ProRox

Utgitt 12/2013
ProRox
Produktkatalog
Industri isolering
Desember 2013
ProRox 11.2013
PRODUKTKATALOG NORGE
Fremragende løsninger
for teknisk isolering
ROCKWOOL Technical Insulation – en uavhengig organisasjon
i Rockwool-gruppen – er en ledende leverandør av steinullprodukter av høy kvalitet i det industrielle isoleringsmarkedet. Med produktsortimentene ProRox for det industrielle
markedet og SeaRox for marine og offshore-industrien, tilbyr
våre eksperter et komplett spekter av produkter og systemer
for termisk isolering og brannsikring av teknisk utstyr.
I denne forbindelse overvåker ROCKWOOL Technical
Insulation kontinuerlig markedsutviklingen. I over 75 år har
vi levert høykvalitetsprodukter og ekspertråd basert på
forskning, innovasjon og intensiv opplæring av alle våre
ansatte. Vi jobber for å kunne gi deg best mulig service.
Ditt ønske om høyest mulig kvalitet er vårt
minstekrav
Alle ROCKWOOL Technical Insulation isolerings løsninger innen
våre to produktfamilier, ProRox og SeaRox, møter de strengeste
kvalitets- og sikkerhetsstandarder. ROCKWOOL Technical
Insulation legger listen svært høyt. Som et innovasjonsdrevet
selskap krever vi det aller beste. Vi ser etter nye systemer,
metoder og formler i hvert segment. Det handler om å utvikle
mer effektive produkter og ytterligere forbedre produksjonsprosess og prosessteknologier.
Siste nytt? Når som helst, hvor som helst,
bare spør oss!
Som profesjonell strever du etter et profesjonelt sluttresultat.
Du vil ikke bare du finne førsteklasses kvalitet i ROCKWOOL
Technical Insulation sortiment. Vi har som mål å harmonisere
informasjonen vi leverer med de siste tekniske nyvinningene.
Men det er alltid en god idé å sjekke om informasjonen er à
jour. Hvis du har noen spørsmål om en bestemt løsning eller et
produktsegenskap, ta kontakt med våre ROCKWOOL Technical
Insulation-salgsrepresentanter. Du kan også besøke vår
hjemmeside på www.rockwool-rti.com
De beste løsningene, basert på dokumentert
ekspertise og kunnskap
2
ProRox 11.2013
Foruten gode produkter, har ROCKWOOL Technical Insulation
fremfor alt en inngående teknisk kunnskap til å foreslå riktig
isoleringsløsning for designere og installatører i prosess- og
marine og offshore-industrien. Våre konsulenter bidrar med
glede med teknisk backup under den tekniske spesifikasjonsog designfasen.
Takket være kombinasjonen av inngående teknisk kunnskap,
høy kvalitet og innovative produkter og profesjonell service, har
ROCKWOOL Technical Insulation en utmerket startposisjon
i markedet. Både i prosessindustrien og i marine og offshoreindustrien tilbyr våre steinullprodukter den best mulige beskyttelsen mot varme- og energitap, brann, støy og andre uønskede
påvirkninger.
Innhold
Prosessisolasjon6-19
NYTT NAVN
GAMMELT NAVN
ProRox WM 950SC
ProRox WM 950 ALU
En del av ROCKWOOL-gruppen
ROCKWOOL Technical Insulation er en uavhengig organisasjon innenfor ROCKWOOL- gruppen, verdens største produsent
av steinullprodukter. ROCKWOOL International A/S er basert i
Hedehusene i Danmark. Moderselskapet hadde en netto
omsetning på rundt 1,97 milliarder euro i 2012. ROCKWOOL
International har fabrikker i Europa, Nord- Amerika og Asia, og
har rundt 9.700 ansatte i mer enn 40 land.
ROCKWOOL har et smeltepunkt på over 1000°C
SC
ProRox WM 960SC
Nettingmatte 80
6
Alu-Nettingmatte 80
6
Nettingmatte 105
6
ProRox WM 960 ALU Alu-Nettingmatte 105
7
ProRox WM 967SC
Nettingmatte 105
7
SC
ProRox WM 967 ALUSC
Alu-Nettingmatte 105
7
ProRox MA 920 ALUSC
Industrirull T
8
*SeaRox SL 720SC
Marine Batts 32
8
*SeaRox SL 320SC
Marine Slab 60
8
ProRox SL 560 NYHET9
SC
ROCKWOOL Technical Insulation steinullprodukter oppfyller de
strengeste brannvernklasser og bidrar aktivt til brannsikkerheten i enbygning eller et anlegg. Andre isoleringsmaterialer
forbrenner ved mye lavere temperaturer og slipper ofte ut farlige
stoffer under forbrenning. Steinull er ikke-brennbart og smelter
kun på over 1000°C. Som et resultat hemmer ROCKWOOL
isolering spredning av brann, redder i siste instans liv og
beskytter bygninger.
ProRox SL 960SC
Steinull beskytter mennesker og miljøet
ProRox PS 960
Rørskål 850
12
ProRox PS 960 ALU
Rørskål 864
16
ProRox PS 970
Rørskål 851
16
ROCKWOOL produkter tilbyr effektiv beskyttelse og optimale
resultater for hele livssyklusen til anlegget. Ifølge uavhengig
forskning er ROCKWOOL en av de mest holdbare produktene
tilgjengelig med en uovertruffen kombinasjon innen feltene
miljøforbedring, energibesparelser, CO2-reduksjon, lydisolering
og brannsikkerhet. Et positivt "karbonfotavtrykk": Under hele sin
livssyklus vil ROCKWOOL-isolering spare mer enn 20.000 ganger
karbonutslippet forårsaket av produksjonen. De brannhemmende og brannisolerende egenskapene til ROCKWOOL
Technical Insulation steinullprodukter leverer overlegen beskyttelse for mennesker, eiendom og miljø.
E
n av EIIFs grunnleggere
ROCKWOOL Technical Insulation
var med å etablere «the European
Industrial Insulation Foundation (EIIF)”,
en bransjeorganisasjon som skal være
en ressurs for all industri som ønsker
å redusere CO2 utslipp.
