2012-4

Menighetsblad for Namsos og Fosnes • Nr. 4 - 2012
Juletanker
INNHOLD
Snart er det jul. Jeg både gleder og
gruer meg til høytiden.
November, 2012
Nr. 4 – Årgang 9
Leder2
Slekters gang3
Avhengig av pengegaver
3
Hvem - Hva - Hvor - Når
4
Julekonserter i Namsos kirke
5
Undringens dag6
Endelig fikk Tuva tilbake skjea
6
Tårnagenthelg i Namsos
8
Kirkens ordning – hva skjer?
10
40–årsdagen ble bryllup
11
Gudstjenesteliste11
En glede som varer hele livet
12
Et klokt hode og et stort hjerte
14
Juleandakt15
Populær barneklubb på Otterøya 16
Deadline for stoff til utgave nr. 1 2013 er:
Fredag 1. mars 2013.
Namsos Kirkekontor
Tirsdag – fredag kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord:
74 21 64 40
E-post til Namsos kirkekontor:
[email protected]
Hjemmeside: www.kirken.namdal.no
Kirkeverge: Helge Lauvsnes,
Ass. kirkeverge: Mai-Britt Skaret,
Prost, Namdal prosti: Inge Torset,
Resepsjon: Randi Hauan,
Gravarkiv: Solvor Ytterdahl,
Diakon: Jon Ingvar Østnes,
telefontid tirsdag 12.30 - 15.00
Gravere:
Bernt Einar Tronvik,
Gøran Jørgensen,
Arild Estensen
Menighetsrådene:
93 46 86 69
93 46 85 31
91 86 05 48
93 46 89 57
93 46 78 09
93 46 82 90
93 46 73 76
93 46 79 46
97 68 95 40
Namsos: Leder, Joar Stiklestad,
91 38 50 23
Klinga: Leder, Birgith Østnes,
97 64 02 30
Vemundvik: Leder, Hans R. Selnes,90 50 98 85
2
Gleder meg fordi det alltid er noe spesielt
med julen. Tankene går tilbake til min
barndoms jul, da det ikke fantes annet
enn lykke og glede. Jula før i tiden var
bestandig kvit. Første juledag var spesiell.
Vi fikk ikke lov til å gå til vennene våre,
denne dagen var bestandig dagen da
familien var samlet rundt et middagsbord
som bugnet av det meste som hørte
julen til. Det verste var nok å ikke kunne
ta turen til vennene på nabogården.
Julefreden måtte respekteres.
Men, så andre dag jul kunne man ikke
komme seg raskt nok avgårde. Da
var det gaver og sammenligninger og
Menighetsblad for
Namsos og Fosnes
Redaksjonskomité:
Lorents Åge Langaas
[email protected]
Helge Lauvsnes
[email protected]
Karl Jørgen Ekker
[email protected]
Morten Nordmeland
[email protected]
mange timer rundt
byggesett og
brettspill.
Mange gruer seg
til jula. For mange
er disse dagene
både vonde og
vanskelige. Alle har
Redaktør, Alf Bergin.
det ikke like godt,
selv om julefreden
senker seg. Så snakker vi høyt og politisk
korrekt hvor viktig det er å ta vare på
hverandre. Spesielt i jula. Gjør vi det? Vel
– det kommer vel an på øyet som ser. Jeg
ønsker dere alle sammen God Jul.
Alf Bergin
Steinar Høknes
[email protected]
Knut Breivik
[email protected]
Alf Bergin (redaktør)
[email protected]
Artikler og bilder kan sendes til redaktøren på
e-post. Eller via post til: Kirkekontoret,
Abel Meyers gate 10, 7800 Namsos.
E-post: [email protected]
Design: Svart på Kvitt SA • Opplag: 5.700
Trykk: Kai Hansen, Stavanger
Otterøy: Leder, Karin Bergstrøm, 74 21 72 19
E-post til menighetsrådene:
Sekretær: Heidi Lund Moen
40 64 42 04
[email protected]
Kirketjener: Bernt Einar Tronvik, 93 46 73 76
Organist: Fredrik Skreddernes
93 46 59 03
Namsos sokn:
Tirsd., onsd. og fred. kl. 09.00 - 15.30
E-post til Fosnes kirkekontor:
[email protected]
Telefon: 93 46 59 01
Kirketjener, Randi Hauan
Kantor: Diakon: Jon Ingvar Østnes
Sokneprest: Mark Akali
Klinga sokn:
Kirketjener, Gøran Jørgensen
Kantor Elina Karpinska,
Diakon: Jon Ingvar Østnes,
Sokneprest: Hans Markus Isaksen
Vemundvik sokn:
Kirketjener: Britt Sætran,
Kantor: Elina Karpinska,
Diakon: Jon Ingvar Østnes,
Sokneprest: Hans Markus Isaksen
Otterøy sokn:
Sokneprest: Hilde Lundquist,
93 46 89 57
93 46 82 90
93 46 81 78
93 46 79 46
93 46 85 62
93 46 82 90
93 46 80 47
97 95 71 91
93 46 85 62
93 46 82 90
93 46 80 47
93 46 81 71
Fosnes Kirkekontor
Sokneprest: Hilde Lundquist,
Kateket: Gunn Ågot Leite,
Dun:
Sokneprest: Hilde Lundquist,
Kirketj./graver: Fr. Mausner,
Organist: Fredrik Skreddernes
93 46 81 71
94 46 59 01
93 46 81 71
93 46 59 17
93 46 59 03
Salen kapell:
Sokneprest: Hilde Lundquist,
93 46 81 71
Kirketj./graver: Gøran Jørgensen, 93 46 79 46
Organist: Fredrik Skreddernes
93 46 59 03
Menighetsrådet:
Sekretær: Gunn Ågot Leite,
93 46 59 01
slekters gang
Døpte i Namsos
Anna Synnøve Stavrum Granheim
Zana Kamilla Strøm, (Rakkavika)
Nora Finseth Arnten
Aron Finseth Arntsen
Tobias Høgenhaug Jørstad, (Snåsa krk)
William Berg Johansen
Margrete Riibe Stene, (Ranem krk)
Herman Totland Wågheim
Leah Mathilde Kjøglum Bratberg
(Høylandet krk)
Sabine Sunde Wangberg
Vendelin Oline Dypaune Carlsson
Henrik Skar
Victor Faxälv Brøndbo
Steffen Øvereng
Døde i Namsos
Lorang Rygh
Geir Trygve Aasebøstøl
Aud Johanne Dahl
Else Schølberg
Anne Hasfjord
Helge Johan Guntvedt
Bjarne Peder Myrvold
Ole Båfjord
Eldbjørg Margreta Nysæter
Iver Jermund Rørmark
Vigde i Klinga
Døpte i Klinga
Vigde i Vemundvik
Tuva Sophie Fløgum Ørjasæter
Julian Heimsnes Fiskum
Imre Pedersen
Alva Marie Olsen Pedersen
Maja Gundersen Aarmo
Finn Tangen
Snorre Aspenes
Anita Skaftnesmo og
Ove Ingebrigtsen
Døde i Klinga
Milda Synnøve Alte
Karl Johan Hansen
Døpte i Vemundvik
Oda Sofie Ilstad Nufsfjord
Vigde i Otterøy
Lena Katrine Bardal og
Jens Martin Engesli
Eli-Marie Lona Hansen og
Jørgen Haukø Skorstad
Døde i Otterøy
Gerd Katinka Jørgensen
Ursula Fossland
Døpte i Fosnes
Lisa Vik og Trond Ove Ovesen
Adrian Solem
Live-Johanne Kildahl Fosseng
Døde i Vemundvik
Vigde i Fosnes
Reidun Kongsmo
June Stene og Ole Henrik Flæsen
Døpte i Otterøy
Rikke Remen Skorstad
Edvind Johannes Hansen Haukø
BEKLAGELSE
Menighetsbladet for Namsos og Fosnes ønsker å beklage at vi
i forrige nummer (3 – 2012) kom i skade for å skrive feil navn
under ”Døde i Vemundvik. Reidar Kongsmo ble der ført opp
som død. Han lever imidlertid i beste velgående, men er sønn
av henne som skulle vært oppført, nemlig Reidun Kongsmo.
