Om norske kommuner og deres slagord

16
ROMERIKES BLAD
LØRDAG 28. JANUAR 2012
helg
KOSELIG STED | Hadde vi sagt «Rælingen – Norges laveste skatt», for eksempel, da hadde folk flyttet hit! Jeg synes
ikke et slagord trenger å være så konkret. Det er først og fremst en visjon, sier ordfører Øivind Sand i Rælingen.
Tom Gustavsen | foto
SPESIELLE | Eidsvoll har noe unikt å spille på: Det er grunnordene «trivsel» og «vekst» i slagordet – til frustrasjon for
Et slags
Trivelige, grønne og nærmere enn du
tar de oppgaven seriøst. Men ekspertAltfor trivelige?
reportasje
Hanne Marie Jalborg | tekst
Beskriv deg selv i én kort setning.
Ikke så lett? Kommunene gjør det
hele tiden: De fleste kommunene på Romerike har et slagord. Noe som skal samle innbyggerne og markedsføre stedet på
samme tid. Slagordene pryder kommunenes websider og trykkes på brosjyrer.
– Slagordet vårt går aldri av moten, sier ordføreren i «den gode kommunen» Sørum.
– Slagordet vårt betegner bygda, sier
ordføreren i Hurdal – «Østlandets perle».
Og i Fet kommune, der «innbyggerne
sammen skaper trivsel og utvikling», er
tonen den samme.
– Jeg synes vi har et utrolig godt slagord. Budskapet er jordnært.
Ordførerne liker altså slagordene. Men
hva mener ekspertene?
– Gjesp, sier Rino Larsen, kreativ leder i
reklame- og markedsføringsbyrået Createurene i Skedsmo.
Han sitter på et kontor i Oslo sammen
med Tove Pharo Ronde fra navneutvi-
Jeg synes vi har et utrolig
godt slagord. Budskapet
er jordnært.
John Harry Skoglund, ordfører Fet
klingsbyrået NameAbrand og Thomas
Ege fra Dinamo PR. De lever av å utvikle
slagord, markedsføre kommuner og bedrifter og levere klare budskap. Om noen
få minutter skal de kåre Romerikes beste
slagord. Men de er ikke særlig imponert
over lista som ligger på bordet.
– Det er fryktelig mye trivsel her, og veldig mye grønt, nært og kjært. Dette er typiske norske verdier. Men slagordene er
litt trauste og kjedelige, synes jeg, sier
Thomas Ege.
Mens andre kommuner satser på humor og kreativitet («Sirdal – meir enn ry-
per», «Trysil – stavtaket foran» og «Våler
– et ekstra gir»), velger romerikskommunene å markedsføre det grønne og koselige. Enebakk er «den grønne kulturkommunen». Nannestad er «ei grønn bygd i
vekst». Både Eidsvoll, Rælingen og Fet reklamerer med at de er trivelige. Fet kommunes slagord er «sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet». Den siste har imidlertid Thomas Ege fra Dinamo PR litt sansen for:
– Den er litt søt. Den er fin – for dem
som allerede bor der. Det ligger noe kollektivt i bunn som jeg liker. Samtidig kunne det samme slagordet blitt brukt på sytti prosent av Norges kommuner, sier han.
Kommunikasjonsekspertene vil ha slagord som er relevante for innbyggerne eller potensielle innflyttere. Og helst skal
slagordet formidle hva som er spesielt ved
kommunen – på en stilig måte.
– Disse slagordene kunne vært brukt på
hvilket som helst sted. Det er problemet,
sier Tove Pharo Ronde.
– «Den gode kommunen» kunne like
godt vært Eidsvoll som Sørum. Og «ei
grønn bygd i vekst» kunne sikkert Aurskog-Høland ha vært. Hvis man skal ha et
slagord, må man skille seg ut. Ikke si at
det er trivelig overalt. Det er ikke spesielt.
Hva er unikt og annerledes med disse
kommunene? spør hun.
En spøk
– Jeg husker ikke akkurat … Åhh … Nå
står det helt stille. Det er noe med grunnlovsbygda, sier ordfører Einar Madsen i
Eidsvoll.
Hvem har vel et bedre utgangspunkt for
å spille på det unike enn Eidsvoll – stedet
der selve Grunnloven ble til? Kommunen
bytter nå ut det gamle slagordet «På historisk grunn inn i framtida» med «Trivsel
og vekst i grunnlovsbygda». Enda mer
trivsel og vekst på Romerike, altså.
– Vi er trivelige folk, vi har det trivelig
rundt oss. Siden vi er grunnlovsbygda,
har vi også et ansvar for at ting blir gjort
ordentlig, sier Madsen.
Ikke alle ordførerne på Romerike er
opptatt av at slagordet skal være salgbart.
Noen slagord, som Ullensakers «tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig» er først
og fremst visjoner: Setninger som skal
veilede politikere og administrasjonen i
kommunen. De fleste slagordene er laget
helg
lovsbygda. Men ordfører Einar Madsen vil også ha med
ekspertene.
