Instruks ved brann og brannalarm

GULSRUD leirsted
Instruks ved brann og brannalarm
Gå til branntavlen i peisestuen – Se hvor det brenner!
VARSLE:
RING BRANNVESENET
110
VARSLE ALLE SOM BEFINNER SEG I
BRANNOBJEKTET
EVAKUERE/REDDE LIV
Se at alle har forlatt sine rom
Oppmøte på fotballbanen
Telle over antall personer
SLUKKE/BEGRENSE BRANNEN:
Lukke dører og vinduer
Bruk nærmeste brannslukningsobjekt (pulverapparat, CO2-apparat,
brannslange, ullteppe, lokk, vann)
VEILEDE:
Møte brannvesenet og fortelle hvor det brenner ved branntavle i
peisestuen
FØLG ELLERS BRANNINSTRUKS
FOR HVER AVDELING:
Opptre rolig
Følge brannansvarlig i hver avdeling
Kjenne rømningsveier
Vite hvor brannslukningsutstyr befinner seg
[www.gulsrudleirsted.no]