jubileumstur - Jærentreprenør AS

internavis nr. 2 2013
jubileumstur
til amsterdam
Innhold
Frå redaksjonen
2
Vinterhelsing fra Inger
3
Hans Kristian Aasland, dagl. leder
4
Kenneth Skrettingland, prosj. leder
6
Leif Jarle Vigre, driftsleder
7
Einar Vigrestad, prosj. leder
8
Valur Gunnarsson, anleggsleder
10
Per Kristian S. Haarr, prosj. leder
12
Bjarne Askvik, leder betong
13
Jan Erik Tuen,
daglig leder, Jæren Boligutvikling
14
Ingjerd Egeland, prosj. leder trainee 16
Joakim Nord-Varhaug, kalkulatør
17
Edvin Ueland, prosj. leder
18
Espen Woldstad, prosj. leder
20
Frode Kleiveland, prosj. leder
22
Jone Høyland, prosj. leder
23
Lars Kjærgaard, prosj. leder
24
Tron Gudmestad, markedsjef
25
Nordsjørittet25
Arild Bryne, økonomisjef
26
Kai Arne Aksvik, leder ettermarked 28
Herdis Moi, regnskapssekretær
29
Jubileumstur til Amsterdam
30 - 33
Ute på byggeplassane
34 - 35
Hvem er tøffest i landet her?
36 - 37
Nye folk
38 - 39
Jubilanter39
Jærentreprenør AS
Boks 54 • 4360 Varhaug
Internavis 2
Tlf. 51 79 87 00 • Fax. 51 79 87 10
Liv Hobberstad Redaktør
]
Frå
redaksjonen:
Ja. Tida går fort. Tykkjer ikkje det er lenge sidan eg heldt
på med sommarnummeret av bladet, og så er det klart for
det som skal ut før jul. Huff!
Eg fekk høve til å vera med Jærentreprenør på ein gild og
vellukka jubileumstur til Amsterdam i september. Eg var ein
av dei som ikkje hadde noko smått som venta på meg
heime, og reiste difor via Oslo. Inger henta meg kl. 4 om
fredag morgonen, og me var ikkje heime før over midnatt
søndag. Men det gjorde ingen ting, for me hadde ei veldig
gild helg.
Når har eg vore her i 10 år, og har såleis fått vore med på 3
jubileum. Først 20 års på Island, så 25 års i Barcelona og
nå 30 års i Amsterdam. Alle har vore gilde med mange
flotte opplevingar, men Island var kanskje toppen? Ein av
grunnane var nok at eg hadde mannen min då, og at me
og fekk vitja ungane som mor hadde passa på som 17
åring i 1936.
Eg vil her nytta høvet til å takka Jærentreprenør for alt eg
har fått vore med på desse åra. Eg tykkjer eg får veldig
mykje igjen for den innsatsen eg legg ned i firmaet. Takk
og for jubileumssmykke og blomar.
Elles ynskjer eg alle ei fin julehelg og eit godt nytt år
Inger Haugstad Regnskapsansvarlig
]
vinterhelsing
Tida fyk avgarde og det er igjen tid for skriving i bladet.
Nå er jula for døra og me har så smått begynt å få
haust ver. Me har hatt ein strålande sumar og tid nå
fram til vinter. Klokka er skrudd tilbake, og det vert
mørkare om kvelden. Tida er inne for å tenna lys og
rigga seg til i sofaen med ei god bok. Eg les mykje,
og det gjer meg enormt mykje glede. Bokelskere.no er
en nettstad for dei som vil dela med andre kva dei les,
og kva me meiner om dei forskjellige bøkene. Der har
en nå starta en jobb med å tenka tilbake og registrera
bøker eg har lest for 40-50 år sidan, så det er en jobb
som eg tar nå litt «pø om pø» i mørke haustkveldar.
Me har hatt ein gild tur til Amsterdam med 108 stk. Me
var heldige med veret, og kunne sitja ute både for lunsj
og med ei kveldsøl. Kjekt å vandra langs kanalane, på
blomemarknad og sjå det rike utvalget av tulipaner og
løker og fargeprakt. Ein veldig gild tur og markering av
30 år.
Jula, med alle konserter, julebord og tilstellinger nærmer seg. Eg gler meg til julefeiring med mine for fyrste
gong i ny leilighet. Kjekt å pynta og invitera gjester!
Fellesskap er nødvendig for ein fullverdig livskvalitet.
Det er i fellesskap og gode samtaler me utviklar oss, og
får nye vyer og dimensjonar.
Prøver framleis å halda meg sånn rimeleg i form. Men
når planlegging og diskusjonar om Frankfurt Maraton,
6 timers løpet og Nordsjørittet går for fullt, ser eg at
me middelmådige trimmarar kjem til kort. Men «dæ æ
jabna så dræge». Gåing og TRX er ikkje så verst det!
Eg har tiå trena, og vorte jaga rundt Ånestad med
« blodsmak i munnen».
Så vil eg bare få ønska alle ei god julehøgtid og fin
vintertid!!
Helsing frå Inger
Me har det godt her på me bur på Jæren.
Les i aviser og høyrer nytt om tyfon på Filippinene, som
har teke tusenvis av liv og lagt heile byar i ruin. Andre
stader opplever både ras, flaum og ekstremver. Då må
me ikkje syta over litt regn og vind nå, når me har hatt
så flott haust. Me får gleda oss over kvar ny dag, og
vera takknemlege for at me har det så godt.
Internavis 3
Toppasvingen, Varhaug
Hans Kristian Aasland Daglig leder
]
jærentreprenør
Nå nærmer det seg igjen årsslutt og vi er inne i det
30. året i bedriftens historie. Vi kan alle være stolte
av den jobben som er gjort i alle disse årene. Vi har
feiret 30 års jubileet for selskapet, og hadde alle ansatte med følge med på tur til Amsterdam. Dette var en
veldig kjekk opplevelse, og vi hadde en god tur med
mye sosialt og veldig mange glade kollegaer. At året i
år er det beste vi har hatt i vår 30 års historie, er en fjør
Internavis 4
i hatten til alle som jobber i Jærentreprenør. Resultatet
kommer etter at alle har lagt ned en kjempeinnsats for
selskapet over tid.
Vi har i 2013 hatt en meget stor ordretilgang som nå
har passert 425 millioner. Ordrereserve er tett
opp til 500 millioner. Det er godt å vite når vi i år får en
omsetning på ca. 330 millioner, at vi har i overkant av
et års omsetning i reserve. Vi har den siste tiden sett
at boligmarkedet har fått en avkjøling, og at ordrene
innenfor dette området har vært vanskeligere å få. Vi
må derfor, som vi alltid må, være konkurransedyktige
og komme opp med løsninger og priser som kundene
våre er fornøyde med. Den siste tiden har vi vunnet
noen kontrakter der vi har vært litt billigere enn neste
tilbyder, og har derfor følt at vi har kontrollen på hvor
markedet ligger, og at vi er konkurransedyktige.
For at vi i tiden fremover skal klare å holde vår posisjon
og ikke minst utvikle den, blir det derfor veldig viktig
at vi alle jobber sammen og finner gode og kreative
løsninger slik at vi fortsatt vil være kundens førstevalg.
Det er også veldig kjekt når vår ettermarkedsavdeling
ved Kai Arne kan melde om lavere aktivitet, for da vet
vi at kvaliteten på arbeidet som er utført i drift er bedre
og det er færre mangler. Dette er med på å gjøre våre
kunder mer fornøyde, våre leverandører mer fornøyde
og alle vi som jobber i Jærentreprenør får en enklere
hverdag.
Vi har det siste året jobbet med å konkretisere og
utvikle våre verdier. Dette har ført til en prosess der vi
har kommet frem til fire verdier, samt en posisjon. Vårt
slagord ”Jærentreprenør – en stødig samarbeidspartner”, tar vi med oss videre og det
blir kontinuitetsbæreren i dette arbeidet. Våre verdier
fremover er: Positiv – Driftig – Skikkelig – Tøff. Disse
verdiene skal være med å støtte oss når vi skal ta valg
i hverdagen. Vi har også definert vår posisjon: ”Vi skal
være gildest å være på lag med!”. Dette betyr at vi skal
være enkle å samarbeide med. Vi arbeider også for å
ha en kjekk og gild arbeidsplass. Våre verdier og vår
posisjon er også omtalt senere i bladet med definisjoner og utdypninger.
Hovedredningssentralen, Sola
For å klare å utvikle oss videre har vi igangsatt et ledertreningsprogram for administrasjonen som skal være
med på å gjøre oss beviste på den lederrollen vi har.
Vi skal være en leverandør som har god byggeledelse
og som gjennomfører våre prosjekter på avtalt tid og
til den avtalte kvaliteten. Fremdriftsstyring, kvalitetssikring, byggeledelse og ikke minst HMS er veldig viktige
faktorer når vi skal gjennomføre våre prosjekter. Med
vår lokale tilhørighet og kunnskap om markedet skal vi
kunne møte endringer raskt.
