Last ned brosjyre om gratis lavterskeltilbud for ungdom her

SPILLEAVHENGIG?
Behandlingsteamet
Tepstad & Kvam AS
TA KONTAKT PÅ 472
47254415
ELLER [email protected]
ELSA.KVAM LYSE.NET
DERSOM DETTE GJELDER DEG
ELLER NOEN DU BRYR DEG OM
[email protected]
47254415
[email protected]
48025514
Vi holder til i
Hinna Helsesenter
Boganesveien 10
4020 Stavanger
www.hinnahelsesenter.no
DERSOM SPILLINGEN ER
KOMMET
KOMMET UT AV
KONTROLL OG HAR GITT
ALVORLIGE
KONSEKVENSER SOM
SKULKING
SKULKING,
LKING, LITE SOSIAL
AKTIVITET, STORT
STORT
KONFLIKTNIVÅ ELLER
LIGNENDE ER DET
VIKTIG Å FÅ HJELP AV
FAGFOLK
KAN VI HJELPE DEG?
VI TILBYR GRATIS LAVTERSKEL
BEHANDLINGSTILBUD FOR UNGDOM
MELLOM 13 OG 25 ÅR SOM HAR
UTVIKLET PROBLEMER I FORHOLD
TIL PENGE-OG DATASPILL. DU KAN
RINGE SELV, ELLER FORELDRE OG
ANDRE SOM ER BEKYMRET KAN TA
KONTAKT.
VÅRT TILBUD
VI HAR KORT ELLER INGEN
VENTETID
VI ER FLEKSIBLE OG MOBILE
HENVISNING ER IKKE NØDVENDIG
VI KAN GI RASK TIMEAVTALE I
FAMILIEKRISER
VI KAN GI RÅD OG VEILEDNING TIL
FORELDRE ELLER ANDRE SOM ER I
KONTAKT MED DEN DET GJELDER
VI HAR ERFARING MED AT NOEN
FÅ SAMTALER KAN VÆRE NOK FOR
Å FÅ TIL ENDRING
VI TROR DET KAN VÆRE NYTTIG Å
TA MED SEG NOEN SOM BLIR GLAD
FOR AT PROBLEMET BLIR LØST
VI HOLDER TIL SENTRALT PÅ
HINNA, I NYE HINNA HELSESENTER,
NÆR JERNBANE OG BUSS.
VI ER FAGFOLK SOM TIDLIGERE HAR
JOBBET I
SPESIALISTHELSETJENESTEN.
VI JOBBER I HENHOLD TIL
HELSEPERSONELL LOVEN OG HAR
TAUSHETSPLIKT.
AVHENGIGHET
T
TEGN PÅ AVHENGIGHE
DU BRUKER MYE TID PÅ Å
SPILLE ELLER TENKE PÅ SPILL
DU BRUKER STADIG MER TID
OG TRENGER STØRRE
UTFORDRINGER FOR Å OPPNÅ
SAMME SPENNING/GLEDE VED
SPILLINGEN
DU BLIR RASTLØS OG IRRITABEL
NÅR DU PRØVER Å KUTTE NED
ELLER SLUTTE
SPILLINGEN SKAPER KONFLIKTER
I FAMILIEN ELLER GÅR UTOVER
SKOLE/ARBEID
DU SPILLER FOR Å GLEMME
PROBLEMER ELLER FOR Å
LINDRE TRISTE OG VANSKELIGE
FØLELSER
DU LYGER OG PRØVER Å
SKJULE HVOR MYE DU SPILLER