Vi beklager på det sterkeste denne feilen.
Alf Bergin
Redaktør
Avhengig av
pengegaver
Menighetsbladet for Namsos og Fosnes er avhengig
av frivillige pengegaver for å kunne gis ut. Derfor
finner du i hver utgave en giro, og vi takker alle
sammen som har vært med å gitt penger.
Menighetsbladet for
Namsos og Fosnes
har mange dyktige
givere som bidrar
med pengegaver.
Det er vi avhengige
av skal vi ha noen
mulighet for å gi
ut bladet.
Vi vet også at menighetsbladet blir flittig lest. Og
tilbakesignalene er udelt positive. Vi gjorde i 2011 store
endringer av bladet, noe vi synes vi har lykkes med. Nå
er det blant annet gjennomgående fire-fargers trykk, og
vi føler at bladets kvalitet med dette grepet er høynet
betraktelig.
Kostnadene ved produksjonen av bladet baseres på gaver
og annonseinntekter.. Vi ønsker også på denne måten å
uttrykke en takk overfor våre faste annonsører.
Redaksjonen for bladet ønsker dere på denne måten en
riktig god jul, og et godt nytt år. Så håper vi at du fortsatt
vil støtte menighetsbladet med en pengegave.
Menighetsblad for Namsos og Fosnes • Nr. 4 - 2012
VEMUNDVIK SNEKKERFABRIKK A/S
Dører • Vinduer
Ramsvika, 7800 Namsos
Tel.: 74 22 65 40, fax: 74 22 65 41
e-post: [email protected]
sivilingeniør
Robert Williamsen as
Prosjektadministrasjon MRIF • taksering MNTF
Telefon: 74 21 81 15, [email protected]
www.williamsen.no
Havnegata | 7800 Namsos
Tlf.: 74 27 24 51 | [email protected]
www.libris.no
TRAFIKKSKOLE
Finn Christiansens vei 10
7800 Namsos - mob: 911-28340
f r i l a n s b y r å e t
svart på kvitt
Berre, 7870 Grong • Telefon: 74 33 21 56, 91 88 75 75
www.svartpaakvitt.no
hvem • hva • hvor • når
Kirkeskyss
Trenger du kirkeskyss til gudstjenestene
i Klinga kirke? Da kan du ta kontakt
med Petter Ryen tlf. 74 27 61 44 eller
Johannes Strømsnes tlf. 962 27 911.
Velkommen til gudstjeneste i
Klinga kirke.
Klinga menighetsråd
Klinga menighets
minnefond/blomsterfond
Du kan støtte minnefondet ved å gi
en gave i forbindelse med begravelse/
bisettelse i Klinga menighet.
Minnekortene får du kjøpt hos Marit
Wester i Bangdalen, Samvirkelaget i
Bangsund og på posten i Coop Extra
på Spillum. Klinga menighet takker
for gaven du vil gi til minnefondet/
blomsterfondet.
Klinga Menighetsråd
”Synger og spiller julen inn”
Otterøy kirke, onsdag 19 desember
kl. 19.00.
Advendtskos på Klinga
Bo & Service senter
Klinga diakoniutvalg arrangerer
advendtskos på Klinga Bo & Service
senter, Bangsund, tirsdag 4. desember
kl. 16.30.
Arrangementet er åpent for alle.
Hjertelig velkommen skal DU være!
Julegudstjenesteverksted – Fosnes
I Dun kirke lørdag 22. des.
kl. 11.15 - 13.15
Tradisjonen tro inviteres store og små til
å lage gudstjenesta til julaften.
Hovedoppgaven er å øve inn et skuespill
av juleevangeliet, men tekstlesning og
lystenning er andre oppgaver.
Vi håper DU blir med!
Undringens dag i Namsos og Klinga
Tårnagenthelga i Namsos
Følg med på hjemmesiden for å se flere
bilder fra disse arrangementene.
Intet oppdrag for lite • intet oppdrag for STORT
Takk fra Otterøy menighetsråd
Vi ønsker på denne måten å takke for pengegåver til Otterøy Minnefond i anledning
Namsos Båtskole arrangerer maritime
kurs for privatpersoner, lag/foreninger
og bedrifter. Sjekk når vårt neste kurs
er: www.buner.no.
Telefon: 908 24 555 – [email protected]
Du finner oss i
Akslaveien 5 på Spillum.
Telefon: 74 21 66 10
www.mnvekst.no
MN Vekst tilbyr:
•
•
•
•
•
•
4
Prima ved/briketter til gode priser
Avfallstaxi (vi kjører bort det du ikke trenger)
Rengjøring av biler (inn og utvendig)
Trykking på logoer på klær
Lakkering/beising av panel/lister
Enkle vaktmesteroppdrag
Torgrim Mortensen, Kjellrun Heggli, Lars Aglen og Toril B. Jørgensen sine gravferder. Menighetsblad for Namsos og Fosnes • Nr. 4 - 2012
Julekonserter i Namsos kirke
Christian Ingebrigtsen, Nora Foss Al-Jabri og Stein Ingebrigtsen gjester Namsos
kirkie med julekonsert onsdag 5. desember.
Like sikkert som adventstiden starter, våkner mange norske artister
og går en travel førjulstid i møte. Mange benytter denne anledningen til å komme i god, gammeldags julestemning. Da er kirkerommet et ypperlig utgangspunkt.
H
un gleder meg stort. – Jeg har
aldri tidligere hatt julekonserter
i hjemfylket mitt, forteller en
sprudlende Julie Dahle Aagård, et par
måneder før konserten i Namsos kirke.
– Jeg har deltatt sammen med andre
artister lengre sør i landet, men aldri gjort
noe slikt alene, sier hun. Helt alene er hun
riktignok ikke, med seg har hun sin bror
Andreas på gitar og kor, likeså Steffen
Isaksen som håndterer tangentene.
