Recruitment Manager™ Fullverdig IT

En rekke av landets ledende
rekrutterings- og bemanningsbyrå
har allerede flyttet inn i skyen.
Hva med dere?
Recruitment Manager™
Fullverdig IT-system for rekruttering & bemanning
SYSTEMPRESENTASJON
Oscars gt. 30
0352 OSLO
T: +47 24 07 77 07 E: [email protected]
Print
15.10.2014
Versjon
1.9.5
Multinasjonalt - tilgjengelig på 22 språk. Utviklet og driftes 100% i Norge. Cloudbasert. Alle enheter. Svært brukervennlig.
Alt materiale slik som bilder og tekster i denne brosjyren er Recruitment Manager AS sin eiendom og kopiering kan ikke skje uten skriftlig samtykke. Copyright 20©14 - Recruitment Manager AS.
www.recman.no // [email protected] // +47 24 07 77 07
Om oss
Miksen
En liten, men svært
kompetent stab
Ikke låst inne i gammel
teknologi og rammer
All utvikling in-house
Vi kan ikke være best på alt, men vi skal være det
beste systemet for rekruttering og bemanning.
Recruitment Manager AS så dagens lys så sent som
februar 2013, men utviklingen av systemet startet
Keyturn-ready system
tre år tidligere og første testversjon ble lansert
2012. Nå to år senere er Recruitment Manager er
Verktøy for rekruttering & search
ultrastabilt profesjonelt system med mer enn 1200
daglige brukere, blant de flere av landets ledende
Verktøy for bemanning & personell
rekrutteringsbyrå, bemanningsselskaper og bedrifter.
Idéen, eller behovet for systemet kom faktisk fra
bransjen selv og startet med et konsulentoppdrag
hvor vi ble bedt om å finne et system for kunde.
Verktøy for private bedrifter, stat
og kommune
Alt samlet i ett system
Og, kravene var ikke små:
“Må fungere sømløst på både PC / Mac, nettbrett og
smartphones, og være cloudbasert. Topp brukervennlighet, men komplekse funksjoner. Lynraskt, men samtidig ikke kreve noen
spesiell hardware. Funksjoner for profesjonell rekruttering, bemanning, CRM, økonomi og timefangst. Stabilt og sikkert. Både på
norsk og en rekke andre språk. Tilpasset den norske arbeidsmodellen og ha innebygget norsk firmaregister, kredittsjekk, SMS samt
integrasjon mot ledende norske regnskapssystemer og lønn. Må sømløst kunne publisere en stillingsannonse til mange portaler i
hele Skandinavia med kun ett klikk”.
Kort fortalt, det systemet eksisterte ikke. Det gjør det nå.
2
Recruitment Manager
Markedets mest moderne system for rekruttering og bemanning
Gründerene
Lars Vegard Flo CTO / Partner
[email protected]
Lars har til tross for sin unge alder skrevet flere linje kode enn mange utviklere gjør i
hele sin karriere. Han koder brukervennlige front-end funksjoner og komplekse backend algoritmer, henholdsvis i PHP, MySQL, HTML, Javascript, CSS etc. Med økonomisk
utdannelse fra Australia, Indonesia, Malaysia og IT-utdannelse fra NITH i Oslo.
Glenn Lindmark CMO / Partner
[email protected]
Glenn har jobbet med programmering, design, reklame, web, TV- og videoproduksjon
og animasjon siden 1996. I løpet av denne tiden har han stått bak en rekke websider,
portaler og IT-systemer for kunder i inn- og utland. Glenn har MBA i Marketing og
Graphic Design fra Academy of Art i San Francisco, samt utdannet profesjonell pilot og
flyinstruktør (ATPL trafikkflygersertifikat) ved trafikkflygerhøyskolen Airmed i Valencia.
In-house kompetansen er styrken vår
Det som gjør Recruitment Manager så spesielt er kombinasjonen av kunnskap man har in-house. Ved å kunne drive uten å
bruke eksterne selskaper på utvikling, kan man rett og slett jobbe mye raskere. Det er også ett system som er bygget fra bunn
for rekruttering og bemanning, og ikke et eldre CRM-system med en rekke “plug-ins” på topp. Det gjør Recruitment Manager
mye mer stabilt enn andre aktører på markedet. Recruitment Manager har ikke vært nede en eneste gang de siste 20 måneder.
En software blir aldri ferdig. Den har en start, og så må den bare bli bedre med tiden. Den må utvikle seg i takt med behov og
skiftende trender. Tror du f.eks. at de som utviklet software for så lite som ti år siden forutså at LinkedIn og Facebook noen år
senere skulle være verdens største sosiale medieportaler? Poenget er at trender i markedet, og spesielt innen IT, er umulig å
forutse. Man må være klar for å tilpasse seg det som kommer fortløpende.
