Jobbsøking 2014.pdf

KARRIERESERVICE
Fra studier til jobb
En verden av muligheter
Jobbsøking er ingen eksakt vitenskap, men vi på Karriereservice har samlet våre aller viktigste
erfaringer i dette heftet - forhåpentligvis til glede og inspirasjon!
erfaring kan gi en ekstra dimensjon både personlig og
karrieremessig. En stadig mer globalisert verden gir
mange muligheter for deg som jobbsøker!
Karriereservice har lang erfaring med å bidra til en god
start på karrieren. Hvert år har vi rundt 1000 karrieresamtaler med BI studenter, og vi har tett kontakt med
mange spennende bedrifter.
Du vil se at vi er opptatt av å formidle at jobbsøking
er en prosess som både er dynamisk og kompleks; ett
steg påvirker neste steg og kanskje du må stoppe opp
underveis og tenke over hva du har lært så langt for så
å korrigere kursen. Derfor tar jobbsøking tid. Ofte må
man gå mange runder før man er i mål. Du lærer mye
underveis; er det noe du kunne ha gjort annerledes, er
du på rett kurs, trenger du noen å sparre med kanskje?
Vi har bred faglig bakgrunn innen veiledning,
pedagogikk, coaching, organisasjonspsykologi og ledelse,
og variert praksis fra blant annet utdanning-, konsulent-,
rekruttering-, HR- og merkevarebransjen. Vår tette og
gode kontakt med næringslivet gjør oss oppdaterte på
så vel arbeidsmarkedstrender som rekrutteringsprosesser.
I dette heftet vil du forhåpentligvis få øynene opp for
hvor viktig det er å bli bevisst på hva du kan tilby en
arbeidsgiver. Vi gir deg håndfaste tips til hva du kan
jobbe med for å øke din bevissthet rundt dette og få satt
ord på hva du har å tilby arbeidsgiver etter endt studier
på BI.
Vi ønsker deg lykke til i jobbsøkerprosessen og håper
at dette heftet bidrar med nyttige tips og innspill!
Husk at din kompetanse, din motivasjon og din evne
til å profilere deg er avgjørende for å finne akkurat din
karrierevei!
Som nyutdannet har du mange muligheter i forhold til
hvor du kan jobbe. Stadig flere ser at en internasjonal
Hilsen
Karriereservice - Handelshøyskolen BI
2
Jobbsøking - en dynamisk prosess
Jobbsøking er en prosess med mange ulike elementer. Uansett hvordan denne prosessen utarter seg,
bør du ha fokus på følgende fem ting:
• Din merkevare
Du må kjenne til din personlige merkevare. Det
handler om hvem du er som person, din motivasjon,
din kompetanse og dine personlige egenskaper.
Hva er dine styrker og hva er unikt ved deg? Det er
kombinasjonen av alt dette som er din unike
personlige merkevare.
2
1
DIN
MERKEVARE
ORIENTERING
INTERVJU
CV
5
3
• Orientering på jobbmarkedet
Du må orientere deg på jobbmarkedet. Hvilke stillinger
finnes der ute, og hvilke stillinger vil passe for deg?
Hvordan kan du bruke nettverket ditt i jobbjakten?
Og bør du profilere deg via sosiale medier?
SØKNAD
4
• CV
Et av dine viktigste salgsdokumenter er din CV, hvor
du blant annet får frem din unike kombinasjon av
utdanning, arbeidserfaring, verv, interesser og kurs.
• Søknad
Søknaden er det andre viktige salgsdokumentet i
jobbsøkingen. Den må skreddersys stillingen du
søker på, og bør beskrive hvordan du har brukt din
kompetanse i praksis.
5
•Intervju
I intervjuet skal du selge deg inn som kandidat til
stillingen du søker på. Din jobb under intervjuet blir
å gjøre det mest mulig “trygt” å ansette deg ved å
komme med troverdige eksempler på hvordan du
tidligere har løst relevante oppgaver.
3
I jobbsøkingen henger disse fem elementene sammen.
De bygger på hverandre og påvirker hverandre.
Vi kan si at prosessen er dynamisk og kompleks.
2
1
En justering i ett av elementene vil gjerne påvirke de
andre elementene. Kanskje et jobbintervju ikke ga deg
jobben du søkte på?DIN
Det kan daORIENTERING
være nødvendig å ta ett
MERKEVARE
eller flere steg tilbake,
og for eksempel tenke over din
personlige merkevare. Kanskje jobben du søkte på ikke
passet helt for deg, at du ikke er motivert nok for akkurat
denne jobben?INTERVJU
Eller kanskje du bør orientere
CV deg på en
annen måte på jobbmarkedet, og forsøke noen andre
strategier?
SØKNAD
Vi vil nå gå nærmere inn på disse fem delene av
jobbsøkerprosessen.
4
3
Hva er din personlige merkevare?
Synes du det er vanskelig å sette ord på hva du har å tilby en potensiell arbeidsgiver? Har du tenkt på
at du på mange måter kan markedsføre deg selv på samme måte som man markedsfører et produkt?
Det handler om å få fram hva som er unikt ved deg, og ikke minst hva arbeidsgiver får dersom de
velger nettopp deg. Husk at kombinasjonen av din motivasjon for stillingen, din kompetanse og dine
personlige egenskaper er unik og må kommuniseres. For å klare det må du kjenne deg selv godt. Du må
med andre ord bli bevisst på hva nettopp DIN personlige merkevare består av!
Din motivasjon
Når er du på ditt beste? Hvilke fag liker du, og
hvorfor? Hva er viktig for deg og hva engasjerer deg?
