RundtOmkring nr 2011-02 - Kringlebotn Velforening

September 2011
RundtOmkring er en avis for
Velforeningen i Kringlebotn
Skolekrets. Vi bringer nyheter
om velforeningens aktiviteter.
Vi trenger deg som liker å skrive,
formidle, tegne og fotografere.
[email protected]
FULL AV GODE IDEER
SOM DU VIL DELE?
Velforeningen trenger deg. Vi i
styret ønsker oss flere innspill til
aktiviteter i velforeningens regi. Vi
ønsker også at flere skal engasjere
seg mer aktivt i det arbeidet
velforeningen gjør. Har du lyst til å
bidra med noe, ta kontakt med oss.
Vi tror at et aktivt bomiljø med
mange tilbud for både barn og
voksne, bidrar til et trygt
oppvekstmiljø og et godt bomiljø!
Nr 2 - 2011
S
I
D
E
N
S
I
S
T
I Kringlebotn har det vært kurs for enhver smak. Les mer på side 3.
DU ER KANSKJE MEDEIER AV HUSET?
FØLG MED OSS:
Hjemmesiden vår
Oppslagstavle på aktivitetshuset
På døren ved skolens gymsal,
På Safari og Rema på Midttun.
Noen ganger henger vi også opp
på postkasse-stativene.
GÅ EN KVELDSTUR!
For en tid siden hadde noen i
løpet av helgen tatt bossspannet
utenfor Aktivitetshuset og slengt
det ned mot bingen. Der lå også
en del boss utover. Skolen
meldte fra og oppfordrer alle til
å gå en kveldstur. Folk i gatene
kan hindre slike hendelser.
GOD TUR!
Aktivitetshuset vårt er svært populært til bruk i Velforeningen og å leie til
både fødselsdager, konfirmasjon, dåp, bryllup, minnestunder, årsmøter og
vennekvelder. Vi er heldige som har Aktivitetshuset, og man skal være
tidlig ute for å være sikker på å få leiet huset til nettopp DEN dagen man
ønsker det.
Utleien går ikke av seg selv. Vi har mange frivillige «ukevakter» som
sørger for overlevering av nøkler, og som passer på at Aktivitetshuset er i
den stand leietaker og brukere ønsker det. Disse gjør en flott jobb. I dag
er vi en flott gjeng som følger opp den daglige driften av huset. Slik kan
alle nyte godt av mulighetene Aktivitetshuset gir oss alle i området vårt.
Vi har god grunn til å være stolte av det vi har fått til.
Huset er et felles løft og er der som et resultat av idealisme, men
trenger ledelse. Vi søker en som vil ta Aktivitetshuset videre, være
leder for ukevaktene og være bindeledd til styret i Velforeningen.
Har du lyst er det lov å ta kontakt. Det ville være synd om
Aktivitetshuset må avvikles.
Bookingansvarlig
Tor Monsen
SE HVA SOM SKJER!
Vi gjentar suksessen og har
to nye kurs i lefsebaking
med Dagfinn Liland
i Aktivitetshuset.
Lørdag 17. september
kl. 11-17 tynnlefse.
Søndag 18. september
kl. 11-17 tykklefse/flatbrød
Pris kr. 300 pr pers pr kurs
+ kostnad til mel og bakemateriell.
Maks 10-12 personer
Påmelding innen 7/9
[email protected]
Husk å ta med "rutekjevle" og en ca.
60 cm lang rundstang (tynt
VELFORENINGSFESTEN.
Den tradisjonelle velforeningsfesten
holdes lørdag 29.oktober. Sett av
dagen! Vi kommer med mer informasjon senere.
J U L E M A R K E D
I år blir det julemarked i Aktivitetshuset 20.november 2011.Har du lyst
å være med å bidra? Ta kontakt med
Velforeningen!
ASIATISK MATKURS lørdag den 12.11.2011
Det er klart for nok et matkurs i Kringlebotn. Denne gangen er kurset
for DAMER, som vil svinge seg rundt grytene og lage de lekreste retter fra kl. 12. Alle herrer: Nå gjelder det å kjenne en dame som skal
på kurs. Kanskje du er en av de heldige som kan komme utpå kvelden
for å smake på det beste innen asiatisk mat, og oppleve en hyggelig
kveld med alle de naboene du ikke kjenner enda.
Påmelding [email protected]
Velforeningen vil starte ungdomskafé
- og vi trenger faktisk deg på laget!