To ting er sikkert: Vi vet ikke nå hva som kommer til å være “det nye” i årene som kommer, men vi vet at Recruitment Manager
kommer til å være blant de aller første systemene på markedet som tilbyr det til sine kunder.
Rekruttering
Bemanning
Search
Økonomi
Timefangst
Firma- og systempresentasjon
3
www.recman.no // [email protected] // +47 24 07 77 07
Systemet
Ett produkt
- så mange verktøy
For meg så er dette tidenes beste
CRM-system å jobbe i. Det er svært
funksjonsrikt og brukervennlig, og
ikke minst det eneste i Norge som
fra bunn er utviklet for min bransje.
Alt er enklere, alt er raskere.
- Christian H. Grøtness
Headhunter, Selecti AS
5 år i bransjen, bruker av RM i 2 år
Et godt IT-system er et som sparer de ansatte for masse tid, gjør kompliserte oppgaver enkle, og ikke minst gir deg
kontroll og tilgang til data hvor enn man måtte være. Systemet betaler seg selv.
Antall registrerte CV´er fra en
Hva betyr rett system for bedriften?
kundes nettside, ukesutvikling
Alle vet at verktøyet er viktig for jobben man skal utføre. Ofte innser
man imidlertid ikke hvor dårlig det verktøyet man bruker er, før man
har noe å sammenligne det med.
Recruitment Manager er helt fra bunn bygget for maksimal
brukervennlighet, effektivitet og stabilitet. Ikke bare selve systemet,
men også de delene som møter dine søkere, kandidater og vikarer.
Vi har gjort omfattende undersøkelser for å måle brukerne
Før RM var implementert
Eksempel fra kundedata
sitt adfærdsmønster, for å hele tiden effektivisere grensesnitt,
databasestruktur, algoritmer for søk og ikke minst implementere
Etter RMs webmoduler var implementert
tidsbesparende funksjoner, som f.eks at en søker med ett klikk kan
Etter RMs webmoduler med LinkedIn og smartscreening
var implementert
bruke sin LinkedIn-profil til å søke. Tallene taler for seg selv: gjør det
Totalt ukvalifiserte / irrelevante søkere i.f.t. stillingsbeskr.
4
enkelt for kandidaten, og man får bedre kvalitet og flere søkere.
Recruitment Manager
Markedets mest moderne system for rekruttering og bemanning
Modulene
Søkerhåndtering
CRM
Full kontroll på søkerprosessen fra A til Å
Kundekontroll - men med mye ekstra
RM er et fullstendig verktøy for å håndtere en søkerprosess,
Recruitment Manager sin CRM-løsning er som resten
ta i mot søknader, sortere aktuelle / uaktuelle kandidater,
bygget for den typen bruk man forventer i en rekrutterings- /
ta de inn i pipeline (aktuell, intervjuer, referansesjekk etc.),
bemanningsbedrift. Det betyr f.eks at man på en bedrift har
lage en long-/shortlist, presentere kandidater for kunde,
kontroll, ikke bare kontaktpersoner, salg etc., men stillings-
administrere avslag, intervjuer etc. Alt drag and drop!
annonser, søkere, prosesser, kandidatpresentasjoner osv.
Kandidatbase
Bemanning
Kraftfulle lynraske søk og filtreringer
Fra timer ført til ferdig faktura på sekunder
Søk og match på over mange ulike kriterier, f.eks alder fra
Med en fullverdig bemanningsløsning kan man føre
25 til 35, har oppdatert sin CV innen de siste 20 dager, har
timer, la vikaren levere timer online via sin PC eller smart-
hms kurs, snakker svensk, disponerer bil, har førekort klasse
telefon, timer kan knyttes til komplekse kollektivavtaler som
C1, har erfaring fra salg og ordet “b2b” finnes i teksten i en
automatisk beregner overtid, tillegg, fratrekk basert på tid,
av kandidatens vedlagte dokumenter. Slike sammensatte
timer, dager, uker, måneder eller prosjekt. Genererer auto-
filtreringer er uproblematisk i RM, og tar kun millisekunder
matisk faktura f.eks for alle vikarer en måned for en bestemt
å utføre.
bedrift, et bestemt prosjekt eller en rekke kunder samlet.
Firma- og systempresentasjon
5
www.recman.no // [email protected] // +47 24 07 77 07
Modulene forts.
