Rammeprogram

 MANCHESTER 2014
URBAN EKSPEDISJON
Et seminar om bytransformasjon
med fokus på
ORGANISERING
FINANSIERING
LEDELSE
2.- 4. juni 2014
INNHOLD
VELKOMMEN TIL MANCHESTER!
En av Europas mest spennende byer,
Manchester har snudd en negativ utvikling
fra en industriby i økonomisk nedgang til
en moderne by som tiltrekker
investeringer, innbyggere og besøkende.
Andre byer i UK ser til Manchester som
forbilde for hvordan man kan gjennomføre
byutvikling. Hva ligger bak?
Mange peker på effektiv kommunal ledelse
og sterke partnerskap mellom offentlig og
privat sektor som nøkkelen til suksess.
På seminaret skal vi lære om hva som
ligger bak den positive utviklingen.
Hvordan byutviklingen ledes, organiseres
og finansieres.
ET MEDVIRKENDE SEMINAR
insam ønsker å invitere deltagere til
et prosessbasert seminar.
Formålet er å relatere utviklingen og
erfaringene fra Manchester til
hjemlige forhold. Hvordan kan det
omsettes til vår hverdag og hvordan
kan vi bruke det beste fra Manchester
til å gjennomføre byutvikling i Norge?
Vi vil derfor fokusere mye på
deltagende arbeidsformer og
verksteder hvor vi jobber sammen for
å få størst mulig utbytte av
seminaret. insams rådgivere og
ressurspersoner fra Manchester bidrar
med byutviklingsfaglig kompetanse
FOR HVEM?
Vi vil ha med deg som ønsker å
tenke nytt rundt byutvikling.
Seminaret retter seg mot ledere
og andre som arbeider
strategisk og operativt med byog stedsutvikling i kommuner,
organisasjoner og næringsliv.
Vi ønsker en tverrfaglig
deltagelse, og inviterer fra
forskjellige fagmiljøer.
RAMMEPROGRAM
Mandag 2. juni
(oppdateres fortløpende)
Introduksjon til Manchesters utvikling og kontekst
Hvordan har den historiske, samfunnsmessige
og økonomiske utviklingen av England og
Manchester foregått? Vi får en oversikt over Manchesters viktigste historie og utvikling, med
fokus på hvordan de har kommet dit de er i dag.
En sentral del av dette er sterke offentlig-private partnerskap, hvor private og offentlige
aktører deler både strategiske utviklingsmål og økonomisk risiko. Denne partnerskapsmodellen
anses som navet i den effektive gjennomføringen av Manchesters transformasjon til en
attraktiv by for investeringer, innbyggere og besøkende.
Greater Manchester Combined Authority (GMCA). Trekkes ofte fram som
nøkkelen til suksessen i regionen. Et slagkraftig redskap for organisering og finansiering av
store samferdselsprosjekter og bytransformasjon. GMCA består av 10 kommuner som har gått
sammen i en felles regional myndighet med kontroll over utvikling og gjennomføring av
prosjekter. Samarbeider tett med næringslivet om økonomiske strategier for regionen.
New Economy Manchester. GMCA har fokus på lønnsomhet og økonomiske drivkrefter
Tirsdag 3. juni
i byutviklingen. Derfor har de opprettet et in-house analyse- og strategibyrå, New Economy
Manchester (NEM), som jobber med Manchester-regionens økonomiske utvikling. De fungerer
også som en økonomisk tenketank som jobber med alt fra idéutvikling og starthjelp til nye
konsepter og kartlegging
av resultater og effekter. NEM sørger for at de økonomiske
investeringene i regionen settes inn der de har størst effekt.
Eiendomsutviklernes rolle i bytransformasjon.
Urban Splash er spesialisert innen utvikling av bevaringsverdig eiendom. Kulturarv og vern
brukes som en verdiøkende faktor i eiendomsutvikling hos Urban Splash. Industribygg og
arbeiderstrøk transformeres med målsetting om å unngå gentrifisering. Selskapet har siden
oppstarten på 1990-tallet vunnet over 350 priser for sine prosjekter, og har bevist at det finnes
store muligheter i eldre bygningsmasse. Hvilke prosesser innenfor samarbeid, ledelse og
organisering har gjort dette mulig?
Vi beveger oss altså i grenselandet mellom eiendomsutvikling, bevaring, og bytransformasjon
og vi skal møte representanter med verdifull erfaring og god kjennskap til denne formen for
eiendomsutvikling. Fokuset skal ligge på egenarten i slike prosjekter knyttet til økonomiske
forhold, samarbeid med myndigheter, partnerskapsmodeller og lignende.
Samme dag skal vi på befaring på Urban Splash-prosjekt(er) i Manchester.
Omsetting av erfaringene til norsk kontekst. Innlegg ved insam og drøftinger i deltagergruppa.
Foregår på norsk.
Onsdag 4. juni
Manchester Cultural Partnership og Cultural Ambition
Et område som aktivt benytter partnerskapsmodellen er Manchester Cultural Partnership.
Nasjonale og lokale aktører fra offentlig og privat sektor i kulturfeltet samkjører sine
investeringer i en gjennomgående kultursatsing. De deltar også i utformingen av
kulturstrategien for regionen. Vi får innblikk i hvordan modellen er bygget opp og hvordan
dette fungerer i praksis.
New East Manchester. I det sentrale byområdet East Manchester gjennomføres nå et
av de største og mest omfattende program for bytransformasjon i Storbritannia. Selskapet New
East Manchester Ltd. er et offentlig-privat partnerskapsinitiativ som har ansvar for å tiltrekke
og koordinere private og offentlige investeringer og andre bidrag. Selskapet eier ikke selv
eiendommer, men utvikler helhetlige strategier og rammer for byutviklingen i området. New
East Manchester er et eksempel hvor partnerskapsmodellen benyttes i bytransformasjon.
Omsetting av erfaringene til norsk kontekst. Innlegg ved insam og drøftinger i deltagergruppa.
Foregår på norsk.
17:00 Avgang hotell til flyplass.
INFORMASJON
Fakta
Manchester 2014 - en urban ekspedisjon
Tidspunkt
Mandag 2. juni - onsdag 4. juni 2014
Flight (anbefalt)
Mandag 2. juni: OSL-MAN 10:15-11:25
Onsdag 4. juni: MAN-CPH-OSL 19:25-23:55
Hotell
Radisson Blu Edwardian Hotel
Deltakeravgift
13.900,- inkluderer seminar, 3 lunsjer og 2 middager og
lokal transport.
Kontaktinformasjon
Dag Erlend Lohne Mohn / 920 35 254 / [email protected]
Påmelding seminar, reise
og opphold
Påmeldingsside hos Berg-Hansen
Påmeldingsfrist
2. mai 2014, begrenset antall plasser
Oppdatert informasjon
http://www.insam.no/