Hun lover en julekonsert der hele programmet skal være på norsk. – Og det er
jo en utfordring. Jeg har tidligere gjort
mye glamorøst med utgangspunkt i en
del amerikanske julesanger. Jeg skal
også dukke ned i min kreative verden, og
skrive et par nye julesanger til konsertene,
røper Julie. Hun håper naturlig nok at
også en del folk fra Flatanger vil besøke
Namsos kirke denne desemberkvelden.
Dikt og små
historier
Har du noen historier, tanker eller
dikt som du ønsker å dele med
våre lesere?
Hun er i alle fall svært spent
på konseptet med å stå helt
på egne ben gjennom
en julekonsert.
Julie Dahle Aagård gleder seg til sin første julekonsert i
hjemfylket. Det skjer tirsdag 11. desember.
Julie ønsker å gi et musikalsk uttrykk som
er på norsk med mye ispedd sanger på sin
egen dialekt. Ingen lettvinte løsninger.
Julie er ofte forbundet med sitt jazzpreg
som hun tolker på en utmerket måte. Det
vil man også i julekonserten kunne ane,
uten at det vil prege sang- og musikkvalget denne kvelden.
– Det blir en utfordring å fylle kirkerommet med de få instrumentene, avslutter
hun. Sammen stemmene vil trioen gjøre
sitt ytterste for å skape god julestemning i
Namsos og på Kolvereid.
i adventstiden, er med Nora Foss AlJabri, Christian og Stein Ingebrigtsen.
Førstnevnte hadde sitt gjennombrudd i
årets Melodi Grand Prix. De andre må
man regne som to ringrever – far og sønn
Ingebrigtsen.
Repertoaret består for disse tre av klassisk
og tradisjonelle julesanger på norsk og
engelsk. I tillegg sanger som artistene selv
har skrevet, eller sanger som de personlig
ønsker å formidle til publikum.
Konserten med Julie Dahle Aagård er
tirsdag 11. desember, mens Ingebrigtsen
& Co. gjester Namsos kirke onsdag 5.
desember.
Av: Alf Bergin
Vi tenner våre lykter
Den andre julekonserten i Namsos kirke
Da er du hjertelig velkommen til å sende
oss disse. Tema kan være så mangt, vi
vet at det finnes mange rundt om kring
i Fosnes og Namsos som setter pris på
slike bidrag Og hva er vel mer naturlig
enn å sende det til menighetsbladet.
Trenger du ytterligere informasjon er det
bare å ta kontakt. Innspill kan sendes
til redaktøren:
Alf Bergin, telefon: 91 88 75 75.
E-post: [email protected]
5
Menighetsblad for Namsos og Fosnes • Nr. 4 - 2012
Undringens dag i Namsos
Øivind Johansen AS
Havnegata 5
7800 Namsos
Tlf: 74 21 76 50
www.ojmusikk.no
Elisabeth Moen Rørvik lærer oss sangene til søndagsgudstjenesten.
Tradisjonen tro ble det denne høsten arrangert ”Undringens dag ” for 4 og 6
åringer i Namsos og Klinga Menigheter.
I Namsos var det Elisabeth Moen Rørvik,
diakon Jon Ingvar Østnes og organist
Robin Angelo som ledet an. Diakon Jon
Ingvar hadde en spennende og utforskende undretur i kirkerommet. Her fikk
4 åringene undervisning om dåpen, om
lysgloben, alter, prekestol og orgelet. I
tillegg øvde de på sangene til søndagens
gudstjeneste. Dette ble gjort med iver
og innlevelse. Organist Robin spilte og
Elisabeth instruerte oss. I kirka avsluttet
vi med å stå i en stor ring rundt lysgloben
og der ba vi Jesus om å passe på oss og
alle vi er glad i.
Lørdagen ble avsluttet med boller og saft,
kaffe til de voksne, nede i kirkestua. Det
var Namsos menighetsråd som spanderte
på oss.
Søndagen deltok vi med inngangsprosesjon og sang. 4 åringene mottok bøkene
sine fra menighetsrådet. Sokneprest Mark
Akali hadde prekenen.
To helger etter var det 6 – åringene i
Namsos som hadde sin undringens dag.
Endelig fikk Tuva Sofie
tilbake dåpsgaven
Da pappa Sigurd-Wilhelm Holien
så menighetsbladet og hørte NRK
Trøndelags innslag om sølvskjea
som var funnet i kirkestua i
Vemundvik, var han ikke sein med å
kontakte Britt Sætran. Samme dag
hentet han skjea, til stor glede for
hele familien.
6
– Jeg ringte umiddelbart til Britt Sætran
og vi hentet skjea samme dag, forteller den glade faren. Hva som egentlig
skjedde er det ingen som kan gi noe
godt svar på. – Vi giftet oss for tre år
siden og festen ble holdt i et festlokale i
Vemundvik. Skjea ble brukt den gangen,
erindrer fargen. – Hvordan skjea tok
veien opp til kirkestua vet vi ikke, men
heldigvis fikk vi den tilbake,
sier Sigurd.
Menighetsblad for Namsos og Fosnes • Nr. 4 - 2012
og Klinga menigheter
Organist Robin Angelo tok i mot undrende barn
på orgelkrakken.
Leo Jansen i full konsentrasjon under
Undringens dag i Namsos.
Ingen fare for rekruttering, her ser vi Ingeborg
Duun Solum fra Klinga i full diakondrakt.
De fikk også være sammen i kirkerommet og utforske og undre. Både foreldre
og barna synes dette er en spennede og
lærerrik stund. Mange foreldre oppdager
selv nye ting de ikke har reflektert over
under undreturen i kirka. Diakon Jon
Ingvar ledet an i undreturen. Dagen ble
også for dem avsluttet med boller og saft
i kirkestua.
Søndagen fikk 6 åringene CDer med
kjente og kjære kristne barnesanger. Disse
ble utlevert av menighetsrådsleder Bjørg
Andreassen. Elisabeth Moen Rørvik
hadde prekenen og ansvar for sanginnslagene.
I Klinga var det diakon Jon Ingvar
Østnes, Sokneprest Hans Markus Isaksen
og Birgith Østnes som hadde opplegget
for dagen. Diakon Jon Ingvar hadde også
her en spennende undretur i kirka. Her
var det både 4 - og 6 - åringene som fikk
utforske kirka sammen. Å få se utover
kirkerommet fra prekestolen var kjempeartig, å få undervisning om dåpen og
alteret var og kjekt å være med på. Det å
få lov å ta på og kjenne er viktig i det å få
et naturlig forhold til det forskjellige som
befinner seg i kirka. Dette opplevde barna
både i Namsos og i Klinga.
Etter at vi var ferdig i kirka gikk vi ned i
Kirkestua. Her fikk vi tegne, fargelegge
og ikke minst bruke masse glitter til
engler og sommerfugler. Boller, saft og
kaffe var det menighetsrådet som spanderte. Helt til slutt øvde vi på sangene til
søndagens gudstjeneste.
