Les hele saken her

■Merkeverksted feilsøkte bil utenom arbeidstid og brukte den i privat ærend:
- Bilen var tilgriset og kjørt 60 mil
Da Kristian Konszky hentet bilen etter ferdig reparasjon, var den kjørt flere titalls mil og var tilgriset i baksetet. Abrahamsens Auto
beklager tilgrisingen, men mener den omfattende kjøringen var avtalt og ble utført etter arbeidstid for å spare kunden for utgifter.
Bileier Kristian Konszky var svært misfornøyd da han fant ut at bilen var brukt privat av verkstedets tekniker for feilsøking. Verkstedet mener kjøringen var avtalt med kunden. FOTO:
Tore André Baardsen
l
RICHARD NODELAND
Publisert: 22.aug. 2014 12:37 Oppdatert: 22.aug. 2014 12:37
f Lagre artikkelen i leselisten
KRISTIANSAND: - Da jeg hentet bilen på verkstedet, ble jeg satt helt ut. Det var smeltet sjokolade og iskremkjeks i baksetet, og brus på gulv, seter og i taket,
forteller Kristian Konszky til Fædrelandsvennen.
- Det var tydelig at det hadde sittet unger i baksetet. Midtkonsollen var også løs, og de to sigarettennerne var ødelagt, fortsetter bileieren.
Konszky hentet i sommer sin Citroën C4 2010-modell etter en reparasjon hos Abrahamsens Auto i Sørlandsparken. Bilen hadde en elektrisk feil det var vanskelig å
finne ut av. Siden Konszky er sjømann og på jobb fire uker i strekk, lot han bilen stå på verksted i jobbperioden så det var god tid til å finne ut av feilen.
Tok bilder
- Jeg tok bilder av bil og kilometerstand før jeg leverte den da jeg tidligere har hatt en dårlig opplevelse på samme verksted. Da jeg var kommet over sjokket over
griseriet, oppdaget jeg at bilen var kjørt 60 mil og hadde passert bomringen minst sju ganger, sier Konszky som hevder at han ikke var blitt opplyst om dette i forkant.
Kundemottaket ved Abrahamsens Auto beklaget, ifølge Konszky, veldig for at bilen var tilgriset og tilbød seg å ordne opp i dette.
- De mente imidlertid at bilkjøringen var vanlig praksis, og noe man måtte gjøre for å provosere fram feilen, sier Konszky.
- Avtalt med kunde
Verkstedet presenterer i en e-post til Fædrelandsvennen en annen versjon av saken:
«Jeg tok kontaktet med kunden via telefon og forklarte at bilen måtte kjøres for å få fram feilen», skriver teknikeren, som var ansvarlig for Konszkys bil i e-posten
sendt fra daglig leder i Abrahamsen Auto, Alf Jonny Wroldsen.
Ifølge teknikeren fikk han tillatelse til denne kjøringen. Han ble samtidig forklart under hvilke forhold feilen vanligvis oppstod og skriver videre:
«Som en service fra vår side, og som kostnadsbesparende for kunden, ble det avklart at jeg skulle kjøre bilen utenom arbeidstid i forsøket på å fremprovosere feilen.
Det viste seg å ta litt tid før feilen dukket opp, ca 1-1,5 uker, med kjøring primært tur/retur Sørlandsparken-Vennesla. I og med at jeg kjørte bilen utenom arbeidstid,
ble det i tillegg noen kilometer med lokal kjøring, da det var nødvendig (barn til skole/barnehage)».
Da feilen dukket opp, fant man til slutt ut av at et relé måtte byttes. Bilen ble kjørt ytterligere noen dager for å være sikker på at feilen var fikset.
Kontaktet advokat
Konszky sier han mottok tilbud om en ekstra vask - etter at første vask ikke opplevdes tilfredsstillende - og neste service gratis som kompensasjon for tilgrisingen av
bilen.
Dette godtok han ikke ettersom han mente et eventuelt verditap som følge av kjøring og tilgrising ville kunne komme opp i 25- 30.000 kroner.
Han sier saken til slutt ble løst da advokat ble kontaktet og forteller at løsningen innebar at hele regningen for oppholdet ble slettet, neste service var kostnadsfri,
bilen skulle vaskes grundig hos uavhengig bilvaskfirma og personlige eiendeler som ble borte under verkstedoppholdet, skulle erstattes.