I oktober var vi en tur på Bygg Reis Deg-messen i
Lillestrøm, der vi fikk se på nye systemer og løsninger i
byggebransjen. Vi traff også en del nye mulige samarbeidspartnere som vi kan bruke i fremtiden. I samband
med turen hadde vi et kurs i etikk som var utarbeidet av
NHO. Der så vi på dagligdagse utfordringer og hvordan
ta etisk korrekte valg. Det er viktig å ta slike diskusjoner
slik at vi er klar over at det kan være etiske problemstillinger i hverdagen. På slutten av dagen besøkte
vi en byggeplass på Tjuvholmen sammen med vår
leverandør Workshop. Vi fikk oppdatert oss på hvordan
det bygges i Oslo, og hvilke utfordringer man møter på
der ved bygging på trange byggeplasser.
Jeg vil til slutt ønske alle kunder, leverandører, samarbeidspartnere, ansatte og ektefeller en riktig god og
velfortjent juleferie. Vi gleder oss alltid til solen snur og
vi får lysere dager ut på nyåret.
Hans Kristian
Internavis 5
Kenneth Skrettingland Prosjektleder
]
positiv gjeng
Det har blitt høst og vinteren nærmer seg, i skrivende
stund er det ett år siden jeg begynte «inne». Tiden fyker
av gårde, noe som vel må ses på som et godt tegn.
Med et godt miljø og så mange positive folk, er det lett
for å trives.
Her er prosjektene som jeg er med på...
Sandnes vgs
Dette er et nybygg som vi har for Rogaland fylkeskommune hvor vi også har betong og stålarbeid. Tage
og co er kommet godt i gang og har nettopp støpt
bunnplate og er i gang med kjellervegger. Her skal
det støpes fire dekk hvor tre av dem skal være spennarmert, i tillegg skal vi levere en del slipte betongflater.
Grandkvartalet
Her er vi så å si ferdig med betongarbeid og har akkurat fått støpt ei utvendig trapp og noen støttemurer.
Jeg syns ting her gikk veldig bra, og alle som var med
her gjorde en veldig god jobb.
Myklebust
Dette er to småblokker for Sola kommune som vi har
betong og stålarbeid på. Thomas og gjengen her er ferdige med det meste av betongarbeidet, og det gjenstår
bare noen påstøper på betongdekkene. Ståltak blir i
skrivende stund lagt av SL Mekaniske.
Internavis 6
Eivindsholen
Dette er ei boligblokk som Bygglaget har der vi har,
betongarbeidet hvor vi skal støpe totalt fem dekker.
Martin styrer her, og gjengen hans har nå startet på
dekke over 1. etg. Her skal det støpes balkonger som
er buet, noe som er utfordrende for å få til renner langs
ytterkanten. Vi får nok til det også og det blir nok et fint
bygg til slutt.
Til slutt vil jeg ønske alle en god jul og et godt nyttår..
Kenneth
Leif Jarle Vigre Driftsleder
]
enda bedre
Vi hører stadig oftere fra både byggherre og underentreprenører at Jærentreprenør leverer fra seg
skikkelige bygg og at vi er gode å samarbeide med. Det er selvfølgelig veldig kjekt, og vi
skal forsette med den gode jobben som blir lagt ned
hver dag. Å levere fra seg godt håndverk, enten det er
en ren betongjobb, næringsbygg eller en boligblokk,
er den beste reklamen Jærentprenør kan få. Da vil nye
spennende prosjekter komme på løpende bånd i årene
som kommer.
Vi skal samtidig være ydmyk og inrømme at vi kan
bli enda bedre. Den som mener man er ferdig
utlært vil gå på autopilot, og miste gnisten til å gå på
nye oppgaver. Det er knallhard jobbing som skal til for å
opprettholde den posisjonen vi har i markedet. Med en
slik innstilling vil vi også kunne ta enda mer markedsandeler, som jo må være en målsetting.
Uavhengig kontroll har kommet for fullt inn i 2013. Det
vil si at byggherre er pliktet til å engasjere en 3.parts
kontrollør som skal inn og kontrollere at kvalitetssystemene hos den enkelte entreprenør fungerer. Formålet
med kontrollen er at det skal være samfunnsøkonomisk
lønnsomt å bygge riktig første gang. Det er viktig å ha
ett videre fokus på dette, slik at vi kan ligge fremst i
klassen på dette området.
Da det nå nærmer seg vinter må vi huske å ta nødvendige forhåndsregler på byggeplass før vi går hjem
om kveldene. Ha vintermattene klar og gjør de forhåndreglene som må til for å få en mest mulig effektiv
hverdag. Se på værmeldigene hva som meldes i fra
dag til dag, slik at vi er forberedt.
Ellers så har jeg begynt å mosjonere til arbeid hver
eneste dag. Dersom du er heldig kan du kanskje skimte
konturene av meg på Åna-sletta i heftig driv. Nå skal
det nevnes at sykkelen har en «kraftig» el-motor, så
om turen gjør meg til en bedre mosjonist, er vel heller
usikkert. Det får tiden vise, for jeg har selvfølgelig meldt
meg på til Nordsjørittet 2014.
Når jeg først nevner Nordsjørittet, vil det neste år være
nærmest en umulig oppgave å være den som kommer
inn først med Jærentreprenør drakt. Ryktet sier at Jan
Erik Tuen har veddet så mange kasser med julebrus og
andre typer leskedrikk, at han rett og slett ikke har råd
til å tape denne gangen.
Ønsker ellers alle en riktig så fin vinter.
Leif Jarle
Internavis 7
Einar Vigrestad Prosjektleder
NÅ går
det
Internavis 8
]
Jeg er på vei til Ålgård en formiddag, og kjører som
vanlig fylkesveg 504 forbi vindmølleparken på HøgJæren. Plutselig spretter det en liten svartkledd mann
ut fra veiskulderen i det jeg kjører forbi, og viftet
febrilsk med en mappe med en rød ring på. Hva er det
nå som skjer tenker jeg, mens jeg rygger tilbake. Men
begynner å ane uråd når jeg oppdager at det er parkert
en politibil der. Ganske riktig, jeg er logget i 93 km/t
og fartsgrensen på det aktuelle stedet var visst 80.
Argumenter som at det aldri hadde vært kontroll der
før, og at jeg var den eneste bilen på veien den morgenen falt for døve ører, og jeg måtte til slutt signere
på at jeg aksepterte å bidra til statskassen med et ikke
helt ubetydelig beløp. Så nå har jeg plutselig blitt til han
som alltid kjører først i køen.
Elvebredden
På Elvebredden er det nå mellom 30 og 40 mann på
jobb, så det produseres for fullt. Vi har fått tett bygg i
blokk 8, og vi er i ferd med å lukke blokk 9. Vi ligger på
plan for de fleste aktiviteter, og faktisk litt foran plan
med noen. Anleggsleder Valur Gunnarson har vært
på prosjektet siden august og har ansvaret for at vi
får med oss alle detaljer, og at underentreprenørene
holder fremdriftsplanen. Valur liker at det er en god
stemning blant alle som arbeider på bygget, og for
å bidra til dette arrangerte vi grilling i matpausen en
fin høstdag. Vi håper at fokuset på trivsel kan bidra
til at samarbeidet blir godt, når vi etter hvert begynne
å jobbe tett innpå hverandre på begrensede arealer.
Salget av leiligheter har også her gått litt saktere enn
tidligere. Men det selges jevnt og trutt, og vi regner
med at når blokkene er reist og potensielle kunder ser
hvor flott det blir, så kommer resten av leilighetene til å
bli revet bort.
På hjemmefronten går det i sykehusbesøk for tiden.
Minstemann er en kløpper på trampolinen, men her en
dag gikk det galt. På grunn av en liten feilkalkulasjon av
sidevind og rotasjonshastighet landet han ikke på føttene som planlagt, men på den venstre hånden. Dette
resulterte i at albuen gikk ut av ledd, og det ble senere
konstatert et brudd i tillegg. Dermed ble det både operasjon og gips. Trampolinen er nå pakket langt vekk.
Ellers har eldstemann fått lappen, så nå har jeg fått
meg en ekstrajobb på kveldstid som bilberger. Dersom
noen ser en sølvgrå Peugeot 406 parkert midt ute på et
jorde så bare slapp av. Den blir fjernet rett etter jobb.
Tiden frem mot jul gir oss kortere dager og kaldere vær.
For oss som liker lys og varme er dette en utfordring,
men med travle dager går tiden fort og plutselig snur
solen og vi går mot lysere tider igjen.
Jeg vil ønske alle GOD JUL og GODT NYTT ÅR.
Meto 3
Jeg har også begynt på et lite prosjekt på Bryne. Meto
3 kalles det og er siste byggetrinn i Meto-kvartalet som
ligger like nedenfor parken. Bygget som vi skal sette
opp inneholder 7 leiligheter og byggherre er Meirigaten
as. Byggestart er i desember og 5 av 7 leiligheter er
allerede solgt.
Einar
27 MIN
9 MIN
4 MIN
40 MIN
STAVANGER
SANDNES
BRYNE
EGERSUND
ES NÅ!
BLOKK B SELG
FRØYLANDSVATNET
S I BLOKK A!
SALGSSUKSES
KLEPP ST.
TURSTI
Velkommen til Tangarholen ved
idylliske Frøylandsvatnet.
A
E GE N
WEBSIDE
Tett på d mesta - tett på d besta
MELD DIN INTERESSE PÅ:
SALGSANSVARLIG
V
TANGAR
Her skal det bygges 61 flotte leiligheter med
størrelser fra 54-144 m2 - alle med solide kvaliteter.