European Industrial
Insulation Foundation
Founding Partner
NYHET9
ProRox SL 960 ALU NYHET9
ProRox SL 970SC
NYHET10
SC
ProRox SL 970 ALUSC
NYHET10
ProRox SL 980SC
NYHET10
ProRox LF 970SC med olje
Industriull11
ProRox LF 970SC uten olje
Industriull11
Salgs- og leveringsbetingelser
18
Kundesupport
20
* Noen av produktene i ROCKWOOL Technical Insulations sortiment
til Marine og Offshore, SeaRox
Spesielle leveringsbetingelser
Spesialmål
Andre dimensjoner enn spesifisert i denne prislisten kan leveres
hvis hver enkeltbestilling og levering utgjør minimum 1500 kg pr
dimensjon, og det blir beregnet et omstillingsgebyr på kr 4000,pr dimensjon pr leveranse.
Normalt må det beregnes 7 dager tillegg i leveringstid. Alle
leveranser vil være på hele paller. Kontakt kundeservice eller
salgskonsulent for nærmere informasjon.
ROCKWOOL Technical Insulation
Gjerdrums vei 19, Pb 4215 Nydalen, 0401 Oslo
Tlf: +47 22 02 40 00, Fax: +47 22 15 91 78
www.rockwool-rti.com
3
ProRox 11.2013
Vårt erfaring og know-how
NYTT
NAVN
"ProRox"; de nye produktnavn
Medio 2012 innførte Rockwool Technical Insulation nye navn på alle produkter til
prosessisolering «world wide». Tidligere produktnavn er endret for å lette arbeidet
for både beskrivende og entreprenører. Hvert produktnavn er bygget opp på samme
måte. For eksempel:
P ro Rox WM 9 6 0 ALU SC
Produktsegment
Produkt-type:
M = Nettingmatte
W
SL = Plate
PS = Rørskål
MA = Matte/rull
LF = Industriull/løs ull
2 siste tall = produktytelse
Bruksområde/-kode:
(Det første tallet):
3 = Lydisolering
5 = Trykkfasthet
6 = Brannbekyttelse
7 = Komfortisolering
9 = Termisk isolering
Overflatebelegg:
4
ProRox 11.2013
ALU = Armert og PE-forsterket alufolie
ProRox
Prosessisolasjon
I tråd med vår produktstrategi har vi tilpasset og samordnet vårt
sortiment innen ROCKWOOL Technical Insulation. Alle løsninger
til tekniske installasjoner i prosessindustrien kalles nå ProRox
produkter. Den viktigste egenskap til alle disse produktene er den
gode varmeisoleringsevnen. I tillegg oppfylles alle krav til brannsikkerhet og støyisolering. Under finner du en oversikt som viser
ProRox sortiment.
NYTT NAVN GAMMELT NAVN
ProRox WM 950SC
Nettingmatte 80
ProRox WM 950 ALU
Alu-Nettingmatte 80
ProRox WM 960SC
Nettingmatte 105
SC
ProRox WM 960 ALU
Alu-Nettingmatte 105
ProRox WM 967SC
Nettingmatte 105
SC
ProRox WM 967 ALU
Alu-Nettingmatte 105
ProRox MA 920 ALUSC
Industrirull T
*SeaRox SL 720
Marine Batts 32
*SeaRox SL 320
Marine Slab 60
ProRox SL 560SC
NYHET
ProRox SL 960
NYHET
ProRox SL 960 ALUSC
NYHET
ProRox SL 970
NYHET
ProRox SL 970 ALUSC
NYHET
SC
SC
SC
SC
SC
ProRox SL 980
NYHET
ProRox LF 970SC med olje
Industriull
ProRox LF 970SC uten olje
Industriull
ProRox PS 960
Rørskål 850
ProRox PS 960 ALU
Rørskål 864
ProRox PS 970
Rørskål 851
SC
5
ProRox 11.2013
* Noen av produktene i ROCKWOOL Technical Insulations sortiment til
Marine og Offshore, SeaRox
ProRox WM 950
NYTT
NAVN
SC
Tidligere navn: Nettingmatte 80
ProRox WM 950SC er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering
og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur, som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler. Rustfri netting og tråd er
tilgjengelig på forespørsel.
Tykkelse
(mm)
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/rl
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
40
5000
1000
117913
-
5,0
9
45,0
11
C
50
4000
1000
118022
47422060
4,0
9
36,0
-
A
60
3000
1000
117915
-
3,0
9
27,0
12
C
80
2500
1000
136301
47422124
2,5
9
22,5
11
C
100
2000
1000
136307
47422132
2,0
9
18,0
-
120
1600
1000
117917
-
1,6
9
14,4
11
B
C
ProRox WM 950 ALU
SC
NYTT
NAVN
NOK/
m2
NOK/
pall
NOK/
m2
NOK/
pall
NOK/
m2
NOK/
pall
Tidligere navn: Alu-Nettingmatte 80
ProRox WM 950 ALUSC er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Den har en glassfiberarmert aluminiumsfolie
på den ene siden. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur,
som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler.
Tykkelse
(mm)
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/rl
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
50
4000
1000
79399
47421984
4,0
9,0
36,0
-
A
60
3000
1000
79397
-
3,0
9,0
27,0
-
B
80
2500
1000
79398
-
2,5
9,0
22,5
-
100
2000
1000
79400
-
2,0
9,0
18,0
-
B
B
NYTT
NAVN
ProRox WM 960SC
Tidligere navn: Nettingmatte 105
Tykkelse
(mm)
6
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/rl
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
A
30
7000
1000
83557
-
7,0
8,0
56,0
-
40
5000
1000
102628
-
5,0
9,0
45,0
9
C
50
4000
1000
136253
47422086
4,0
9,0
36,0
-
A
60
3000
1000
102629
-
3,0
9,0
27,0
10
C
80
2500
1000
136260
47422094
2,5
9,0
22,5
-
B
100
2000
1000
136261
47422105
2,0
9,0
18,0
-
120
1600
1000
137701
-
1,6
9,0
14,4
10
A
C
A
N
ormalt på lager i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
B
L
agerføres ikke i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
C
M
å produseres.
Leveringstid på forespørsel.
ProRox 11.2013
ProRox WM 960SC er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering
og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur, som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler. Rustfri netting og tråd er
tilgjengelig på forespørsel.
