Kinagrasløk

Kinesisk grasløk. Kinagressløk.
Allium tuberosum
China: jiu cai, kau choy, kucai
Arabia: kurrat seeny
Thai:
kuichai, hom-paen.
Indonesisk: kuchai
Vietnam: he
Italia: cipollina chinese
Fransk: ail civette de Chine.Chinoise, eiboulette
Chinoise.
Produksjon
Mai
Juni
//// ///////////////
Juli
///////////////
Engelsk: Chinese leek Chinese chives.
Fiipino: kutsay,ganda,amput,imayyaw
Malai: kuchai
Tyskland: Chinalauch
Portugisisk alho chinês
Japan: nira.
Spansk: cive chino, cebollino de la China
Dansk: kina-løk
August
///////////////
September
///////////////
Oktober November
Egenskaper.
Kort beskrivelse:
Langlivet staude som deler seg og danner tette tuer som vanlig gressløk.Opptil 40cm lange,
1cm brede blader, mørkt eller lyst grønne. Små, hvite blomster på opptil 50cm lange stilker.
Blomsterknopper på stilk er også spiselige og svært populære.
Lang etableringstid, gir ikke avling i etableringsåret.
Utviklingstid:
Starter veksten 2-3 uker seinere enn vanlig gressløk, men vokser siden raskt. Svakere vekst i
midtsommerperioden.
Arbeidsbehov: Svært høyt .
Avling: Ukjent, men trolig som vanlig gressløk
Økologisk egnethet:
Valg av produksjonsfelt.
Jordkrav: Kan dyrkes på alle jordarter(ikke myr) bare de er godt drenert. Dyp, humusrik jord
gir best avling.
Vekstskifte: Kan vokse på samme plass i 30 år, eller flyttes etter behov.
Herdighet: Etablerte planter tåler 40 kuldegrader. Svake planter kan gå ut første vinteren.
Lyseksponering: Full sol
Vind: Tåler vind
Pollinering: Insektpollinert.
Felt med Kinagressløk på høsten i etableringsåret.
Anlegg av felt.
Frøvekt: 1g er ca 250 frø
Frøbehov: Til 1000 planter trengs ca 10000 frø eller ca 40-50g
Såtid: Tidligst mulig. Store planter overvintrer best og gir størst avling neste år.
Andre forhold ved såing: Best spiring v/15-20*C. Sås ca 1cm dypt. Bløtlegg frøet i lunkent
vann (forspiring) gir bedre og raskere spiring. Bruk ferskt frø.
Oppal av planter: Ca 3 mnd i store plugger, potter eller som barrotplanter i benk eller
kasser.
Vegetativ formering: Eldre etablerte tuer kan med fordel nyttes som morplanter, deles og
plantes ut på våren
Planting Plantes dypt, slik at bladskaftet kommer under jorda.
Plantebehov:
Planteavstand: Ca 20cm
Radavstand: |Ca 30cm
Plantetid: Vanlig plantetid er i slutten av juli. Plantene trenger minst en måned til å rotfeste
seg før vinteren
Jorddekke: Kan hindre ugras og jordsprut.Ved bruk av varig plast må hullene gjøres så store
at plantene får plass til å vokse. Eventuelt utvide dem etter behov.
Plantedekke: Ved mye barfrost etter tidlig spiring kan duk gi en viss beskyttelse.
Vanning: Etablerte planter vannes bare ved sterk tørke. Vann sjelden, men mye.
Nyplantinger må ikke tørke.
Gjødsling
Grunngjødsling:
Kraftig gjødsling. Forrådsgjødsle med husdyrgjødsel/kompost før planting.
.
Vedlikehold: Bør gjødsles hver vår evt. etter høsting dersom man ønsker stor avling.
Høsting
I planteåret høstes ikke. Året etter kan bladene høstes 2-3 ganger, .men blomstene bør helst
fjernes tidlig(stilkene kan stå). Fra tredje året kan både blader og blomster høstes. Blader
høstes ved å skjære eller klippe hele tuer. Blomster høstes enkeltvis når de når de når de står
i knopp
Lagring.
Kan lagres kjølig i noen få dager.
Skadedyr
Løkflue kan forekomme.
Sykdommer
Normalt sykdomsfri
Generelt plantevern.
Ugras er det største problemet. Plant på ugrasfri jord. Luke/hakke etter behov, særlig kritisk
de to første åra. Varing plast på bed eller heldekke er alternativer.
Sorter
Bredbladete sorter gir størst avling. Det finnes spesialsorter for dyrking av blomster som
kan ha mindre stive stilker, men det kan høstes både blader og blomster av alle sorter.
Spesialproduksjon
Blekede blader. I Asia produseres også kinagrasløk hvor bladene er bleket. Godt etablerte
planter skjæres helt tilbake, en helt tett boks, potte eller lignende (min25c høy) hvelves over
plantene så alt lys blir utestengt. Etter 2-3 uker er det utviklet lange, tynne og lyse blad som
selges som en egen delikatesse. Plantene bør ikke utsettes for mer enn et hold med bleking pr.
år. Høstes i resten av sesongen på vanlig måte.
|