Leveringsguide Rikstoto

Innlevering av systemspill på nett
Etter å ha gjort deg fornøyd med ditt system, generer bonger og trykk på Rikstoto-knappen for å
lage systemfilen som skal leveres på Internett.
Du vil da få følgende melding. Klikk OK.
Filen er nå lagret i katalogen som er oppgitt i meldingen. Dette vil alltid være katalogen Online,
som vil ligge under katalogen du installerte Jokersystemet til. Filnavnet vil også være lagret på
utklippstavlen slik at du enkelt kan lime den inn senere. Noter deg filnavnet, og klikk OK.
Gå så til Rikstoto sine nettsider og logg deg inn med brukernavn og passord. Har du ikke konto hos
Rikstoto må du lage dette ved å følge instruksjonene på siden deres.
Etter å ha logget inn velg “Spill her”.
Det vil da komme opp et nytt vindu hvor du kan levere spill. Øverst til høyre vil det være et valg for
levering av systemspill.
Her vil du kunne velge hvilke av dine genererte systemfiler du ønsker å levere. Her er det veldig
viktig at du velger systemfilen som ble generert i akkurat det systemet du ønsker å levere. Navnet
på systemet er det samme som det som ble oppgitt av programmet når du trykket på Rikstotoknappen.
I stedet for å velge katalog og så velge fil kan du også bruke utklippstavlen. Ved å ta bort det som
ligger I filnavn-feltet og så høyre-klikke->Lim inn, vil hele filnavnet med katalogene bli limt inn
automatisk dersom du ikke har lagt noe annet på utklippstavlen etter å ha trykket Rikstoto-knappen.
Velg så Åpne og Last opp spill. I neste skjerm vil du få en bekreftelse på beløp, antall bonger,
spilltype, løpsdag og bane det opplastede systemet inneholder. Vi anbefaler å alltid dobbeltsjekke
mot systemet du har satt opp i Jokersystemet for å være sikker på at du leverer riktig.
Når du har bekreftet at alt ser riktig ut kan du trykke Bekreft kjøp. Systemet vil så bli oversendt
Rikstoto. Hvor lang tid denne prosessen kan variere, og det tar lenger tid desto fler bonger som skal
leveres. I tilfeller med veldig store systemer som er spredt utover mange bonger er det viktig å starte
leveringsprosessen i tide.