Her får du et av de vakreste friområdene på jæren
og togstasjonen i umiddelbar nærhet. 4 minutter
til Bryne og 9 minutter til Sandnes med tog.
Kristen Helland, tlf: 911 81 211
E-post: [email protected]
www.tangarholen.no
Christian Fredriksen, tlf: 971 80 405
E-post: [email protected]
Internavis 9
Valur Gunnarsson Anleggsleder
Fortida
Det er lørdagskveld når jeg setter meg i sofaen og
skriver disse ordene på et ark. Ute er det mørkt og
litt regn. Tankene går til hjemlandet, jeg vet at i kveld
er det storm fra nord og litt snø i luften i hjembygden
som er en liten landsby nord på Island. Byen heter
Hvammstangi, og der bor det kun 600 mennesker. Jeg
ser ut av vinduet av huset mitt, og tenker at det ikke er
så gale med en litt mørk og fuktig kveld likevel. Jeg flyttet til Norge for 14 år siden sammen med kone og fire
barn. Jeg har jobbet i byggebransjen siden jeg kom,
men karrieren startet jeg når jeg var 17 år gammel, jeg
har fagbrev og mesterbrev som tømrer, men på Island
har mange lyst til å prøve seg på sjøen, og det hadde
jeg også. Jeg var på sjøen i over 9 år på fiskebåter. Jeg
tok utdanning som styrmann i denne perioden og var
styrmann og kaptein i noen år.
1. mars 2011 hadde jeg min første arbeidsdag i Jærentreprenør, ansatt som anleggsleder i et firma som nå
I n t e r n a v i s 10
]
er 30 år gammelt. Det som møtte meg der var mange
positive mennesker som kunne bygge hus. Etter hvert
har jeg blitt godt kjent med dem, mange har vært i
Jærentreprenør i mange år og de har mange gode
historier å fortelle. Men de historiene kan kun fortelles i
ei spisebrakke på en byggeplass.
Jobben
I år 2013 har jeg vært med på fire prosjekter. Hå
sjukeheim på Nærbø, sammen med Per Kristian som
prosjektleder. Dette var rehabprosjektet som startet i
februar 2012 og som var ferdig i april 2013. Langgata
17 på Vigrestad. Boligblokk på 5 etg. 18 leiligheter med
u-etg. med stort parkeringshus. Dette stod ferdig i juli.
Prosjektleder var Jone Høyland. I dag jobber jeg med
to prosjekter. Omsorgsboliger på Søra Bråde i Stavanger. Der er Per Kristian prosjektleder. Dette er 16
leiligheter, mange fellesrom og parkeringskjeller. Dette
står ferdig i mars 2014.
Langgata 17, Vigrestad
Jeg jobber også med Elvebredden på Ålgård. Det er
40 leiligheter i 2 blokker, med parkeringskjeller i u-etg.
Dette skal stå ferdig høsten 2014. Der er Einar Vigrestad prosjektleder.
Å jobbe som anleggsleder gir meg mange forskjellige
byggeplasser og jeg treffer mange håndverkere fra
hele Europa. På et mellomstort prosjekt kan jeg treffe
mellom 50-150 arbeidere totalt. Det er fra vi starter
med graving og betong til kundene overtar bygget.
Heldigvis er ikke alle inne samtidig. En av oppgavene
som anleggsleder er å være i kontakt med alle disse. Å
huske alle navnene er en av de vanskeligste oppgavene
mine. Noen opplever at anleggsleder ikke gjør noe, at
dem bare går rundt og snakker med folk.
Sportsidioter
Den dagen jeg begynte i Jærentreprenør følte jeg
at alle i firmaet var aktive i idrett. Trond Gudmestad
informerte meg om at han var best i sykling (2011). Jeg
følte at alle drev med sykling eller løping. Dette var
skremmende for en halvgammel islending. Jeg viste
ikke helt hvordan jeg skulle takle dette, å være ansatt
i firma med så mange idrettshelter. I november ble jeg
spurt om jeg var klar til Nordsjørittet 2012, da måtte
jeg tenke fort, og jeg hadde mest lyst til å svare NEI
(hadde ikke vært på sykkel siden jeg var barn). Men
jeg svarte ja. Jeg er en av dem som ikke er redd for
å ta en utfordring. Og hvis det førte til at jeg ble en av
sportsidiotene i firmaet, så måtte det bare bli sånn. Jeg
hørte at syklistene var veldig opptatt av hvor kort tid de
brukte på rittet, men jeg kommer ikke til å skryte av min
tid, men jeg kom i mål 2012,2013, og blir med i 2014, og
har det som målsetting å komme i mål da og. Og jeg
sykler alltid med liv og helse som innsats. Jeg gleder
meg allerede.
Ferie
Vi Islendinger er veldig spontane, og planlegger f. eks
ikke feriene så langt fram i tid. Før jeg flyttet til Norge
hadde jeg sjelden hatt sommerferie. I Norge opplevde
jeg at de fleste snakket om hvor de hadde vært på
ferie, og hvor de skulle på ferie neste år. Men jeg klarte
fort å tilpasse meg denne kulturen også. Jeg føler at
det er godt å koble seg litt vekk fra jobben midt på
sommeren, og i år har jeg besøkt hele 5 storbyer; Oslo,
Reykjavik, Ålgård, Barcelona og Amsterdam. Men
likevel synes jeg alltid det er godt å komme tilbake på
jobb og treffe kollegene.
Ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
Valur
I n t e r n a v i s 11
Per Kristian Skrettingland Haarr Prosjektleder
]
juleforberedelser
Det nærmer seg jul. Jeg kom i aller høyest grad på det
da jeg i helga var på julemessa til Normisjon på
Vigrestad Misjonshus. Og på løpende bånd kommer
julemessene til både NLM og NMS på Varhaug
Misjonshus. Opplegget er som det pleier, salg av
forskjellige heimelaga ting og servering av mat. I tillegg
er det møte både fredag og lørdag. Mye folk og god
stemning. Av andre forberedelser til jul skal Varhaug
Misjonshus og Varhaug Idrettslag arrangere julekonsert
22/12. Det er Sigvart Dagsland og Karoline Krüger som
kommer. Håper på mye folk og skikkelig julestemning.
Jeg har i dag ansvaret for Søra Bråde Bofellesskap og
Administrasjonsbygget til IVAR på Grødaland. Søra
Bråde er inne i sluttfasen nå, med maling, gulvlegging
og flislegging. Arbeidet går stort sett etter planen og
I n t e r n a v i s 12
arbeidet utført ser flott ut. Jeg ønsker å benytte
anledningen til å ønske alle involverte en flott julefeiring
og takke for jobben gjort så langt.
Administrasjonsbygget skal starte rett rundt jul. Dette
er et litt spesielt bygg som skal stå på samme plass
som dagens administrasjonsbygg. Det gamle skal rives
for å gjøre plass til det nye. Litt vemodig å rive noe
Jærentreprenør bygde for godt og vel fem år siden.
Flott likevel å se at det skjer ting i området. Vi er her
med som generalentreprenør. Det betyr at prosjekteringsansvaret ligger på byggherren. Vi har ansvaret for
utførelsen på byggeplass.
Per Kristian
Bjarne Askvik Leder betongavdelingen
]
hipp hurra så tida
går firmaet vårt er
30 år!
Jeg er den eneste arbeidstaker igjen som har holdt ut i
alle disse årene. Dette igjen må jo bare bety at enten er
jeg en ”tulling” eller så er Jærentreprenør en utrolig flott
arbeidsplass.
Et raskt tilbakeblikk:
Jærentreprenør bleI starta etter at Hå Bygg gikk
konkurs. Hå Bygg var et entreprenørfirma som drev
med trelast, støperi, forskaling og tømrerarbeid etc. På
daværende tidspunkt jobba Hå Bygg på det som den
gang het Høyland Sparebank, senere SR bank
Sandnes. Da bedriften gikk konkurs fikk
Jærentreprenør tilbud om å overta byggingen av
banken. Dette var starten på min karriere i bedriften og
jeg jobba da som forskalingssnekker. Vi var 12-15
personer den gangen som har økt til 70 pr. dags dato
på disse 30 åra.
Hjemme er det også travelt. Med 2 voksne hunder og 3
valper som vokser seg sunne og friske, har jeg iallefall
ikke fritidsproblemer. Lite visste jeg at valpene måtte ha
melk hver halvtime døgnet rundt den første uka, og at
vi måtte hjelpe tispa å legge de inntil. Utrolig spennende å følge med utviklingen der de små har tredobla
vekta si på 2 uker. Går alt bra med valpene, er de
leveringsklare til jul.
Ønsker alle sammen en riktig
GOD JUL og GODT NYTTÅR !
Bjarne
I skrivende stund har vi nye spennende prosjekter på
gang hver uke i betongavdelingen. Disse vil bli påbegynt fortløpende i nærmeste framtid og utover i 2014.
Vi har det utrolig kjekt, men også travelt nå fram mot
jul.
I n t e r n a v i s 13
Jan Erik Tuen Daglig leder,
Jæren Boligutvikling
en del av Jærentreprenør
Om analytikere,
makroøkonomer og
sykling!
Nærmer seg nyttår igjen, og tid for å gjøre oppsummering av året som er gått, samt se litt videre på hva
som byr seg av muligheter og trusler i horisonten. På
eiersiden har vi i 2013 vært involvert i to prosjekter som
har hatt leiligheter til salgs, Smietunet trinn 1 og 2 (46
leiligheter) og Tangarholen blokk A og B (44 leiligheter).