Dette er noen av spørsmålene du kan bruke for å finne ut
hva som motiverer deg. Ikke kast bort tid på å søke jobber du egentlig ikke har lyst på. Det lønner seg å tenke
gjennom hva du faktisk ser etter. Dessuten er nettopp
motivasjonen din noe av det viktigste for mange arbeidsgivere, så dette blir du garantert bedt om å si mer om.
Det lyser gjennom dersom en kandidat ikke er spesielt
motivert for stillingen. På samme måte er det tydelig å se
når du som kandidat er genuint interessert! Husk at også
interesser kan vise din motivasjon på en god og troverdig
måte. Er du en engasjert bokorm, aksjespekulant, blogger, friluftsmenneske eller filmentusiast? Nyutdannede
har ofte for ensidig fokus på utdannelsen. Vårt råd er å få
frem også andre spennende sider ved nettopp deg!
Din utdanning og erfaring
Det å sette ord på hva du kan og hva tidligere arbeidserfaring har gitt deg av overførbare ferdigheter er en
treningssak. Tenk gjennom hvordan det du har lært i
studiet og i tidligere jobber kan brukes i din neste jobb.
Ferdigheter som å holde presentasjoner, gruppearbeid,
holde tidsfrister, takle stressede situasjoner og yte service
kan være svært relevante i jobben du søker. Dersom du
ikke har jobbet med akkurat det samme som det du nå
søker på er det lett å tenke at tidligere erfaring ikke er
relevant. Vi tør påstå at det ikke finnes noe som heter
“irrelevant” arbeidserfaring, men at din jobb blir å påpeke
for arbeidsgiver hvilke overføringsverdier du tar med
deg. Om din erfaring består av telefonsalg, en hektisk
servitørjobb eller syv år i butikk så er den viktig og skal
selvfølgelig presenteres med stolthet. Mens du ennå er
student er det mye du kan gjøre for å bli en ettertraktet
kandidat. Din deltidsjobb, ditt engasjement i verv eller
prosjekter kan være avgjørende for at nettopp du blir valgt
blant mange søkere! Vi anbefaler at du underveis i studiet
begynner å tenke på hva du vil gjøre etter siste eksamen
og hvordan du kan få mest mulig erfaring underveis.
4
DIN
MOTIVASJON
DIN
MERKEVARE
DIN
UTDANNING
OG ERFARING
DINE
PERSONLIGE
EGENSKAPER
Dine personlige egenskaper
egenskaper du kan bli bedt om å beskrive. Det er viktig å
kjenne dine egenskaper godt slik at du kan finne stillinger
som er en god match til deg som person. Hvilken rolle tar
du gjerne i en gruppe? Er du den som leder arbeidet og
motiverer de andre? Er du den som sørger for rammer,
struktur og at tidsfrister holdes? Det å kunne beskrive
sin egen rolle i konkrete situasjoner med fokus på hva du
gjorde og hva resultatet ble, gir arbeidsgiver trygghet på
at du er bevisst dine egne styrker og egenskaper.
Det å beskrive seg selv og sine personlige egenskaper
kan være vanskelig, og det kan være lurt å be om hjelp
fra noen som kjenner deg godt. Det er viktig å være
både bevisst og ærlig når du beskriver deg selv. Tenk
også gjennom eksempler som kan belyse dine personlige
egenskaper. Arbeidsgiver er interessert i hvordan du er
som person, hvordan du liker å jobbe, hvilke styrker du
har og hva du kan bli bedre på. Alt dette er personlige
5
Hvordan kan du orientere deg i jobbmarkedet? Går du glipp av mulighetene?
Det er viktig å bruke energien målrettet – søk jobber der du kan bruke dine beste egenskaper og
erfaringer! I mylderet av mulige jobber og søkemetoder vil det bli behov for å prioritere tid og innsats.
Jo senere du begynner å søke på stillinger, jo lengre tid
kan det ta før du får jobben du vil ha. Tiden fra en stilling
utlyses til en kandidat er ansatt er normalt 2–5 måneder.
Men vær oppmerksom på at enkelte bransjer og type
stillinger (for eksempel konsulentbransjen og traineestillinger) kan rekruttere så tidlig som et helt år i forveien!
Husk at også arbeidsmarkedet gjerne tar sommerferie i
juli og august.
Bruk ulike kanaler!
Det er lurt å ta i bruk flere kanaler i din jobbsøking. Det
er mange som får jobb gjennom å bruke andre kanaler
enn rene stillingsportaler. Forsøk å danne deg et bilde av
de ulike kanalene som finnes og hvilke kanaler det kan
være aktuelt å benytte seg av.
Karriereportaler
Det finnes en rekke jobbportaler hvor du kan finne ulike
deltids-, heltids- og trainee-stillinger. Eksempel på slike
portaler er Finn.no, NAV, Aftenposten Jobb, Stillinger.no
og BI Karriereportal.
Nettverk
Flere og flere stillinger formidles via venner, bekjente og
andre kontakter. Å bruke nettverket er derfor en unik
mulighet til å orientere deg på jobbmarkedet, og kan
være en døråpner i jobbsøkingen. Alle har et nettverk tenk over hvem som er del av ditt nettverk! Kanskje noen
av disse jobber i en interessant bedrift eller vet om ledige
aktuelle stillinger? Søk kontakt med andre mennesker,
og gjerne de som har en annen erfaring og alder enn deg
selv, og plei kontakten med disse. Faglig og sosial bredde
er viktig. Uansett om du er en typisk nettverksbygger
eller ikke, la dine omgivelser få vite at du er på
jobbjakt.