ProRox WM 960 ALU
SC
NYTT
NAVN
Tidligere navn: Alu-Nettingmatte 105
Tykkelse
(mm)
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/rl
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
B
30
6500
1000
136265
-
6,5
9,0
58,5
-
40
5000
1000
81793
-
5,0
9,0
45,0
9
C
50
4000
1000
79411
47421992
4,0
9,0
36,0
-
A
60
3000
1000
81798
-
3,0
9,0
27,0
10
C
80
2500
1000
81797
-
2,5
9,0
22,5
-
B
100
2000
1000
81792
-
2,0
9,0
18,0
-
120
1600
1000
137696
-
1,6
9,0
14,4
10
A
C
ProRox WM 967
NYTT
NAVN
SC
NOK/
m2
NOK/
pall
NOK/
m2
NOK/
pall
NOK/
m2
NOK/
pall
Industri isolering
ProRox WM 960 ALUSC er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Den har en glassfiberarmert aluminiumsfolie
på den ene siden. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur,
som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler. Tidligere navn: Nettingmatte 105
ProRox WM 967SC er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering
og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur, som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler.
Tykkelse
(mm)
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/rl
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
30
6000
600
79499
47422018
3,6
18,0
64,8
-
A
50
4000
600
79501
47422022
2,4
18,0
43,2
-
A
60
4000
600
79502
-
2,4
18,0
43,2
6
C
80
2500
600
79504
47422037
1,5
18,0
27,0
7
100
2000
600
79505
-
1,2
18,0
21,6
-
C
B
ProRox WM 967 ALUSC
NYTT
NAVN
Tidligere navn: Alu-Nettingmatte 105
Tykkelse
(mm)
A
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/rl
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
30
6000
600
79478
-
3,6
18,0
64,8
8
C
50
4000
600
79480
47422003
2,4
18,0
43,2
-
A
80
2500
600
79483
-
1,5
18,0
27,0
-
100
2000
600
79484
-
1,2
18,0
21,6
-
B
A
N
ormalt på lager i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
B
L
agerføres ikke i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
C
M
å produseres.
Leveringstid på forespørsel.
7
ProRox 11.2013
ProRox WM 967 ALUSC er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Den har en glassfiberarmert aluminiumsfolie
på den ene siden. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur,
som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler.
ProRox MA 920 ALUSC
NYTT
NAVN
Tidligere navn: Industrirull T
ProRox MA 920 ALUSC er en ubrennbar isolasjonsmatte i steinull pålimt glassfiberforsterket aluminiumsfolie.
Isolasjonsmatten egner seg for termisk isolering av lagertanker, beholdere og utstyr med middels temperaturer.
Tykkelse
(mm)
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Pakker/
pall
Areal/pk
(m2)
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
A
50
3000
1000
121459
47422075
6,0
9,0
54,0
-
70
4000
1000
136269
47422113
4,0
9,0
36,0
17
C
80
3500
1000
127319
-
3,5
9,0
31,5
-
B
100
3000
1000
81962
47422056
3,0
9,0
27,0
-
A
120
2500
1000
81964
-
2,5
9,0
22,5
17
150
2000
1000
81967
-
2,0
9,0
18,0
17
C
C
NYTT
NAVN
SeaRox SL 720SC
NOK/
m2
NOK/
pall
Tidligere navn: Marine Batts 32
SeaRox SL 720SC er en myk, lett plate laget av ubrennbar steinull. Produktet brukes til isolering av lagertanker,
beholdere og utstyr med lav og middels temperatur. Produktet er en del av ROCKWOOL Technical Insulation sortiment
til Marine og Offshore, SeaRox.
Sone 1
Tykkelse Lengde Bredde
(mm)
(mm)
(mm)
Varenr.
NOBB
nr.
Areal/
pk (m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre
min.
(paller)
Levering
50
1200
605
88854
43616258
*
8,71
12,00
104,54
-
A
70
1200
605
88849
30674824
**
5,81
16,00
92,93
8
C
100
1200
605
88855
43616281
*
4,36
16,00
69,69
-
A
NOK/
m2
NOK/
pall
Sone 2
NOK/
m2
Sone 3
NOK/
pall
NOK/
m2
NOK/
pall
Sone 4
NOK/
m2
NOK/
pall
* Midt-Norge ** Hele landet
NYTT
NAVN
SeaRox SL 320
SC
Tidligere navn: Marine Slab 60
SeaRox SL 320SC er en halvstiv plate laget av ubrennbar steinull. Produktet brukes til isolering av lagertanker, beholdere og utstyr
med lav og middels temperatur. Produktet er en del av ROCKWOOL Technical Insulation sortiment til Marine og Offshore, SeaRox. Sone 1
Tykkelse Lengde Bredde
(mm)
(mm)
(mm)
Varenr.
NOBB
nr.
Areal/
pk (m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre
min.
(paller)
Levering
50
1200
600
88785 45397565
*
4,32
12,00
51,84
10
C
75
1200
600
88786 29320413
*
2,88
12,00
34,56
-
A
NOK/
m2
NOK/
pall
Sone 2
NOK/
m2
Sone 3
NOK/
pall
NOK/
m2
NOK/
pall
Sone 4
NOK/
m2
NOK/
pall
8
A
N
ormalt på lager i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
B
L
agerføres ikke i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
C
M
å produseres.
Leveringstid på forespørsel.
ProRox 11.2013
* Midt-Norge
NYTT
NAVN
ProRox SL 560
SC
NYHET!
Tykkelse
(mm)
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/pk
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
20
1000
600
116501
-
-
224,00
134,40
4
C
30
1000
600
89984
-
-
160,00
96,00
3
50
1000
600
80445
-
-
96,00
57,60
3
C
C
ProRox SL 960
NYTT
NAVN
SC
NOK/
m2
NOK/
pall
NOK/
m2
NOK/
pall
NOK/
m2
NOK/
pall
Industri isolering
ProRox SL 560SC er en trykkfast steinullplate som egner seg for ytterste lag i termisk og akustisk isolering av
konstruksjoner med høy temperatur og mekanisk belastning.
NYHET!
ProRox SL 960SC er en stiv plate laget av ubrennbar steinull. Produktet er spesielt egnet for termisk og akustisk isolering
av tanker og beholdere med høy temperatur. Produktet kan også brukes i branndører.
Tykkelse
(mm)
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/pk
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min. Levering
(paller)
50
1000
600
81749
47422041
3,00
20,00
60,00
-
B
75
1000
600
81750
-
1,80
20,00
36,00
-
100
1000
600
81751
-
1,20
24,00
28,80
-
B
B
ProRox SL 960 ALU
SC
NYTT
NAVN
NYHET!
Tykkelse
(mm)
A
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/pk
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
50
1000
600
136325
-
3,00
20,00
60,00
-
B
75
1000
600
136326
-
1,80
20,00
36,00
6
100
1000
600
136327
-
1,20
24,00
28,80
6
C
C
N
ormalt på lager i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
B
L
agerføres ikke i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
C
M
å produseres.
Leveringstid på forespørsel.
