Hemmelig Time-glass-blokk -

Gratismønster oktober 2014:
Hemmelig Time
Time--glass
glass--blokk (eller Disappearing Hour Glass block…)
Blokken består i utgangspunktet av en Timeglass-blokk, som deretter deles opp og sys
sammen igjen. Ved å endre størrelsen på kvadratene kan du sy blokken større eller mindre
(se tabellen for forslag). Bruk blokken i brikker, tepper, grytekluter, puter eller poser!
Kutt 2 kvadrater fra 2 forskjellige stoffer.
Legg dem rette mot rette. Sy rundt alle
kanter, 1/4” fra kanten. Press.
11”
4”
6,25”
9,75”
12”
9,5”
3,5”
5,5”
8,5”
10,5”
8”
3”
4,75”
7,25”
9”
5”
2”
3,5”
6”
Inkl.
sømmonn
Kutt i
3 deler à:
Timeglassblokk
5,25”
Bytt om delene!
A: Midtkvadratet snus 90grader.
B: Sidekvadratene snus 180grader.
C: Hjørnekvadratene snus 180grader.
Sy sammen i rader. Sy radene sammen.
Press.
Fin blokk, ikke sant!
Renskkjær
kvadrater til
Og nå: Mål blokken. Del målet i 3 like
deler. (Måler blokken 9”, så skal hver
dele være 3”! Enkelt!)
DEL i 3 to ganger, slik at du får 9 like
kvadrater.
Start
kvadrat
Sy sammen til en Timeglass-blokk. Bruk
14” sømmonn.
Press.
Ferdig blokk
Del diagonalt 2 ganger. Åpne kvadratene. Press. Du har nå 4 kvadrater.
© Northern Quilts, Prikk & Strek AS, Wenche Wolff Hatling, 2014. Dette er ikke min ide– utgangspunktet er en youtube-video– men det er jeg som har laget dette ide-arket. Så derfor–
opphavsretten til denne teksten og tegningene, er min! Bruk mønsteret til din egen glede, men respekter opphavsretten! Dette mønsterarket kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres, publiseres eller masseproduseres for salg eller brukes i en annen kommersiell sammenheng eller på kurs, uten at du har hentet inn samtykke/tillatelse fra Northern Quilts.
Gratismønster oktober 2014:
Hemmelig 4er
4er--blokk (eller Disappearing 4
4--patch block…)
Blokken består i utgangspunktet av en 4er-blokk, som deretter deles opp og sys sammen
igjen. Ved å endre størrelsen på kvadratene kan du sy blokken større eller mindre.
Bruk blokken i brikker, tepper, grytekluter, puter eller poser!
Kutt 4 kvadrater fra 2 forskjellige stoffer.
Sy dem sammen til en 4-blokk. Press
godt.
Del diagonalt, på hver side av hver
diagonal. Se mønstertegningen.
NB: Avstand fra diagonallinjen må
være LIK for alle kutt!
Bytt om delene!
A: Midtkvadratet snus 90grader.
B: Sidetrekantene byttes om 90gr.
Hjørnebitene flyttes ikke.
Sy sammen i rader.
Sy radene sammen.
Press sømmonnet fra hverandre.
Renskjær blokken til ønsket størrelse.
Forskjellen i størrelse: Ferdig blokk blir ca. 1,5”
mindre enn 4-blokken du startet med.
Dvs:
Start kvadrater 4,5” = 4-blokk er 8,5”
Da er ferdig blokk ca 7” renskjært inkl. sømmonn.
© Northern Quilts, Prikk & Strek AS, Wenche Wolff Hatling, 2014. Dette er ikke min ide– utgangspunktet er en youtube-video– men det er jeg som har laget dette ide-arket. Så derfor–
opphavsretten til denne teksten og tegningene, er min! Bruk mønsteret til din egen glede, men respekter opphavsretten! Dette mønsterarket kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres, publiseres eller masseproduseres for salg eller brukes i en annen kommersiell sammenheng eller på kurs, uten at du har hentet inn samtykke/tillatelse fra Northern Quilts.