Søndagen fikk barna være med og se på
en ordentlig barnedåp, synge sangene
sine og fikk 4 – og 6 – års bøkene sine.
Bøkene ble delt ut av menighetsrådsleder
Birgith Østnes. Jon Ingvar diakon hadde
preken med flanellograf, noe som engasjerte både store og små.
Både Namsos og Klinga menigheter oppfordrer foreldre å ta med seg barna sine
og komme til denne undringens dag når
de får innbydelse. Vi ønsker at barna skal
få et naturlig forhold til det å være
i kirkerommet.
Tekst:
Birgith M. Borch Lenes Østnes
Foto:
Knut Breivik (Namsos) og
Birgith M. Borch Lenes Østnes (Klinga)
Tuva Sofie (5)
er glad for at
sølvskjea kom
til rette.
Tuva Sofie selv er fem år nå. – Vi
har vist henne menighetsbladet og
pratet litt om det. Også i barnehagen
hadde de lagt merke til historien om
sølvskjea.
– Vi er veldig glade for at skjea kom
til rette. Hele forsvinningsnummeret
endte heldigvis godt, avslutter SigurdWilhelm Holien.
Foto: Steinar Holien
Tekst: Alf Bergin
7
Moelven Van Severen
Skogmo, 7863 Overhalla
Tlf.: 74 28 08 80
www.gl-bygg.no
Helgen 27. og 28. oktober var det
Tårnagenthelg i Namsos kirka. Det
var et felles arrangement mellom
Namsos og Klinga menigheter.
Dette var et opplegg for 8 – åringene.
28 agenter møtte opp, og de måtte
gjennom en labyrint for å få både
agentnummer og agent navn. Så var
det å få satt sitt eget fingeravtrykk på
agentnavneskiltet.
Vi var sammen hele lørdagen, fra kl.
14. 00 til 19.00. det ble en innholdsrik
og aktiv dag for både agentene og de
voksne. Vi øvde på sanger som skulle
fremføres under gudstjenesten neste
dag, og det var både på engelsk og
Namsos Begravelsesbyrå AS
Abel Meyersgt. 21 – Pb 50, 7801 Namsos
Messe for
Døgnvakt: 74 27 23 61
Faks: 74 27 53 13
www.nambeg.no • [email protected]
Fire ganger i året feires Messe for
trøkk & tro i Namsos kirke. Dette er
litt annerledes gudstjenester, særlig
musikalsk.
Berte og John Hegge
905 17 898 (John) • 918 85 435 (Berte)
Foto: RUA
Begravelser • Kremasjoner • Båretransport • Gravminner • Skrifttilføying
Få saldo ved
å sende SMS
Les mer på smn.no
8
Et husband fra Musikk, dans og drama
ved Olav Duun videregeående skole står
for musikken, i godt samarbeid med organist Fredrik Skreddernes. Man er flere
som samarbeider om forberedelsene, og
det bærer gjennomføringa av messa også
preg av.
Bønnevandring er fast innslag, da kan
man vandre rundt i kirka til ulike stasjoner som lystenning, nattverd, skrive
bønnelapper, trekke et bibelvers eller få
dåpspåminnelse ved at en prest tegner et
Namsos kirke:
Tårnagenthelg
Endelig oppe
etter 102
trappetrinn i
kirketårnet i
Namsos kirke.
Fingeravtrykk må til på et
agentkort. Med hjelp av
Astrid Bergslid
norsk. Noe som ble fremført med glans.
Så var det rebusoppgavene. Her var det
om å gjøre å være smarte agenter. Her
skulle utforskes, undersøkes og jobbes
hardt. Hele kirken ble gått gjennom
etter poster med nye oppgaver som
måtte løses. Heldigvis hadde agentene
god kondisjon, 102 trappetrinn opp i
tårnet er ingen sak for en sprek agent.
Noen foreldre var og spreke og tok
turen opp trappetrinnene. Dette var et
av høydepunktene. Ikke mange har sett
utsikten over Namsos by fra kirketårnet.
Nå kan tårnagentene skryte av det.
Både forstørrelsesglass og et skarpt øye
måtte til for å utforske fingeravtrykk. Alle
agentene skåret full pott på oppgavene,
det står det stor respekt av. Så var det tid
for mat, og pizza er alltid godt.
Nå var det tid for flere oppgaver;
bønnepuslespill og øving til inngangsprosesjonen til gudstjenesten. Vi laget
hjertekort til gudstjenesten med et oppdrag limt på. Disse skulle vi gjemme
under putene i kirkebenkene. Tid for
lek og tegning var det også. Dagen var
vellykket både for agentene og de voksne.
Søndagens gudstjeneste ble gjennomført
med agentene i farten. De kom tidlig
og gjemte hjertene under benkeputene.
Sangene de frem-førte, under ledelse av
agent E, fikk vel fortjent applaus. Mark
prest spilte piano og agent Bibbi gitar. Til
salmene ellers spilte organist
Anders Romstad.
Prekenen ble fremført som en undrende
samtale mellom agent E, agent Jonilo,
agent Mark og agent Bibbi. Den ble
visualisert på en artig måte, men og
til ettertanke.
Forruten agent E (Elisabeth Moen
Rørvik), agent Jonilo (Diakon Jon
Ingvar), agent Mark ( prest Mark) og
agent Bibbi (Birgith Østnes) var også
agent HM (prest Hans Markus), agent
Balto (Astrid Bergslid) og Agent Alan
med som ledere.
Tekst: agent Bibbi
Foto: agent KHB (Knut Breivik)
trøkk & tro
kors i handa di med vatn fra døpefonten. Det virker som disse
messene slår godt an blant folk. I november kom 140 personer
til Messe for trøkk & tro. Neste Messe for trøkk & tro er søndag
13. jan. kl. 18.00.
Foto: Joar Stiklestad
Lystenning (t.v.) er en av stasjonene man kan gå til under bønnevandringa.
Her kan du tenne lys for noe eller noen du tenker på. Peder Horten Øie ved
lysgloben og Jonas Andreassen.
Husbandet fra Olav Duun (over) gjør en svært god jobb! De spiller til
det meste og har med forsanger. Fra venstre Boye Flakken Kristiansen,
Åsmund Gevik, Morten Bremnes, Anne Mette Leite, Guri Tranås og
organist Fredrik Skreddernes ved flygelet.
9
Menighetsblad for Namsos og Fosnes • Nr. 4 - 2012
Kirkens ordning:
Hva skjer?
21. mai 2012 ble en milepæl i Den
norske kirkes historie. Stortinget vedtok den største endringen i grunnloven etter 1814.