9
ProRox 11.2013
ProRox SL 960 ALUSC er en stiv plate lavet af ubrennbar steinull. Den har en glassfiberarmert aluminiumsfolie på
den ene siden. Produktet er spesielt egnet for termisk og akustisk isolering av tanker og beholdere med høy temperatur. ProRox SL 970
NYTT
NAVN
SC
NYHET!
ProRox SL 970SC er en sterk og stiv plate lavet av steinull. Produktet egner seg for termisk og akustisk isolering av
konstruksjoner der høyere temperaturer og lette mekaniske belastninger, f.eks vibrasjoner, oppstår. Typiske eksempler
er fyrkjeler, ovner og røykkanaler.
Tykkelse
(mm)
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/pk
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
C
C
30
1000
600
81747
-
3,60
24,00
86,40
6
40
1000
600
116480
-
3,60
16,00
57,60
6
ProRox SL 970 ALU
SC
NYTT
NAVN
NOK/
m2
NOK/
pall
NOK/
m2
NOK/
pall
NOK/
m2
NOK/
pall
NYHET!
ProRox SL 970 ALUSC er en sterk og stiv plate lavet af ubrennbar steinull. Den har en glassfiberarmert aluminiumsfolie på
den ene siden. Produktet egner seg for termisk og akustisk isolering av konstruksjoner der høyere temperaturer og lette
mekaniske belastninger, f.eks vibrasjoner, oppstår. Typiske eksempler er fyrkjeler, ovner og røykkanaler.
Tykkelse
(mm)
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/pk
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
C
C
30
1000
600
136281
-
3,60
24,00
86,40
6
40
1000
600
136284
-
3,60
16,00
57,60
6
ProRox SL 980
NYTT
NAVN
SC
NYHET!
Tykkelse
(mm)
10
Lengde
(mm)
Bredde
(mm)
Varenr.
NOBB nr.
Areal/pk
(m2)
Pakker/
pall
m2/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
50
1000
600
117893
-
2,40
24,00
57,60
4
C
60
1000
600
81998
-
1,80
24,00
43,20
5
C
80
1000
600
117894
-
1,20
28,00
33,60
4
100
1000
600
117896
-
1,20
24,00
28,80
4
C
C
A
N
ormalt på lager i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
B
L
agerføres ikke i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
C
M
å produseres.
Leveringstid på forespørsel.
ProRox 11.2013
ProRox SL 980SC er en sterk og stiv ubrennbar steinullplate spesielt utviklet for termisk og akustisk isolering av
konstruksjoner der det stilles høye krav til isolasjonens temperaturbestandighet på beholdere og tanker.
ProRox LF 970 med olje
SC
NYTT
NAVN
Tidligere navn: Industriull
Varenr.
NOBB nr.
Kg/
sekk
Stk/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
81703
42725234
15
12
-
A
NOK/
sekk
NOK/
pall
NOK/
sekk
NOK/
pall
Industri isolering
ProRox LF 970SC er en løs isolasjon produsert av ubrennbar mineralull. Produktet leveres som en matte som lett kan deles
opp i mindre stykker. Levert både med og uten olje. Typisk tetthet når pakket er 120 kg/m3. Dottene presses let sammen til
større densitet. Brukes til varmeisolering av mindre hulrum hvor produktet kan presses mellom to flater. ProRox LF 970 uten olje
SC
NYTT
NAVN
Tidligere navn: Industriull
ProRox LF 970SC er en løs isolasjon produsert av ubrennbar mineralull. Produktet leveres som en matte som lett kan deles
opp i mindre stykker. Levert både med og uten olje. Typisk tetthet når pakket er 120 kg/m3. Dottene presses let sammen til
større densitet. Brukes til varmeisolering av mindre hulrum hvor produktet kan presses mellom to flater. Varenr.
NOBB nr.
Kg/
sekk
Stk/
pall
Ordre min.
(paller)
Levering
86731
-
15
12
-
B
A
N
ormalt på lager i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
B
L
agerføres ikke i Norge.
Leveringstid på forespørsel.
C
M
å produseres.
Leveringstid på forespørsel.
11
ProRox 11.2013
NYTT
NAVN
ProRox PS 960
Tidligere navn: Rørskål 850
ProRox PS 960 er en ferdigformet rørskål i ubrennbar steinull. Produktet er egnet for termisk og akustisk isolering av industrielle rørledninger
med høy temperatur.
Lengde 1000 mm
Isoleringstykkelse (mm)
Rør
diameter
20
mm
Varenr.
PAKKE
Antal Transport
m.
(m3)
Varenr.
30
PALL
Antal
m.
PAKKE
Transport
(m3)
NOK/
pr. m.
Varenr.
Antal
m.
PALL
Transport
(m3)
Varenr.
Antal
m.
Transport
(m3)
18
77158
42
0,172
115811
504
3,056
77164
25
0,172
22
14972
36
0,172
115900
432
3,056
14974
20
0,172
25815
240
3,056
28
14980
30
0,172
115805
360
3,056
14982
20
0,172
25818
240
3,056
35
16158
25
0,172
115806
300
3,056
15004
16
0,172
28349
192
3,056
42
15011
20
0,172
58320
240
3,056
15013
12
0,172
25825
144
3,056
48
15019
16
0,172
15021
12
0,172
25829
144
3,056
54
76325
16
0,172
15038
10
0,172
76775
120
3,056
60
15046
12
0,172
15048
9
0,172
25834
108
3,056
64
15066
9
0,172
25838
108
3,056
70
15072
8
0,172
25841
96
3,056
76
15080
7
0,172
25845
84
3,056
83
15096
6
0,172
27172
72
3,056
89
15105
6
0,172
25850
72
3,056
102
15129
4
0,172
25930
48
3,056
108
15140
4
0,172
25931
48
3,056
114
15152
4
0,172
25933
48
3,056
121
15173
4
0,172
26346
36
2,036
127
15178
3
0,172
24521
33
2,036
133
15196
3
0,172
24031
32
2,036
140
15214
3
0,172
23709
30
2,036
159
15239
1
0,172
24033
25
2,036
169
15250
3
0,172
23572
22
2,036
194
15286
1
0,172
24413
17
2,036
219
15306
1
0,172
23573
14
2,036
230
15326
1
0,172
26133
12
2,036
245
15334
1
0,172
273
15365
1
0,172
23981
10
2,036
305
15390
1
0,172
26197
8
2,036
324
15403
1
0,172
56700
6
2,036
356
15421
1
0,172
26224
6
2,036
NOK/
pr. m.