På disse to prosjektene opplevde vi salget fra påske til
sommer som formidabelt, der Smietunet nå nesten er
helt utsolgt og kun en leilighet i blokk A på Tangarholen gjenstår. Blokk B ble lagt ut rett før sommerferien
og noen leiligheter ble solgt også her. I tillegg ble vår
reguleringsplan for 25 rekkehus på Vikevåg godkjent,
rammesøknad går nå av gårde og salgsstart her antas
før påske neste år. Boligprosjektet Røyneberg Gård,
som består av 32 leiligheter, og som vi har som totalentreprise for Gunnar Bore, skal overleveres til byggherre og kjøpere i starten av februar. Her er vi nå greit i
rute, og det blir et flott prosjekt med fin beliggenhet på
Røyneberg, med utsikt ut over Hafrsfjorden. På Forus
er vi også i sluttfasen med diverse rehabilitering på
bygningsmassen til Rafoss Eiendom.
I n t e r n a v i s 14
Etter sommerferien har salget av blokk leiligheter i
Norges land nærmest stoppet opp. Hva skjedde i
sommer, ny finanskrise med påfølgende krakk, eller?
Mitt svar er enkelt, ingen ny krise foreløpig, men et ord
melder seg: media! Hva skjer i media, jo en bråte med
analytikere, makroøkonomer og andre «forstå-segpåere» får ufortjent mye spalteplass, og negativitet
slår selvsagt ut i mindre salg. Og i sommer og høst er
det de som maler om hvor mye ned boligprisene nå
skal, samt andre mer eller mindre useriøse uttalelser,
som har fått vel mye spalteplass. Mange av disse har
i årevis vært negative til boligmarkedet, slik at de som
har lyttet til rådene har gått glipp av en kjempeoppgang i boligmarkedet. Mitt inntrykk er at disse såkalla
«ekspertene» bommer i 80% av tilfellene med sine tips
på oljepris, bolig-, valuta- eller aksjemarkedet. Hadde
de hatt 80% treffprosent isteden, hadde de ikke jobbet
i bank, men heller blitt rike på private investeringer,
som eksempelvis tidligere bankmann Spetalen har
klart. Og hvem av makroøkonomene som mener at det
er bedre å leie enn å eie er det nå som har sin bolig ute
for salg?
Poenget mitt er at å se inn i glasskulen og spå fremtiden er utrolig vanskelig. Det er bare å se hvordan
«ekspertene» som har utdannelse og mastergrader i
fleng, bommer med sine antakelser år etter år (noen
treffer av og til blink…). Men selvsagt er de med å
påvirke folks syn på ting. Menigmann bør for det meste
bruke sunn fornuft og tenke selv ut fra sin egen situasjon. Hvordan er situasjonen i Rogaland, har vi nå tatt
ut siste dråpe olje, eller? Men selvsagt absolutt alt kan
skje, og ofte får skrekk propaganda fra media en forsterkende effekt, slik at prisene kan falle noen prosenter i nærmeste fremtid. Så fremt der fortsatt blir tatt opp
nok olje fra Nordsjøen, og prisen på denne er brukbar,
vil vi fortsatt ha det komfortabelt her på vår grønne eng
i nord, med noen opp- og nedturer innimellom. Skulle
det motsatte mot formodning skje, at oljeprisen over tid
stuper og oljeselskapene flytter bort fra Nordsjøen og
Rogaland distriktet, da hadde også jeg vurdert å drøye
boligkjøp, og først da tror jeg vi kan oppleve fall på opp
mot 40 % i prisene, som noen spår! At vi nå opplever
utflating og noe roligere boligmarked, bør på lengre
sikt være sunt. Både byggekost og salgspriser har
gått litt for bratt oppover en stund nå. Uansett, gleder
meg allerede til våren, tror vi da går fortsatt gode tider
i møte. Slik det nå ser ut, kan det til og med ende med
Ingen skal derfor kunne si til meg at det er noe billig
«Gøy» saft jeg risikerer å tape. Om da min far, som er
lokalpatriot til tusen og æresmedlem i Brusand IL, også
har fått med seg at jeg har meldt meg inn i treningssenter i regi av erkerivalen Vigrestad IL, er det også
med en viss risiko for å bli gjort arveløs jeg nå gyver løs
på trening gjennom vinteren. Vet at Tron velger en annen taktikk, nemlig høydetrening på ski i Sirdalsheiene.
Evt unnskyldning om avbud pga høydesyke blir ikke
akseptert (ikke så mange andre unnskyldninger heller)!
Har også blitt beskyldt av kollega og økonomisjef
Bryne at det å drive med spinning kan grense til en
legning som heller mot det samme kjønn. Skal heller
bite i meg den typen mobbing fra en «treningsnarkoman» som Arild, når jeg ser potensiell premiering
halvannet år frem i tid. Uansett, erfaringsmessig kan
tørsten fort bli stor sommerstid, slik at jeg gjør et helhjertet forsøk på å avgjøre veddemålet allerede nå til
sommeren 2014. Den som intet våger, intet vinner. Ha
en fredelig og god jul. Husk etter nyttår skal vi trø på!
YNWA,
Jan Erik Tuen
Liverpool gull i mai!!!
Debuterte i fjor på Nordsjørittet, og kom 38 minutter
bak Jærentreprenørs selvutnevnte beste syklist, Tron
Gudmestad. Greit med noen utfordringer av og til, så
litt over midnatt på forrige julebord tok jeg «bladet for
min munn» og veddet med Tron en kasse med god pils
på at jeg innen tre år skal slå han i dette rittet. Går det
mot formodning Tron sin vei, vanker det en kasse med
brukbar saft til han. I år trente jeg to uker lenger og
forbedret tiden med fire minutter. Tron derimot merket
presset og viste allerede i år svakhet. Han skyldte på
forholdene og syklet 18 minutter saktere, dermed er
avstanden nede i 16 minutter med to år igjen å avgjøre
det på. Istedenfor å gjøre som de to forrige åra, nemlig
å starte forberedelsene to måneder før, har de nå
startet elleve måneder før, og det ble tatt flere sykkelturer sommer og høst i den flotte naturen vi har rundt
oss. Har nå i høst også tørket støv av tredemøllen som
ble anskaffet for fire-fem år siden, og som har hatt en
avskrivningsgrad på ca 1000,-kr per tur. Nå når høststormene nærmet seg, gikk jeg til det drastiske steget å
kjøpe et halvt års abonnement på treningssenter. Nytt
med spinning for meg, og første økt var såkalla intervalløkt. Fikk beskjed å starte på 82% av makspuls, for
så å stige til 84-85-86. Prøvde med rask hoderegning
(220 – alder x 0,82), for så å måle pulsen i 15 sekunder
og multiplisere med 4. Ble relativt komplisert etter hvert
som jeg ble sliten, og innså da hvorfor alle satt med
hver sin pulsklokke, så da måtte det også anskaffes.
I n t e r n a v i s 15
Ingjerd Egeland Prosjektleder Trainee
julestemning!
Nå nærmer det seg årstiden som jeg syntes er den
kjekkeste av alle. Samtlige oppdaterer status på
Facebook med kommentarer som regn, nyfallen snø og
dårlig brøyting, av de som er så uheldige å ha ansvar
for det. Nå kan vi altså bruke tiden på julegaver,
julebord og ikke minst oppgaven å finne ut om en skal
ha gran, edel eller falskt juletre i år. Påmeldingen til
Nordsjørittet er i boks og en kan bare håpe på at det
ikke tar fult like lang tid som i år.
Jeg har fått mine egne prosjekter og dagene flyr
avgårde. Hjernecellene får brynt seg på mange
spørsmål om detaljer og løsninger på utfordringer som
oppstår på byggeplass og i prosjekteringsfasen.
Jaasund:
På Tananger skal vi bygge en parkeringskjeller hvor det
utfra det skal leveres noen små leveranser fra andre
fag. Dette er en jobb for Selvaag Bolig, hvor de selv
skal levere leilighetsmoduler over det fine vi skaper i
bunn. Betongarbeidene går etter planen. Det skal
bygges 3 blokker på en tomt hvor det er god plass til
rigg og parkering. Ettersom min første tur endte opp
med bot og ett par prikker på sertifikatet, har jeg latt
Edvin få reise inn så mye som mulig. Terje og Edvin
finner ut av det meste foreløpig. Etter hvert når mer fag
dukker opp på byggeplass, skal jeg kjøre fint og
pyntelig inn for å kunne ha kontroll på hva som foregår
på Tananger.
Trelasten Kleppe:
Prosjektet på Trelasten på Kleppe er ei blokk med 15
leiligheter. Pr i dag er det solgt 6 leiligheter og vi venter
på at det skal gis klarsignal for prosjektet. Grude Bygg
har hele tomten og skal bygge eneboliger og tomannsboliger på resten av tomten. Prosjekteringsfasen er
startet og Espen W er min høyre hånd når det skal ses
på muligheter og utfordringer for dette prosjektet.