I dette ligger at Staten ikke lengre
definerer seg som luthersk stat med
offentlig statsreligion. I stedet har en
fått en ny grunnlovsparagraf 2 som
definerer statens verdigrunnlag som
kristent og humanistisk. Videre er det
fastsatt i grunnloven at Den norske kirke
skal understøttes som folkekirke og
ellers likebehandles som andre tros- og
livssynssamfunn. Dette betyr blant annet:
• Det vil ikke lengre være krav om
kirkelig medlemskap for statsråder
• Videreutvikling av Den norske kirke skjer med utgangspunkt i at kirken nå er et selvstendig trossamfunn.
• Biskoper og proster utnevnes ikke lengre av regjeringen men ansettes av kirkelige organer.
• Kirken skal fortsatt ha ansvar for å forvalte bygg og anlegg.
• Det meste blir som før gjennom at kirken skal være til stede over hele landet. Menighetene vil fortsatt bestå og være kirkens grunnenhet.
I disse dager foregår et bredt arbeid på
landsbasis der alle kirkelige organer
reflekterer over hvordan kirken kan
organisere seg i fremtiden.
Sentrale spørsmål her er:
• Hvordan kan kirkeordning best mulig støtte opp om menighetenes oppgaver?
Otterøy kirke i vinterstemning.
• Hva skal arbeidsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd være?
• Bør menighetsråd slås sammen?
• Bør fellesråd slås sammen?
• Hvilket mellomorgan trenger vi mellom
• menighetene og Kirkemøtet?
• Hvem skal ha arbeidsgiveransvaret
for prestene?
Gjennomføring av ny kirkeordning
vil etter all sannsynlighet medføre at
det vil bli etablert en forvaltnings- og
arbeidsgiverenhet som kompetanseog ressursmessig er robust nok til å
ivareta oppgavene på en profesjonell
og god måte. For oss i Namdalen kan
dette i praksis bety at en går fra 9 til 2
www.kirken.no
10
fellesråd. Dette er på ingen måte så langt
bestemt, men alle signaler går i retning
av at fellesrådene evt. prostirådene blir
mellomnivået som skal ivareta kirkens
oppgaver med bygg, anlegg, økonomi og
personell.
En gang etter 2014 vil dette kunne
iverksettes etter behandling i mange
instanser og vedtak i Kirkemøte og
Regjering og Storting.
Nærmere informasjon finnes p:
http://www.kirken.no/kirkeordning.
Kirkevergen
Dette er nettstedet for den Norske kirke. Her finner du en
komplett oversikt over hele Norges menighetsliv, med adresser og kontaktpunkter. I tillegg er det lagt ut mye interessant
informasjon om det som rører seg innenfor kirken.
Menighetsblad for Namsos og Fosnes • Nr. 4 - 2012
28. juli skulle Åge Ivar
Dille, noe forsinket,
feire sin 40-årsdag.
40-årsdagen... ...som også ble bryllup
Venner og slekt var invitert til feiring i båthavna i Fosnesvågen.
Like etter at gjestene var ankommet partyteltet rett nedenfor den
gamle kirketomta, ble alle bedt om å bevege seg oppover bakken.
Der var kirketomta ordnet med benker, stoler for brudepar og
forlovere, og et improvisert alter.
Overraskelsen og gleden var stor da prest Hilde Lundquist viet
Åge Ivar Dille og Solveig Olsen til mann og kone. Det er ikke
tvil om at bryllupsfeiring kan gjøres enkelt, men likevel stilfullt
og trivelig.