Utover høsten vil velforeningen starte opp tilbud om ungdomskafé for
ungdomskoleelever. Oppgaver vil være å bistå ungdommen med å
lage mat, styre musikkanlegget og hjelpe med andre aktiviteter. Den
viktigste oppgaven er å være tilstede. Benytt anledningen til å bli
bedre kjent med flotte ungdommer i nabolaget.
Flere voksne til juniorklubben!
Annen hver torsdag arrangerer vi juniorklubb for barna som går i 5. til
7. Klasse. Her spiller barna diverse spill, egen Dj i kjeller, samt vi
serverer pizza og brus. Her kommer det mellom 80 til 100 barn.
Så vi trenger flere voksne.
Vakt hver 6. uke i fra september til begynnelsen av mai.
Første juniorklubb er torsdag 8. september. Oppmøte er kl. 18.00
til ca 21.00. Ta kontakt med Truls Pettersen,
Mail: [email protected] eller på mobil: 923 26 365
LEGO LEAGUE?
Velforeningen har fått forespørsel om vi vil melde på lag i First Lego
League. Det er en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for
barn og unge (10-16 år) Se http://hjernekraft.orgVelforeningen er
behjelpelig med lokaler dersom det er noen i området som ønsker å
starte opp.
BABYSANG.
Nye samlinger med babysang starter opp i
Kringlebotn aktivitetshus tirsdag kl 1030. Vi møtes hver tirsdag frem
til jul (utenom skolens høstferie).
Trimmen har begynt.
Mandag og onsdag kl. 20-21.15
på Kringlebotn skole.
Først er det en babysangsamling som passer for babyer fra 0-12 mnd,
deretter blir det lunsj og lek. Ta med matpakke og et teppe babyen kan ligge
på. Vi serverer kaffe, te og frukt. Pris 300 kroner.
Påmelding til Sigrid Fahlvik [email protected] Mob. 98818687.
Velkommen ! Arr: Sædalen menighet. www.sedalenmenighet.no
SIDEN SIST
STOR TAKK TIL RANDI FURHOLM-HAUGEN
Ved årsskiftet takket Randi for seg etter flere års
fantastisk innsats med å få utleiefunksjonen på
Aktivitetshuset til å fungere. Tusen takk for strålende
innsats!
AKTIVITETSHUSET - dugnad. For å drifte Aktivitetshuset, er vi nødt å ha dugnader. 7-9 april 2011 var årets
dugnad på Aktivitetshuset. Mulig var det ski-sesongen eller
det fine været som stoppet dugnadsinnsatsen, for den var
heller dårlig … Men vi som var der fikk stort sett vasket
ned huset, flikket litt på veggene, og ryddet litt utenfor.
STOR TAKK TIL NINA LILLETVEDT
På siste årsmøte gikk Nina Lilletvedt av som leder i
Husgruppen. Nina har i en årrekke hatt forskjellige
verv i Velforeningen; både juniorklubb,
ungdomsklubb, andre aktivitetsgrupper, og nå som
siste hovedoppgave: leder i Husgruppen.
Hun er en type som aldri sier nei, uansett. Vi har nytt
godt av hennes orden og estetiske sans. En perfekt
ildsjel for Velforeningen vår. For henne var det nå tid
for å trekke seg tilbake, og bruke mer tid på familie og
husbygging.
KRINGLEBOTN – ryddedag. Årets ryddedag ble avholdt
10. mai 2011. Vi i Velforeningen mener at «Hold Norge
Rent» kampanjen er et nyttig innslag for nærmiljøet. Men
vi må innrømme at vi skulle ønske at flere stilte opp. Heldigvis var det noen kjekke gutter som gjorde en flott
innsats. Og som fikk kaker og boller som belønning.
Vi ønsker henne lykke til videre:)
SKISMØRE-TIPS Tore Reigstad holdt informasjon
om tips til smøring av ski 16.desember 2010. Vi som
var der fikk nyttige tips å ta med oss til vinterfjellet.
JULETREFEST Etter noen års opphold med juletrefester, startet Velforeningen opp igjen med juletrefest
10.januuar. Kvelden ble en fantastisk opplevelse for
de som var tilstede; Lungegaardens Musikkorps sørget
for flott musikk, leker, reinsdyr og nisse, og serverte
gjestene deilige hjemmelagde kaker og hotdogs.
