Mot alle odds - Ole Sævild

HAUGESUND 3-4 February 2015
KONFERANSEN 2015
MOT ALL ODDS
Ole Sævild
CEO/MD of the Sea-Cargo Group.
Sea-Cargo; the agile way
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
MOT ALLE ODDS…
• What are the odds ?
• Sea-Cargo against all odds..
• The environmental breakthrough..
• Summary…
HAUGESUNDKONFERANSEN 2011..
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
HAUGESUNDKONFERANSEN 2011..
• Kommentar
Å KONSOLIDER
2015;«NORWEGEN» I 2-3 HAVNER BETYR:
•
Utenlandsk flagg
•
Bunkring i utlandet
Gardermoen
eller Hurum ?(Staten
Ullensaker
•
Betydelig infrastrukturkostnader
(los,eller
havner
etc)
vs Røyken/Hurum)
Ny bro over Svinesund ? (Staten - Halden Kommune..)
• DETTE BETYR:
• sykehus
Oppbygging
av infrastruktur
gjøres utenfor
(inkleller
skip, bunkers
terminaler etc)
Nytt
Molde
eller Kristiansund
? Norge
(Staten
kommunene)
•
•
Flagg og flaggstats forhold blir håndtert utenfor Norge
Frekvens og infrastruktur blir «sub-optimalisert» pga avgifts omgåelser
Bergen Havn (..plutselig er alle diskusjoner snudd på hodet…)
• «BROENE» TIL EUROPA MÅ BLI «SAMFERDSELSPOLITIKK»
• Dette er like mye «fergesamband» som «shipping»
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
HAUGESUNDKONFERANSEN 2011..
NORDSJØENS «E39»:
Hvor er det politiske engasjementet?
• NTP (og andre rapporter) = «last fra veg til sjø og bane»
Hvorfor en vår Norske infrastruktur til/fra Europa mindre viktig ?
• Svinesund forbindelse !
• Øresundbroen !
«Det er vei det» – eller ligger det i hvor dette håndteres politisk ?
«Samferdselsdepartementet» vs «Kyst- og fiskeridepartementet
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
HAUGESUNDKONFERANSEN 2015
MOT ALLE ODDS (AGAINT ALL ODDS..)
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
MARKET DEVELOPMENT (long term negative trend…)
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
Import by trailers and vessels..
TRUCKS
Sea transport is
loosing market
share..
CONTAINERS
RORO
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
Alternativet («konkurrentene») får stadig bedre «rammevilkår»
Aftenposten 2013;
Regjeringen går inn for å bygge en
ferjefri E39 på Vestlandet innen 20 år.
Prisen anslås til 150 milliarder kroner.
Dette vil bety slutten for store deler av kystflåten
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
BERGEN HAVN - LOKALPOLITIKK PÅ SITT VERSTE…
Hvor ble det av samferdselspolitikken ?
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
BERGEN HAVN - LOKALPOLITIKK PÅ SITT VERSTE…
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
STRUCTURAL CHANGES IN THE MARKET
Øresundforbindelsen
Eurotunnel
(UK-France)
Low budget airlines
(World wide)
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
MANGLENDE POLITISK STYRING OG VILJE..
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
Kronikk Thomas Saxegård NR:
Feil vei i transportpolitikken
Til tross for erklærte politiske ambisjoner om å overføre mer last fra land til sjø, går
både virkemidlene og utviklingen i motsatt retning. De går bokstavelig talt feil vei.
En meningsløs mangel på politisk vilje, helhetstenking og koordinering av
transportpolitikken påfører samfunnet vårt store, unødige kostnader – hver eneste
dag.
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
Hovedfunnene til Riksrevisjonen:
•
Andelen innenlands godstransport på sjø har vært synkende siden 2009.
•
Det er klare svakheter ved Kystverkets arbeid for å fremme overføring av gods fra vei til sjø.
•
Det er svakheter ved Kystverkets rolle som transportetat
•
Risiko for manglende gjennomslag i NTP-prosessen for tiltak som fremmer økt godstransport på sjø
•
Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp
målet om å overføre gods fra vei til sjø.
•
Det er svak styring og oppfølging av godsmålet
•
Tilretteleggingen av viktig infrastruktur kan forbedres
•
Avgiftssystemet fremmer i liten grad godsmålet for sjøtransport
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
Riksrevisjonen anbefaler at:
•
Kystverket videreutvikler rollen som transportetat slik at sjøtransportens konkurransekraft styrkes i
samsvar med nasjonale transportprioriteringer.
•
Samferdselsdepartementet vurderer på hvilken måte det kan legges til rette for å nå målet om mer
gods til sjø, og hvordan dette kan følges opp i styringsdialogen med Kystverket.
•
Samferdselsdepartementet i samarbeid med Kystverket gir økt prioritet til arbeidet med å forbedre
styringsinformasjonen om utviklingen i godstransport til sjøs.
•
Samferdselsdepartementet legger til rette for bedre samhandling mellom Kystverket og de øvrige
transportetatene.
Det hele koker ned til reell politisk vilje…
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
Regjeringen(e) har fått “halve” Norges befolkning til å kjøre EL-bil på tross av stor politisk uenighet
….å flytte last fra Veg til Sjø har de ikke klart på tross av 100 % politisk enighet !
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
Regjeringen(e) bruker nå
•
•
•
•
Revisjon av havne og farvannsloven
«Fornyelse» av los-forskriften
«Marginale» endringer i kystgebyrene
..og en endeløs rekke med «utredninger»..
som politisk alibi for at man faktisk foretar seg noe…
Dette har de holdt på med siden 2009 - men som næringen og Riksrevisjonen
påpeker om og om igjen; resultatet går i feil retning..
