Sponsorprospekt - Lørenskog Bryteklubb

NM i bryting
Sponsorprospekt
Bli med å skape idrettsglede for barn og ungdom!
Lørenskog Bryteklubb søker sponsorer og partnere til
Norgesmesterskap og Landsstevne i bryting 6. – 7. mars 2015
NM I BRYTING 2015 - SPONSORPROSPEKT
Lørenskog Bryteklubb - gruppefoto.
Sponsorprospekt for NM i bryting
Den 6. – 7. mars 2015 arrangerer Lørenskog Bryteklubb Norgesmesterskap (NM) i bryting.
Vi gleder oss stort til dette mesterskapet som blir det største klubben har arrangert.
Vi er ingen stor klubb og har derfor et stort behov for å knytte til oss sponsorer.
Ønsker din bedrift å støtte Norgesmesterkapet i bryting? Som sponsor vil du/dere få
synlig plass i markedsmateriell, nettsider og under arrangementet. Her er det mulighet
for å knytte til seg nye kunder samtidig som dere støtter barne- og ungdoms­idretten,
både lokalt og nasjonalt! Vi har tre ulike sponsorpakker slik at dere selv velger hvor
mye dere ønsker å støtter med (se baksiden).
NM i bryting: Bryte-Norge ser mot Lørenskog
Arrangementet går av stabelen i Lørenskoghallen 6. - 7. mars
2015. Mer spesifikt skal vi arrangere Norgesmesterskap (NM)
for 13-15 års-klassen og Landsstevne for 10-12 års-klassen.
NM for disse klassene er klart større enn for ungdom/junior og
senior. Det betyr derfor størst deltagerantall og flest tilskuere.
Alle landets bryteklubber vil stille med sine beste gutter og jenter.
Et NM har et større og bedre format enn tradisjonelle nasjonale
brytestevner. Vi planlegger en storstilt turnering med fire store
kampmatter, opphøyde finalematter, stort podie, audio- video,
deltagerdefileringer (sermoni), pauseunderholdning, DJ, storskjermer med sponsor og arrangementinformasjon med mer.
Åpning med ordfører, finalekamper i spotbelyste kampmatter
i mørklagt hall - og ikke minst; stor stemning og entusiasme.
Arrangementet innebefatter også stevnehotell og café under
hele arrangementet. Lørenskog Bryteklubb kan vise til lang
erfaring med å arrangere brytestevner i profesjonelle format.
Vi tror dette vil være en flott mulighet for bedrifter i nærområde
å profilere seg og samtidig vise at de støtter mer enn de store
idrettene som fotball, håndball, hockey med flere.
Vi håper på mediedekning fra bl.a. lokalaviser, lokal-TV og NRK
Østlandssendingen. Pressemelding vil bli sendt også til de større
mediene. Det planelegges live-streaming av alle kamper via nett-TV.
NM I BRYTING 2015 - SPONSORPROSPEKT
Bli sponsor og
profiler din bedrift!
Våre sponsorer blir synlige i markedsmateriell og under selve arrangementet.
Logo med lenke til egen bedrift
på arrangementets nettside.
Annonse/profilering i stevneprogrammet for fri bruk.
Kort om bryting
Bryting er en breddeidrett som øver styrke, selvkontroll og
koordinasjon i form av idrettslig kampsport. Slag og spark er
ikke tillatt, kampidretten er derfor også barne- og familievennlig. Det stilles store krav til utøveren, det er en tøff idrett
der både styrke, teknikk og bevegelighet er nøkkelelementer.
NM
NM
Litt om Lørenskog Bryteklubb og vår filosofi
Reklameplass/skilt på stevnearenaen (rollup eller beachflagg
er å foretrekke).
Logo på banner foran finalematte og på storskjerm.
Projektor
Projektor
NM-podie
Lørenskog Bryteklubb (LBK) ble dannet i 1979 og ble etter
hvert en av landets ledende klubber. Klubben hevdet seg
både nasjonalt og i våre naboland i vår gullalder på 80- og
tidlig 90-tall. Lørenskog Bryteklubb er i dag igjen på vei
oppover og teller ca 70 medlemmer. Særlig fra 2011 har vi
fått sportslige resultater og flere medaljer i de siste års NM
og utenlandsstevner.
Fra vårt flotte lokale, Bryteloftet i Skårerhallen, jobber vi
med å få barn og unge inn i brytesporten, samt å bygge
et godt og aktivt miljø. Vi satser mye på barn og ungdom
da vi mener det er viktig å gi disse et godt idrettslig tilbud.
Lørenskog Bryteklubb vant Lørenskog kommunes breddeidrettpris i 2010.
Styret i klubben består av ildsjeler og alt arbeid i klubben baseres på frivillig innsats (hovedtrener er lønnet). Inntekter i klubben skapes gjennom treningskontingenter og dugnadsarbeid.
Ulike sponsorpakker gir ulike rettigheter, se mer på baksiden.
!
Les mer om klubben på www.lorenskogbryteklubb.com der
også Brytebloggen med bilder/artikler er en sentral del.
Vi satser også mye på vår offisielle Facebook-side:
f/lorenskogbryteklubb.
Ønsker du mer informasjon?
Se utvidet sponsorprospekt på vår nettside.
Her kan du se showcases fra tidligere arrangementer samt plan for halloppsettet for NM.
www.lorenskogbryteklubb.com/nmsponsor.pdf.
Vi søker også gaver til utlodding!
Sponsorer kan også støtte vårt arrangement
med gaver og gavekort for utlodding. Disse
kan selvfølgelig merkes med en hilsen/logo.
Trening i vårt lokale Bryteloftet i Skårerhallen, Lørenskog.