Fakturering
Stillingsannonser
Fra manuelt til automatisert
Generer annonsen - publisér til mange
I
systemet
fullverdig
I Recruitment Manager er det svært enkelt å lage en stillings-
fakturaløsning som lar deg opprette en faktura helt
annonse. Du lager annonsen i ett enkelt skjermbilde, basert
manuelt, semiautomatisk basert på ordrer og standariserte
på maler om du ønsker. Med ett klikk publiserer du til alle
produkter, eller autogenerert basert på timer og ordrer.
ledende norske, svenske og danske stillingsportaler. Full-
Systemet genererer automatisk KID, er koblet mot OCR, kan
verdige moduler følger med for implementering i egen
eksportere til ledende regnskapssystemer som Visma etc.
nettside med profesjonelle søk, filtreringer, LinkedIn osv.
Innebygget firmaregister
Salg - finn nye kunder
Prosøk innebygget sømløst
Leadsgenerator og møtebooking
Man skal ikke kaste vekk tid på å legge inn firmainformasjon
Siden vi allerede har alle norske, svenske og danske
i CRM. Derfor har vi utviklet vårt eget produkt som kalles
bedrifter i vårt system, samt at vi vet hvilke bedrifter du
Prosøk. For deg som bruker betyr dette kort og enkelt at
har din CRM, har vi også en annen fiffig løsning; nemlig
når du skal legge inn en ny norsk, svensk eller dansk bedrift,
vår leads-generator. Det betyr for deg at du f.eks. definerer
trenger du bare å begynne å taste firmanavnet og systemet
bransje, selskapsform, innen hvilket område du ønsker nye
ordner resten. Adresser, kontaktinfo, org.nr, etc. kommer inn
kunder etc., så generer systemet på sekunder leadslister på
automatisk og holdes oppdatert av oss.
bedrifter som du ikke allerede har i din CRM.
6
er
det
naturligvis
også
en
Recruitment Manager
Markedets mest moderne system for rekruttering og bemanning
Rapportering
Fildeling fellesområde
Autogenererte komplekse rapporter
Cloudbasert fildeling
En rekke rapporter er allerede innebygget i systemet. F.eks
Med Recruitment Manager slipper du å ha egen felles
rapporter på lønn, DB, ansatte, medarbeidere eller til det
server i bedriften, fildeling er nemlig innebygget. Dette gir en
som knytter seg til ansettelsesprosessen. Dette kan f.eks
rekke fordeler, som f.eks at ansatte har tilgang til dokumenter,
være en utvidet søkerliste basert på myndighetenes krav.
enten de er på kontoret eller ute i et kundemøte. Uansett om de
I tillegg til en rekke standardrapporter, utvikler vi også
sitter på en PC, Mac eller et nettbrett. Det har også egen
dynamiske kundespesifikke rapporter for en lav sum.
tekstbehandler for å kunne skrive og redigere dokumenter.
Meldingssenter
Elektronisk tilbud / ordre
Internt meldingssenter + SMS og E-mail
La kunde og vikarer signere online
Det innebygde meldingssenteret er “thread-based” og
En av de store fordelene med å ha alt samlet i ett og samme
gjør det enkelt å holde kontakten med dine kollleger, samt
system er hvordan vi kan løse tilbud- ordre- og oppdrags-
gjør det mye raskere å dele kandidatinformasjon. F.eks et
bekreftelser. Dette skjer helt elektronisk, og du kan basere
vanlig scenario hvor man ønsker å presentere en kandidat
dette på maler. Mottaker vil få åpnet denne i sin nettleser, og
til en kollega: Her kan du sende en melding med ett klikk, og
signere elektronisk. En printbar versjon i PDF er umiddelbart
“legge ved” kandidaten slik at din kollega da kommer rett inn
tilgjenglig, og dersom det er endringer kan dette gjøre “live”
på kandidatkortet og kan se dine notater, vedlegg osv.
uten å måtte sendes kunden / kandidaten på nytt.
Firma- og systempresentasjon
7
www.recman.no // [email protected] // +47 24 07 77 07
Andre nyttige funksjoner
Effektivitet
betyr funksjoner og nyskapende
teknologi som faktisk sparer tid
Enkelt
Gir kontroll
Søkbart
BYOD
Vår “unit independence”-tankegang, betyr for deg som bruker at vi designer ting slik at de skal fungere like godt på
din 30” PC-skjerm, som på din smartphone. Perfekt for bedrifter som benytter BYOD (Bring Your Own Device), som
i praksis betyr at hver ansatt har sin egen datamaskin. Legg til at man kan jobbe sammen i systemet på hvert sitt
språk og på tvers av avdelinger rundt om i hele verden, i bilen, på båten og på hytta - så øker effektiviteten betraktelig.