Tom Gustavsen | foto
ROMERIKES BLAD
LØRDAG 28. JANUAR 2012
17
EN SPØK | En fleip fra en journalist ble til et slagord som har holdt seg i tiår. – Slagord er opplysende. Gjerdrum er mer
sentralt enn mange tror. Og slagordet har en annen dimensjon: Kommunen er nærme innbyggerne sine, sier ordfører
Anders Østensen.
Roar Grønstad | foto
slagord
tror. Når kommunene lager slagord,
ene lurer på hvor kreativiteten ble av.
av idémyldrende politikere og administrasjonsansatte når de jobber fram nye
kommuneplaner. De er resultatet av en
grundig prosess, forklarer ordførere og
rådmenn. Gjerdrum kommunes slagord
var ikke like gjennomtenkt. Setningen
«nærmere enn du tror», var egentlig en
spøk – fra en journalist.
– Det er mange år siden, sier Lene
Haanshus, som lenge jobbet som journalist Romerikes Blad.
– Gjerdrum utlyste en slagordkonkurranse. Jeg skrev en notis i avisa om det,
og foreslo litt fleipete «Gjerdrum – nærmere enn du tror». Jeg bor i lillestrømsområdet, og for tjuefem år siden tenkte vi
at Gjerdrum lå langt vekk. Men jeg reiste
mye til Gjerdrum for å dekke saker. Da så
jeg at kommunen bare lå noen minutter
fra Skedsmokorset. Jeg tror ikke de fikk
så mye respons på slagordkonkurransen.
Så da valgte Gjerdrum mitt, forteller
Haanshus.
Kanskje slagordet hadde en effekt? På
nittitallet hadde Gjerdrum en voldsom
befolkningsvekst. Men ekspertpanelet i
Oslo skulle gjerne sett at kommunen i
dag formidlet noe annet enn at de ligger
nærme hovedstaden.
– Det høres ut som om de ikke har noe
annet å by på. Slagordet er veldig defensivt. Vi moderne mennesker har dingser
som fort gir oss svar på hvor langt det er
til et sted, sier Larsen.
Pharo Ronde er enig.
– Gjerdrums slagord er en fallitterklæring. De sier at «egentlig bør du bo i Oslo», sier hun.
Må bevise mye
Kommunikasjonsekspertene mener altså
at kommunene på Romerike er ganske
trauste og platte når de profilerer seg
med slagord. For skal man ikke kunne
forvente at kommunen man bor i, er trivelig, god og grønn? I så måte er Hurdal
en forfriskning. Det er den lille bygda
som kliner til med Spark-VM og smykker
seg med Romerikes kanskje mest ambisiøse slagord.
– «Østlandets perle». Å, jaså! sier Tove
Pharo Ronde.
– Dette er et løfte. Da må de kunne bevise også, sier Rino Larsen.
Thomas Ege er enig.
– Jeg har aldri sett en østlandskommu-
ne som har brukt uttrykket perle. Det forbinder jeg med Sørlandet. Uttrykket er ledig. Men ja, da har de mye å bevise, sier
han.
Så ble da heller ikke Hurdals slagord laget av rasjonelle politikere rundt et møte-
Gjerdrums slagord er en
fallitterklæring. De sier at
«egentlig bør du bo i Oslo».
Tove Pharo Ronde, NameAbrand
bord. En dikter på 1800-tallet gjorde jobben. Det var poeten Theodor Caspari som
kalte Hurdal «Østlandets perle». Siden
har kommunen brukt beskrivelsen på seg
selv.
– Jeg liker det. Jeg synes det betegner
bygda, sier ordfører Runar Bålsrud.
Vinneren
Men med tiden har også Hurdal kjent på
behovet for et nytt slagord. På et politisk
snekkerverksted i 2009 fant politikerne
fram til en ny beskrivelse av Hurdal:
«Den blå, grønne og hvite bygda», Det fin-
nes nå i brosjyrer og i Hurdalsguiden.
– Jeg er ikke så sikker på at alle skjønner slagordet, sier han og forklarer:
– Mange tenker nok når de hører Hurdal, at vi har vinter, at «dit drar vi for å gå
på ski». Men vi har også vann og skog
med badeliv og jakt- og fiskemuligheter.
Når jeg åpner konferanser og forteller
folk om Hurdal, sier jeg at det er urørt.
Bygda ligger samtidig to og en halv time
fra London, via Gardermoen, forklarer
Bålsrud.
– Det virker som om noen kommuner
har et slagord bare for å ha et slagord,
fortsetter han.
– Et slagord må det være sus og krutt i.
Det må være kort, konsist og treffe sjelen.
I Hurdal har vi så mye å tilby. Det er vanskelig å koke det ned.
Kanskje det er derfor alle kommunene
ender opp med å være trivelige, grønne,
gode og i vekst – fordi de har så mye å være stolt av.
Men noen kommuner har greid å spissformulere seg.
– Det ordet jeg liker best, er
grunnlovsbygda. Eidsvoll er det
eneste av kommunene som tar
18
ROMERIKES BLAD
LØRDAG 28. JANUAR 2012
helg
KORT OG GODT | De lever av å bygge
merkevarer og finne på slagord som
selger. Tove Pharo Ronde i navneutviklingsbyrået NameAbrand, Thomas
Ege i Dinamo PR og Rino Larsen i romeriksbyrået Createurene har i oppdrag å kåre Romerikes beste slagord.