Brudeparet med Andrea,
Astrid og Ørjan
Gudstjenester, 09. desember 2012 – 01. april 2013
09.12 2. s.i advent
Joh 16,21-24
Namsos krk kl. 11.00 Gudstjeneste
Vemundvik krk kl. 15.00 Lysmesse
Klinga krk kl. 18.00
Lysmesse
16.12 3. s. i advent
Fosnes sykeheim
kl. 16.30
Dun krk kl. 19.30
Namsos krk kl. 18.00
Joh 5,31-36
06.01 Kristi åpenb.dag Joh 12,42-47
Namsos krk kl. 11.00 Gudstjeneste
Vemundvik krk kl. 15.00Gudstjeneste m/
juletrefest
Otterøy krk kl. 15.00 Gudstjeneste m/
juletrefest
Julegudstjeneste
Svartsøndagskonsert
Vi synger og
spiller jula inn
13.01 2. s. i åpenb.tidenJoh 1,29-34
Klinga krk kl. 11.00
Gudstjeneste
Dun krk kl. 11.15
Gudstjeneste
Namsos krk kl. 18.00 Messe for Trøkk og Tro
23.12 4. s. i advent
Matt 1,18-25
Otterøy bo- og
servicesenter kl. 11.00 Julegudstjeneste
24.12 Juleaften
Luk 2,1-20
Dun krk kl. 13.30
Julegudstjeneste
Namsos krk
kl. 14.00/16.00
Julegudstjeneste
Vemundvik krk kl. 14.00 Julegudstjeneste
Klinga krk kl. 16.00
Julegudstjeneste
Otterøy krk kl. 16.00
Julegudstjeneste
25.12 Juledag
Namsos krk kl. 11.00
Klinga krk kl. 13.00
Otterøy krk kl. 13.00
Joh 1,1-14
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
26.12 2. juledag
Joh 16,1-4a
Namsos Pensjonistsenter
kl. 11.00
Gudstjeneste
Dun krk kl. 11.15
Gudstjeneste
Salen kapell kl. 14.00 Gudstjeneste
30.12 Romjulssøndag
Namsos krk kl. 11.00
Luk 2,25-35
Gudstjeneste
31.12 Nyttårsaften
Otterøy krk kl. 15.00
Matt 11,25-30
Minnegudstjeneste
01.01 Nyttårsdag
Klinga krk kl. 13.00
Matt 18,19-20
Gudstjeneste
20.01 3. s. i åpenb.tidenJoh 1,15-18
Namsos krk kl. 11.00 Gudstjeneste
27.01 Såmannssøndag
Namsos krk kl. 11.00
Otterøy krk kl. 11.00
Klinga krk kl. 18.00
Matt 13,24-30
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kveldsgudstjeneste
03.02 Kristi Forkl.d.
Luk 9,28-36
Namsos krk kl. 11.00 Gudstjeneste
Dun krk kl. 11.15
Gudstjeneste
Vemundvik krk kl. 18.00Kveldsgudstjeneste
10.02 Fastelavenssønd. Luk 18,31-34
Klinga krk kl. 11.00
Gudstjeneste
Otterøy krk kl. 11.00 Gudstjeneste
Namsos krk kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste
13.02 Askeonsdag
Namsos krk kl. 19.00
Mark 2,18-20
Kveldsgudstjeneste
17.02 1. s. i faste
Namsos krk
Matt 26,36-45
Gudstjeneste
24.02 2. s. i faste
Namsos krk kl. 11.00
Otterøy krk kl. 11.00
Klinga krk kl. 18.00 Dun krk kl. 19.15
Luk 13,22-30
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kveldsgudstjeneste
Kveldsgudstjeneste
03.03 3. s. i faste
Luk 22,28-34
Vemundvik krk kl. 11.00Gudstjeneste
Namsos krk kl. 18.00 Messe for Tøkk og Tro
10.03 4. s. i faste
Namsos krk kl. 11.00
Klinga krk kl. 11.00
Otterøy krk kl. 18.00
Joh 6,24-36
Gudstjeneste
Gudstjeneste, Utdeling av bibler
til 11-åringer
Kveldsgudstjeneste/
Salmekveld
17.03 Maria Budsskapsdag Luk 1,39-45
Namsos krk kl. 11.00 Gudstjeneste
Klinga krk kl. 11.00
Gudstjeneste,
Utdeling av 4/6-årsbok
Dun krk kl. 19.15
Kveldsgudstjeneste
24.03 Palmesøndag
Namsos krk kl. 11.00
Otterøy krk kl. 11.00
Joh 12,1-13
Gudstjeneste
Gudstjeneste
28.03 Skjærtorsdag
Pålhaugen kl. 12.00
Namsos krk kl. 18.00
Dun krk kl. 19.15
Joh 13,1-17
Friluftsgudstjeneste
Kveldsgudstjeneste
Kveldsgudstjeneste
29.03 Langfredag
Otterøy krk kl. 11.00
Klinga krk kl. 11.00
Namsos krk kl. 18.00
Luk 22,39-23,46
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kveldsgudstjeneste
31.03 Påskedag
Otterøy krk kl. 11.00
Namsos krk kl. 11.00
Klinga krk kl. 13.00
Joh 20,1-10
Høytidsgudstjenste
Høytidsgudstjenste
Høytidsgudstjenste
01.04 2. påskedag
Joh 20,11-18
Namsos Pensjonistsenter
kl. 11.00
Gudstjeneste
Vemundvik krk kl. 11.00Gudstjeneste
Dun krk kl. 11.15
Gudstjeneste
Salen kapell kl. 14.00 Gudstjeneste
11
Menighetsblad for Namsos og Fosnes • Nr. 4 - 2012
BAKERI – KONDITORI
7800 Namsos
Telefon: 74 27 22 82
Kari Gudrun, Anne (mor), Trond Gunnar, Ellen Marie, Leif Olav, Leif Kristian (far), Ingrid Aslaug og
Anne Lise.
Vi leverer alt til:
NAMSOS
(tidligere
Namsos
Blomsterhandel)
• Barnedåp
• Konfirmasjon
• Bryllup
• Begravelser
• Kirkegårdspynting
Telefon: 74 27 32 69
GODK J E NT B ILVE R K STE D FOR AL L E B IL ME R K E R
– En glede som varer
– Hele dagen var fylt av gode opplevelser, en minnerik dag, den beste dagen i
livet mitt, en begivenhet og en gledens
dag jeg aldri vil glemme, sier Ellen Marie Skillingstad (30) etter hennes store
dag i Namsos kirke - den lykkelige dagen
hun ble ordinert til prest.
Pinavegen 2, 7800 Namsos • 74 21 90 00
SPORT - MOTE
Havnegata 20 - 7800 Namsos
- Når trygghet
betyr noe
12
– Namsos er byen min, og kirka er min
barndoms kirke. Jeg har så mange gode
minner fra kirka, og ville så gjerne at min
store dag - dagen jeg skulle ordineres til
prest skulle skje i heimbyen - i den vakre
kirka midt i byen på den fine kirkehaugen, det finnes ikke maken, forteller Ellen
Marie.
- Og så kom så mange til kirka for å være
med på den store dagen i livet mitt, sier
Ellen Marie og så forteller at hun like
før prosesjonen skulle gå inn fikk høre at
kirka var nesten fullsatt, og at det var tomt
for program.
– Jeg skulle så gjerne ha møtt hver enkelt;
takket og fortalt et jeg var glad for ”at du
er her”, forteller Ellen Marie og er godt
synlig jublende i glede over å være vigslet
til prest.
Ville bli professor
Ellen Marie har hatt for vane å sette
høye konkrete mål. Vi får høre at da
hun gikk på videregående skole var
det store målet å bli professor i biologi.
– Etter en tid tok jeg en pause i studiene og det var da mora mi foreslo at
jeg kunne ta et par år ved Menighetsfakultetet, sier Ellen Marie.
Dermed startet en lykkelig ferd fram mot
den store dagen i Namsos kirke. Teologistudiene ble avsluttet i høst og hun også
hatt tid til en vekslergrad i ungdomskultur.
Til daglig er hun vikarprest i Mortensrud
og Holmlia menigheter i Søndre Aker prosti i Oslo. Ellen Marie har også arbeidet i
sjømannskirka i New Orleans. – Det var
lærerikt å være i sjømannskirka. Jeg ville
prøve meg selv og finne fram til det som
er viktig i livet.
Stort å være prest
– Det er fint og stort å være prest, det er
så meningsfyllt, jubler Ellen Marie. Presten kommer tett på menneskene.
– Jeg vil være tilstede der mennesker
trenger en hjelpende hånd. Kirka skal
være et sted som rommer hele mennesket,
Menighetsblad for Namsos og Fosnes • Nr. 4 - 2012
Talernes rekke var lang
i menighetssalen
Leder i Namsos menighetsråd,
Bjørg Andreassen, kunne
ønske en stor forsamling
velkommen i kirkekaffe etter
gudstjensten. Det var en stor
glede for menighetsrådet
å være vertsskap for
ordinasjonen av Ellen Marie.
Talernes rekke var lang i
Menighetssalen denne fine
søndagen i kirka. Biskopen
overrakte Ellen Marie de
høytidlige brevet om at hun var
kallet til tjenste i kirken og takket
menighetsrådet og namsosingene
for stor gjestfrihet. Diakon
Liv Berg hilste fra Motensrud
hele livet
det store fellesskapet i Guds hender, sier
Ellen Marie.
Den nye unge entusiastiske presten fra
Namsos, den trivelige jenta fra Trøndelag
som hun blir kalt i menighetene i Oslo,
vil gjerne bidra til å utvikle gudstjenesten. Det er tre ting hun mener er ekstra
viktig - stedegengjøring - fleksibilitet og
involvering.
menighet og prost i Ringerike
prosti Kristin Moen Saxegaard
hilste fra kolleger i prosti.
– Ellen Marie betyr veldig mye
for oss, Hun er så full av liv
og humør, sa Liv Berg. Ingrid
Aslaug Skillingstad gratulerte på
vegne av familien. Ingrid Aslaug
fortalte at hun var 17 år eldre enn
Ellen Marie, men hun viste at
Ellen Marie har vært heldig Hun
har vokst opp i en familie som
ga henne trygghet og som lærte
å han tro på seg selv, og å vise
omsorg for andre.
Sogneprest Mark Akali og
Karl Faanes var også blant
gratulantene. Faanes hilste fra
KFUM - Overhallsvegen 1 - og
overrakte blomster.
Ellen Marie tørket gledestårer og
takket alle for en vidunderlig dag
med gode minner for hele livet.