Tredjeparts timegodkjenning
Åpne kundekortet
I en moderne hverdag bør det meste foregå elektronisk. Når
En ikke uvanlig problemstilling er kunder som stadig ønsker
det gjelder mottak av timer og godkjenning av disse bør ikke
fakturagrunnlag, underlag for timer, fakturakopier etc. En
det være noe unntak. Recruitment Manager lar deg definere
unik funksjon i Recruitment Manager lar deg åpne deler av
eksterne brukere som timegodkjennere, uten at disse
kundekortet i CRM for kunden slik at de kan logge inn med
behøver en egen lisens i systemet. De kan da for utvalgte
passord og brukernavn, hente ut fakturakopier selv, bestille
vikarer se, godkjenne og redigere timer før disse faktureres.
en medarbeider osv. uten å måtte ringe dere hver gang.
Kandidatpresentasjoner
Loggføring på alt
En vanlig funksjon for de som driver rekruttering og
Vi vet det er funksjoner eller statistikk og rapporter vi enda
bemanning, er å presentere en eller flere kandidater til f.eks
ikke har tenkt på, og vi vet at ledelsen liker å ha kontroll.
en fagleder, en kunde eller en medarbeider. Dette gjør du
Derfor er systemet bygget slikt at det loggfører hver eneste
både svært enkelt og profesjonelt i systemet ved å hake av
handling en bruker eller kandidat utfører ned til hvert klikk.
de kandidatene det gjelder, så gjør systemet resten for deg,
Det betyr at vi f.eks kan gi deg rapporter på ting i framtiden
og mottaker kan gi feedback interaktivt tilbake.
du ikke visste at du trengte nå. Det og mye mer.
8
Recruitment Manager
Markedets mest moderne system for rekruttering og bemanning
Webintegrasjon
Profesjonell integrasjon i din webside
Med i Recruitment Manager følger også profesjonelle,
responsive og svært brukervennlige moduler for integrasjon
i din egen nettside. Modulene kommer med din egen logo.
Stillingsutlisting kommer med egen søkemotor og alt er
responsivt slik at det også fungerer liker godt på mobil /
nettbrett, PC og Mac for dine søkere.
Disse modulene medfølger:
1. Utlisting av stillinger med innebygget søk
2. Stillingsannonse (detaljert) med annonsetekst, banner,
kontaktinfo, bilder, video, kart ++
3. Registrer åpen søknad / CV (Registrer deg med LinkedIn
med ett klikk)
4. Kandidat / ansatt login (for redigering av egen CV,
opplasting av dokumenter, føring av timer etc.)
Modulene kan spesialtilpasses om ønskelig mot et mindre
engangstillegg i prisen. Integrasjonen med egen nettside kan
enten skje med rene linker, iFrames eller XML-feed. Deres
webansvarlig får en kontaktperson hos oss, som guider
vedkommende gjennom prosessen.
Eksempel på stillingsannonse. Farger etc. kan tilpasses kunden.
Firma- og systempresentasjon
Vår standard stillingsutlistingsmodul, kan tilpasses. Kommer i iFrame eller XML for enkel
integrasjon i din eksisterende hjemmeside.
Vår standard kandidatmodul (innsiden der kandidater oppdaterer sin CV etc).
Finnes på 15 språk.
9
www.recman.no // [email protected] // +47 24 07 77 07
Vår prismodell
Vårt produkt følger de ledende i bransjen som Apple, Adobe og LinkedIn, nemlig som en cloudbasert software og
SaaS (Software as a Service) som forretningsmodell. Det sikrer inntekter til løpende videreutvikling av produktet og
drift, og det gjør at vi alltid må gjøre oss fortjent til å beholde deg som kunde. Det betyr også at du som kunde ikke er
“låst” inne i en avtale. Er du ikke fornøyd med produktet vi leverer, sier du opp med ett klikk.
Vi synes det er slik det bør være i en moderne IT-verden.
Ingen etableringskostnad
Ingen bindingstid
Ingen minimum ant. brukere
Hva som inngår i lisensprisen?