Ved nettverksbygging er det noen sentrale ting du
bør du være oppmerksom på. Vær klar over hva du
utstråler og viktigheten av å være positiv. Du bør
6
lytte mer enn du snakker, og vise at du er interessert.
Kommunikasjonsformen din bør være klar, konsis og
tydelig.
registrere deg hos flere rekrutteringsfirmaer, og ta
gjerne direkte kontakt.
Sosiale medier
Det blir mer og mer vanlig at rekrutterere bruker sosiale
medier i rekrutteringsprosesser. Det kan være LinkedIn,
Twitter, blogger og Facebook. Sosiale medier kan bli sett
på som både nettverks- og merkevarebyggere, med stort
potensiale, men også stor fallhøyde hvis de brukes feil.
Tenk gjennom hvordan du vil bruke disse og hvordan
du fremstår. Hvilket bilde skaper du av deg selv og din
merkevare i sosiale medier?
Internasjonal karriere – i en verden av muligheter
I dag er det mange unge som har betydelig
internasjonal erfaring, språkkompetanse og
kulturell forståelse. Vi flytter oss enkelt mellom
land og verdensdeler, og både utdannings- og
jobbmarkedet er internasjonalt.
Forbered deg godt
Du bør sjekke hvor lenge du har oppholdstillatelse i
det landet du reiser til. Det er viktig at du forbereder
deg godt slik at du kan utnytte tiden best mulig.
Ta gjerne kontakt med potensielle arbeidsgivere før
du reiser, for å avtale møter. Ha med CV på landets
språk, samt oversatte dokumenter. Når du søker jobb
utenfor ditt hjemland må du sette deg inn i normene
for jobbsøking i det aktuelle landet. Dette gjelder
blant annet utforming og innhold i CV og søknad og
hvordan intervjuprosesser gjennomføres.
Et tips kan være å google seg selv og se hva som kommer
opp av digitale fotavtrykk. Vær deg bevisst hvilke medier
du er med i, og hvorfor. Er det spesielle fagområder,
problemstillinger og bransjer som opptar deg? Engasjer
deg i debatter og ulike forum, få frem kunnskaper,
interesser og talent!
Interne utlysninger
En rekke bedrifter utlyser stillinger internt, enten via
web, e-post eller oppslag. Hvis du får tilgang på
denne type informasjon er mulighetene mange – og
konkurransen mindre.
Kulturforskjeller
Kulturforskjeller blir svært synlige ved jobbsøking, og
det er din første jobb å knekke de kulturelle kodene
der du ønsker å jobbe.
Bemannings- og rekrutteringsfirmaer
Det finnes en rekke bemanningsfirmaer, og disse rekrutterer både til faste stillinger og vikariater, både på helog deltid. Noen fokuserer på leder- og spesialiststillinger,
og vil nok være mest aktuelt for deg som har en del
erfaring. Andre formidler stillinger som passer ypperlig
for deg som er nyutdannet. Gjør deg synlig ved å
Hvor mye bør en ”skryte” av egen bakgrunn, hvor
langt bør søknadsbrevet være, hvor åpenhjertig skal
du være? Selv om det kan være utfordrende å søke
jobb i et annet land enn hjemlandet er det likevel
verdt å forsøke!
7
Får din CV deg på intervju?
Rekrutterere tar ofte svært raske beslutninger om hvilke kandidater som er aktuelle for en videre
rekrutteringsprosess basert på et overblikk over din CV. Det er derfor viktig at CV-en viser din unike
kombinasjon av blant annet utdanning, arbeidserfaring, verv, interesser, språk og IT-kompetanse
på en oversiktlig måte. Din CV er kanskje ditt viktigste salgsdokument, og du bør bruke god tid på
utformingen. Det er ingen fasitsvar på hvordan en CV bør se ut, men i de fleste tilfeller er det riktig å
følge en etablert form med tanke på innhold og utforming.
Hva gjør en CV god?
Dersom du velger å inkludere dette bør det være troverdig og gi merverdi for leseren. Sørg for at det er
samsvar mellom kvalifikasjoner du setter opp her og
det du presenterer gjennom CV og søknad.
Tenk på din CV som et dynamisk dokument som
bør oppdateres jevnlig og til en viss grad tilpasses til
forskjellige stillinger som du søker. Gjør det enkelt å
få oversikt over din unike kompetanse og kandidatur
til jobben. Erfaring og ansvarsområder som kan være
relevant må du selv sørge for å fremheve. Er du
nyutdannet uten lang arbeidserfaring bør du begrense
deg til én A4 side. Trenger du mer enn én side bør du
være påpasselig med at informasjonen er relevant. Når
det gjelder informasjonen du presenterer er det viktig
å ha i bakhodet at mottaker ikke nødvendigvis kjenner
fagspesifikk terminologi. Unngå forkortelser og legg vekt
på fag og oppgaver som er relevante for jobben. Tenk
på hvordan mottaker skal forstå din kompetanse og bruk
mest plass på det du ønsker leseren skal legge merke til.
Utdannelse
Presentér gjerne thesis og fag av særlig interesse.
Karaktersnitt eller enkeltkarakter på større prosjekter
kan gjerne inkluderes dersom du presterer godt
akademisk. Få med eventuell utveksling.
Arbeidserfaring
Trekk frem relevante ansvarsområder fra heltids- og
deltidsjobber, evt. verneplikt. Bruk mest plass på dine
viktigste erfaringer. Få frem resultater.
Verv, kurs og frivillig arbeid
Dette kan være vel så relevant og viktig for arbeidsgiver
og bør presenteres på samme måte som arbeidserfaring.