– En gave til kirken
Det var prost Inge Torset som fremstilte
vikarprest Ellen Marie Skillingstad for
ordinasjon til prest og tjeneste i kirken
- til forkynnelse og offentlig forvaltning
av ord og sakrament.
Biskop Tor Singsaas det var stort for
Namsos å få lov til å ta imot en av sine
egne og sende henne til arbeid for Guds
rike. Biskopen sa at Ellen Marie er
takknemlig for at hun har fått i Namsos, Hun ville tilbake til sine røtter for
å vigsles til prest. – Vi er mange som
ønsker henne lykke til. Hun er en gave
til kirken, sa biskopen.
Ellen Marie holdt preken ut fra dagens
tekst Luk. 16, 19-31, ” den rike mann
og Lasarus”. – Vi er alle like verdifulle
og skapt i Guds bilde. Gud ber oss stå
opp i mot urett. – La oss vise at vi er en
del av en kirke hvor det å elske hverandre er en selvfølge, sa Ellen Marie.
Gudstjenesten kan ha et lokalt preg på
den måten at den tar med seg det som
særpreger det lokale miljøet. I Namsos er
et eksempel Rock City og miljøet som er
knyttet til musikken Det kan variere fra
gudstjeneste til gudstjeneste.
– Det er viktig at ungdommen blir med og
gledes over å være med i kirka. Det er en
stor oppgave å etablere arenaer for barn
og ungdom i menighetene,
sier Ellen Marie.
Namsos kan være stolt av den nye presten
– som er klar for målbeviste oppgaver i
Den Norske Kirke.
Tekst: Morten Nordmeland
Foto: Steinar Høknes
Talernes rekke var lang i menighetssalen etter gudstjenesten. Her er det biskop Tor Singsaas som
er i aksjon.
13
Menighetsblad for Namsos og Fosnes • Nr. 4 - 2012
Otto Moe as
Maja bodde nederst i bygda. Huset hun bodde i, var rødt, og
et hvitt hagestakitt omkranset den koselige hytta oppunder
et skogholdt tett nedenfor Storlia Gård. Her hadde hun bodd
hele sitt strevsomme liv.
Et klokt hode
og et stort hjerte
NAMSOS
Telefon: 74 27 28 30
Odd
Ingebrigtsen
Telefon: 815 32 000 – Namsos
SANDNES
Som liten pike var hun svært oppvakt,
læreren mente Maja hadde et svært
godt hode. Foreldrene derimot, hadde
ingen sans for Majas gode hode, og
ventet på at skolegang skulle skiftes
ut med gårdsarbeide på den lille
husmannsplassen under Storlia.
Livet ville det andeledes. De harde
tredveåra la den lille familien i grus.
Tæring og fattigkasse ble hverdagen for
familien med den ene gløgge jenta. Maja
fulgte sin mor og far til graven med bare
to måneders mellomrom. Hun var alene,
men med mange gode hjelpere ved sin
side.
Herredsstyret, med læreren i spissen, ville
at Maja skulle bli sendt på jordmorskole
inne i byen. Maja tilbrakte 3 år med
lesing og jobb på sykehuset. En
desemberkveld tett oppunder jul, ankom
hun bygda, som ferdigutdannet jordmor.
Alle som bodde i bygda kjente jordmor
Maja. Hun var den første ungene så, da
de så dagens lys rundt om på gårdene.
Det var stort sett hjemmefødsler den
gangen. Jordmora var mer enn bare
jordmor. Hun kunne både trøste og lindre
smerte. Mang en sambygding har fått
kjenne og føle Majas kjærlige stryk over
kinn, og se inn i hennes snille øyne. Sorg
og glede gikk hånd i hånd, og Majas
trøstende ord var en velsignelse, om noen
kom til, eller gikk bort.
Vesle-Kari, var Majas store glede i livet.
Den lille jenta kom inn i den lille røde
hytta tett oppunder jul. Ingen ville ha
Vesle-Kari. Hennes mor var ikke god
nok for gutten på storgården, og dessuten
hun var syk og svakelig. Maja hadde
heller ingen, og hun visste så alt for godt
hvordan det var å vokse opp uten en mor
og en far. Vesle-Kari ” dalte ned i skjul”
hos jordmor Maja. Ei lita vever og tynn
stjerne var tent over den lille hytta, som
alle i bygda hadde et forhold til. Sammen
ble de to en liten familie, sammen med
noen ekorn og en masse småfugler som
delte maten, roen og freden rundt den
lille hytta.
Hver lille juleaften gikk Vesle-Kari rundt
om i bygda og overrakte julehilsner fra
Maja, som var blitt litt skrøpelig til beins.
Første besøk var hos han ”Høgger-Lars”,
der i gården var Maja både kjent og kjær.
Alle ungene var tatt imot av den avholdte
jordmora. Vesle-Kari fikk hendene fulle
av julekaker og et stykke juleflesk. Hun
satt på vedkassen og fikk streng beskjed
om å gi Maja en klem fra alle ungene,
- det blir ni klemmer det, sa Vesle-Kari.
Nei det blir nok ti det, sa Høgger-Lars –
du får gi henne en fra meg også, sa han i
det han slang en liten vedsekk på kjelken
hennes. Alle ungene vinket i vinduet, da
hun dro kjelken ut av tunet.
Frostføyken lå tett over elva, men
Vesle-Kari var så varm inni seg. Tenk
så mange som var så glade i Maja og
henne. Bare det at hun kom og sa god
jul, gjorde kjelken tyngre og tyngre for
hvert besøk. Oppe på Storlia satt han far
sjøl i godstolen og leste i årets julehefte.
STEINKJER
NAMSOS
Aavikbygget
Tlf.: 74 16 37 99
Namsos
Arkaden, 7800 Namsos. Tlf.: 74 21 63 50
14
HUSTAD
Østre byområde
Tlf.: 74 27 22 99
VERDAL
Verdal stormarked
Tlf.: 74 07 92 06
Vesle-Kari bar fram ærende sitt, og storbonden vinket henne
til seg. Læreren sier du har et like klokt hode som Maja,
kanskje skal du ta over etter mora di en dag, sa storbonden. Om hodet mitt er like klokt som Maja sitt, vet jeg ikke, men
jeg vil at hjertet mitt skal bli like stort som hennes, sa VesleKari. - Hun hilser deg og alle dine. Storbonden tok fram en
stor portemoné, og tok opp en stor seddel. Denne er til deg og
jordmora, med ønske om en velsignet jul. Vesle-Kari neiet det
beste hun kunne, og puttet seddelen i lomma.
Nede ved korsen møtte hun” Halte-Marta”. Hun satt på
sparken og bar seg for at det var så kaldt hjemme hos henne.
Vesle-Kari likte godt den lille fattige dama, hun var så flink
til å lære bort små rim hun hadde lært som barn. -Her har du
en sekk ved, sa Vesle-Kari. Den vil varme godt hos deg i
morgen kveld. - Ho Maja hilser deg så mye. - Takk og takk
til deg du snille pike, ingen har vi vel her i bygda desslike, sa
”Halte-Marta” idet ho for på sparken inn i frostrøyken.