- Prøvde å skåne kunden
- Å finne periodiske feil på en bil er veldig vanskelig, og det er ikke alltid diagnoseverktøyet finner feilen. I dette tilfellet har vi prøvd å skåne kunden for
ekstrautgiftene som ville oppstått dersom feilsøkingen skulle gjennomføres i arbeidstida, sier daglig leder ved Abrahamsens Auto, Alf Jonny Wroldsen.
- At den under kjøringen har blitt tilgriset, er selvsagt sterkt beklagelig og noe som ikke burde ha skjedd, sier han.
Wroldsen hevder videre at kunden ble tilbudt vask og gratis service som plaster på såret, noe som skal ha blitt utført.
- Vi anser saken som avsluttet fra vår side, sier den daglige lederen.
- Godt eksempel på uakseptabel service
Kristian Konszkys advokat mener saken er et godt eksempel på hva du ikke trenger å finne deg i som kunde.
- Vår klient hadde et personlig forhold til bilen sin og følte seg krenket da han fant ut at bilen var kjørt privat av verkstedets ansatte, sier advokatfullmektig Mariann
Holtskog Landsverk i Help Forsikring.
Hun forteller at det først og fremst var den private bruken, deriblant barnehagekjøring og spising i bilen, klienten reagerte på.
Hun mener måten å unngå dette på for andre er å inngå skriftlige avtaler med verkstedet i forkant om hva som skal gjøres. Avtalen bør også inneholde et pristilbud.
- Tilbyr ikke verkstedet dette selv, kan kunden selv følge opp med en e-post etter telefonsamtalen. Kunden bør også gjennomgå bilen med verkstedet for å sjekke at
det som var avtalt faktisk er utført. Ved feil bør verkstedet kontaktes så raskt som mulig, med krav om at feilene rettes, sier hun.
- Viktig med klare avtaler
Feilsøking utenfor arbeidstid er en stor gest overfor kunden som slipper å betale for feilsøkingstimer, sier NAF. Vel og merke hvis det er avtalt.
- Ut i fra min oppfatning er dette ikke vanlig praksis, men en stor gest overfor kunden som slipper å betale for feilsøkingstimer, mener Jan Ivar Engebretsen,
kommunikasjonsrådgiver i NAF.
- Har man ikke avtale om slik kjøring, stiller det seg i et annet lys og er en juridisk sak, forteller han.
- Generelt skal slike ting som er beskrevet her avtales direkte med kunden, og da spesielt hvis det gjelder prøvekjøring som foretas privat med unger som
passasjerer, sier Forbrukerrådets leder i Vest-Agder, Eirik Nyberg, til Fædrelandsvennen.
Han mener likevel, som NAF, at dersom privatkjøring av tekniker er avtalt, kan dette være positivt for kunden.
- Det vil jo gi en god kostnadsbesparelse for kunden hvis dette gjøres etter arbeidstid for å slippe fakturering, men det fordrer altså en avtale med kunden i forkant,
sier Nyberg.
- Kan være nødvendig med lange testkjøringer
Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norsk Bilbransjeforbund sier i en generell kommentar til Fædrelandsvennen at det av og til kan det være nødvendig med lange
testkjøringer for å finne feil som kommer og går, såkalte periodiske feil.
- Dette bør imidlertid avtales spesifikt med kunden på forhånd, sier Steinsland.
f Lagre artikkelen i leselisten
PROFILERTE STILLINGER
ANNONSER HER
laisos go esleH
KOMMUNALSJEF - OPPVEKST
HELSE OG SOSIAL
KRISTIANSAND OG VENNESL…
TSKEVPPO - FEJSLANUMMOK
KRISTIANSAND KOMMUNE
LAISOS GO ESLEH
MEKANISK INGENIØR
OPERATIONS MANAGER
AMESTO TOP TEMP
RØINEGNI KSINAKEM
KELLY SERVICES
REGANAM SNOITAREPO
STOREBRAND SØKER BEDRIF…
KVALITETS/HSE-INGENIØR (D…
STOREBRAND LIVSFORSIKRI…
…FIRDEB REKØS DNARBEROTS
TOP TEMP AMESTO KRISTIAN…
…D( RØINEGNI-ESH/STETILAVK