Fokuser på dine ansvarsområder og evt resultater du har
oppnådd.
Bruk omvendt kronologi (siste erfaring først) på utdannelse og arbeidserfaring. Hvis du er nyutdannet er det
naturlig at utdannelse/skolegang presenteres før arbeidserfaring. Unngå ”hull” – dvs. perioder uten jobb eller
studier. Har du brukt et halvt år på å reise jorden rundt,
så fortell det! Ikke glem at alt som står på din CV forteller
noe om hvem du er! For eksempel sier ofte mailadressen
din og hvilke interesser du oppgir mer enn vi tror.
Språk
Eksempel på gradering kan være:
”Morsmål”, ”flytende”, ”meget god”, ”god”.
Bilde
Bilde har blitt vanligere, og mange mener at CV med
bilde virker mer personlig. Bedrifter og rekrutteringsfirmaer har ulike meninger i forhold til bilde, så her
finnes ingen fasit. Hvis du ønsker å bruke bilde må det
være kvalitetsmessig godt, ha riktig størrelse og være
passende i jobbsammenheng.
IT-kompetanse
Du er vokst opp med IT-løsninger, og evnen til å sette seg
inn i IT-løsninger er ofte et av dine sterkeste kort! Nevn
programvare og spesielle verktøy du er kjent med.
Kontaktinformasjon
Bruk profesjonell e-postadresse, for eksempel
student.bi.no. Sivilstatus er ikke påkrevet.
Referanser
Vi anbefaler ofte “referanser oppgis på forespørsel”.
Dette gjør det enklere for deg å forberede dine referanser
før de eventuelt får en telefon fra arbeidsgiver.
Interesser
Forteller litt om deg som person.
Nøkkelkvalifikasjoner
Noen mener at man som nyutdannet ennå ikke har
opparbeidet seg spesielle ”nøkkelkvalifikasjoner”.
8
Christian M. Heimdal
Adresse: Nydalsveien 37, Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: +47 46 41 00 12
Fødselsdato: 15. april 1992
UTDANNELSE:
08.13 – 08.15
MSc in Strategic Marketing Management, Handelshøyskolen BI, Oslo
- Spesielt relevante fag: Strategic Management, Brand Management, Applied Business Ethics, Marketing Finance
- Master Thesis i samarbeid med Jotun. Fokus på forretningsutvikling gjennom analyser av markedsutviklingen i nytt segment.
- Vinner av BI’s casekonkurranse “Doing Business in China”
Høst 2014
Università Bocconi, Milano
- Utveksling som del av mastergraden ved BI. Blant annet kurs i internasjonal business.
08.10 – 06.13
Bachelor i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI, Stavanger
- Spesialisering innen prosjektledelse.
- Bacheloroppgave om oppstart av nytt butikkonsept – fokus på prosess og strategi.
08.06 – 06.09
Norges Toppidrettsgymnas, Bærum
- Allmenne, økonomiske og administrative fag. Spesialisering i håndball.
ERFARING:
06.13 – d.d
Markedsmedarbeider deltid, Laboremus Software Solutions, Oslo
- Delansvar for utarbeidelse av markedsstrategi og profilering. Identifisering av prospekter for videre bearbeidelse.
10.10 – 04.13
Kundekonsulent deltid, Peppes Pizza, Stavanger
- Kundebehandling og mersalg per telefon.
06.11 – 08.11
Kundebehandler/rådgiver, sommer. DNB, Forus
- Henvisning av kunder til investeringsrådgivere. Assistere ved vanlige banktjenester.
08.09 – 06.10 Førstegangstjeneste med toppidrettsstatus ved LFK Kjeller, Idrettstroppen
06.04 – 08.09
Diverse sommer- og deltidsarbeid
Butikk/selger, call-senter, servering/hotell. Erfaring med kundebehandling og salgsprosesser. Lærte å mestre
stressituasjoner, og gi profesjonell service.
VERV OG FRIVILLIG ARBEID:
09.13 – 09.14
Klasserepresentant for MSc in Strategic Marketing Management. Sitter i master chamber. En viktig del av denne
rollen innebærer å opprettholde god kommunikasjon med både medstudenter og skolens ledelse. Erfaring med
strategiarbeid, kommunikasjon og organisasjonsarbeid.
11.13 – dd Norges Røde Kors Hjelpekorps, Oslo. Innebærer blant annet sanitetsvakt på ulike idrettsarrangement.
Utstrakt kursing i førstehjelp. Sertifisert Hjerte-lungeredningsinstruktør.
DIVERSE:
Språk:
IT-kunnskaper:
Interesser:
Behersker engelsk flytende både muntlig og skriftlig.
Erfaren bruker av MS Office, SPSS, web-publisering.
Reise, generell kulturinteresse. Tidligere aktiv håndballspiller i 1. divisjon.
REFERANSER:
Referanser oppgis på forespørsel.
9
Vil søknaden din bli lagt merke til?
Alle søknader du sender må skreddersys den jobben du søker på. Arbeidsgivere skiller raskt en
masseprodusert generell søknad fra den som er gjennomarbeidet og genuin.
Pass på at søknaden ikke blir en gjentakelse av CV-en.
I søknaden bør du i stedet utdype opplysninger fra CV-en.
Hvilke erfaringer fikk du gjennom deltidsjobben som vil
være nyttig i den stillingen du søker på? Konkrete eksempler
som viser at du har de egenskapene bedriften ser etter
gjør søknaden din både mer troverdig og ikke minst mer
spennende å lese.
