Kjøper møbler for millioner

Tema: møbler
Møblerer for
millioner
Innredning av et kontorlokale kan fort bli en
kostbar affære. Et regnestykke viser at hver arbeidsplass
i snitt ofte koster 27.500 kroner.
Av Torgeir Hågøy, [email protected]
8 ESTATE LOKALER 04/11
Regnestykket er utført av selskapet Confidon, som er et uavhengig rådgivningsselskap for bedrifter som skal innrede sine
lokaler.
- Vi står på mange måter midt mellom
kontorleverandørene og interiørarkitektene. Vi er uavhengige og lever av å veilede
kundene når de er på jakt etter nye møbler
til sine lokaler, noe som ofte kan bli kostbart, sier daglig leder i Confidon, Tomas
Falkenberg.
27.500 kroner per arbeidsplass
Mange selskaper velger å legge seg på
et standardnivå som han definerer som
medium til høyt når de skal innrede sine
lokaler. Dette er standard hvor det er vanlig
med arbeidsbord med hev/senk funksjon,
en god kontorstol med høy rygg, normalt
tilbehør og oppbevaringsløsninger.
Et aktuelt eksempel som nylig har vært
gjennom en slik prosess er et selskap med
40 ansatte. De har ifølge Falkenberg kommet frem til en tilpasset og optimal løsning
for sine medarbeidere. En optimal løsning
for mange innebærer ifølge han noen mindre landskap i kombinasjon med cellekontorer. I tillegg har de kanskje behov for fire
til seks stillerom, to til tre møterom, ulike
møtesoner og kanskje en egen kantine.
- Isolert pris for hver kontorarbeidsplass er på rundt 27.500 kroner. Dette
er et prisleie mange velger å legge seg om
dagen, sier Falkenberg.
Pluss fellesarealer
For 40 arbeidsplasser gir dette en totalsum
på 1.1 million kroner. Falkenberg forteller at dersom bedriften har 400 ansatte
blir prisen den samme ganger ti, minus
MØBELSNITT: Tomas Falkenberg i Confidon estimerer innredningskostnadene per arbeidsplass til
27.500 kroner i snitt. - Vi kjenner markedet og vet
hva som finnes og hvilke priser de ulike tilbyderne
har, sier han.
ESTATE LOKALER 04/11
9
>>
Tema: møbler
>>
mulig å bevege seg med 500.000 kroner
både oppover og nedover, sier Falkenberg.
Grovt sagt kan man dermed si at en
arbeidsplass i teorien kan koste fra rundt
15.000 til 40.000 kroner. For de som
ønsker å gå enda lavere i pris er det også
mulig å finne brukte kontormøbler.
- Det er en del brukte møbler på markedet, så det er en mulighet, sier Falkenberg.
en generell kvantumsrabatt på rundt 15
prosent. Totalsummen for kontorarbeidsplassene, dersom man er 400 ansatte, blir
dermed 9,4 millioner kroner.
I tillegg kommer kostnader for møblering av fellesarealer. Kostnadene ved å
møblere disse arealene gir vanligvis et
pristillegg på rundt 25 prosent. I det
nevnte eksempelet med 40 arbeidsplasser
og en kostnad på 1,1 millioner kroner,
gir det altså en totalkostnad for kontorarbeidsplasser og fellesarealer på nesten 1,4
millioner kroner.
- Møblering er med andre ord en
vesentlig kostnad for mange bedrifter, sier
Falkenberg.
For de som nå satte kaffen i vrangstrupen og tenkte at dette var hårreisende
dyrt, påpeker Falkenberg at det selvfølgelig er mulig å møblere kontoret billigere.
- 27.500 kroner for hver arbeidsplass
er en gjennomsnittspris, og det er mulig å
møblere både dyrere og billigere. Dersom
vi bruker det aktuelle eksempelet er det
Viktig med en god møbelbeskrivelse
Falkenberg forteller at mange ofte opplever at kostnadene i forbindelse med
møblering ofte eskalerer og at kundene
opplever at budsjettene sprekker.
- Vi pleier å sette oss ned med kundene
og se på budsjettene deres. Deretter utarbeider vi en møbelbeskrivelse som godt
beskriver det de ønsker. Dårlige møbelbeskrivelser er ofte grunnen til at kostnadene
overskrider budsjettene, sier Falkenberg.
Han mener at det kan være store penger å spare på å bruke en uavhengig part
når man skal skaffe seg møbler.
- De sparer både tid og penger. Vi kjenner markedet og vet hva som finnes og
hvilke priser de ulike tilbyderne har. Samtidig får de kontroll på prosessen og vet at
kostnadene ikke kommer til å overskride
budsjettet, sier Falkenberg.
Finn dine nye lokaler
Tommelfingerregelen
med et enkelt tastetrykk!
er 15.000 kroner
Kinnarps, som er en av de ledende møbelleverandørene til kontorer,
mener at prisene ikke er så høye som 27.500 kroner.
- Prisene varierer selvfølgelig ut fra hva
man ønsker, men vi pleier å regne med
en gjennomsnittspris på 15.000 kroner
per arbeidsplass, sier avdelingsleder for
Kinnarps i Bergen, Svein Heggernes.
I den prisen er det inkludert en god
stol, oppbevaring og en hev/senk pult.
- Dette er god standard. Dersom man
tar med alt av resepsjon og fellesarealer
kan man nærme seg 27.500 kroner, men
les mer på www.estatelokaler.no/lokaler
10 ESTATE LOKALER 04/11
for en vanlig arbeidsplass pleier det ikke å
bli så dyrt, sier Heggernes.
Han tror ikke det er noen forskjell i
priser mellom Oslo og Bergen og mener
derfor at det ikke har noen innvirkning på
det aktuelle regnestykket.
- Regnestykket på 15.000 kroner kan
man dele i tre. 3000 – 4000 kroner for en
god kontorstol, tilsvarende for en pult og
det samme for oppbevaring. Da får man
produkter som er av god standard, sier
Heggernes.
Hos EGF Hov Dokka får vi opplyst at
en kontorarbeidsplass kan koste alt fra
10.000 til 30.000 kroner. Også hos dem
kommer prisen selvfølgelig an på hva de
ønsker av kvaliteter.