406
456
508
558
610
Priser i NOK/m2. Andre dimensjoner: Pris på forespørsel.
Lagerføres ikke i Norge. Leveringstid på forespørsel.
12
ProRox 11.2013
660
Isoleringstykkelse (mm)
Rør
diameter
40
mm
Varenr.
Industri isolering
Lengde 1000 mm
PAKKE
Antal Transport
m.
(m3)
Varenr.
50
PALL
Antal
m.
PAKKE
Transport
(m3)
NOK/
pr. m.
Varenr.
Antal
m.
PALL
Transport
(m3)
Varenr.
Antal
m.
Transport
(m3)
NOK/
pr. m.
22
14975
13
0,172
25816
156
3,056
14976
9
0,172
25817
108
3,056
28
14983
12
0,172
25819
144
3,056
14984
9
0,172
25820
108
3,056
35
15005
9
0,172
27673
108
3,056
15935
7
0,172
25928
84
3,056
42
15014
9
0,172
25826
108
3,056
15015
6
0,172
25827
72
3,056
48
15022
9
0,172
25830
108
3,056
15024
6
0,172
25831
72
3,056
54
15039
8
0,172
115807
96
3,056
15040
5
0,172
115808
60
3,056
60
15049
6
0,172
25835
72
3,056
15051
5
0,172
25836
60
3,056
64
15067
6
0,172
25839
72
3,056
15068
4
0,172
25840
48
3,056
70
15073
5
0,172
25864
60
3,056
15074
4
0,172
25843
48
3,056
76
15081
5
0,172
25846
60
3,056
15082
4
0,172
25847
48
3,056
83
15097
5
0,172
28734
60
3,056
15099
3
0,172
26825
36
2,036
89
15106
4
0,172
25851
48
3,056
15109
3
0,126
23574
33
2,036
102
15130
4
0,172
26142
48
3,056
15132
3
0,136
28736
28
2,036
108
15141
3
0,125
28735
33
2,036
15143
3
0,141
28737
25
2,036
114
15154
3
0,130
23666
32
2,036
15157
3
0,146
23617
25
2,036
121
15174
3
0,135
26233
30
2,036
15175
3
0,156
26235
24
2,036
127
15181
3
0,140
26237
27
2,036
15183
3
0,162
26357
23
2,036
133
15198
3
0,145
24091
25
2,036
15201
3
0,165
23571
24
2,036
140
15216
3
0,151
24088
24
2,036
15219
3
0,185
24032
20
2,036
159
15240
3
0,182
26125
20
2,036
15243
1
0,065
24411
16
2,036
169
15252
3
0,206
23979
19
2,036
15255
1
0,076
23569
16
2,036
194
15287
1
0,076
24414
14
2,036
15288
1
0,082
23618
12
2,036
219
15308
1
0,089
23712
12
2,036
15310
1
0,109
23891
11
2,036
230
15327
1
0,109
26134
11
2,036
15329
1
0,109
26135
10
2,036
245
15336
1
0,109
26188
11
2,036
15337
1
0,116
26181
9
2,036
273
15367
1
0,135
23982
9
2,036
15369
1
0,143
23983
8
2,036
305
15391
1
0,148
28970
6
2,036
15393
1
0,177
26198
6
2,036
324
15405
1
0,177
24048
6
2,036
15406
1
0,190
23985
5
2,036
356
15423
1
0,190
23987
6
2,036
15426
1
0,239
24050
5
2,036
406
15450
1
0,299
26276
4
2,036
15452
1
0,313
24052
4
2,036
456
15478
1
0,344
15480
1
0,344
508
15495
1
0,458
558
15509
1
0,573
610
15518
1
0,848
660
16196
1
0,933
13
ProRox 11.2013
18
Lengde 1000 mm
Isoleringstykkelse (mm)
Rør
diameter
60
mm
Varenr.
PAKKE
Antal Transport
m.
(m3)
Varenr.
80
PALL
Antal
m.
PAKKE
Transport
(m3)
NOK/
pr. m.
Varenr.
Antal
m.
PALL
Transport
(m3)
Varenr.
Antal
m.
Transport
(m3)
NOK/
pr. m.
18
22
14977
6
0,172
34999
72
3,056
18309
4
0,172
28
14986
6
0,172
103801
72
3,056
17334
3
0,125
35
16843
5
0,172
74842
60
3,056
100399
4
0,172
42
15016
4
0,172
25828
48
3,056
17203
3
0,030
48
15025
4
0,172
25832
48
3,056
15030
3
0,125
54
16776
4
0,172
115809
48
3,056
18156
3
0,151
60
15053
4
0,172
25837
48
3,056
15061
3
64
15069
3
0,123
26679
36
2,035
15070
70
15075
3
0,127
28420
33
2,036
15077
76
15084
3
0,131
23448
30
2,036
83
17144
3
0,137
89
15112
3
0,142
23447
27
102
15134
3
0,159
24365
108
15145
3
0,162
24366
114
15160
3
0,176
121
17127
3
0,185
127
15186
3
133
15204
140
15222
159
169
115829
30
3,056
24360
27
2,036
0,151
24028
24
2,036
1
0,049
69248
24
2,036
3
0,162
15089
3
0,178
23570
20
2,036
17237
3
0,186
2,036
15119
3
0,206
24030
19
2,036
24
2,036
15137
1
0,065
23
2,036
15148
1
0,069
28421
16
2,036
24086
20
2,036
15166
1
0,076
23446
15
2,036
26348
20
2,036
16922
1
0,078
26352
14
2,036
0,200
26359
19
2,036
15192
1
0,079
26363
12
2,036
3
0,210
24408
17
2,036
15208
1
0,082
24410
12
2,036
1
0,069
23991
16
2,036
15225
1
0,089
23445
12
2,036
15244
1
0,078
26127
14
2,036
15246
1
0,109
26129
11
2,036
15256
1
0,090
23892
12
2,036
15261
1
0,109
23444
10
2,036
194
15289
1
0,109
28230
11
2,036
15291
1
0,135
51205
8
2,036
219
15311
1
0,109
23980
9
2,036
15316
1
0,147
23753
8
2,036
230
15330
1
0,135
26136
9
2,036
15332
1
0,148
26187
8
2,036
245
15338
1
0,139
26189
8
2,036
15340
1
0,177
26190
6
2,036
273
15371
1
0,148
23984
6
2,036
15376
1
0,199
24313
5
2,036
305
15394
1
0,190
26199
5
2,036
15396
1
0,239
26271
5
2,036
324
15408
1
0,196
23986
5
2,036
15412
1
0,250
27514
4
2,036
356
15428
1
0,250
24051
4
2,036
15434
1
0,313
99739
4
2,036
406
15454
1
0,327
15460
1
0,362
456
15481
1
0,362
15486
1
0,483
508
16819
1
0,483
16769
1
0,573
558
15512
1
0,573
15514
1
0,848
610
15519
1
0,848
15522
1
0,933
660
15528
1
0,933
15530
1
1,037
14
ProRox 11.2013
Priser i NOK/m2. Andre dimensjoner: Pris på forespørsel.