• Oppfølging etter første henvendelse er ditt ansvar
• Vær beredt til et eventuelt møte eller samtale
Ditt bidrag
Mange bruker mye og viktig plass i jobbsøknaden på
å fortelle om hva bedriften og jobben kan gi – hva en
forventer å lære og hvordan jobben kan gi praksis til
teoriene. Husk at dette er din søknad til bedriften, så da
må du ikke glemme å fortelle om hva du kan gi. Dine
bidrag og talent må frem i lyset! Husk at bedriften utlyser
en stilling på bakgrunn av et behov de har. Du må vise at
du kan fylle dette behovet!
Du må vise at du har satt deg inn i hva bedriften står
for, hva de gjør, hva stillingen innebærer og hvilke
arbeidsoppgaver som virker spesielt relevante og
spennende for deg. Søknaden må med andre ord
tilpasses og skreddersys til stillingen.
Bruk eksempler
Analyse av stillingsannonsen
Mange gjør den feilen at de ramser opp ulike egenskaper
de mener de har uten egentlig å ”bevise” at det stemmer.
Klarer du derimot å vise at du har egenskaper som for eksempel ”initiativrik”, “serviceinnstilt”, “nøyaktig” og “analytisk” gjennom å knytte dem til konkrete situasjoner fra
for eksempel skolesammenheng, verv og arbeidserfaring,
vil din søknad med en gang skille seg ut i mengden.
Ta utgangspunkt i stillingsannonsen når du skal utarbeide en søknad. Tenk på stillingsannonsen som en
eksamensoppgave som du skal besvare. Analyser teksten
nøye. Hva spør de etter i annonsen? Hvilke kompetanser
ser de etter? Hvilken informasjon finner du om bedriften
og stillingen i annonsen? Hvorfor mener du at denne stillingen passer for deg? Søknaden må vise at du har lest
stillingsannonsen godt. Stillingsutlysninger er normalt
basert på firmabeskrivelse, jobbeskrivelse/innhold og
kravspesifikasjon. Les nøye gjennom hvilke erfaringer og
egenskaper som er viktigst i jobben, og finn eksempler
som viser at du har det som skal til for stillingen. Prioriterte oppgaver blir ofte listet opp først. Ikke fortvil om du
ikke kan innfri samtlige ønskede kvalifikasjoner. Les også
mellom linjene – språkføringen i annonsen kan kanskje
gjenspeiles i din søknad.
Elektroniske søknader
• Gjør en test på forhånd. Kan du lagre og gå tilbake
eller ikke?
• Ha alle dokumenter scannet og klare
• Pass på at du har god internettforbindelse
• Bruk tid på å fylle ut søknaden. Det synes!
• Ring hvis du har spørsmål, har gjort en feil eller ikke får
bekreftelse på mottatt søknad
• Husk at det er mange som kommer til å lese søknaden
din i løpet av rekrutteringsprosessen
• Vær ærlig
Er ikke din “drømmejobb”utlyst?
Du kan sende en såkalt åpen søknad til en interessant
bedrift, til tross for at en stilling ikke er utlyst. Her kreves
det gode forberedelser, men dette kan lede til spennende
jobbmuligheter.
• Velg ut aktuelle bedrifter du ønsker å bearbeide
•Skaff informasjon. Bruk bekjente, søk på web og bruk
informasjonsbaser
• Identifisér hvem i bedriften som er riktig person for å
ta kontakt
• Fortell hvorfor du ønsker å jobbe akkurat her. Legg
vekt på hva du kan bidra med og hva som motiverer
deg med akkurat denne bedriften
Ringe?
Har du relevante spørsmål kan du ringe kontaktpersonen.
Dette viser at du er interessert i stillingen og du har
samtidig muligheten til å skille deg ut. Dette er en god
anledning til å få gitt et godt førsteinntrykk, så forbered
deg godt. Les stillingsbeskrivelsen nøye og reflekter
rundt hva du eventuelt lurer på, ikke spør om ting du lett
kan finne svar på selv. Notér navnet på den du snakker
med slik at du kan vise til samtalen i søknaden.
10
Strukturér søknaden
Ditt navn og adresse
Bedriftens navn og adresse
Sted, dato
Overskrift
Jeg viser til annonse i /utlysning på ...., og eventuelt samtale med...,
og søker på stillingen som.....
Få fram din motivasjon og ditt engasjement for denne arbeidsgiveren
og stillingen.
Fortell hvorfor du vil ha denne jobben! Er dette drømmejobben
din, så må du få det frem! Trekk frem hva det er ved bedriften som
appellerer til deg! Arbeidsgiver ønsker raskt å vite hvorfor de skal
velge deg, så ikke spar argumentasjonen til slutt. Fortell derfor hva du
kan bidra med i jobben. Eksempel: Beskriv din kjennskap til bransjen
gjennom utdannelse og arbeidserfaring. Oppsummer kort din
kunnskap og ressurser som du kan bidra med i stillingen. Utdyp med
eksempler i de neste avsnittene.
Trekk frem din faglige bakgrunn og hvorfor den er relevant i
forhold til stillingen. Bruk gjerne thesis/avsluttende oppgave eller
prosjektoppgaver som kan være nyttig kunnskap i jobben du søker.