Roar Grønstad | foto
Hva burde vært din kommunes slagord?
tak i annerledesheten, Pharo Ronde.
Men ordene trivsel og vekst i det samme slagordet trekker ned.
– Jeg er litt fascinert av Aurskog-Hølands slagord, «den romslige kommunen». Den er kort og
språklig fiffig fordi den har en dobbelthet. Kommunen er stort i areal, men ordet romslig handler
også om raushet og toleranse, sier Ege.
Rino Larsen liker også dobbeltheten.
– Aurskog-Høland sier: «Kom til oss, vi har god
plass, og vi er også rause». Der finner jeg noe jeg
kan identifisere meg med. Hvis de jobber helt fra
barneskolen med å være veldig inkluderende, at de
skal utvikle en spesiell kultur som henger sammen med slagordet, da kan det få en betydning.
For det holder ikke med et godt slagord om budskapet ikke er sant, sier ekspertene.
– Folk som skal flytte til en kommune, vurderer
ikke hvor de skal flytte ut fra et slagord, sier Ege.
– De ser på barnehagedekning og avstand inn til
byen. Det er veldig stor forskjell på å lage et slagord for en sjokolade og et slagord for en kommune. Kommunene må vise gjennom handling hva de
står for. De må levere.
Det får bli en oppfordring til Aurskog-Høland,
som fra nå er «den romslige kommunen med Romerikes beste slagord».
[email protected]
Martine Einan (17) fra Sørum
Terje Berntzen (73) fra Strømmen
Er Sørum «den gode kommunen»? Kanskje det er kjent
blant de voksne, men jeg har aldri hørt det. Det er ikke så
mange som vet hvor Sørumsand er. Når jeg nevner Orderud,
vet de det. Men det er jo ikke så positivt å reklamere med.
Skedsmo burde kalle seg hovedstaden på Romerike. Eller
bruke slagordet «ingen over, ingen ved siden». Her er det
god kommunikasjon, og vi ligger nærme marka. Skedsmo
er kjempebra!
helg
ROMERIKES BLAD
LØRDAG 28. JANUAR 2012
19
Slagordene til
kommunene –
og vurderingen
Gjerdrum – nærmere enn du tror
Sier «egentlig burde du bo i Oslo».
Vil heller høre om verdiene i kommunen.
Fet – sammen skaper
vi trivsel og utvikling i Fet
Et slagord for dem som bor i kommunen, forteller om fellesskapet.
Søtt, men ikke unikt.
Rælingen – trivselskommunen
med nærhet til Øyeren og
Østmarka
Vil si at det ikke ligger så langt fra
Oslo. En geografisk lokalisering i et
slagord har ikke så mye for seg.
Enebakk – den grønne
kulturkommunen
Mange kommuner bruker «grønt» i
slagordet sitt. Har de egentlig mer
natur og kultur enn andre kommuner?
Nittedal – der storby og
marka møtes
Forteller at du kan leve på landet i
nærheten av en storby. Dekker
behovet hos en spesifik målgruppe.
Tydelig, men mangler snert.
Aurskog-Høland – den
romslige kommunen
Slagordet er språklig fiffig med
flere dimensjoner: Romslig som i
stor, og romslig som i raus. Den gir
oss noe vi kan identifisere oss med.
Ullensaker – tilgjengelig,
attraktiv og handlekraftig
Skiller seg ut ved å være langt mer
offensiv: Her er det ikke mye grønn
trivsel. Men jo mer offensiv, desto
mer forplikter den.
Sørum – den gode kommunen
– Det platteste slagordet. Hva
mener de egentlig?
Eidsvoll – trivsel og
vekst i grunnlovsbygda
– Ordet grunnlovsbygda er fint og
viser det unike ved kommunen.
Ordene trivsel og vekst er ikke så
bra
Hurdal – Østlandets perle /
den blå, grønne og hvite bygda
Det første er veldig ambisiøst og
lover mye. Det andre må man tenke
på og kanskje ha lokalkunnskap for
å forstå.
Nannestad – ei grønn
bygd i vekst
Natur er fint, men mange kommuner er grønne og i vekst.
Nes – det gode liv der
elvene møtes
Mange drømmer om å stresse mindre og leve det gode liv. Slagordet
gir en god følelse, og hvis kommunen tilrettelegger for det gode liv,
kan det ha en betydning.
Caroline Flataukan (17) fra Sørum
Kristoffer Drange (17) fra Nes
Jeg har aldri hørt slagordet «den gode kommunen».
Det er kort, enkelt og greit, men litt kjedelig. Sørum
kan reklamere med at de har alt du trenger på ett sted.
– Har vi noe slagord? Jeg synes Nes burde spille på at vi
er Norges største kornkommune, samtidig som det er kort
vei til de store byene. «Sentralt på landet», for eksempel.
Lørenskog har ikke noe slagord. Skedsmo
har hatt slagordet «møtestedet på Romerike»,
men det har de sluttet å bruke, ifølge
ordføreren