Mindfulness-MBSR

MINDFULNESS
MBSR
DET ORIGINALE TRENINGSPROGRAMMET UTVIKLET AV
JOHN KABAT-ZINN VED THE UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS
MEDICAL CENTER USA
HVORDAN VIL DET FØLES Å GI ALLE SIDER AV DEG SELV
FULL AKSEPT?
“GJENNOM AKSEPT FÅR MAN INNSIKT,
INNSIKT LEDER TIL PERSONLIG MAKT.”
Wenche Adele Dyrud
VELKOMMEN TIL
KURS!
HVA ER MINDFULNESS?
Mindfulness handler om å være våken, ha evnen
til å kunne velge hva man fokuserer på, og til å holde
fokus stabilt.
Våken tilstedeværelse handler om å akseptere alle
sanseinntrykk slik som de er uten å analysere eller
dømme.
For å kunne gjøre dette må vi være bevisst våre
sanser, følelser, tanker og kroppsfornemmelser.
-Motstandsdyktighet
-Bedre helse og trivsel
-Personlig mestring
-Empati og emosjonell balanse
-Bedre evne til problemløsing
-Smertehåndtering
Økt tilstedeværelse kan gi tilgang til ressurser
du ikke visste du hadde, eller som du ikke har fått
tilgang til tidligere.
PERSONLIG MAKT?
Personlig makt betyr å ha påvirkningskraft på
eget liv. På tankemønstre, adferd og helse.
Jo større påvirkningskraft jo mer motstandsdyktige
blir vi.
En motstandsdyktig person er ikke en som
unngår stress, men en som lærer seg å temme og
mestre det.
Motstandsdyktighet er evnen til å tilpasse og bruke
stressreaksjonen på en konstruktiv måte. En evne
essensiell for mestring i livet og for mental/fysisk
helse.
Scientific American MIND july/august 2013
Stressrelaterte sykdommer
Statestikk viser at mellom 60 til 80% av alle
sykemeldinger i Norge i dag skyldes
stressrelaterte sykdommer.
-Hjerte og karsykdommer:
høyt blodtrykk, hjerteinfarkt,
hjerneslag mm.
-Mage og tarm problemer:
magesår, fordøyelsesplager, smerter
-Redusert imunforsvar
-Depresjon og angst
Mindfulness har en sterk påvirkning på evnen til
å håndtere motstand og stress.
Vi trenger alle stress i livene våre, det aktiverer oss
og gir energi. Problemet er at mange, svært mange,
ikke mestrer å balansere stressreaksjonene vi får i en
moderne og hektisk hverdag.
Vi mangler evnen til å koble inn tilstedeværelse og
stillhet.
Forskning har vist at høyt stressnivå over tid, ved
siden av å være svært ubehagelig, hemmer evnen
til medfølelse, forståelse og empati. Dette reduserer
livskvaliteten til oss selv og våre nærmeste.
-Muskel/skjelett plager
MBSR
MBSR står for: Mindfulness Based Stress
Reduction program. Det er et 8 ukers intensivt
treningsprogram i mindfulness. MBSR programmet
ble utviklet av professor Jon Kabat-Zinn ved the
University of Massachusetts, Medical Center i USA.
Programmet er et av de mest dokumenterte mentale
treningsprogram vi har i dag. Det har fanget stor
interesse innen psykologi, neurologi og
helsefremmende forskningsmiljøer.
ELDGAMLE RØTTER
Gjennom kurset vil vi trene opp
”oppmerksomhetsmuskelen”,
med formelle øvelser som kroppsskanning, sittende
meditasjon og fysiske oppmerksomhetsøvelser som
gående meditasjon, yoga og qigong, samt mer
uformelle øvelser hvor du trener på å være våkent
tilstede i hverdagsaktiviteter.
Vi vil i tillegg legge vekt på å ha en vennlig og
anerkjennende innstilling til det vi møter i oss
selv.
Du vil bli ført gjennom et godt gjennomarbeidet
og utprøvd kurskonsept hvor du vil bli bedre kjent
med deg selv, dine automatiske reaksjonsmønstre og
hvordan du forholder deg til sanseinntrykk, tanker,
følelser og handlinger.