Tilgang til alle moduler i systemet - 24 timer i døgnet
Inntil 10.000 MB intern fildelingsplass (Data i forb. med søkere, CV’er, faktura etc. er ubegrenset)
Backup av all data hvert 15 min. til sikre servere med UPS strøm, dieselagregat og 24-t driftskontroll
Support alle dager fra 09 til 18 på telefon, mail, chat, Teamviewer™ (innebygget)
Ubegrenset antall kunder, kandidater, timer, faktura etc. (dette påvirker ikke prisen)
Fri bruk og tilgang til Prosøk™ firmaregister for Norge, Sverige og Danmark
Full integrasjon mot LinkedIn, Finn.no, Monster, NAV, Arbetsförmedlingen, Jobindex + mange flere
Priser
1-10 brukere*
890.- pr. bruker / mnd
Ved 11 til 100 brukere går prisen linjært nedover til den flater ut på 530.- pr. bruker**
530.- pr. bruker / mnd
Facebook™ integrasjonsmodul (pris er for hele bedriften, ikke pr. bruker)
*Med bruker menes en person som internt i selskapet trenger brukertilgang. Lisenser regnes m.a.o. ikke ut
fra hvor mange kandidater man rekrutterer, antall kunder, antall ansatte / vikarer, størrelse på bedrift eller
lignende. Er man f.eks et rekrutteringsbyrå med 4 ansatte, trenger man normalt 4 lisenser. En bedrift med
2 ansatte på HR / rekrutteringsavdelingen trenger normalt 2 lisenser osv. Førstegang oppsett av mailsynk
2.990.- pr. bruker + 39.- pr. mnd. pr. bruker dersom man skal ha mailen i systemet. SMS koster 49 øre pr. stk
10
490.- pr. mnd
**Prisene representerer en normal lisensavtale. Ved spesielle tilpasninger
tilkommer dette beregnet på timesbasis. Det eksisterer også spesielle lisenstyper
for bedrifter som kun skal benytte systemet til søkerhåndtering. Kontakt oss for
mer info rundt dette. Førstegang oppsett av mailsynk 2.990.- pr. bruker, i tillegg
kommer 39.- pr. mnd dersom man skal ha sin egen mail i systemet.
Recruitment Manager
Markedets mest moderne system for rekruttering og bemanning
Sosiale medier & integrasjon
Lever din bedrift teknologisk i 2014?
Det vises nemlig veldig godt når bedriften ikke henger med på Internett og i sosiale medier.
Over 95% av alle søkere kommer fra nettet. Hvordan framstår bedrifter som er totalt akterutseilt på dette punktet? I
et land med tilnærmet ingen arbeidsledighet har arbeidstagere også flere muligheter. Ønsker man å tiltrekke seg de
beste kandidatene bør man iallefall vise de at man selv følger med.
Støttede portaler
LinkedIn™
Recruitment Manager har markedets beste LinkedIn integrasjon. Det betyr
LinkedIn.com
Facebook.com
Monster.no / .se / .dk
at søkere med ett klikk kan hente sin LinkedIn CV. Mer enn 1,1 million
nordmenn har allerede en slik profil. Å ikke tilby søkeren muligheten til å
benytte sin LinkedIn profil til å søke en jobb i dag, virker svært utdatert.
Facebook™
Facebook er verdens største sosiale mediekanal. Recruitment Manager har
Jobindex.dk
en egen applikasjon som enkelt installeres i din bedrifts Facebook-side som
Jobreg.no (+ 27 land)
søke. Denne er naturligvis linket direkte inn i RM slik at du kan styre dette fra
gjør at besøkende kan se ledige stillinger, sortere disse på egne kriterier og
samme sted som øvrige portaler.
Finn.no
Nav.no
Offshore.no
Dn.no
Arbetsförmedlingen.se
Bygg.no
Blocket.se
Skoljobb.se
Jobbsafari.no og .se
I tillegg til disse støtter vi mange flere portaler,
og nye tilkommer stadig. Så raskt en portal
framstår som viktig i markedet, implementerer
vi den i Recruitment Manager uten kostnad for
våre kunder.
Firma- og systempresentasjon
11
www.recman.no // [email protected] // +47 24 07 77 07
Systemarkitektur
Recruitment Manager
En systemarkitektur bygget fra bunn for sikkerhet, hastighet og brukervennlighet
Hjem-skjermen / login
CRM
Kandidater
Søkerhåndtering
Annonsering
Økonomi
Bedrifts db.
Kandidatbase
Søknadsbase
Kandidatbase
Produksjon
Lag faktura
Kundekort
Ansattbase
Autosvar
Annonseoversikt
Ordrekontroll
Møtebooking
Intervjuer
Admin
Statistikk
Timer
Leadsgenerering
Long-/shortlist
Avslag med mal
Presentasjon
Intervjuer etc.
Turnus
Rapporter
Eksport*
Måten systemet er designet helt fra bunn gjør det svært fleksibelt. Vi kan oppdatere systemet uten å noen gang ta det ned.