Grandkvartalet, Bryne:
På Grandkvartalet har Tage og gjengen reist avgårde til
neste prosjekt. Tømrer er godt i gang med sitt. Dette er
Espen W. sitt prosjekt og jeg har følget med siden jeg
I n t e r n a v i s 16
startet i Jærentreprenør i april i år. Espen W. satte i
gang en samling med noen av fagene som skal jobbe
på Grandkvartalet videre, hvor vi tok opp fremdrift,
byggeplass og rutiner som vi gjerne ønsker og bruke
her. Ellers har vi har hatt ett tilvalgsmøte for å prøve å
luke ut evt mangler og misforståelser som har dukket
opp.
Ellers vil jeg takke alle for en kjempekjekk tur til
Amsterdam. Som ny observerte jeg at Jærentreprenør
er en sammensveiset gjeng som tydelig setter pris på
arbeidskollegaene sine.
Ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår.
Ingjerd.
]
KALKULASJON
Joakim Nord-Varhaug Kalkulatør
]
Da er det et halvt år siden sist Jærentreprenør-nytt, og
på tide å skrive noen ord igjen. Det er fremdeles godt
trykk i forespørsler på prising. Spesielt på byggfag- og
betongentrepriser. Vi har også prist noen totalentrepriser på blokker, blant annet to proskjekt for
Stavanger Boligbyggelag som vi dessverre ikke fikk.
Håper det dukker opp noen næringsbygg hvor vi kan
ha totalentreprise.
I slutten av september var vi i Amsterdam på 30-års
jubileum. Det var en kjempejille tur. Fruen fikk shoppa
og jeg fikk ha lag i mange gode kollegaer. Firmaet er
såpass stort og har så mange forskjellige byggeplasser
spredt utover, at det er alltid kjekt når vi kan samles og
treffes i sånne anledninger. Selv om det var begrenset
hvor mye jeg fikk sett av byen, så er det viktigst å ha
det sosialt!
Media skriver mye om at boligprisene vil falle fremover,
og det fører til at boligkjøperene blir avventende til å
kjøpe nye boliger, som igjen fører til at leilighetsalgene
nesten har stoppet opp i høst. Men i vår region er det
stor mangel på nye boliger, så før eller siden vil det bli
bygget mer leiligheter her. Da skal vi vær klar.
Selv om jeg tror det er lenge igjen til jul når dette
skrives, så plutselig er den der. Ønsker alle en god jul
og godt nytt år.
Joakim
I n t e r n a v i s 17
Edvin Ueland Prosjektleder betongavdelingen
]
då var det på an
igjen...
Har nå lagt bak oss en kjempe kjekk jubileums-tur til
Amsterdam. Tenk, Jærentreprenør er 30 år, og jeg har
vært med i 20 av disse åra. Spesielt, då jeg ikke føler
meg så mye eldre enn 20 år selv…..???
areal, men med bare ett stedstøpt dekke, og mye stål
til Magne og Oddgeir.
Men, tida går, og jeg holder for tiden på med følgende
ting og tang:
Her har Marian stort sett hatt med seg bare innleide
folk fra Workshop Bemanning. Det er stort sett
personer fra Polen, og mange av disse har vært innleid
hos oss siden vi startet på Tine for fire år siden.
Elvebredden – Ålgård
Tangarholen – Klepp Stasjon
Her holder Stein Erlend og resten av gjengen på med
siste rest av betongarbeidet, mens Einar har kontrollen
på resten. Travelt, men det ordner seg.
Her starter Marian som bas i disse dager, og Lars har
kontrollen på resten av faga som er med her. Marian
fungerer som bas, samtidig som han er bas på Tu skule
til den er ferdig.
Ser noe skummelt ut med været med tanke på støp av
siste del av svalganger.
Tu skule - Kåsen
Her er det Marian Job som er bas, og Jone som styrer
resten av dei andre faga. Dette er et bygg over et stort
I n t e r n a v i s 18
Dette går sikkert godt, da disse bygga ikke ligger så
veldig langt fra hverandre.
Sola VGS avd. flyfag
Dette har dratt noe ut i tid på grunn av travelt i stålbransjen, så her må vi takke for tålmodigheten. Her har
Mange «smed» laget og montert et stålfeste oppunder
et jagerfly. Flyet skal monteres på en stålsøyle som står
i et fundament som vi støpte før ferien. Det som er igjen
før vi kan montere flyet er noe tilpasning av plater på
flykroppen mot festet som vi laget. Dette er det noen
pensjonister (?) som holder på med.
Når dette er gjort, skal flyet heises opp, og Magne
montere det på søylen.
for en ståltrapp, en liten stedstøpt trapp og et par små
avlastningsplater.
Per Kristian har fortsatt kontrollen på resten her.
Emmaus – Lervig
Her skal vi starte opp i uke 46, og dette er en ren
betongjobb som vi har gjennom Stolt Bolig. Her er det
Thomas som skal starte som bas.
Dette er en parkeringskjeller med fundamenter, vegger
og søyler, der noe av veggene er bordforskaling.
Blir skikkelig tøft når det blir ferdig.
Betongdragerer og hulldekke er det Block Berge som
skal levere og montere.
Jaasund Start – Hafrsfjord
Aase Gaard – Ganddal
Dette er noen parkeringskjellere vi har for Selvåg Bolig.
Startet med en stk, blei to, og ser ut som det blir tre
stk. til sammen. Her er det Terje Stokkeland som er
bas, og dette ser det ut som han og gjengen hans får
godt til. Vi skal støpe fundamenter, vegger og søyler i
parkeringskjelleren, pluss heis og trappesjakter inkl.
trapper i tre etg.
Enda en jobb for Selvåg Bolig, der det her er stedstøpte vegger og en etg. med stedstøpt dekke. Heis og
trapperom skal være i elementer fra Hårr Betong.
Dette er også noe vi håper å få starte på før jul, i alle fall
med støp av fundamenter før frosten setter inn.
Betongdragere og hulldekker er det Block Berge som
skal levere og montere.
Satser på at dette er noe Stein Erlend og gjengen kan
starte på etter dei er ferdige på Ålgård, men det
kommer helt an på når vi kan starte opp.
Her er det Ingjerd som har den fulle kontroll på det som
ikke har med betong å gjøre.
Ting kan veldig fort forandre seg, så vi får avvente litt
og se…
Søra Bråde
Vel, vel, det er stort sett dette jeg får dagene til å gå
med. Nå gjenstår det vel bare å ønske dere alle en
riktig god jul, og selvfølgelig et like godt nytt år!!!
Her er vi stort sett ferdig med det som er med betong å
gjøre. Er bare litt småplukk igjen utvendig som Stian er
inne og tar i skrivende stund, som noen fundamenter
Edvin
I n t e r n a v i s 19
Grandkvartalet
Espen Woldstad Prosjektleder
]
fra Espen W´s penn...
Sørmarka Studentboliger, Stavanger
Studentboligene ble overlevert rett før ferien, etter en
hektisk sluttspurt. Både Lars, Ingjerd, Jesper og jeg
gikk tilnærmet fulltid på prosjektet for å bli ferdige, og
entreprenørene gjorde en kjempejobb for å få det siste
på plass. Da vi overleverte var det tilnærmet feilfritt og
med komplett FDV dokumentasjon. Da var det godt å
kunne ta en velfortjent sommerferie. Det har heller ikke
vært så mye som har dukket opp etterpå, om vi ser
bort i fra noen trøblete komfyrvakter. Her tok Hugo
Hansen i Kverneland Elektriske tak i saken på en
forbilledlig måte og bekreftet at vi hadde gjort et godt
valg av elektroentreprenør! Nye krav i Tek 10 og NEK
400 har gitt oss ny lærdom, både blant brukere og
entreprenører, noe vi tar med oss videre i nye prosjekter. Bygging av studentboliger var en ny erfaring, og
med kort byggetid var det viktig å ta i bruk prefabrikkerte elementer som plattendekker og badekabiner.
Dette sparte vi tid på, men vi ser heldigvis at vi har
forbedrings-potensiale som vi kan ta med oss i nye
Internavis 20
prosjekter. Når det er så mange boenheter vil hver
minste feil bli kostbar om den gjentar seg 124 ganger!
Men alt i alt ble det et bra prosjekt og det føles godt å
ha gitt et bidrag til den stadige boligmangelen blant
studentene i Stavanger!
Grandkvartalet, Bryne
Prosjektet består av 18 leiligheter, næring i 1. etasje og
P-kjeller. Dette prosjektet er godt i gang og eget
betongarbeid avsluttes i disse dager med utvendig
trapp og noe sliping. En stor takk til Tage og gutta
hans for en utmerket betongjobb og en svært ryddig
byggeplass! Slikt blir lagt merke til når vi har byggeplass midt i Bryne Sentrum.
I prosjektet har vi hatt to samlinger med planlegging av
framdrift og samhandling for å få en god byggeprosess. Den siste samlingen der bl.a. tømmer, tekniske
fag og maler deltok ble holdt i prosjektets nabolag,
Vidsyn på Høghuset. Med fantastisk utsikt, god lunsj
og løsningsorienterte entreprenører ga dette en god
kick-start for en god byggeprosess videre! Dette kan
anbefales!
Nå er tømmer kommet godt i gang, mange vindu er satt
i. Tekkeren er også snart ferdig. Som alle ser er dette
en trang tomt med lite lager- og riggplass – men det
som ikke kan stables i bredden må stables i høyden
– brakker for eksempel. Entreprenørene vi har med oss
gjør en god jobb og med fortsatt godt trykk på framdrift skal vi greit kunne komme i mål til vår sluttdato i
midten av april-14. Den største utfordringen nå er å få
bygget helt tett, og få på varme for uttørking etter noen
kraftige regnbyger i det siste.