Under Åsen satt Knut på en melkeramp, mens geitebukken
hans sto og åt på noen kvister i vegkanten. Han så med store
øyne på juleflesket som lå på kjelken. Ærende hans var å
bytte bort geitebukken med noe juleflesk oppe på Storlia.
Geitebukken og Knut var like gamle, og var som to erteris.
- Maja hilser deg Knut. Ta dette fleskestykket med heim
sammen med bukken, og takk Maja neste gang du ser henne,
sa Vesle-Kari. Lett som haren, sprang bukken og Knut
bortetter veien. Enda ei jul skulle han og bukken få
wfeire sammen.
Det var blitt mørkt da hun svingte opp på prestegården, som
var siste stoppested på turen heim. Presten var formann i
Helselaget i bygda. Maja hadde sendt med protokollen for
utført aktivitet i året som hadde gått. På prestegården hadde
de en så stor og fin hund, som Vesle-Kari likte så godt. Nå
kom han imot henne og logret med halen og jamret seg av
glede over storartet besøk. Alltid hadde hun en godbit til
gårdshunden. Sukkerbiten knaste mellom tennene på ”Bonso”
idet døra gikk opp hos presten. Protokollen ble overlevert og
de velsignede lykkeønskninger ble utvekslet. Et sannhetens
ord fikk hun med på veien av presten, og fint var det, for det
tok ingen plass på kjelken og lett var det også.
Nå så hun endelig den røde hytta og lyset fra vinduet. To
ekorn satt på trappa da hun reiste kjelken opp mot veggen,
den var tom. Inne i stua satt Maja og ventet spent på
reiseskildringen fra årets juletur rundt om hos kjente og
kjære. Vesle-Kari fortalte villig og med begeistring alt hun
hadde fått, og alt hun hadde gitt vekk.
Det eneste jeg ikke fikk gitt fra meg, var Prestens sannhetsord
på veien. Men det skal du få her å nå, sa Vesle-Kari. – Den
største glede en kan ha, er å gjøre andre glad.
Dompap, hare og rev fryder seg over nysnø og måneskinn.
God jul til alle i hus og hytte.
(PS. Maja døde nord i landet og Vesle-Kari ble jordmor.)
Hans Roger Selnes
Guds hjartelag - og vårt
J
ule natt viste
Gud oss
hjartelaget sitt.
Han gav oss
Jesus, – for at
ingen skal vere
åleine i
livet lenger.
Jesus kom for å
gje seg sjølv til
oss. Han viste
særleg omsut
for den som
er einsam og
utanfor, og for
den framande.
I jula gjev vi og meir av oss sjølve enn vanleg. Vi viser
vårt hjartelag. Vi tenkjer på den som er framand
mellom oss.
I kristen og jødisk tradisjon har det vore slik at når ein
held festleg lag, skulle det vere dekt på til ein ekstra ved
bordet. Det skulle stå ein ledig stol i fall ein framand skulle
banke på døra og be om mat og husrom. Ein skulle vere
budd på at Kristus, Messias kom til festen. Og einkvar
framand som banka på, kunne vere Kristus, - for han ser ut
som alle oss andre.
Ja, det er til og med slik at vi trur at Kristus kjem saman
med kvar framand som bankar på døra vår og ber om mat
og husrom.
Det ligg djupt i julebodskapen at Jesus stiller seg saman
med dei utstøtte. Tidleg vart han ein utstøtt sjølv. For det
var ikkje husrom i Betlehem for Jesusbarnet, Maria og
Josef. Og dei vart og snart flyktningar, då kong Herodes
stod dei etter livet.
Jesus Kristus slår følgje med den som er på flukt. Han
gjev seg saman med den som er huslaus og einsam. Mange
framande, flyktningar, asylantar, romfolk og huslause
bankar på døra vår for tida, både til oss som storsamfunn,
og som einskildmenneske. Dei ber om å få kome inn i
varme og tryggleik hos oss. Kristus er i følge med dei.
Det er utfordrande å vere medmenneske. Men og ei stor
velsigning, - for Gud, vår skapar og frigjerar, har gjeve oss
til kvarandre.
Lat oss be om at Kristus sjølv hjelper oss å vise kristent
hjartelag når vi møter vårt medmenneske.
Velsigna jul.
Tor Singsaas
Biskop
15
Populær barneklubb på Otterøya
Våren 2012 ble barneklubben Lys
Levende for de fra 1. -5. Klasse,
startet opp på Otterøya.
Det viste
seg snart å bli et populært
samlingssted, og hver gang har
det på samlingene dukket opp
mellom 6 og 12 gutter og jenter.
– På hver samling leser vi en bibelfortelling og synger kristne sanger,
mange med bevegelser. Dette gjør vi
for å formidle ting fra og om Bibelen
på en gøy og interessant måte. Hver
bibelfortelling er tilknyttet et bilde
som er lett å forbinde med fortellingen. Bildet henger vi på en lang
rød tråd og hver gang repeterer vi
bildene fra de tidligere samlingene,
forteller Katrine Torset og Elise Fossland som har satt i gang
Lys Levende.
– Vi leker eller gjør oppgaver tilknyttet bibelfortellingen vi leser. Det
kan jo bli litt langdrygt og bare gjøre
oppgaver, derfor veksler vi på disse
tingene. For at ungene skal få gjøre
noe spesielt i en litt mindre gruppe
enkelte ganger, trekker vi ut to
Her har vi litt flere kjøkkenhjelp en vanlig og de
driver å lager ”Tusenben” (pølser med Spagetti
Otelie Tronvik, Sara Mortensen, Kjell Emil
Inderøy, Ørjan Fjær.
Her skal vi snart spise, f.v. Sara Mortensen, Aurora M. Fossland, Ursula B. Fossland, Ragnhild
Fossland, Siv Anett Jonassen, Serine B. Fossland, Alexander M. Fossland, Kjell Emil Inderøy, Elise
Fossland, Lise Aar, Odin Sandnes, Ørjan Fjær og Otelie Tronvik.
”heldige vinnere” til å bli med en av
oss ut på kjøkkenet for å lage i stand
noe mat. Dette er veldig populært
blant barna, som synes det er stas å få
være med ut på kjøkkenet, sier de to.
– På slutten samles vi til en rolig
stund. Vi leser en fortelling om
noen som lærer noe nytt om Gud
og/eller Jesus, for vi vil prøve å
Aurora M. Fossland og Ursula B. Fossland er
nettopp er ferdig med å lage hver sin
sprette frosk.
formidle Guds budskap på en måte
som ungene lett kan forstå og gi de
eksempler som er lette og huske
og ta med seg videre, avslutter de
to aktive jentene, som også gjerne
ønsker besøk på bloggen som de
har opprettet. Her er adressen:
lyslevende.blogspot.com
Foto:
Katrine Torset og Elise Fossland
Serine B. Fossland og Alexander M. Fossland
koser seg med å spise ”Tusenben”
www.kirken.namdal.no