Skulle vi mot formodning få en feil i systemet, vil denne uansett bare påvirke den aktuelle modulen (som et skip med adskilte
skott). Det betyr også at vi kan teste oppdateringer lenge før vi lanserer de, og det betyr at du som bruker kan slå av de modulene
du ikke har bruk for, og på den måten få et mye ryddigere skjermbilde og oppsett.
*RM er integrert for eksport mot bl.a:
12
Recruitment Manager
Markedets mest moderne system for rekruttering og bemanning
Strategi
Vår målsetning
“Recruitment Manager skal bli Nordens ledende software for rekruttering og bemanning innen 2016. Dette skal
vi greie ved å ha det klart beste produktet, være fornuftig priset og alltid ligge foran våre konkurrenter teknisk og
funksjonsmessig. Videreutvikle det i samarbeid med våre egne kunder, og alltid lytte til de som daglig bruker systemet.
Vi vet at nøkkelen til fornøyde kunder også i stor grad er at brukerne behersker systemet. Topp support og stor vekt på
brukervennlighet, opplæring, intuitive funksjoner og interface skal alltid være våre kjerneområder.
I tillegg til å levere det beste IT-systemet, skal vi også i direkte samarbeid med våre eksisterende RM-kunder bygge
jobreg.no til å bli ledende stillings- og jobbportalen i Norden innen 2018. På sikt er målsetningen at denne portalen
også skal etableres fullskala i resten av Europa, og gi våre kunder tilgang til en stadig voksende kandidatbase på tvers
av landegrenser.”
Flere av landets ledende rekrutterings- og bemanningsbyrå har allerede har allerede valgt RM, det samme har noen av
landets største norske bedrifter. I tillegg er vi i gang med å implementere RM for mange flere. Noen av våre kunder i dag:
Firma- og systempresentasjon
13
www.recman.no // [email protected] // +47 24 07 77 07
Bemanningsfunksjoner
“Recruitment Manager fungerer helt utmerket for oss i
bemanningsbransjen og vi er veldig godt fornøyd med funksjonaliteten.
Servicegraden er helt topp!”
Jan O. Ormseth, Flex Bemanning AS
Å ha verktøyene samlet gir umiddelbare fordeler
Bemanningsbransjen er mest kompleks
Driver man kun med ren rekruttering er det normalt CRM, søkerhåndtering, salg og økonomi som gjelder. Bemanning er mye mer komplekst.
Her har man nemlig alle behovene som et rekrutteringsbyrå har, men i tillegg skal man ha kontroll på alt fra timer og overtid, til lønn og
ulike ansatt-tillegg. Det er svært praktisk og tidsbesparende å ha dette i ett og samme system, og ikke mange system på markedet har det.
Recruitment Manager har et svært avansert system for timer, men som allikevel er svært brukervennlig og oversiktlig.
Systemet støtter alt fra føring av enkle timer, til komplekse kollektivtaler med en rekke tillegg og avanserte beregninger. Her nevnes bl.a.
tidsbasert til prosjektbasert lønn, sosiale kostnader, tilleggsartikler, underprosjekter, overtidsberegninger og mer til. Å finne ut hva lønnen blir er
den enkle delen. Å lage fakturagrunnlaget er det som gjør det utfordrende. Alt dette skjer imidlertid sømløst i Recruitment Manager.
Bemanning innebærer også å finne ut av hvem som er i jobb, hvem som er ledig, hvor man tjener penger og hvor man taper. Hvem er mest syk,
hvilke bemanningsrådgivere leverer best, og hva er snittfaktoren på ulike prosjekter. Alt dette er vanlige spørsmål som man finner svaret på i
Recruitment Manager. Kontroll på sertifikater, utløpsdatoer, varsling ved mangler etc. er også svært nyttige funksjoner.
14
Recruitment Manager
Markedets mest moderne system for rekruttering og bemanning
Rekrutteringsfunksjoner
Rekruttering og søk
Hastighet, stabilitet og smarte funksjoner
Når man skal søke blant tusenvis av kandidater er hastighet en viktig faktor. I
Recruitment Manager har vi brukt mye tid på å gjøre søk så enkle som mulig,
responsivt og ikke minst med mulighet for også komplekse søk for de som
trenger det.
I Recruitment Manager kan du f.eks kombinere søk inne i CV-vedlegg (f.eks Word,
PDF og .txt) med søk i strukturerte data, dine egne notater, sorteringer på dato
osv. Søket er “live”, dvs. resultatene oppdaterer seg mens du f.eks drar i en slider
for alder, eller du taster inn en ny søkestreng. Du kan også lage dine egne søkbare
attributter på kandidater, kunder og prosjekter.
