Last ned brosjyre om Borrelia her

Flåtten kan smittes med borrelia-bakterier
under blodsuging i alle faser av livet siden bakteriene svært ofte finnes hos mus og fugler, og
overføres til flåtten under blodmåltidet.
For at flåtten kan overføre bakterieinfeksjonen,
må den ha et blodmåltid. Når flåtten har suget
blod, kan bakteriene vandre via spyttkjertlene
og deretter overføres til hunden via spyttet. Denne
prosessen begynner fra 24 til 48 timer etter
blodmåltidets start. Hundens antistoffer følger
med blodmåltidet til flåtten og hindrer bakterien
fra å vandre fra flåttens tarm til spyttkjertlene.
Resultatet av dette er at flåtten ikke kan overføre
sin infeksjon til hunden. Man kan faktisk si at det
er flåtten som blir «vaksinert».
WWW.MERIAL.COM
Flått legger egg i skogbunnen. Hver flått kan
legge mer enn tusen egg. Etter at eggene klekkes, kommer larvene ut. De likner på voksne
flått, men er bare noen få millimeter store.
Larvene suger blod fra små fugler og gnagere i
ca. 6 dager, og etter ett år utvikler de seg videre til
nymfer. Disse suger også blod fra små dyr og
etter nok et år utvikler nymfene seg til voksne
flått. Når den voksne hunnflåtten har suget blod,
faller den av dyret og legger egg i skogbunnen
før den dør.
Hvordan borreliavaksinen virker
TRI/NO/001/05.13
Flåttens livssyklus
Beskytt hunden
din mot borrelia!
Forebygging er svært viktig
Det er fortsatt - til tross for vaksinasjon - en god
idé å ha beskyttelse mot flåttangrep. Flått kan
være bærere av andre overførbare sykdommer
og vaksinen beskytter kun mot borrelia.
Larve
De fleste flåttmidlene som finnes på markedet
beskytter også mot lopper.
Spør veterinæren din om mer
informasjon angående vaksinering av
hund mot borrelia-infeksjon.
N ym f e
Vo ks e n f l åt t
H u nn
H ann
Borrelia er en lumsk sykdom
som kan gi ubehagelige konsekvenser. Her får du vite mer om
hva du kan gjøre for å unngå
at din hund blir rammet.
Hva er borreliose?
Overføring av borrelia
Behandling
Borreliose er en bakteriell infeksjon som overføres av flått (Ixodes ricinus). Borreliose forårsakes av bakterier som ligner korketrekkere.
På fagspråket kalles disse bakteriene Borrelia
burgdorferi.
Når en infisert flått begynner å suge blod, vandrer
borrelia-bakterier fra flåttens tarm til spyttkjertlene.
Her vil den via flåttens spytt overføres til dyret. Jo
lenger flåtten sitter fast, desto større er risikoen for
overføring av borrelia-bakterier. Hunder som har blitt
smittet naturlig med borrelia, har ingen beskyttelse
mot en ny infeksjon. Antibiotikabehandling av syke
hunder er mulig. Flere hunder vil likevel bære bakterien i årevis, og sykdommen kan blusse opp til tross
for tidligere behandling.
Behandling av sykdommen er mulig og består av
en langvarig antibiotikakur. Noen hunder vil, til
tross for behandling, være bærere av borrelia i
mange år. Dette kan føre til problemer klassifisert
som kronisk sykdom.
Symptomer på borreliose begynner lenge etter
at flåtten har suget blod - minst 4-6 uker og
noen ganger enda lenger.
Når og hvor er det risiko
for infeksjon?
Risikoen for infeksjon er overalt hvor flått finnes.
I noen områder er bakteriene svært utbredt i
flått – i Norden er opptil 20 % av flåtten bærere
av borrelia-bakterier. Flått finnes særlig i skog og
våtmark, men også i områder nær byer.
Borrelia
Borrelia er en komplisert sykdom som ikke alltid
viser et unikt sykdomsbilde. Derfor er det en sykdom som er vanskelig å diagnostisere. Det finnes
ingen test som angir eksakt at borrelia er årsaken
til symptomene hos hund. Det kreves vanligvis
flere sammenlignende blodprøver og som oftest
begynner behandlingen allerede etter mistanke.
Akutt sykdom/ Kronisk sykdom
I den innledende fasen kan man se symptomer som
tretthet, tap av matlyst og feber. Ofte vil hunden halte
og ha betennelse i ett eller flere ledd. Det er stor
forskjell på hvor sterkt hunder blir angrepet, og noen
hunder vil vise svært få eller ingen symptomer på
sykdom, selv om de er smittet.
Geografisk distribusjon av Ixodes Ricinus-flått i Europa.
Kilde: Lindquist L, Vapalahti O. Tick-borne encephalitis. Lancet 2008.
Etter den akutte fasen kan mange av hundens organer bli angrepet. Borreliose kan forårsake problemer
med leddene, hjertet, leveren og nyrene og ikke minst
nervesystemet.
Hvilke hunder bør
vaksineres?
Alle hunder som er utsatt for flåttbitt kan bli
infisert med borreliose. Jakthunder og aktive
brukshunder som ofte beveger seg ute i naturen,
vil være spesielt utsatt for infeksjon. Det er også
en god idé å vaksinere familiehunder i flåttrike
områder. Vaksinering av hunder mot borreliose
beskytter dem mot tre europeiske borrelia-typer.
Første gang må hunden vaksineres to ganger
med tre ukers mellomrom, og deretter én gang
per år. Dette bør skje fortrinnsvis på senvinteren
eller tidlig på våren, slik at
hunden kan danne mange
antistoffer før flåtten blir
aktiv når utetemperaturen
stiger.
Valper kan vaksineres fra
de er 12 uker gamle.