Tastagaten 54, Stavanger
Dette er et prosjekt med 35 leiligheter og parkering
som vi har for Otium. Her er vi kommet i gang med
prosjektering, men salget av leiligheter har i en periode
gått tungt. Nå kan det se ut til at det løser seg slik at vi
kan gå videre med byggestart i nær framtid. Vi har
skrevet kontrakt med mange entreprenører allerede, og
dette vil bli tre flotte blokker med gode kvaliteter både i
materialvalg og utsikt. Vi ser fram til å komme i gang
med grunnarbeider og betongjobben som er relativt
omfattende.
kjekke kollegaer med «følge». Jeg gikk glipp av 25 års
jubileet, men husker fortsatt godt opplevelsene på
Island i 2003 – med besøket på restauranten med revy
spillende servitører som et absolutt høydepunkt.
Under rusleturer i sentrum og båttur på kanalen var det
mange imponerende bygg som fanget oppmerksomheten, og det var vanskelig å legge fra seg kameraet
siden motivene kom på rekke og rad. Men
geoteknikerne i byen bør nok brette opp ermene om
det ikke skal gå helt galt. Aldri har jeg sett så mange
bygg ute av lodd!
I Amsterdam ble det også tid til en sykkeltur for en del
av oss før hjemreise. Her viste Tron at han ikke bare
finner veien (og er førstemann på sykkelsetet) fra
Egersund til Sandnes, men at han også fungerer bra
som «hare» i Amsterdams gater. Det var imponerende
å se den enorme mengden av sykler i gatene, og
oppleve hvilken ro det ga i bybildet i forhold til om alle
skulle brukt bil. Det var også fascinerende å se måten
folk sykla på, ikke som trening slik vi er vant til, men
oppreist og i helt vanlige klær – mye av det samme som
en kan se i Danmarks byer. Her har vi mye å lære om vi
skal komme trafikkaoset til livs.
Takk til gode reiseledere for en godt opplagt tur!
Trelasten, Kleppe
Dette er Ingjerds første totalentreprise, og jeg er med
som prosjekteringsleder. Det skal bygges en blokk
med 15 leiligheter og dette er et bra utgangspunkt for å
lære blokk-bygging, både i forhold til prosjektledelse,
kundeoppfølging og byggeprosessen ellers. Også
tilsynelatende enkle prosjekter har sine utfordringer, og
vi har sett før at vi ikke kan ta lett på slike oppgaver.
Her er det bare å planlegge godt for å gjøre de riktige
aktivitetene i rett rekkefølge, så går dette bra!
Tur til Amsterdam
I slutten av september hadde vi en flott tur til
Amsterdam. Det var kjekt å kunne feire
Jærentreprenørs 30 års jubileum sammen med masse
Tur til Bygg reis deg i Oslo
Befaring på Tjuvholmen
I løpet av turen til Bygg reis deg på Lillestrøm fikk vi
også med oss en befaring på byggeplassen på
Tjuvholmen, ved Aker Brygge i Oslo. Her er det mye
spenstig arkitektur og de som var med oss fra
Workshop bemanning kunne fortelle om svimlende
priser både for leiligheter og parkeringsplasser. Her var
det også mange eksempler på at arkitektene sikkert
hadde fått flere JA enn hva vi kan gi de på våre tradisjonelle prosjekter!
Espen W.
I n t e r n a v i s 21
smietunet
trinn 1 & 2
Snart jul igjen og det er på tide å skrive noen velvalgte
ord om mine prosjekter.
Smietunet trinn 1 og 2
På Smietunet trinn 1 går det bra. Vi ligger på plan. Det
har ikke hvert noen store problemer av noe slag, og jeg
og Jesper jobber godt i lag. Vi kunne godt tenkt oss at
vi ikke trengte «mase» så mye hele tiden, men det
virker som om det er det som må til for at folk skal yte.
Betongavdelingen skal ha skryt for støpningen av
balkonger og svalganger. Flere har bemerket at disse
ble fine.
Det er en leilighet som ikke er solgt. Vi satser på
overlevering før påske på begge blokkene.
Vi hadde felles visning av begge blokkene, og fikk stort
sett gode tilbakemeldinger på dette. Jan Erik hadde en
god brifing, og svarte på spørsmålene som ble stilt.
Vi har hatt besøk av Arbeidstilsynet en gang, og det
resulterte i at tømrerne måtte utbedre stillaser, og
taktekker måtte utbedre sikringen av seg selv. Det har
vert en alvorlig ulykke, der det ble en klemmskade av
en ansatt hos en av våre underleverandører. Det går
bra med den skadde. Oppfordrer alle til å ha fokus på
HMS.
På Smietunet trinn 2 har betongarbeidet kommet godt i
gang. Per dato så holder vi på med dekke over 1. etg.
Vi startet opp rett etter ferien med pelearbeidene. Bjørn
er bas også på denne blokken. Jan Erik har jobbet med
Internavis 22
Frode Kleiveland Prosjektleder
]
utleie av næringsdelen i 1. etg. Dette er nå i boks. Det
er solgt 12 av 14 leiligheter. Overleveringen på denne
blokken er planlagt andre uken i august. Vi bruker stort
sett de samme underentreprenørene som på trinn 1.
Konen og jeg satte stor pris på turen til Amsterdam.
Det var første gangen jeg fikk se hvilken fin gjeng som
jobber i Jærentreprenør. Vi sitter igjen med en god
følelse og mye latter etter turen.
Ellers så besøkte vi messen «Bygg reis deg» i
Lillestrøm, som viser at det er viktig å følge med i tiden.
Det er mye nytt. Det ble også tid til noe nyttig, der vi
gjennomgikk Jærentreprenør sine verdier, med vekt på
etikk og holdninger.
Jeg har ellers ambisjoner om å prioritere litt mer
trimming til Nordsjørittet neste år, selv om det ikke blir
noe seeding fra min side. Målet må være ca. 4 timer.
Kanskje også prøve å være med på Frøylandsvannet
Rundt, som er å løpe ca. 17 km.
Da vil jeg til slutt ønske alle en god jul og et godt nyttår.
Frode
Vi holder
planen
Siden forrige JE-nytt har det blitt overlevering av
Langgata 17 på Vigrestad. I tillegg har det virkelig
begynt å forme seg på den nye skulen på Tu. Her har vi
enda til blitt belønnet med kake fra byggherren (Arne
Ove Teigen), så da kan vi nok regne med at vi så langt
har satt et positivt inntrykk i arbeidene vi har gjort frem
til nå.
Langgata 17 på Vigrestad ble overlevert i tide før ferien.
Men som vi alle strever med i denne bransjen ble det
nok litt mye opprettinger i etterkant, særlig på fellesområdet. Takket være god innsats av Valur og Lars ble de
fleste «flammer» holdt rimelig bra nede. I dag er alt
ferdig og blokken fremstår veldig flott midt i Vigrestad
sentrum, med forhåpentligvis fornøyd byggherre og
leilighetskjøpere.
På Tu Skule går det for øyeblikket veldig bra. Vi holder
planen og vel så det. Jærmester, med Odd Rune
Røyland i spissen, har akkurat startet med tømmerarbeidene. I skrivende stund går vi og venter på taket
for den første delen av bygget. Det er fabrikkerte
elementer som kommer fra Larvik. Her har vi blitt lovet
av leverandøren Lett-Tak at de skal montere 750m2
ferdig provisorisk tettet innen 5 dager. Vi ser frem til
dette med stor spenning, for nå fortjener alle å få et tak
å gå under for å puste litt innimellom.
Jone Høyland Prosjektleder
]
Det må også nevnes at Jærentreprenør selv tok på seg
arbeidene med stålkonstruksjonen på denne jobben.
Her har Magne og Oddgeir gjort en fremragende jobb.
Den lille skepsisen vi hadde i forkant, ble fort avfeid når
de startet på byggeplassen og nærmest reiste en hel
fløy av bygget på få timer. Ikke bare gjør de en kanon
jobb, de stiller på byggeplassen med topp humør og
har alltid et gullkorn på lager. Dette synes jeg er veldig
positivt, da det skaper stor trivsel.
Da dette sannsynligvis blir mine siste ord i JE-nytt, vil
jeg takke for 5 meget innholdsrike år i Jærentreprenør. I
en så flott bedrift som Jærentreprenør med så mange
gode kolleger er det jo med et visst vemod at jeg nå
finner på «nye sprell». Håper at vi treffes ved andre
anledninger i fremtiden.
Ønsker alle en fredelig Julefeirng.
Jone
Internavis 23
Lars Kjærgaard Prosjektleder
]
Et velsmurt
maskineri
Jeg vil atter en gang takke, for turen vi hadde til
Amsterdam. En herlig by, god mat, og alt som dertil
følger, for ikke minst at nevne det utrolige selskap. Vi er
godt i gang på Tangarholen. Dette er et fint og spennende prosjekt, både for utbygger, entreprenør og
kjøpere. Velkommen til alle, som skal være med på
Klepp st.