Trekk frem relevant fagkunnskap fra BI og eventuelle gode resultater
fra aktuelle kurs. Du kan også trekke inn interessefelt og andre ting du
mener er spennende ved deg. Få gjerne frem dine personlige evner i
forhold til å jobbe selvstendig og i team i sammenheng med det som
vektlegges i stillingen.
nye utfordringer,
«Jeg motiveres av å ta på meg
urve i min
ngsk
og ønsker å ha en bratt læri
et tverrfaglig
av
del
en
e
vær
ne
jobb! Det å kun
ring med og
erfa
team er noe jeg både har god
ner til at
grun
ige
vikt
er
e
dett
og
motiveres av,
mmet.»
ogra
eepr
jeg søker nettopp dette train
«Min bachelorgrad i økonomi og administrasjon har gitt innsikt i viktige prinsipper for forretningsforståelse- og utvikling. Gjennom min
deltidsjobb i Posten er jeg aktiv bruker av deres
CRM-system. Dette har gitt nyttig erfaring med
å prioritere henvendelser og oppgaver.»
Fremhev og utdyp deltids- og heltids arbeidserfaringer og eventuelle
organisasjonserfaringer fra din CV – dette gir arbeidsgiver forståelse
av at du har kjennskap til oppgaver som relateres til stillingen. Unngå
oppramsing av erfaringer og egenskaper. Det er bedre å utdype
spesifikk erfaring og fortelle om eventuelle resultater du har oppnådd.
Fremhev noen egenskaper du har som ”matcher” utlysningen, eller som
du mener kan være viktige. Eksempel: Vis at du er strukturert ved at
du har lyktes i å kombinere jobb og skole, holder deg faglig oppdatert
gjennom tidsskrifter, ditt engasjement gjennom foreninger og verv etc.
«Jeg anser gode teamegen
skaper som svært
viktig for å lykkes som trai
nee. Mine teamegenskaper ble synliggjort
gjennom min rolle
som låseansvarlig på KIW
I. Da jeg overtok dette
ansvaret var personalgrup
pen preget av dårlig
motivasjon og organiseri
ng. Gjennom dialog med
ansatte og ledelsen bidro
jeg til å snu dette og vi
ble kåret til Årets Butikk
samme år.»
Avslutningsvis kan det være aktuelt å bekrefte din interesse for
stillingen. Oppsummer gjerne ditt ønske om å kunne utvikle deg i
selskapet og bidra som en ressurs i forhold til dine erfaringer nevnt
ovenfor. En positiv avslutning er viktig og må stå i stil med din
motivasjon for å jobbe i bedriften.
utvikling hos
«Jeg vil gjerne bidra til videre
sjonen av
bina
kom
at
er
men
jeg
og
,
dere
erfaring og
,
skap
unn
fagk
min motivasjon,
e viktige bidrag
vær
kan
er
skap
egen
ge
onli
pers
til dere. »
11
Mestrer du intervjuet?
Intervjusituasjonen er utfordrende; du må balansere skryt og beskjedenhet, og du må både selge og
avsløre. Ærlighet og troverdighet er gode egenskaper, derfor er det viktigere å være genuin og interessert
enn å svare det du tror intervjuer vil like å høre. Å ansette noen innebærer alltid en risiko for bedriften,
og din jobb under intervjuet blir å gjøre det mest mulig ”trygt” å ansette nettopp deg!
Ofte gruer man seg unødig til intervju. De fleste
intervjuere vil prøve å legge til rette for en god og
trygg atmosfære. Selv om det er hyggelig og avslappet
må du ikke glemme det viktigste, nemlig å selge deg inn
som kandidat til jobben. Se på dette som en flott sjanse
til å vise hvem du er og hva du kan bidra med!
De fleste jobbintervjuer følger noenlunde samme mal,
selv om man kan oppleve ulik grad av struktur. Noen
vil følge en klar spørsmålsliste med forhåndsdefinerte
spørsmål, mens andre vil være mer uformelle og
ustrukturerte. Du vil garantert møte både ulike
mennesketyper og forskjellig grad av profesjonalitet.
Et godt intervju kan oppleves som både krevende og
vanskelig – det kreves at du fokuserer fullt og helt på
hvert eneste spørsmål.
Hva skjer under et intervju?
Bedriften innleder ofte med å informere om seg selv og
stillingen. Etter denne fasen vil intervjuet bli dreid mer
over på deg, og du kan bli bedt om å presentere deg
selv, din bakgrunn og din motivasjon for å søke. Aktuelle
emner for denne fasen kan være utdanning (inkludert
bachelor/master thesis), arbeidserfaring, fremtidsplaner,
familieforhold, interesser og aktiviteter utenom jobb,
samt personlige egenskaper. Egenskaper og kvalifikasjoner du hevder å ha i søknaden eller CV, må du kunne
eksemplifisere og utdype mer.
En rekrutteringsprosess kan innebære både førstegangsannengangs- og tredjegangsintervju. Her vil det
ofte være ulike mennesker du møter, for eksempel
representanter fra HR, den aktuelle avdelingen du
søker til og bedriftsledelsen. Husk å forholde deg like
profesjonelt til alle du møter hos bedriften, for du vet
aldri hvem som til syvende og sist tar beslutningen om
ansettelse.
«Hva spør de om?»
Intervjuet vil ofte avsluttes med at du får anledning til å
stille spørsmål. Hvis du kjenner til bedriften er det lettere
å stille gode spørsmål. Avslutningsvis gis ofte informasjon
om videre prosess, eksempelvis når du kan vente deg tilbakemelding, og om det planlegges flere intervjurunder.
Intervjuere kan spørre om så mangt, men du bør alltid
være forberedt på spørsmål om å beskrive deg selv og
dine egenskaper. Nyansettelser er viktige avgjørelser for
enhver bedrift, og det er derfor naturlig at bedriften
ønsker å vite mest mulig om deg som potensiell
kollega. Arbeidsmiljøloven inneholder føringer om hva
arbeidsgiver har lov til å spørre om i intervju.