Med ukentlige samlinger, hjemmetrening og
refleksjon over 8 uker, vil du få et solid fundament i
oppmerksomt nærvær. Mindfulness kan gi dyp hvile
og en opplevelse av å være mer levende og
deltagende i eget liv.
Selv om vinklingen i MBSR og mindfulness er
moderne, har øvelsene eldgamle røtter i Asia.
De stammer opprinnelig fra en meditasjonsform
kalt “Vipassana” (innsikt) som har blitt praktisert i
2500 år.
Siddhartha Gothama, som senere ble kjent som
Buddha, utviklet vipassana som en ny og
revolusjonerende meditasjonsform.
Han konstanterte at vi ikke kan unngå smerte og
lidelse, men gjennom hvordan vi forholder oss til alt
det ubehagelige som oppstår i livet, kan vi bli fri fra
lidelsen.
I Vipassana meditasjon legges det vekt på å
observere og akseptere alt som oppstår i sinnet;
tanker, følelser og kroppslige fornemmelser.
WENCHE ADELE DYRUD
MBSR/MBCT
INSTRUKTØR
Wenche har hatt egen meditasjonspraksis i 25 år
og tilbringer hvert år lengre perioder på
meditasjonsretreat for egen fordypelse.
Hun har studert under flere anerkjente
lærermestere. Bl.a: Christina Feldmann,
Jon Kabat-Zinn, Mester Zhixing Wang,
John Teasdale og Mester Uezu-san.
Wenche Adele Dyrud er utdannet MBSR
instruktør gjennom I.M.A.
(Institute for Mindfulness-Based Approaches)
Wenche er en av grunnleggerene av
Nordic Ash Performance, som i dag jobber aktivt for
å promotere personlig makt og helse.
Hun har tidligere holdt kurs på Balderklinikken
sammen med Dr. Ragnhild Iuell,
Statsministerens kontor, Norconsult,
Rygge kommune og Nordea Bank m.f.
Hun er utdannet som klassisk homeopat MNHL og
kognitiv coach ved Høgskolen i Hedmark.
Hun har undervist i Taijiquan, Qigong og
meditasjon siden tidlig på 90 tallet.
De siste årene har hun arbeidet i Podium A/S med
kurs for NAV, hvor hun er prosessansvarlig og
koordinator med livsstil, og helse-tematikk for de
mer omfattende kursene i Oslo- området.
Wenche lever og ånder for forståelse
av mennesket og sinnet. Hun er en stor
inspirasjonskilde for mange mennesker.
PÅMELDING
Påmeldingsinformasjon og datoer til Wenches
kurs finner du på vedlagt dokument.
Du kan også få mer informasjon eller melde deg på
kurs ved å sende epost til: [email protected]
eller gå inn på hjemmesiden:
www.wenchedyrud.no
www.mbsr.mindfulness.no
Gjennom MBSR kurset vil du få testet og
styrket din viljestyrke og selvtillit.
Det kreves mot og utholdenhet for å
gjennomføre det 8 uker lange kurset.
Alle vet viktigheten av en
positiv utfordring!
NORD
C
ASH
Nordic Ash Performance A/S ble stiftet av
Peter Makieu Linaae og Wenche Adele Dyrud i 2013
med et ønske om å nå bredere ut med våre
kurskonsepter og kunskap.
Asken (ash på engelsk) er treet som Yggdrasil
representerer og som drar kunskap og visdom opp
fra kildene.
Vi syntes det var et verdig symbol siden vi alle har
kilder i oss selv som vi kan hente ressurser fra.
Ved å utvikle tilgangen til og forståelsen av disse
kildene vil vi få større personlig makt.
Dette brukes til å ta større ansvar for hvordan vi
forvalter alle kvalitetene vi er født med, det være
fysisk, følelsesmessig eller åndelig.
For å få tilgang til kildene kreves mot, disiplin og
vilje til å se på seg selv med nysgjerrige og vennlige
øyne.
WWW.WENCHEDYRUD.NO
WWW.MINDFULNESS-MBSR.NO