Nu er vi godt i gang med høsten, og kan derfor med
stor glede, ta det lidt rolig, med utendørs trening. For
jeg må jo sige, for et maskineri her på bruket. 4
I n t e r n a v i s 24
personer gjennomførte maraton. Og et stort til lykke til
han med beste tid, Høyland.
Er i skivende stund, på vei til Røyneberg, for at ferdigstille dette, i sammen med Espen og Jan Erik.
Ønsker alle en flott høst, og en lidt tidlig god jul. Lad
oss alle satse på at det velsmurte maskineri forsetter,
ut året og vel så det.
Lars
marked
Tron Gudmestad Markedssjef
]
Totalentreprise boligblokker: Siste oppdrag
Generelt: Vi regner så det spruter, god tilgang på
vi har fått inn er bygging av 15 leiligheter i Kleppekrossen. Vi regner stadig på nye boligblokk prosjekt. Vi
oppfatter at vi er konkurransedyktige og at våre oppdragsgivere er klar over at vi har stor kompetanse på
gjennomføring av boligblokker.
forespørsler, Merker at noen av våre konkurrenter er
«svoltne». Vi får inn noe, flyter på at vi hadde god
ordretilgang i begynnelsen av året derfor er ordretilgangen for 2013 god.
Betongentrepriser og byggfagentrepriser: Stadig forespørsler, Siste oppdrag er en
kontrakt på ca. 25 millioner på et boligprosjekt for
Sola kommune på Skadberg. Vi har et godt rennomme
som utførende på betongarbeider, opplever derfor at
vi i mange sammenhenger er en foretrukken samarbeidspartner.
Kjenner til flere spennende prosjekter som skal i gang,
vi skal ta vår del av disse. Selv om det er noen mørke
(grå) skyer på himmelen i boligsektoren, tror vi dette vil
klarne opp når vi kommer over nyttår. Vi er godt rustet
til å vinne nye prosjekter!
Takket være godt gjennomførte prosjekt, opplever vi at
vi er en foretrukket samarbeidspartner hos mange.
Næringsbygg: Stadig noe som skjer også inn forbi
næringsbyggsektoren. Har levert tilbud på noen spennende bygg der vi venter på avklaring. Men vi har et
mål om å klare å hente inn enda mer i denne sektoren.
nordsjørittet
Vi har kjøpt plasser til neste års
Nordsjøritt gjennom årets TV
aksjon. Påmeldingen er i skrivende
stund bedre enn for dette året.
Det har i altfor stor grad blitt oss
kontorrotter som er med. Herved
er utfordringen gitt til dere som
ikke regner dere som kontorrotter.
Hiv «dokke» på.
På personalmøte i høst hadde
vi besøk av Helene Lerbrekk fra
Livskraft som snakket om sunt
kosthold og sunt levesett, eller
en sund livsstil. De handler om å
komme inn i en sund livsstil, ikke
skippertak av og til. Nordsjørittet
kan være en god motivator til å
justere livstilen.
Tron
Internavis 25
marked,
Arild Bryne Økonomisjef
]
økonomi
Markedet
Ordrereserven
I den senere tid har det vært en del skriverier rundt
boligmarkedet og boligpriser. Salget har bremset noe
opp og tall viser prisene har gått ned litt de to siste
månedene. Men totalt sett for året har prisene steget
med ca fem prosent. Usikkerhet i markedet har ført til
at flere velger å selge boligen sin før de kjøper ny. Dette
vil føre til at tilbudet øker.
Vi har en solid ordrereserve på ca 480 millioner. Dette
tilsvarer et godt års omsetning, og er 100 millioner mer
enn for ett år siden.
Slik jeg ser det er det sunt at prisene har stoppet opp
litt. Det har blitt relativt dyrt med bolig. Det er ikke sunt
at prisene går til himmels. Jeg tror det vil være litt rolig i
boligmarkedet frem til jul, men at boligmarkedet vil
våkne til liv på nyåret. Rentene er lave, og kommer
sannsynligvis til å være lave lenge. Arbeidsledigheten
er svært lav (ca 2,5%), og det skal brukes mye penger
til oljerelaterte investeringer. Folketallet øker og folk må
ha tak over hodet.
Internavis 26
De største pågående prosjekter og jobber som kommer
til utførelse er i skrivende stund:
Smietunet
Prosjekt
Hva
Hvor
Smietunet
Leiligheter 31 stk
Kverneland
Avinor
Påbygg lufthavn
Sola
Røyneberg gård
Leiligheter 32 stk
Sola
Weatherford lager
Ombygging lager
Forus
Sørabrådet
Omsorgsboliger 16 stk
Stavanger
Grandkvartalet
Leiligheter 18 stk
Bryne
Elvebredden
Leiligheter 40 stk
Ålgård
Tu skule
Skole
Tu
Tastagata
Leiligheter 35 stk
Tasta
Eivindsholen
Betong for bolig
Bryne
Myklebust
Betong for bolig
Sola
Tangarholen
Leiligheter 44 stk
Klepp Stasjon
Åse gard
Betong for bolig
Sandnes
Meto
Leiligheter 7 stk
Bryne
Sandnes VGS
Betongarbeid
Sandnes
Stolt Selvåg Emaus
Betong for bolig
Stavanger
Jåsund
Betong for bolig
Sandnes
Grødaland - adm
Kontorbygg
Grødaland
Klepp Trelast
Bolig
Klepp
Bergelandsgata
Kontorbygg
Stavanger
Sola komm.
Betong for bolig
Sola
Omsetning og resultat
Omsetningen pr oktober er ca 10 % høyere enn forrige
år og totalt for året forventer å komme opp i en omsetning på ca 340 millioner. Resultat pr oktober er også
noe bedre enn for et år siden og det er gledelig.
Marginene i bransjen er lave, men når alle står på jevnt
og godt, blir det litt igjen på bunnlinjen.
I n t e r n a v i s 27
Ettermarked
Kai Arne Askvik Leder ettermarked
Høsten har kommet og regnet plasker ned, men
byggene er tette så hva gjør nå det.
Økonomisk blir 2013 et veldig bra år for ettermarkedsavd. Vi har aldri brukt mindre penger på lekkasjer, feil
og mangler. Antall lekkasjer er mindre, vi har færre
reklamasjoner på byggene. Vi har og brukt mye mindre
penger på advokatbistand.
Vi har nylig vært på Bygg reis deg, der vi var så heldige
å få besøke en byggeplass på Tjuvholmen. Det var
interessant å se hvordan de løste prosjektene sine.
Tjuvholmen, Oslo
Internavis 28
Når det gjelder fotballen som skjer i England tror jeg
det er greiest å snakke om det som skjedde i 20122013 sesongen.
Vil takke for en fantastisk tur til Amsterdam, og ønske
alle en riktig god jul.
]
frosten er
komen
Da har vi kome et godt stykke ut i november og det er
tid for ny avis, og tid for og finne frem den lyriske åra
som Inger sier. Vekene og månedene fyker avgårde.
I år har vi hatt en fantastisk sommer her til lands, så var
vel ikke det rette året og bestille to uker til Tyrkia. Men
før vi reiste der fikk vi nyte ei kjempegod veke på Åpta i
svigerfar si hytte. Var herlig og kunne stå opp hver
morgen og ha frokost på terrassen, og nyte synet av en
blikkstille sjø. I Tyrkia var det vel varmt med godt oppi
40 grader hver dag. Men vi overlevde det og. Var herlig
og ligge på stranda og bare nyte ferie og fri. Men etter
14 dager var enda til jeg lei sol og bading.
Nærmer seg desember og den beste måneden i året,
syns jeg. Tidlig mørke kvelder, julepynta hus og levende
lys er ikke feil. Ser frem til en lang og god juleferie. I år
skal vi til Geilo i romjula. Blir kjekt med noen dager på
slalom. Nyttårsaften skal feires på Dr. Holms hotell.
]
Herdis Moi Regnskapssekretær
Frosten er komen, men vi har begynt og glede oss og
tenke på Nordsjørittet for det. Blir ny rekord neste år
med hele 22 deltakere fra Team Jærentreprenør. 3
jenter er med på laget, så det blir kjempe kjekt. Jeg
skal ikke seede meg denne gang, så jeg ser frem til
lagsykling. Gjenstår jo å se hvor mange som vil bli med
på dette. Ingjerd og meg satser på å få ligge på hjul
med Kai Arne, for og spare mest mulig krefter. Kanskje
vi må prøve oss på rulla?
Håper jo alltid på godt ver og en fin opplevelse, og
måtte den beste vinne.
Ønsker til slutt alle med familier en riktig god og
fredelig jul og et godt nytt år.
Herdis
I år fyller Jærentreprenør 30 år, det ble feiret med
jubileumstur til Amsterdam i september. En vanvittig
sosial og kjekk tur, som aldri vil bli glemt. Veldig kjekt
og treffe alle ansatte og ikke minst den bedre halvdel.
Vil påstå at vi er en super god gjeng i Jærentreprenør.
Tusen takk for en fantastisk tur! Gratulera til Bjarne
Askvik som har vore ansatt i hele 30 år !
Internavis 29
Jubileumsturen
Som de vil sjå av andre innlegg i
bladet, så var dette ein flott tur, og
det såg ut som både dei yngste på
laget og dei litt meir vaksne kosa
seg godt.