Det er også designet slik at vi gjør søkene på våre servere, slik at vi ikke belaster
din prosessor med tunge søk. Kort fortalt betyr det at du ikke trenger å ha
en superdatamaskin for å jobbe raskt. Vil du bruke en iPad på mobilnettet,
er systemet også konstruert slik at det bruker minimalt med datatrafikk /
båndbredde. Kort fortalt sender systemet bare noen få bytes til serveren, den
utfører søket, og sender umiddelbart tilbake resultatet.
Dele og vise
På tide å komme seg ut av 90-tallet?
I Recruitment Manager har vi gjort det moderne,
enkelt og interaktivt å dele og vise kandidater til
en kunde eller internt i organisasjonen. Enten du
vil anonymisere kandidaten, legge med vedlegg
eller dine kommentarer, er hele prosessen gjort på
sekunder. Mottakeren får en profesjonell HTMLmail med en link som åpner din presentasjon
rett i nettleseren. Vedkommende kan her gi sine
kommentarer direkte på kandidaten, og disse går
da tilbake til deg. Du vil se om mottaker har sett på
kandidaten, hvor mange ganger, og ha full kontroll på
hva du har presentert til hvem osv.
Hvordan du ligger an i rekrutteringsprosessen er lett
å se, alt i systemet kan klikkes på slik at du kommer
deg raskt fram og tilbake. Drag & drop mellom nivå.
Dette er slik et system burde se ut og føles i 2014.
Firma- og systempresentasjon
15
www.recman.no // [email protected] // +47 24 07 77 07
Systemets hoveddeler
CRM
Økonomi
- Kundebase med søk, filter og eksporter
- Bulkfakturering med KID og OCR-import
- Innebygget firmaregister (NO, SE, DK)
- Ordrebasert eller manuelt
- Leadsgenerator (lage ringelister)
- Rapporter og statistikk
- Møtebooking
- Budsjettering / estimeringer
- Meldingssenter med både e-mail / SMS
- Eksport til ledende regnskapssystemer
- Elektronisk ordre- og tilbudsstyring
- Eksport til ledende factoringpartnere
- Oppgavekontroll / “to-do” oppfølging
- Avanserte kundekort med en rekke funksjoner
Bemanning
Søkerhåndtering
- Timesføring med avanserte funksjoner
- Sentralt mottak av søknader
- Ansattbase med avanserte søk
- Automatiske svar
- Registrering av sertifikater, lisenser etc.
- Massesvar-funksjoner
- Varsling og alarmer
- Pipeline / prosess / long-/shortlist etc.
- Masseutsendelser av SMS
- Tagging av kandidater med drag and drop
- Automatisk fakturering
- Avanserte kandidatkort med utfyllende informasjon
- Automatisk beregning av fakturagrunnlag
- Tracking på hvor søkere kommer fra
- Automatisk beregning av lønn
- Utvidede søkerlister og diverse rapporter
- Avansert rapportering
- Tredjeparts timegodkjenning
- Online timefangst vikarer (også for smartphones)
Rekruttering
- Search funksjoner
- Avanserte kandidatprofiler
- Full logg og historikk
- Presentasjonsverktøy for kundevisninger
- Intern presentasjon
- Intervjuinnkalling og registrering av intervju
med kalenderevents (til Outlook™ etc.)
Annonsering
- Turnus
- Kollektivavtaler, sosiale kostn., tillegg, fratrekk etc.
Webmoduler
- Full stillingsutlisting med avanserte søk
- Registrering av åpen søknad (ett klikk med LinkedIn™)
- Profesjonelle stillingsannonser med pre-screening
- Profesjonell kandidat log-in for utfylling og oppdatering av
CV, føring av timer, opplasting av dok, 15 språk ++
Andre funksjoner
- Generér stillingsannonser
- Systemvide mastersøk
- Publisér til en rekke portaler i NO, SE og DK
- Innebygget felles filarkiv for firmadokumenter
- Statistikk og tracking
- Statusskjermer for bruk på kontoret (live statistikk)
- Publisering til eget intranett
- Innebygget teksteditor (skriv, rediger og del)
- Publisering til egen Facebook™-side
- Full støtte for PC / Mac / smartphones / nettbrett
- Annonsemaler
- Mange språk
- Annonser med video, bildekarusell etc.
- Elektronisk signatur av ordre / tilbud / oppdrag
16
Recruitment Manager
Markedets mest moderne system for rekruttering og bemanning
Visuelt og funksjonsmessig
Våre kunder ser rett og slett bedre ut på nett
De profesjonelle webmodulene som følger med uten ekstra kostnad i Recruitment Manager, lar deg møte dine
søkere og kandidater med en profesjonell og velfungerende portal for å registrere seg, logge inn og naturligvis se
ledige stillinger - alt responsivt for mobile enheter.