Lagerføres ikke i Norge. Leveringstid på forespørsel.
Isoleringstykkelse (mm)
Rør
diameter
100
mm
Varenr.
Industri isolering
Lengde 1000 mm
PAKKE
Antal Transport
m.
(m3)
Varenr.
120
PALL
Antal
m.
PAKKE
Transport
(m3)
NOK/
pr. m.
Varenr.
Antal
m.
PALL
Transport
(m3)
Varenr.
Antal
m.
Transport
(m3)
NOK/
pr. m.
18
22
28
35
42
19353
1
0,136
48
15033
1
0,141
54
17569
3
0,182
60
15064
1
0,065
64
16929
1
0,065
70
15078
1
0,076
76
15092
1
0,078
83
15102
1
0,078
89
15123
1
0,079
102
15138
1
0,089
108
15149
1
0,109
114
15169
1
121
18239
127
15193
133
140
24361
19
2,036
24363
16
2,036
72787
14
2,036
24309
12
2,036
0,109
24310
11
2,036
1
0,109
26355
11
2,036
1
0,109
26239
10
2,036
19905
1
0,143
15210
1
0,109
26246
10
2,036
17594
1
0,143
15227
1
0,109
26122
9
2,036
15229
1
0,148
159
15247
1
0,139
26131
8
2,036
22518
1
0,164
169
15264
1
0,143
24311
8
2,036
15266
1
0,177
194
15293
1
0,148
18144
1
0,199
219
15319
1
0,183
23443
6
2,036
15321
1
0,239
230
16719
1
0,190
26138
5
2,036
17154
1
0,239
245
15342
1
0,196
26192
5
2,036
15344
1
0,299
273
15380
1
0,250
24337
5
2,036
15382
1
0,313
305
15397
1
0,313
26273
4
2,036
18197
1
0,344
324
15416
1
0,327
15418
1
0,362
356
15438
1
0,344
15439
1
0,382
406
15464
1
0,458
15466
1
0,509
456
15490
1
0,509
508
15503
1
0,573
558
15515
1
0,933
610
15524
1
1,037
26123
8
2,036
24127
6
2,036
115838
5
2,036
24268
4
2,036
15
ProRox 11.2013
660
NYTT
NAVN
ProRox PS 960 ALU
Tidligere navn: Rørskål 864
ProRox PS 960 ALU er en ferdigformet rørskål i ubrennbar steinull. Produktet er belagt med glassfiberarmert aluminiumsfolie og
selvklebende tape. ProRox PS 960 ALU er egnet for termisk og akustisk isolering av industrielle rørledninger med høy temperatur.
Lengde 1000mm
Isoleringstykkelse (mm)
Rør
diameter
20
30
mm
Pakke
nr.
Stk/
pakke
Pall
nr.
Stk/
Pall
18
120479
42
120564
22
120484
36
28
120490
35
Pakke
nr.
Stk/
pakke
Pall
nr.
Pakke
nr.
Stk/
pakke
Pall
nr.
504
120481
25
120644
300
120646
432
120487
20
120649
240
137889
16
120650
156
30
120652
360
120493
20
120658
240
120494
12
120659
144
120495
25
120661
300
120499
16
120665
192
120500
9
120668
108
42
120501
20
120671
240
120503
12
120675
144
129031
9
131468
108
48
120558
16
120676
192
120561
12
120679
144
129026
9
133768
108
54
128842
16
128843
10
133713
8
60
120562
12
125788
9
125976
108
129032
6
131472
72
76
122611
7
125716
84
127298
5
127501
60
89
127292
6
127498
72
128847
4
131475
48
114
127293
4
127499
48
129333
3
131478
32
140
129338
3
131537
30
129336
3
131539
24
219
128003
3
127500
14
129604
1
273
129439
1
129603
1
129441
1
120681
324
144
NOK/
m.
40
Stk/
Pall
NOK/
m.
Stk/
Pall
NOK/
m.
356
16
ProRox 11.2013
Priser i NOK/m2. Andre dimensjoner: Pris på forespørsel.
Lagerføres ikke i Norge. Leveringstid på forespørsel.
50
Pakke
nr.
Stk/
pakke
22
129029
9
28
131737
9
35
128848
42
48
Pall
nr.
60
Stk/
Pall
NOK/
m.
Pakke
nr.
Stk/
pakke
7
126268
5
129025
6
126274
128844
6
131470
72
60
128845
5
131473
76
128846
4
89
128008
114
80
Pall
nr.
Stk/
Pall
NOK/
m.
Pakke
nr.
Stk/
pakke
Pall
nr.
4
131469
48
126275
4
131471
48
60
126278
4
131474
48
126269
3
133769
30
130958
1
131064
3
131476
33
128010
3
131477
27
131486
3
128851
3
131479
25
128726
3
131480
20
127497
1
140
129034
3
129342
1
131540
16
219
128001
1
131549
273
129154
1
324
130955
356
129341
100
Stk/
Pall
NOK/
m.
Pakke
nr.
Stk/
pakke
Pall
nr.
Stk/
Pall
126287
1
20
126291
1
131655
19
130945
1
128733
14
131735
1
131834 11
128852
131542
12
11
128000
131647
8
127999
1
131648
6
131650
8
127493
128731
5
130893
1
130950
4
1
131063
5
128728
131651
4
1
131652
5
NOK/
m.
Industri isolering
Isoleringstykkelse (mm)
18
131832 108
54
ProRox PS 970
NYTT
NAVN
Rørskål 851
Rørskål fremstilt av ubrennbar steinull. Leveres i 1 m lengder. Nominel Densitet 140 kg/m3.
Brukes til termisk isolering av rørledninger med driftstemperatur < 680°C.
17
ProRox 11.2013
Dimensjoner, pris og leveringstid på forespørsel.
x20
x10
1
✗
Salgs- og leveringsbetingelser: AS ROCKWOOL
1. Virkeområde
6. Levering og kontroll ved levering
algs- og leveringsbetingelsene gjelder for alt salg fra
S
AS ROCKWOOL om ikke annet er skriftlig avtalt eller fremgår
av ordrebekreftelse.