Her er noen eksempler på spørsmål du kan få i et intervju:
• Hva er motivasjonen din for å søke stilling hos oss?
• Hvilke kvalifikasjoner har du som gjør deg egnet til
stillingen?
• Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
• Kan du beskrive en hindring du har måttet overvinne?
• Det er mange kvalifiserte søkere til stillingen, hvorfor
skal vi velge deg?
Gi gode svar på alle intervjuspørsmål
Vi anbefaler at du på forhånd tenker gjennom eksempler
som viser hvordan du har taklet ulike situasjoner og
utfordringer.
12
«Min sterke side er...»
Relater til
stillingen jeg
søker på
Gi eksempel på hvordan
jeg jobber strukturert
Min styrke: Strukturert
C
A
R
Pyramidemodellen viser hvordan du kan strukturere
et godt svar på intervjuspørsmål. La oss si at du får
spørsmål om å nevne din sterkeste side. For eksempel
kan dette være å jobbe strukturert. Du bør da nevne
denne egenskapen, for så å prøve å gi et godt
eksempel på en situasjon hvor du jobbet strukturert.
Deretter bør du forsøke å relatere dette eksemplet
til stillingen du søker på, ved for eksempel å si noe
om hvordan denne egenskapen kan være en styrke i
stillingen du søker på.
ONTEXT
CTION
ESULT
CAR-modellen beskriver en god måte å presentere
et eksempel. Ved å få frem omstendighetene, hva
du foretok deg og resultatet av ditt bidrag, viser du
frem din erfaring og kompetanse på en troverdig og
gjennomtenkt måte.
ansatt vil bli stilt overfor. Andre case kan dreie seg om
etiske problemstillinger eller rett og slett «brain teasers».
Som BI-student har du god erfaring fra caseoppgaver og
praktiske oppgaver – det er bare å utnytte din erfaring!
Når du beskriver gode eksempler under intervjuet blir
du oppfattet som mer troverdig og det blir lettere å
huske deg. Dessuten gjør du det “tryggere” å velge
akkurat deg. Fra psykologien vet vi at den beste måten
å forutsi fremtidige prestasjoner er å se på lignende prestasjoner fra tidligere. For intervjueren vil derfor gode eksempler være nyttige for å vise at du er rett kandidat for
jobben. Spørsmål om dine egenskaper er naturlig nok en
gjenganger, og kan vinkles på mange forskjellige måter.
Dette er en gylden anledning til å utmerke seg ved å
gjøre mer enn en oppramsing.
Bruk av tester
Bruk av tester i rekruttering har økt de senere årene.
Ofte brukes evnetester tidlig i prosessen i forbindelse
med screening av kandidater. Det finnes ulike typer
evnetester, og de fleste tester dine kognitive, numeriske
eller verbale evner. Det som ofte måles er hvor raskt og
nøyaktig du jobber. Selv om det er vanskelig å «øve» seg
på å ta evnetester vil det være en fordel for deg om du
har gjennomført slike tester i forkant. Da vet du mer om
hvordan de er bygget opp og hva du kan forvente deg.
Vit at i de tilfeller hvor du tar evnetest online hjemme
i forkant av et intervju, kan du bli bedt om å ta samme
test på nytt når du er hos bedriften. Dette er for å
forsikre seg om at det ikke har forekommet juks.
Assessment Center
Dette er rett og slett en screeningprosess som foregår
over lengre tid, for eksempel 1 - 2 dager. Flere
kandidater er samlet og gjennomgår ulike utfordringer.
Eksempler på hva et assessment center inneholder kan
være personlig intervju, gruppe/-og individuelt case,
presentasjoner, evne- og personlighetstester og andre
gruppeoppgaver. Evne til samarbeid, det å strukturere
en problemstilling og å bruke sine styrker er noe av det
som måles. Assessment center blir i stor grad brukt i
stillinger for nyutdannede der det er mange søkere og
flere enn en skal ansettes, for eksempel traineestillinger,
summerinternships og i konsulentbransjen.
Personlighetstester brukes gjerne for å utdype dine personlige ferdigheter og preferanser. Når du har tatt en
personlighetstest bør du få en gjennomgang med de som
har gitt deg testen. Her går man gjerne gjennom profilen
din og du får mulighet til å utdype og eksemplifisere de
egenskapene som kommer fram i testen. Vær ærlig når
du svarer på spørsmålene. Gode personlighetstester vil
faktisk «oppdage» dersom du prøver å styre svarene, og
resultatet blir mindre konsistent. Se heller på dette som
et hjelpemiddel for deg når du skal presentere hva du
kan og hva som kjennetegner deg som person!
Caseintervju
Du kan få ulike tester eller oppgaver før, under eller etter
intervjuet. Case kan både være innbakt i et intervju eller
hovedmoment i en samtale. Noen case, såkalte «business
case», baserer seg på reelle problemstillinger som du som
13
Etter intervjuet – opp- eller nedtur?
Mange ansettelsesprosesser drar ut i tid, og ofte må du gjennom flere runder. Men til slutt kommer
prosessen i mål, og du vil få et tilbud eller avslag.
Ja – jeg fikk jobben!
• Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
• Gjeldende eller avtalt lønn, eventuelle tillegg og andre
godtgjøringer, utbetalingsmåte og -tidspunkt
• Lengde og plassering av arbeidstiden
• Eventuelle tariffavtaler
•Overtid
Gratulerer, godt jobbet! Med jobbtilbudet følger en
arbeidskontrakt, og mange har spørsmål rundt denne. Vi
får ofte spørsmål knyttet til lønn og lønnsforhandlinger.