Påstand;
Ikke en gang summen av alle de ovennevnte forslag/endringer vil ha
NOEN effekt i forhold til målsetningen som å flytte last fra veg til sjø..
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
FRP kaller EL bil suksessen et resultat av subsidier sterkere enn Steroider.. (> 5 milliarder kroner)
Nærskipsfarten har lagt frem løsninger som knapt kan sammenlignes med «protein pulver»..
= NOK 300 millioner kan legge til rette for ett modalskifte med selvforsterkende effekt… (NTP)
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
WHAT «ODDS» ARE WE FACING…
A consumption of 30,000 tons of
fuel means an «exposure» of NOK
22,500,000 per USD 100 up/down
on the price…
HOW TO CHANGE THE GAME ?
«Drastiske» tiltak må til…
• Regjeringen må vurdere både «positive» og «negative» tiltak..
• Regjeringen må følge opp sine politiske målsetninger (inkl NTP)
• Sjøen og broene til Europa må bli samferdselspolitikk
SEA-CARGO - AGAINST ALL ODDS…
Agility
Sea-Cargo - The agile approach
SEA-CARGO - AGAINST ALL ODDS…
How and why;
• A clearly defined strategy
• The use of modern technology
• The environmental breakthrough
• Develop partnerships
• Investment strategies
= Agility
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
SEA-CARGO ANNO 2015
Headquarter:
No of logistics offices:
No of agencies & terminals:
Turnover:
No of employees:
Ships in operation:
Bergen, Norway
13 (NO/DK/UK)
10 (NO/DK/UK)
> 1,1 billion NOK
> 200 (incl. NW)
10
SEA-CARGO OFFICES (Terminal, stevedores and agents)
• Skogn
• Kristiansund
• Bergen
• Haugesund
• Stavanger
• Esbjerg DK
• Amsterdam NL
• Rotterdam NL
• Immingham UK
• Aberdeen UK
• Inverness* UK
• Scrabster* UK
• Orkney*
• Shetland*
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
SEA-CARGO’S business concept
TOTA L LO G I ST I C S M A D E EA SY
LINER SERVICES
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
LINER SERVICES
• MV ‘Connector’ will be the largest vessel in our fleet
• Will be part of our “Hydro-Liner” system from 2015,
running twice weekly from West-Coast Norway to the
Continent (inkl Esbjerg)
• To be rebuilt with a sidedoor and further re-engined
to meet tomorrow requirements for green and
environmental transport
2013 Running 20 knots, burning 65 tons of HFO
2014 Running 16 knots, burning 18 tons of MGO
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
LINER SERVICES
Rotterdam og Møre region
New MP Container solution..
•
•
•
2 weekly dep all destinations..
Trondheim. Hitra, Kristiansund, Ålesund, Molde
Roro, containers, general cargo and projects..
Hver dag kjører mellom 50 og 100 semitrailere
fullastet med fisk fra Hitra i Sør-Trøndelag og
østover i landet. Flere av dem fortsetter videre
nedover til kontinentet for å levere sjømaten til
markedet der.
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
ROTTERDAM – A NEW SEA-CARGO GATEWAY
NEW EUROPEAN GATEWAY FROM 2015
A SEA-CARGO TERMINAL!
Fully covered all
weather terminal
PAPER TRADE
•
Many years experience with transportation
of forest products
•
Modern and efficient handling systems through
4th generation side door systems
•
Bespoke vessel designs
•
Semi automatic sidedoor system, efficient for
operating 500-600mt per hour
•
Space available on the return routes
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
WIND TURBINES
• Proven track record of high quality, innovative
and value for money transport solutions
• We provide customised solutions to
specified requirements
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
SEA-CARGO WIND
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
THE SEA-CARGO SOLUTION
THE AGILE WAY
•
Responsive
•
Solution orientated
•
Environmental focus
•
Innovation
•
Technology
Creating and delivering that special product
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
SEA-CARGO – the environmental breakthrough
Sea-Cargo finding new ways…
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
THE SEA-CARGO SOLUTION
• Reduction from 4 to 3 performing vessels
(but still dwcc cap increase from 22,900 – 23,600)
• Abt 30-40% reduction in nautical miles sailed
• Bunkers consumption reduced with > 50%
• Bunkers 2015 all MGO vs 90% HFO in 2013
The above comparison before all Hydro volumes are included
(e.g. Hydro butts containers); which when implemented will
represent a further improved efficiency.
THE ENVIRONMENTAL BREAKTHROUGH 2015
50 % REDUCTION IN ENERGY CONSUMPTION = EMISSION
(at no cost or disadvantage!)
The new combined sailing system provide the
market with a new transport corridor with a
50% overall reduction in carbon footprint
(overall emission incl CO2, particles etc)
– not least; using low sulphur fuel only.
An incredible achievement and
proves the value of working together!
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
SEA-CARGO - AGAINST ALL ODDS…
Agility in
practice!
Sea-Cargo - The agile approach
OPPSUMMERING...
Suksess på tross av eller ?
•
Sea-Cargo har lykkes på tross av en fallende trend; dette handler om å lykkes på
bekostning av andre – ikke på ett stigende marked eller vekst i volum…
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
OPPSUMMERING...
HVA MÅ TIL FOR AT VI SKAL LYKKES (last fra veg til sjø) ?
•
Politiske virkemidler med faktisk vilje og effekt (100% enighet om målet..)
=
Det nytter ikke å slukke brann i en skyskraper med hageslange…
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS
AGILITY – Sea-Cargo’s driving force…
SEA-CARGO – SETTING NEW STANDARDS.. THE AGILE WAY
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
INDUSTRIAL
SHIPPING
LINER
SERVICES
AGENCY
SERVICES
WAREHOUSE
&TERMINALS
LOGISTICS