HVEM d HVA d HVOR I SWECO BLI BEDRE KJENT MED OSS

co
e
w
s
i
vor
h
a
v
oss
h
d
e
m
m
e
hv
jent
k
e
r
d
bli be
Sweco har et av landets mest attraktive rådgivermiljø innen teknikk og miljø,
og vi vokser. Våre markedsområder i Norge er: bygninger, bærekraftige byer,
energi, industri, infrastruktur, offshore, vann og miljø.
Som rådgivere inspireres vi av å jobbe sammen i utfordrende prosjekter som
påvirker utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Vi er opptatt av å få frem
løsninger i et større perspektiv gjennom helhetstenking, tverrfaglig samarbeid
og å gjøre hverandre gode. Deler du samme engasjement, vil du trives hos oss.
ter
e
h
g
i
l
r mu
i
g
der
p
å
a
r
k
m
s
o
kunn
keds
r
a
m
ge
på man
Dette er tilbudet Sweco gir sine ansatte:
Stor fleksibilitet til å påvirke arbeidsdagen
• ansvar og frihet til å påvirke personlig og faglig utvikling
• ansvar for egne oppdrag, kunder og forretningsforhold i en åpen
og flat organisasjon
Optimale muligheter for utvikling i utfordrende prosjekter
• spennende og varierte prosjekter sammen med dyktige og kompetente
kollegaer
• bred nasjonal og internasjonal erfaring gjennom varierte oppdrag,
nettverk og kunder
• fremtidsrettede og skreddersydde karrieremuligheter
Mulighet til å bidra aktivt til en bærekraftig samfunnsutvikling
• en meningsfylt jobb som dekker viktige aspekter av en bærekraftig
utvikling; økonomiske, miljømessige og sosiale
FEM-analyser
Fjernvarme og varmesentraler
Forvaltning, drift og vedlikehold
Geografiske informasjonssystemer og kart
Geoteknikk
Geologi
Heis- og rulletrappanlegg
Hydrogeologi
iljø
m
s
d
i
e
arb
g
i
l
er
g
d
a
å
f
r
r
m
r
o
tve
fag
e
g
i
t
k
og vi
IKT og sikkerhet
Industri- og fabrikkanlegg
Industriell spesialavsug
Infrastruktur i bolig- og næringsområder
Ingeniørgeologi
Innemiljø
Kollektivtrafikk og knutepunktsutvikling
Konsekvensutredninger
Konstruksjonsteknikk betong, stål og tre
Kraftsystemanalyser og utredninger
Landskapsarkitektur
Akustikk, støy, vibrasjoner
Anlegg
Arealplanlegging
Automatiseringsanlegg
Byggelånskontroll
Byggeteknikk
Byplanlegging
Damp-, gass-, trykkluft- og sugeanlegg
Belysningsanlegg
Bioenergianlegg/fjernvarme
BIM (Building Information Modelling)
Brannrådgivning
Brannteknikk
BREEAM-NOR
Bru- og samferdselskonstruksjoner
Byggeledelse
Elektro- og maskinteknisk utstyr og layout
for vannkraftanlegg
Elektroteknikk, tele, data
Elkraft og teletekniske anlegg i boligbygg,
helse-, nærings- og industribygg
Elkraftinstallasjoner ifb. vei- og jernbaneanlegg
Energi- og klimaplaner
Enøk og energi
Miljø- og vassdragsovervåking
Miljø-/ressursøkonomi og miljøledelse
Miljøledelse og klimagassregnskap
Miljøoppfølgingsplaner og risikoanalyser
Modellering av vann- og avløpssystemer
Naturfaglige undersøkelser
Nettinformasjonssystemer
Nød- og resevekraftanlegg
Offshorekonstruksjoner
Overvannshåndtering
Passivhus
Plan- og byggesak
Planlegging og prosjektering av vei, gate,
plass, bane, havn og flyplass
Planprosesser og konsekvensutredninger
Polarteknologi
Prosjektadministrasjon
Prosjekteringsledelse
Prosjektledelse
Reguleringsplaner
Rehabilitering, generell og av historiske bygg
Restaurering og miljøbasert vassdragsutvikling
Samferdsel
Solenergi
Sykehus og laboratorieventilasjon
Sykkeltrafikk
Takst
Tilstandsanalyser
Trafikkanalyser
Trafikksikkerhet
Transportsystemer for vannforsyning og
avløpsvann, inkl. NoDig-metoder
Vann og avløpsutredninger og -planer
Vannbehandling og avløpsrensing
Vannkraftanlegg
Vannressursforvaltning og hydrologi
Varmepumper og kuldeanlegg
Vind- og tidevannsanlegg
VVS, energi og miljø
VVS-tekniske anlegg i boligbygg, helse-,
nærings- og industribygg
3D-prosjektering og -visualisering
Svalbard
Ta gjerne kontakt med oss!
ALTA BERGEN BODØ DRAMMEN FLEKKEFJORD
FØRDE GJØVIK GOL
HAMAR KIRKENES KRISTIANSAND
LILLEHAMMER
LILLESTRØM LYSAKER/OSLO
LYSAKER/OSLO
MANDAL MOLDE NARVIK PORSGRUNN
SARPSBORG SELJORD SKI STAVANGER STEINKJER
STOKKE
SVALBARD TROMSØ TRONDHEIM TRONDHEIM VOSS
ØRSTA Espen Suhr
Tor Helge Indrebø
Cato Berg
Geir Nilssen
Hilde-Marie Kjellesvig
Ole André Klausen
Ove Bøyum
Jan Svenkerud
Tom Sagbakken
Solveig Steinmo
Øystein Østerhus
Rune B. Abrahamsen
Knut Inge Bjerklund
Marit Tømmerbakken
Stefan Okstveit
Philip Pedersen Henning Myrland
Ingrid Søraas
Kjell Ove Tvinnereim
Karin Anja Arnesen
Bjarne Nenseter
Ole Einar Garder Paul Henriksen
Reidar Grande
Håvald Waggestad
Anders Ringheim
Tor Nøss Rødum
Bent Aagaard
Arnt Magne Uv
Eva Margreta Lothe
Anders Digernes 905 40 820
951 84 022
911 75 339
906 78 942
906 41 011
480 37 285
977 27 010
913 50 520
950 53 109
934 41 104
970 63 745
926 52 912
401 01 673 908 47 278
975 78 299
907 80 899
458 08 144
905 77 881
913 69 802
950 25 639
959 21 670
906 14 294
911 33 158
992 90 778
905 56 449
906 14 893
959 22 240
950 82 174
932 18 836
996 42 339
913 67 404
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Alta
Tromsø
Narvik
Bodø
Steinkjer
Trondheim
Molde
Ørsta
Førde
Stavanger
Lillehammer
Voss
Bergen
Gol
Gjøvik
LYSAKER/OSLO
Drammen
Seljord
Porsgrunn
Flekkefjord
Mandal
Kristiansand
Hamar
Lillestrøm
Ski
Sarpsborg
Stokke
Kirkenes
Sweco Norge 09-2013
Din kompetanse er viktig for oss. Vil du være med
på veien videre, følg med på karrieresidene og jobb­
mulighetene på sweco.no - eller ta kontakt med oss.
Du kan også følge Sweco på Facebook eller LinkedIn.
Foto: Harald Øren, Artec 3Seksti
Sweco er i utvikling og har store ambisjoner for årene
fremover. Vi trenger både yngre og erfarne medar­
beidere med utdannelse og kompetanse innenfor
blant annet ingeniørteknologi, klima- og miljøteknologi, landskapsarkitektur, samfunnsøkonomi og
prosjekt­­ledelse.