Les artikkelen (pdf) - Tipp Topp Massasje & Piercing

32
Tirsdag 15. mai 2012
Litografi
I dette nummeret skal vi se på
noe som kalles litografi. På bildet ser vi et eksempel som lar
seg nærmere studere på
Møllenberg Antikk. Dette er et
bilde
forestillende
Eidsvollsbygningen der den
Norske grunnloven ble skrevet
ned i 1814. Litografien ble trykket av Christian Tønsberg 1855.
Bygningen gjenomgår akkurat
nå en større restaurering innfor
200-års jubileet som skal holdes
i 2014. Under restaureringen har
man under gulvet i kjelleren funnet et enda eldre gulv som sannsynligvis stammer fra 1600-tallet. Det har altså stått et eldre hus
her tidligere eller huset er bygget
om eller på. Huset slik det står nå
var tidligere hovedbygning på
Eidsvold værk og ble oppført i
årene 1796-1802 av Carsten
Anker som kjøpte Eidsvold værk
i 1794. Bygningen ble kjent som
riksforsamling da det akkurat her
ble holdt møter mellom 10-20
Mai 1814 for å gi landet sin
grunnlov. Det er som kjent derfor
vi feirer 17 Mai den dag i dag.
Staten tok over bygningen som
gave 1851. Dette etter at skifteretten overtok bygningen i 1822
og private innsamlede midler
løste ut bygningen i 1837. Ved
100-års jubileet i 1914 ble det
originale innboet eller lignende
tilbakeført til bygningen og gitt i
gave til staten. Den siste oppussingen ble utført i 1964, nå holder man altså på med enda en.
Tilbake til dagens tema, ordet
litografi kommer fra lito og det
greske ordet grafi som betyr skrive. Vi tenker ofte på trykk som
noe ganske nytt men som med
mye annet er litografien veldig
gammel. Kobberstikkene er enda
flere hundre år eldre. Litografien
som teknikk ble oppfunnet allerede i 1796 i Munchen av en man
ved navn Alois Senefelder. Det
var jo også en Tysker som oppfant boktrykkerkunsten på på
1400-tallet. Den første boken var
bibelen på Latin som ble trykket
i 1455. Før det bruktes tresnitt
som man lagde i Europa allerede
på 1300-tallet. Kobberstikkene
kom allerede på 1400-tallet.
Litografien er et plantrykk hvilket betyr at hele bildet er i
samme overflaten, hvis man ser
på papiret fra siden i profil vil
man ikke se noen opphevinger
eller nedsenkinger i papiret slik
man gjør på et kobberstikk som
er et dyptrykk. Et kobberstikk er
trykket ned i papiret og hvis man
ser på baksiden ser man trykket
gjennom papiret og man kjenner
mønstret av trykket tydelig med
fingrene. På kobberstikkene har
man en ”ramme” rundt selve bildet. Papiret i kobberstikkene er
laget av tykk bomullspapir.
Litografiet bygger på motsetningsforholdet mellom vann og
fett. Et bilde utføres med fettholdig tusj, kritt eller farge på en
kalkholdig
sandstein
eller
metallplate. Platen eller steinen
prepareres med en syreholdig
gummioppløsning som bare binder plasser der det ikke er tegnet.
Etter det fuktes steinen/platen og
det påføres fet trykkfarge som
bare fester på de områdene det er
tegnet på, dette avgir i sin tur
farge til papiret. Det var mye
mindre arbeid å lage litografier
enn kobberstikk og man kunne
nå produsere mye større opplag
mye billigere dessuten. Vi kan
komme tilbake en annen gang
om hvordan kobberstikkene ble
laget. Christian
Tønsberg som
har trykket bildet i artikkelen
var født i Bergen
1813 og døde i
Kristiania (Oslo)
1897.
.
Kunstneren bak
selve bildet er
J o a c h i m
Christian
Geelmuyden
Gyldenkrantz
Frich. Også han ble født i Bergen
men i 1810 han døde akkurat
som Cristian Tønsberg i
Kristiania men i 1858.
Bildet i butikken er i meget god
stand med det originale papiret
på baksiden som beskriver bygningen og dess historie. Det er
rammet inn i glass med en passende ramme.
Møllenberg Antikk Daniel Alm
Åpent Onsdager og Torsdager
17-20
Annenhver Lørdag 11-15
Vi åpner også etter avtale (Jeg
bor i huset butikken ligger i)
Tlf 73 51 33 43
Mob 91 57 08 29
Det er vår og piercingsesongen har begynt..
å Tipp Topp massasje &
piercing det nå høysesong
på piercing, det er da spesiellt navlepiercing for jentene, som er i slaget.
For gutter er det hull i brystvorte, øyebryn og tunge som er
mest "in" for tiden..
Trendene går i bølgedaler, og
blir påvirket av sommer/vinter,
og moten ellers rundt omkring
på hva som er mest populært
blandt kjendiser.
Dette er en fin tid å ta hull i navlen på, sier Toril Tiller innehaver
av "Tipp Topp". Det er akkurat
nok tid igjen før feriesesongen
setter igang.
Grunnen til dette er at man ikke
kan bade på 6 uker etterpå, NAVLEPIERCING Jentene vil ha navlepiercing, guttene vil
ihvertfall ikke uten vanntettplas- ha hull i brystvorte, øyebryn og tunge..
ter. Skal man til syden anbefales
isåfall kommer dette av at man skifter smykdet å vente til man er kommet tilbake fra
ke før det er anbefalt, eller plukker borti
ferien hvis det er under 6 uker til, da man letpiercingen med skittne fingre, el ikke renser
tere kan få betennelse når man er i et varmt
som anbefalt.
land, med fremmed bakterieflora. Samt at
Skulle det bli problemer med piercingen er
det blir mye bading, og soling. Bading i saltdet ting å gjøre med det, slik som sårsalver
vann er bedre enn bassengvann, som ofte
og saltvannsomslag..
kan ha en del bakterier..
Er man veldig redd for at det skal gjøre
vondt, noe som det absolutt ikke gjør, så kan
Jentene som kommer er alt fra 13 års alder
man kjøpe et "emla-plaster" å ha over en
og oppover, det er opp til foreldrene å
time før man kommer, (slik man tar på før
bestemme om de får lov.
blodprøver, og fåes på apotek). Da kjenner
Aldersgrensen på å komme alene for å ta
man ihvertfall ingenting av stikket, som tar
piercing uten forelder er 16 år.. Det er sjelbare et lite øyeblikk.
den det oppstår problemer med piercingen,
KJØKKENUTSALG HOS
HEIMDAL SNEKKERI AS
Heimdal Snekkeri AS har kjøpt opp varelageret og maskiner fra tidligere HEBOS Interiør AS
på Stjørdal og skal selge hele varespekteret:
• Heltredører i eik, bjørk og furu-fronter
• Skrog
• Innredninger
• Vi har lakkavdeling
• Vi tilbyr skreddersøm
Varelageret selges uten garanti og ingen returrett, gjelder også det som er levert fra tidligere Hebos Interiør AS
Salget har
startet.
Kom innom og
se utvalget!
Heggstadmyra 8 - 7080 Heimdal - Tlf.: 92 84 01 40
Mail: [email protected] • www.heimdal-snekkeri.no