“Vi i jobsearch.no har benyttet RM i snart 1 år. RM dekker alle behov fra A til Å i forhold
til bemanning og rekruttering.Vi finner stadig nye smarte løsninger i systemet etter hvert som
behovene våre oppstår. Følelsen er at RM ligger i forkant og at produktet utvikles fortløpende, dette
gjør opplevelsen av produktet unikt. RM har et intuitivt brukersnitt, brukermanualen er meget godt
dokumentert, skulle man allikevel ha behov for support får man dette i nåtid.
At RM er en online basert tjeneste er noe alle brukere tjener på, RM produktutvikles forløpende og
alle kunder får fordelen av de nye finessene systemet tilbyr.
Vi kan varmt anbefale RM.”
Niels A. Thrap, Jobsearch
Firma- og systempresentasjon
17
www.recman.no // [email protected] // +47 24 07 77 07
“For oss står RM for innovasjon og
dynamikk, som uttrykkes både i løsningen
og hos medarbeiderne. Vi har fått oss en
leverandør som bidrar til å sikre vår fremtidige
konkurransedyktighet.”
Dan Qvist Jacobsen, CEO JuhlerGroup Norge
18
Recruitment Manager
Markedets mest moderne system for rekruttering og bemanning
Tekniske løsninger & sikkerhet
“Recruitment Manager har et profesjonelt team som har vist evnen til å levere omfattende
løsninger til en kravstor industri. Løsningene har tatt markedet med storm og ført til en raskt vekst
som setter oss som leverandør på tå-hev. Ikke minst tar Recruitment Manager i bruk ny teknologi
på en måte som direkte kommer deres egne kunder tilgode i form av lynraske løsninger. De tok tidlig
valget om å basere seg på SSD-teknologi som gjør databaseløsninger ekstremt mye raskere.”
Erik Windahl Olsen, Adm. Dir. Webhuset AS
Arkitektur
Applikasjonen (kildekoden) kjører på dedikerte webservere. Disse er topp-spec´et og bygger på ren flash-storage (SSD).
Monitorering av trafikk- og serverload blir kjørt både av oss og vår driftsleverandør Webhuset AS. Ingen nedetid siste 20
måneder.
Vi skiller applikasjonen i kildekode og database. Vi benytter kun dedikerte servere.
Hver server har sin egen dedikerte backup. Backup blir tatt på hver server hvert 15. minutt, 24 timer i døgnet. Dersom en server
går ned, kan vi enkelt directe trafikken til en alternativ server for å ikke få avbrudd i levering av tjenesten.
Kildekode & sikkerhet
Kildekoden er i all hovedsak i php, HTML, Javascript, jQuery. Selve arkitekturen og mappestrukturen er bygget fra bunn og er
modulbasert. Tilgang til systemet er passordbeskyttet, alle passord som lagres i systemet er HASH-et. Så ved et “innbrudd” i
databasen vil ikke passord enkelt kunne hentes ut og misbrukes i ettertid. Alle servere er i tillegg satt opp med strenge brannmurer,
samt at det kun er to IP-adresser som har tilgang til serverene igjennom SSH. Alle porter som ikke er i bruk er stengt. Personer
som er logget inn i systemet har alltid kontroll på når de sist logget inn, og logg på alle inn- og utlogginger.
Systemet har aldri vært tatt ned grunnet oppdatering siden oppstarten i juni 2012. Det betyr også at vi kan teste en oppdatering
gjennomgående før den går live til kundene, og i den grad det er mulig oppdaterer vi kun på nattestid.
Firma- og systempresentasjon
19
Interessert i å vite mer?
Synes du dette kan virke interessant for din bedrift? Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan løsningen fungerer, priser og
annen informasjon du måtte ha behov for. Vi har forsøkt å gi svar på de vanligste spørsmålene i denne brosjyren, men du finner
mer informasjon på våre nettsider.
www.recman.no
eller på vår LinkedIn side (følg oss gjerne for å holde deg oppdatert):
http://www.linkedin.com/company/recruitment-manager
Du kan også kontakte Glenn Lindmark (CMO / Partner) på tlf: 46 23 89 00 eller [email protected]
Pssst...
Husk at Recruitment Manager sine kunder også har
eksklusiv tilgang til å publisere annonser på Jobreg.no
- en felles stillingsportal for de nordiske landene som vi
sammen med våre kunder skal bygge til en svært attraktiv
Design og layout: Recruitment Manager AS - 20©14. Trykk: Konsis Grafisk AS.
stillingsportal i årene som kommer.