Glem deg selv - Great Place to Work

BIDRAGSYTERE
UTfAll FREDAG
Kraft, fest,
fyll. Hor, latter og fortvilelse. Fotograf
TrYGvE
INdrElId
ble bombardert av inntrykk
gjennom noen timers intens
prøveperiode på Det norske
Teatrets store oppsetning
«Bibelen».
06
68
Madame Curies oppdagelse
av radioaktivitet er skolepensum. Men
få vet at arven etter henne er videreført til norge. Sammen
med fotograf
ToM A.
kolSTAd dro A-magasinets
journalist ANETTE AASHEIM
til Ås. Der traff de Brit Salbu
– fjerde forskergenerasjon
etter Curie.
SjEfrEdAkTør oG MAGASINrEdAkTør:
Hilde Haugsgjerd
kST. AvdElINGSlEdEr: Lene Skogstrøm
BIldErEdIGErEr: Stephen Petrie
dESklEdEr: Tone Rekaa
ArT dIrECTor: Unar Vegstein
rEdAkSjoN: Tonje Egedius,
Anette Aasheim, Lars Kluge, Halvor
Hegtun, Lars Ditlev Hansen, Tor Arne
Andreassen, Tom A. Kolstad, Hilde
Solheim, Lars-Ludvig Røed, Ann Kristin
Hindal, Ingrid Oppen, Elise Vikdal Jensen,
Unni Wenche Grønvold, Sjur Bræin.
TrYkk: Aktietrykkeriet AS
koNTAkT:
E-post: [email protected]
Telefon: 22 86 30 00
Postadresse: Boks 1, 0051 Oslo
Besøksadresse: Biskop Gunnerus’ gate 14
ProdUkT/ANNoNSEANSvArlIG:
Caroline Lambech
[email protected]
www.amagasinet.no
A-MAGASINET 1. FEBRUAR 2013
ILLUSTRASJOn: LARS FISKE
A-magasinets
reporter lArS
klUGE har
lurt på hvorfor kvinnelige lovbrytere
så ofte fremstilles som ofre.
Denne uken har han prøvd å
finne ut om de også får mildere straffer.
Glem deg selv
H
vem har landets beste arbeids­
plass? Det kan selvsagt ikke
slås fast helt nøyaktig, men
hvert år kåres en vinner i kon­
kurransen «Great Place to Work». Vin­
nerne er steder som scorer høyt på tillit,
respekt og rettferdighet, arbeidsplasser
med sterk fellesskapsfølelse og stolthet.
Sånne honnørord vil naturligvis alle
bedrifter gjerne smykke seg med, men
det er først når de som jobber der fak­
tisk opplever det, at det blir en pris
eller en plass på lista. Jeg har møtt man­
ge bedrifter som rangerer høyt på disse
målingene, både små og store, og også
for en gjest er dette steder der det er
godt å være. Blide folk. Høyt under taket.
Tydelig tale og mye latter.
Ekstra gøy er det at disse bedriftene
som regel også går så det suser. De får
dobbelt opp – trivelige arbeidsdager
pluss penger i kassa, og kan le hele
veien til banken med god samvittighet.
Heldigvis! Tenk om det var omvendt – at
det lønte seg å være sleip, gjerrig og ego.
Men det gjør det altså ikke, heller ikke
økonomisk. Nøkkelordet for de gode
arbeidsplassene er fellesskap. De som
jobber der, er stolte av hverandre og blir
glade når andre får det til.
Er ikke det bra? At både forskning og
erfaring viser at det lønner seg å være en
gjeng på ordentlig? Og at det er ulønn­
somt å bare tenke på seg selv. Akkurat
CHrISTINE
koHT
Komiker og
foredragsholder
Aldri er
man så besatt av seg
selv som
når man er
deprimert
hvor mye det koster å ikke være en del
av et fellesskap, er underkommunisert,
tror jeg. Enten man faller utenfor, hever
seg over eller ikke tør melde seg inn i fel­
lesskapet, lønner det seg dårlig for alle.
Antagelig bruker vi mye av statsbud­
sjettet på isolasjon og egoisme, to måter
å kretse om seg selv på. For å være selv­
sentrert er ganske mye mer enn å snyte
på skatten eller stjele. Aldri er man for
eksempel så besatt av seg selv som når
man er deprimert eller har angst. Det er
faktisk akkurat det som er sykdommen, å
være helt innestengt i seg selv, grusomt
både for den som har det sånn og for
omgivelsene.
Og i mindre skala: Kolleger som kniper
og tviholder på reviret sitt, er ikke akku­
rat kreative eller produktive. Men skader
både seg selv og andre. Akkurat som jeg
gjør når jeg er misunnelig eller hevnlys­
ten – gud, så mye krefter det tar! Ikke
særlig skapende. Og den som brenner
inne med gode ideer av frykt eller skam,
er også oppslukt av seg selv. Selvopptatt,
om man vil.
Det er ikke alltid lett å bryte ut av
sånt. Men verdt det. For det er rett og
slett utrolig mye god økonomi og helse
i å ikke være selvsentrert, men del av et
fellesskap. Tenk at religion og filosofi og
psykologi og sosialøkonomi er enig om
én ting: Lykken er fravær av ego.