell produksjon
Industriteknologi
Tilrettelagt opplæring
Medier og
kommunikasjon
Arbeidstrening
Hverdagslivstrening
Utvidet praksis
Undersøk på vilbli.no hvilke muligheter dette gir.
Du vil bli overrasket over hva du kan bli!
Vil du vite mer, kan du besøke våre nettsider
www.akrehamn.vgs.no eller ringe telefon: 52 81 42 00
Sammen skaper vi framtidas kompetanse
Ved Åkrehamn Vidaregåande Skole samarbeider elever, lærere,
foresatte, ledelse og næringsliv om læringsarbeidet.Vi har også
forpliktet oss til å være framtidsrettet, slik at du skal kunne bruke
det du lærer i mange år fremover.