NM I BRYTING 2015 - SPONSORPROSPEKT
Sponsorpakker for Norgesmesterskap og
Landsstevne i bryting 6. – 7. mars 2015
Hvilken sponsorpakke kunne din bedrift ønske å bidra med? De tre ulike pakkene gir
ulike sponsorrettigheter og eksponering. Oversikten viser hvordan sponsorene er tenkt
å promoteres under arrangementet og i markedsmateriellet.
Type sponsor:
1
Rettigheter for sponsor:
Pris:
Kr 10.000,-
• Reklameplass/skilt på stevnearenaen (rollup eller beachflagg er å foretrekke).
Leveres av sponsor, plasseres av arrangør, 1 stk.
• Logo på banner foran finalematte
• 1 stk. helside for fri bruk i stevneprogrammet
Gullsponsor
• Logo med lenke til egen bedrift på arrangementets nettside
(under gullsponsor - mulig å legge inn et kort slagord/setning)
• Logo på storskjerm under gullsponsorer før mesterskapet og under pausen
• Profilering mot klubbens voksne medlemmer og foresatte via
LBK Medlemsmail etter nærmere avtale
• Alle ansatte gis gratis adgang til mesterskapet
• Vi ønsker å gi noe tilbake: En morsom bryterelatert styrketrening for
de ansatte etter nærmere avtale (et maks antall deltagere må avtales.)
• Vi er selvfølgelig åpne for egne forslag
Type sponsor:
2
Rettigheter for sponsor:
Pris:
Kr 5.000,-
• Reklameplass/skilt på stevnearenaen (rollup eller beachflagg er å foretrekke).
Leveres av sponsor, plasseres av arrangør, 1 stk.
• 1 stk. halvside for fri bruk i stevneprogrammet
Sølvsponsor
• Logo med lenke til egen bedrift på arrangementets nettside
(under sølvsponsor - mulig å legge inn et kort slagord/setning)
• Logo på storskjerm under sølvsponsorer før mesterskapet og under pausen
• Alle ansatte gis gratis adgang til mesterskapet
• Vi er selvfølgelig åpne for egne forslag
Type sponsor:
Rettigheter for sponsor:
3
• 1 stk. kvartside for fri bruk i stevneprogrammet
Bronsjesponsor
Pris:
Kr 2.500,-
• Logo med lenke til egen bedrift på arrangementets nettside
(under bronsjesponsor - mulig å legge inn et kort slagord/setning)
• Alle ansatte gis gratis adgang til mesterskapet
Type sponsor:
Vektsponsor
Rettigheter for sponsor:
• Vår minste sponsorpakke. Som vektsponsor blir din bedrift nevnt ved navn
av speaker når det brytes kamper i gjeldende vektklasse. Det er mulighet til
å ”kjøpe” flere vektklasser. I tillegg får deres bedrift mulighet til å plassere
reklamemateriell (flyer/brosjyre e.l.) i stevnehallen.
Pris:
Kr 1.000,-
Vi håper på vegne av arrangementet, bryte-Norge, klubben og våre medlemmer
at din bedrift synes det kan være interessant å være sponsor for NM i bryting.
Brytehilsen fra styret i Lørenskog Bryteklubb.
Spørsmål kan rettes til [email protected] Kontakttelefon 481 14 926 / 408 59 094. Se kontrakten for deres sponsorkontakt!
Avtaledokument
Sponsoravtale for:
Norgesmesterskap og Landsstevne i bryting 6. – 7. mars 2015
Avtalepartene
Sponsor:
Firma:
E-post:
Organisasjonsnummer:
Telefon:
Adresse:
Klubb:
Navn:
Lørenskog Bryteklubb
Postadresse:
Gressrudveien 26, 2010 Strømmen v/ Jon P. Syvertsen. Besøksadresse: Skårerhallen, Nordlifaret 50, Lørenskog
Organisasjonsnummer:
993 746 908
Kontaktperson for denne sponsoravtalen:
Navn:
Telefon:
E-post:
Hovedkontakt for sponsorer: [email protected]
Partene har inngått sponsoravtale i forbindelse med Norgesmesterskap og Landsstevne i bryting 6. – 7. mars 2015 i Lørenskoghallen.
Sponsorens rettigheter er beskrevet i medfølgende sponsorprospekt.
Gullsponsor kr 10.000,Vektsponsor:
Sølvsponsor a kr 5.000,-
Bronsjesponsor a kr 2.500,-
antall vekter a kr 1.000,- =
Annen særavtale kr
Dato og sted:
Underskrift for sponsorbedrift
Underskrift for Lørenskog Bryteklubb (avtaleselger)
Avtalen fylles ut i to eksemplarer, en til hver av partene. Beløpet faktureres med betaling før NM.
Ved spesielle ønsker rundt fakturering kan dette avtales.
• Markedsmateriell for hel-/halv-/kvartside i programblad (høyoppløslig PDF eller høyoppløslig bilde), samt sponsorlogo for banner foran finalematte (vektor/høyoppløslig)
for gullsponsorer må sendes til [email protected] innen 25. februar. Klubben kan være behjelplige med å sette opp annonsen/profileringen, lever tekst i Word.
• Sponsorlogo for nettside må sendes innen 5. januar eller så raskt som mulig etter av sponsoravtale er undertegnet.
• Reklamemateriell/roll-ups/reklameskilt må leveres til klubben i forkant av arrangementet eller i Lørenskoghallen fredag 6. mars etter kl 17.
Styret i Lørenskog Bryteklubb ønsker på vegne av klubben og arrangementet
å takke for deres støtte til Norgesmesterskapet og Landsstevnet i bryting!
Spørsmål kan rettes til [email protected] Kontakttelefon 481 14 926 / 408 59 094.