TAPASKURS FOR MENN 12.mars var det duket
for Tapaskurs for menn, med kokken Kees Kroon som
læremester. Og det ble en fantastisk kveld for de 18
spente mennene som stilte opp. Og nesten det aller
beste: Etter at mennene hadde laget de mest utrolige
retter, ble ledsagere invitert for å smake. En koselig
kveld med god mat og drikke.
TIPS OM STELL AV SYKKEL 23.mars i år holdt
Bjørn Atle Øverland et lite kurs i tips om stell av sykkel ved Aktivitetshuset. Etter vår mening altfor få
fremmøtte. Her bør dere voksne kjenne deres besøkelsestid. Det er en fin anledning til å få både barn og
voksne til å lære seg å stelle sykkelen sin slik at den
varer lenger.
BÅTFØRERKURS: I juni 2011 ble det holdet båtførerkurs i Velforeningens regi. Tor Tønder var en dyktig
instruktør, og de 17 deltakerne (i alderen fra 15 til 50+)
kunne etter 4 kurskvelder og eksamen fornøyd motta båtførerbeviset sitt. - Jeg som trodde jeg kunne det meste,
sa en av de voksne deltagerne. Vi er ikke i tvil om at det
var et nyttig kurs! Dersom etterspørselen blir stor, vil vi
vurdere å arrangere et kurs til.
VISJON OG MÅL FOR VELFORENINGEN
Velforeningen for Kringlebotn skolekrets skal være veldrevet engasjert og fremsynt,
og bidra til et trygt og aktivt nærmiljø. Vi skal bidra til et trygt, aktivt og attraktivt
lokalmiljø. Vi skal bidra til holdningsskapende arbeid.
Les mer om oss på våre nettsider: www.kringlebotnvel.no
HVEM- HVA - HVOR
STYRET I VELFORENINGEN
Ta kontakt dersom det er noe du lurer på, har forslag/
kommentarer til eller har lyst å bidra med:
[email protected] (Går til alle i styret).
Leder: Ann-Karin Lågeide
[email protected]
Husgruppe:
Tor Monsen [email protected]
FASTE AKTIVITETER I VELFORENINGEN:
Mandag:
Voksentrim (Kringlebotn skole)
Tirsdag : Barnekor (Aktivitetshuset)
Arbeidsstuen 5-6 g. pr. halvår.
Onsdag:
Babysang (Aktivitetshuset)
Korall –damekor (Aktivitetshuset)
Voksentrim (Kringlebotn skole)
Torsdag:
(Aktivitetshuset)
Juniorklubb partallsuker vår 11
Ungdomsklubb annenhver torsdag?
Div dager: Musikklubb (Kringlebotn skole)
Aktivitetshuset leies ut til selskaper, bursdager med mer.
Regnskap:
Ragnhild Sæther [email protected]
Leie huset?
Skolekontakt/referent:
Anne Cecilie Brække [email protected]
Se her:www.kringlebotnvel.no
Her finner du priser,
bilder, informasjon
med mer.
Kommunekontakt:
Vibeke Monsen [email protected]
Styremedlem:
Jan Helge Bjerke [email protected]
Kontakt: [email protected] eller 951 44 403
Varamedlem/ IT:
Tor Monsen [email protected]
Andelsbrev i aktivitetshuset
Andre:
Ungdomslubb:
Tor Monsen [email protected]
Andelsbrev kan tegnes av alle tilhørende i Kringlebotn
Skolekrets. Som andelshaver vil du kunne leie flotte lokaler
til sterkt redusert pris. Du kan tegne andelsbrev ved å betale
inn kr. 1.000,- til konto 3411.24.54383. Husk å oppgi
andelsbrevhavers navn.
Juniorklubb:
Truls Pettersen [email protected]
Rundtomkring:
Eli Heggdal [email protected]
Glemt noe på huset?
[email protected]
Huset er faktisk drevet av frivillige som trår til hele året for
at alle skal ha tilgang på et flott lokale. Vil du også være
med? Det er hoveddugnad om våren. Vil du være med og skape
et godt samlingssted? Vi trenger alle hjelpende hender og små
og store talenter. Sett deg gjerne opp på en dugnadsliste:
Epost til [email protected]
GRATIS KONSERT?
Velforeningen har i samarbeid med DnB NOR Bank gleden av å invitere 20 beboere til
konsert med Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen. Fredag 21. oktober kl. 19.30.
Vi velger å dele ut 2 billetter til de ti første som svarer til vår mail:
[email protected] LES MER PÅ HJEMMESIDEN