Årlig gjennomfører vi en arbeidsmarkedsundersøkelse,
(se www.bi.no/karriere) og denne indikerer gjennomsnittslønn for nyutdannede BI-kandidater. Husk at
bransje, arbeidssted, erfaring og mange andre faktorer
bidrar til at lønnsnivået spriker. Du bør også ta faktorer
som bonus/provisjon, pensjonsvilkår og fremtidig
lønnsutvikling inn i regnestykket. Lønnsforhandling er
utfordrende, og forberedelse er også her nøkkelen.
Fikk du ikke jobben?
I løpet av jobbsøkerprosessen kan det bli mange
intervjuer, og det kan være lurt å gjøre en egenevaluering
etter hvert intervju. Hvor godt forberedt var du? Hva
fungerte bra og hva fungerte ikke så bra? Som vi nevnte
innledningsvis er jobbsøking en dynamisk og kompleks
prosess, som innebærer at flere elementer virker inn
på hverandre. Kjennskap til din personlige merkevare,
orientering på jobbmarkedet, CV, søknad og intervju
er elementer som skal klaffe. Det kan være vanskelig
å vite nøyaktig hvorfor det ikke lyktes denne gangen.
Forsøk å tenke over hva du kan gjøre annerledes videre
i jobbsøkingen. Ta et steg tilbake og forsøk å lære av
det du har vært gjennom. Kanskje du kan ta i bruk noen
andre kanaler i jobbsøkingen? Eller reflektere på nytt over
egen motivasjon og hva du egentlig har lyst til å jobbe
med? Det viktigste er å ikke gi opp, men heller bruke
ressursene du har tilgjengelig for å få gode innspill!
Noen ganger er det en stor hjelp i å sparre med noen.
Karriereservice er en slik ressurs for deg som BI-student.
Arbeidsavtale
Du må selvfølgelig sette deg godt inn i avtalen før du
undertegner, og hvis du har spørsmål eller noe er uklart
bør du raskt ta en samtale med din kommende arbeidsgiver. Ikke ta opp avtaleinnhold i intervjufasen, det er
bedre å vente til du eventuelt får tilbud/avtaleutkast.
Dersom du har flere parallelle prosesser må du være
ryddig i forhold til å takke ja/nei til tilbud. Be om tid til
å vurdere tilbud og få en klar svarfrist. Husk at avtalen
også forplikter deg, eksempelvis at du er forpliktet til
faktisk å begynne i jobben med mindre du har sagt opp oftest 3 måneder tidligere. Denne informasjonen er
basert på norsk lovgivning, og du må selv finne ut mer
om bestemmelser og normer for arbeid i andre land.
Følgende lover er særlig aktuelle: Arbeidsmiljøloven,
Ferieloven, Likestillingsloven, Folketrygdloven og
Skatteloven.
Mer informasjon finnes på www.arbeidstilsynet.no
2
1
Hva skal en arbeidsavtale inneholde?
Du skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale, og den bør
inneholde opplysninger om:
• Partenes identitet
• Hvor du skal jobbe (kontoradresse)
• En beskrivelse av arbeidet, tittel, stilling eller
arbeidskategori
• Arbeidsforholdets begynnelse, eventuelt også
varighet ved midlertidig arbeid
• Eventuelle prøvetidsbestemmelser
• Rett til ferie og feriepenger, og reglene for
fastsettelse av ferietidspunktet
DIN
MERKEVARE
ORIENTERING
INTERVJU
CV
5
3
SØKNAD
4
14
1
DIN
MERKEVARE
2
ORIENTERING
Vi er her for deg!
Ta del i våre aktiviteter gjennom HELE studietiden, da bygger du din karrierebevissthet og øker sjansen
for å få drømmejobben!
Hjelp med CV, søknader og intervju
Hjelp til å få mest mulig ut av bedriftspresentasjonene på BI
Vi har drop-in hver dag. Stikk innom, så gir vi deg
verdifulle råd og tips, enten det gjelder sommerjobb,
deltidsjobb eller fulltidsjobb etter endt studie.
Kom innom oss for råd og tips og CV-sjekk, hvordan
søke opp bedriftsinformasjon og mye mer.
Hjelp med veivalg og karriere
BI Internship – få jobberfaring som valgkurs
Vi tilbyr karriereveiledning der vi fokuserer på hva du
trives med, hva du motiveres av og hva som skal til for
at du lykkes.
BI tilbyr denne spennende ordningen på flere bachelorog masterretninger.
Karrierearrangementer
Hjelp til å finne jobb
Gjennom hele året holder vi seminarer med fokus på hva
som skal til for å lykkes i ulike stillinger.
Du får blant annet høre om karriererfaringer fra tidligere
BI studenter (alumni), om caseløsning og om assessment
center.
Enten du ser etter deltids- eller sommerjobb, internship,
trainee- eller fulltidsjobb, hjelper vi deg gjennom hele
prosessen.
Karriereplanlegging/jobbsøkerkurs på
timeplanen
Karriereservice
Bli en god jobbsøker – delta på skreddersydde karriereog jobbsøkerkurs tilpasset ditt studium! Her lærer du
jobbsøking fra A-Å, og ofte har vi med oss bedrifter på
kursene som gir deg verdifulle tips. Se på dette som ditt
karrierefag og en viktig investering i fremtiden.
Telefon: 46 41 00 12
E-post: [email protected]
www.bi.no/karriere
Facebook.com/bikarriereservice
Hjelp til å lykkes på BIs karrieredager
Delta på kursene vi holder disse dagene og du står godt
rustet til å møte bedriftene som står på stand.
15
www.bi.no/karriere