For kunder som velger å hente produktene på fabrikk skjer levering ved opplasting på bil. AS ROCWOOL har avtale med en rekke transportører, og kan tilby levering hos kunde eller på byggeplass i den grad adkomsten gjør dette mulig.
2. Ordre
Vilkårene for slik transport fremgår av fraktliste. Levering anses å ha funnet sted når transportøren har satt varene ned på bakken på avtalt leveringssted, eller så nær avtalt leveringssted som fremkommelighet på stedet tillater, eller når kjøpers representant har løftet varene av bilen.Ved båttransport har levering funnet sted når varene er levert ved kai.
Kunden overtar risikoen for produktene ved levering. Kunden
skal ha representant til stede ved levering. Kundens representant skal kontrollere at de mengder og varesorter som er angitt i følgeseddel for leveransen faktisk er levert, og han skal
kontrollere at leveransen ikke har mangler som er synlige uten å åpne emballasjen. Etter denne kontrollen skal han
anmerke eventuelle avvik vedrørende angitte mengder samt eventuelle synlige mangler på følgeseddelen.
Ordre kan inngås skriftlig eller muntlig uten begrensning vedrørende kommunikasjonsmiddel. Etter at ordre er inngått sender AS ROCKWOOL ut ordrebekreftelse. Kunder som ønsker det kan få ordrebekreftelsen elektronisk. Kunden må uten ugrunnet opphold kontrollere ordrebekreftelsen og varsle
AS Rockwool om innsigelser mot ordrebekreftelsens
beskrivelse av ordren. Ordrebekreftelsen skal anses som
bevis for ordrens innhold dersom innsigelser ikke er mottatt før varene leveres fra fabrikk.
3. Kansellering av ordre ved
produksjonsproblemer
Dersom AS Rockwool skulle få alvorlige produksjonsproblemer ved en av sine fabrikker vil AS Rockwool gjøre sitt beste for at kundene ikke skal bli skadelidende. I en slik
situasjon har AS Rockwool rett til å kansellere ordre for å fordele tilgjengelige produkter til kunder og prosjekter slik at kundenes samlede tap og ulemper som følge av produktmangel unngås så langt det er mulig.
4. Kansellering av ordre ved ekstraordinær markedssituasjon
I en ekstraordinær markedssituasjon med varemangel har AS ROCKWOOL rett til å kansellere ordre, også selv om leveringstid er bekreftet. Dette for å fordele tilgjengelige produkter til kunder og prosjekter slik at kundenes samlede tap og ulemper som følge av produktmangel unngås så langt
det er mulig.
5. Priser på varer og frakter
Følgeseddelen skal signeres av selgers representant og leveres tilbake til transportør.
Dersom det avtales leveranse på tid eller sted der kundens
representant ikke har anledning til å være til stede, skal
transportøren anses å ha fullmakt fra kunden til å kontrollere
leveransen og kvittere på følgeseddelen.
AS ROCKWOOL vil normalt ikke akseptere reklamasjoner vedrørende feilleveranser eller mangler som kunne ha vært oppdaget ved kontroll ved levering.
7. Feilleveranser eller mangler som
oppdages ved levering
Dersom det ved levering oppdages at det er levert mindre
mengde enn avtalt, skal AS ROCKWOOL supplere leveransen så snart som mulig.
Er det levert feil vareart skal transportøren ta varene med tilbake, og riktig vareart leveres så snart som mulig. Dersom
det oppdages kvalitetsmangler som har betydning for kunden,
skal transportøren ta produktene med tilbake, og ny vare leveres så snart som mulig.
18
ProRox 11.2013
Varer og frakter faktureres i henhold til AS ROCKWOOL prisog fraktlister som gjelder på leveringsdagen.
8. Forsinket levering
12. Betalingsbetingelser
Om angitt leveringstid i ordrebekreftelse ikke kan overholdes,
skal AS ROCKWOOL snarest informere kunde, og nytt
leveringstidspunkt avtales.
Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager.Ved forsinket
betaling belastes kjøper med morarente på 12% p.a.
Ved levering andre steder enn fra fabrikk, har AS ROCKWOOL
ikke ansvar for forsinkelser som skyldes at vær, føre eller annet hinder for fremkommeligheten fører til at transportør ikke kan få varene frem til avtalt leveringssted til avtalt tid.
13. Tvister
9. Kvalitetsmangler
Dersom leverte varer har en kvalitetsmangel som ikke burde vært oppdaget ved kontroll ved levering, plikter kunden å reklamere overfor AS ROCKWOOL så snart som mulig etter at mangelen er oppdaget. En muntlig reklamasjon skal snarest
bekreftes skriftlig.Ved reklamasjon vedrørende kvalitetsmangler skal etiketten på pakkene vedlegges reklamasjonen.
AS ROCKWOOL vil normalt ikke akseptere reklamasjon vedrørende kvalitetsmangler som mottas senere enn tre
måneder etter levering.
Dersom AS ROCKWOOL aksepterer en reklamasjon vedrørende kvalitetsmangel som berettiget, skal AS Rockwool så snart som mulig levere nye varer eller kreditere kunden for
de mangelfulle varene. Dersom mangelen ikke er mer alvorlig
enn at varene kan brukes til sitt formål, skal krediteringen utmåles som prisavslag med maksimalt oppadgående til 25 %.
10. Begrensning i ROCKWOOL
erstatningsansvar
For direkte tap er AS ROCKWOOL erstatningsansvar begrenset
til 50 % av fakturaverdien av mangelfulle varer, eller av varene
i den ordre som er forsinket. Kunden må dokumentere de tap som gjøres gjeldende.
Kansellering etter punkt 3 eller 4 foran medfører ikke
erstatningsansvar for AS ROCKWOOL.
AS ROCKWOOL har ikke erstatningsansvar for indirekte tap
som følge av forsinket levering eller mangler ved leverte
produkter. Indirekte tap i disse vilkår har samme betydning som i kjøpslovens § 67.
11. Retur av varer
Solgte varer tas normalt ikke i retur. I unntakstilfelle kan retur
av lagerførte standardvarer skje etter avtale med AS ROCKWOOL distriktssjef. Uskadde varer krediteres med
50% av fakturaverdi. Returomkostninger betales av kunden.
14. Spesialmål
Andre dimensjoner enn spesifisert i denne prislisten kan
leveres hvis hver enkeltbestilling og levering utgjør minimum
1500 kg pr dimensjon, og det blir beregnet et omstillingsgebyr
på kr 4000,- pr dimensjon pr leveranse.
Normalt må det beregnes
7
dager tillegg
x20
x10
1 i leveringstid. Alle
leveranser vil være på hele paller. Kontakt kundeservice eller
salgskonsulent for nærmere informasjon.
KR
CE-merking
✗
i
RTIs produktsortiment er CE-merket. CE-merking viser at
produktene som minimum tilfredsstiller kravene i NS-EN
14303:2009. Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i bygninger
og tekniske installasjoner. Fabrikkfremstilte mineralullx20
x10
1
produkter (MW)-Krav.
✗
Soneinndeling
Bil
Sone 1
Sone 2
Sone 3
Sone 4
Postnummer
Postnummer
Postnummer
Postnummer
0001-2099
2100-2499
2500-2599
9140-9299
3000-3499
2600-2999
4000-4499
9500-9999
3500-3519
3520-3599
5000-5999
3700-3799
3600-3699
6060-6399
3900-3999
3800-3899
6570-6599
4600-4699
4500-4599
6700-6999
4800-4809
4700-4799
7100-7199
4900-4999
4810-4899
7239-7287
7000-7099
6000-6059
7900-9130
7200-7238
6400-6569
9300-9499
7288-7359
6600-6699
7400-7499
7360-7399
Levering
gjelder kun
ved kai.
Videre transport fra kai
skal i utgangspunktet
besørges av
varemottaker.
7500-7899
19
ProRox 11.2013
Ved vesentlig forsinkelse mer enn 8 dager har kunden rett til å
kansellere ordren.
Skulle det oppstå tvist vedrørende leveranser regulert av disse vilkår, skal partene forsøke å løse tvisten i minnelighet. Lykkes ikke dette skal søksmål reises for Oslo tingrett.
✗ x10 1
Kundesupport
x20
✗
Åpningstider
Åpningtider: M
andag - fredag kl. 8.00 - 16.00
✗
Kundeservice
K
undeservice
Tel: 22 02 40 50
Fax: 800 30 151
Mail: [email protected]
✗
AS ROCKWOOL
AS ROCKWOOL
ROCKWOOL Technical Insulation
Gjerdrums vei 19
PB 4215 Nydalen
0401 Oslo
Tel: +47 22 02 40 00
www.rockwool-rti.com
[email protected]
Trond A. Løken
20
ProRox 11.2013
ROCKWOOL Technical Insulation
Sales Manager Norway
T +47 22 02 40 00
M +47 91 13 62 49
[email protected]
21
ProRox 11.2013
Notater
ProRox 11.2013
22
ProRox 11.2013
23
ROCKWOOL Technical Insulation, en uavhengig organisering
av den internasjonale ROCKWOOL- gruppen, er den verdensomspennende markedslederen innen teknisk isolering.
Med ProRox-sortimentet for det industrielle markedet og
SeaRox-sortimentet for marine og offshoreindustrien, tilbyr
våre eksperter et komplett spekter av produkter og systemer
for termisk isolering og brannsikring for industriell bruk.
I segmentene prosessindustrien, marine og offshore, står
ROCKWOOL Technical Insulation for en helhetlig tilnærming.
Fra bærekraftige produkter til pålitelig ekspertråd, fra
dokumentasjon til levering og ettersalgsservice. Gjennom
hele kjeden, fra spesifikasjon, gjennom forhandler til
leverandør og installatør har vi som mål å tilføre verdi.
Vi selger ikke bare produkter, vi leverer løsninger.
Det er denne helhetlige tilnærmingen som gjør ROCKWOOL
3B Reklame 1113
ROCKWOOL Technical Insulation
Technical Insulation til det ideelle valget for profesjonalitet,
innovasjon og tillit. Alle forklaringer samsvarer med vårt
nåværende kunnskapsomfang og er derfor oppdaterte.
Eksemplene på bruk skissert i dette dokumentet tjener kun
for å gi en bedre beskrivelse og tar ikke høyde for spesielle
omstendigheter i konkrete saker. ROCKWOOL Technical
Insulation legger stor vek på kontinuerlig utvikling av
produkter, i den grad at vi også kontinuerlig jobber mot å
forbedre våre produkter uten forvarsel. Vi anbefaler derfor at
du bruker den siste utgaven av våre publikasjoner, ettersom
vår brede erfaring og kunnskap stadig vokser. Skulle du ha
behov for relatert informasjon for ditt bruksområde eller har
noen tekniske spørsmål kan du ta kontakt med vår salgsavdeling eller besøke vår nettside www.rockwool-rti.com
ROCKWOOL - gruppen
ROCKWOOL- gruppen er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull, og forbedrer
miljøet og livskvaliteten for millioner av mennesker. Konsernet
er blant verdens ledende innen isoleringsindustrien. Sammen
med andre bygningsrelaterte produkter som lydtak,
kledningsplater og vår konsulentvirksomhet, sikrer konsernet
energieffektive og brannsikre bygninger med god akustikk og
et komfortabelt inneklima. Vi skaper grønne løsninger for
hageindustri, inovative spesielle fibre for industriell bruk,
effektiv isolering for prosessindustrien og marine og offshore i
tillegg til støy- og vibrasjonssystemer for moderne infra-
struktur. Våre mer enn 9.700 medarbeidere i mer enn 40 land
tar seg av kunder over hele verden. Gruppens hovedkontor
ligger nær København. I 2012 solgte gruppen for 1,97 milliarder euro. Selskapet er notert på NASDA Q OMX Nordic
Exchange Copenhagen. Gruppens virksomhet har en vesentlig
tilstedeværelse i Europa, og vi utvider produksjon, salg og
serviceaktiviteter i Nord- og Sør-Amerika og Asia. Sammen
med et bredt nettverk av forretningspartnere, sikrer dette at
gruppens produkter og systemer når nesten hvert hjørne av
verden. For mer informasjon besøk www.rockwool.com
ROCKWOOL Technical Insulation
Gjerdrums vei 19
PB 4215 Nydalen
0401 Oslo
Tel: +47 22 02 40 00
[email protected]
www.rockwool-rti.com
ROCKWOOL Technical Insulation
ROCKWOOL Technical Insulation. ROCKWOOL, SeaRox and ProRox are registered trademarks
of ROCKWOOL International. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to change
the information in this brochure without prior notice.
ProRox 11.2013
is part of ROCKWOOL International A/S