Me reiste med 3 forskjellige fly, og då alle var
vel framme hadde me ein felles kjempegod lunsj på Restaurant Haesje Claes, som låg vis a vis
hotellet me budde på. Etterpå var me på kanalcruise ca 1 tine. Føraren av båten orienterte
oss undervegs om dei ymse bygga og anna me
for framom, men det var det ikkje mange som
fekk meg seg. Høgtalaren var ikkje god, og det
var heller ikkje språket. Men det var ein fin tur
likevel, og kven klarar vel å huska namna på
alle kyrkjebygg og anna?
Internavis 30
Resten av dagen kunne me bruka som me ville.
Hotellet NH City Centre Hotel låg veldig sentralt
til med berre 5 minutt å gå til Damplassen. Etter
litt avslapping, var me klar for både shopping
og anna. Det er mange gilde butikkar i Amsterdam, og ein del av oss orienterte oss litt om
desse. Etter frukost neste dag var det møte for
alle tilsette NH Carlton Hotel, ein kort spasertur
frå der me budde. Her vart dei nye T-skjortene
med inskripsjon utlevert: «positiv»., «driftig»,
«skikkelig», «tøff». Eg fekk ei orange med positiv på, noko eg sette pris på.
Etter dette møtet var det fri resten av dagen, til
me skulle møtast i resepsjonen for å gå til «Pasta
E Basta» for festmåltidet. Dette var ein spesiell
restaurant der servitørane var musikk studentar,
som innimellom maten underheldt oss med flott
song. Maten var og spesiell med mange rettar
til Amsterdam
som smaka godt. Men det var ganske mørkt i
lokalet, så eg tykte ikkje alltid det var like lett
og sjå kva som låg på alle fata. Mørkret gjorde
og at det ikkje var lett å fotografera. Eg prøvde
fleire gonger å få eit bilete av dei som song, men
med mørkt lokale og mørke klede vart ikkje
dette vellukka.
Å heidra dei tilsette, høyrer og med på ein
jubileumsfest. Bjarne, som har vore i firmaet i
alle dei 30 åra, var først. Han fekk saman med
oss andre ein symbolsk blom; tulipan i tre.
Resten fekk venta til me kom heim. Men eg som
hadde vore i 10 år, fekk litt meir enn tulipanen;
eit gullsmykke forma som den første logoen til
Jærentreprenør. Jippi, dette var stas!
(Eg er komen så pass høgt i alder, at det vert
nok neppe meir heider til meg, men Inger har
sagt eg skal få vera med så lenge eg ikkje treng
rullator).
Då festen her var over, var ikkje klokka så
veldig mykje, så mange tok seg ein ekstra by
runde. Veret var jo fint, så det var godt berre å
vandra litt rundt og strekka føtene. Men det var
og veldig mange gilde ute plassar som hadde
opent...
Etter ein sein og lang frukost på søndagen,
hadde dei fleste av oss god tid til flyreisa heim.
Inger og eg såg oss om både i museum, kyrkjer
og butikkar. Her var det ikkje mykje som var
stengt på ein sundag.
Takk for ein vellukka jubileumstur til Amsterdam frå alle oss som var med.
Liv
I n t e r n a v i s 31
Frå den kjempegode lunsjen på fredagen
Internavis 32
Litt frå festkvelden
Internavis 33
Sandnes VGS
UTE PÅ BYGGEPLASSANE
Gildt å vera ute å treffa gutane på jobb. Hadde først ein
tur til Smietunet og møtte Erik og Andre. Reiste så til
Elvebredden for å treffa Asbjørn. Gløymde å ringa
basen først, så det vart bomtur. Asbjørn var flytta over
til Sandnes vidaregåande. Men det var fint ver, så det
gjorde ikkje så mykje. Men på heimvegen vart eg minna
om kva årstid me var kome til.
Har og møtt den nye kranføraren Andrej i Eivindholen
og så til sist Asbjørn og Markus på Sandes
Vidaregåande. På vegen heim svippa eg innom på
Internavis 34
Klepp og Tangarholen. Gildt når byggeplassane er så
«nimme». Eg er ikkje så veldig glad i å køyra rundt der
eg ikkje er kjent.
Eg vert like imponert kvar gong eg er på ein byggeplass og ser kor mykje jern som må til, kor mange
krinkelkroker det i grunnen er på eit bygg og ikkje minst
den gode tonen som er mellom dei tilsette. Eg trur og
at arbeidsmoralen er høg, og det må sikkert vera
mange som kan verta «månedens morgenfugl».
Liv
Tu skule
Internavis 35
Hvem er tøffest i
Internavis 36
landet her?
Verdiene våre skal gjenspeile hvem vi er. Det er de vi skal styre
etter i Jærentreprenør. De skal sikre at vi gjør tingene riktig og
oppfører oss slik at kundene er fornøyde. For mange er dette
helt naturlig, men det er fort gjort å glemme seg av en gang i
blant. Eller ha en dårlig dag. Vi blir også stadig flere medarbeidere. Ikke alle kommer fra Jæren. Derfor er det enda
viktigere at vi har tydelige verdier å styre etter. Vi skal være en
bedrift, ett lag. Da er vi sterkest, både i konkurransen om
kundene og de flinkeste folkene.
Positive, skikkelige, tøffe og driftige handler om å strekke seg
litt lengre. Om å bry seg, ta hensyn og gjøre tingene riktig. Men
også om å tørre mer, om å stå på når det kreves, og om å satse.
Vi har utviklet oss mye og skal videre. Målet er å være gildest å
være på lag med.
I Amsterdam introduserte vi verdiene. De er fundamentet vi skal
bygge på. Grunnmuren. Verdiene kan vi bruke på mange måter.
Både som felles tiltak for hele bedriften, og som rettesnorer for
hver enkelt av oss hver eneste dag. Her er noen idéer til
hvordan:
Positiv – jevnlige oppmuntringer, kjappe replikker og godt
humør er medisin for både kolleger og kunder. Å snakke fint om
bedriften, om hverandre, om kundene og prosjektene skaper
selvtillit og lyst, og det blir enda enklere å møte utfordringer
med en holdning om at dette får vi til.
Driftig – vi får det gjort. Gode forberedelser, tett samspill
med samarbeidspartnere og kunder, og gode systemer sikrer at
vi unngår misforståelser og kan jobbe smart og effektivt. Det
handler både om sikkerhet og lønnsomhet. Dukker det opp
utfordringer tar vi ansvar og finner løsninger. Gjerne ved å tenke
nytt og annerledes.
Skikkelig – du kan stole på oss. En stødig samarbeidspartner har vært slagordet vårt i mange år. Det handler
selvsagt om å holde det du lover. Men også at det skal se
skikkelig ut rundt deg – utstyret skal være i orden,
arbeidsplassen skal være ryddig. Vi skal være enkle å forholde
oss til og tydelige i våre krav til samarbeidspartnere.
Og sist, men ikke minst, – Tøff. Tøffe i hodet har vi sagt.
Modige nok til å tenke annerledes og alltid velge det enkleste og
mest opplagte. Det er lov å feile – en gang. Tøffhet handler også
om rettferdighet. Det krever mot å gi beskjed når noe er galt. Vi
tør og vi står sammen om de gode holdningene. Det gir styrke.
Bruk verdiene når du planlegger. Når du er i tvil om hva som er
riktig. Når du stiller krav til dine medarbeidere – og til deg selv.
Er det i tråd med verdiene, er det sannsynligvis riktig!
I n t e r n a v i s 37
Nye folk
Andrej
Kukolovic
Erik
Laland
Andre
Skrettingland
Sirevåg
Asbjørn
Risa
Internavis 38
Andrej Kukolovic 38 år er frå Litauen, og
starta som kranførar
I oktober. Han har kone og 2 barn, og har
kjøpt seg hus på Pollestad.
Andrej har vore i Norge ca 10 år. Starta med
jobb i gartneri på Hinna, har vore sjåfør
både for Bama og Asko. Siste jobben var
hos Rema 1000 på Klepp, før han tok
eksamen på Kranførarskulen i Gjesdal.
Då eg møtte han på byggeplassen i
Eivindholen, var han oppteken med jernbinding. Han trives godt i firmaet, og seier
han har veldig gilde medarbeidarar, og ser
fram til å verta betre kjent med resten av
arbeidarane i Jærentreprenør.
Då eg spør om livretten, svarar Andrej
«litauisk komle». (Den har eg ete på tur til
Litauen, og den liknar på vår. Men den er
mykje fastare og er fylt med kjøtt).
Hobbyen han har hatt i mange år, er det
ikkje vorte så mykje tid til i det siste. Andrej
bygger nemleg fly og båtar i plast, og slike
har han laga mange av. (Og dette er eit
tidskrevande puslespel, det har eg sett hos
ein annan som hadde den hobbyen).
På spørsmål om ynskjeferie, tenker han seg
lenge om. Så kjem svaret: «Det må vera til
Antarktis, men dit kjem eg neppe».
Erik Laland er 19 år, og starta som lærling 5.
august. Han bur heime hos mor og far på
Hognestad, og har nettopp fått «lappen»
(og det var han stolt av).
Han har gått Time vidaregåande på linja
Bygg/anlegg, og tek sikte på fagbrev som
forskalingssnekkar. Eg møtte han på
Smietunet, der han heldt på med å rydda
opp i noko betong.
Erik trives veldig godt i jobben, og skryt av
dei gilde arbeidsfolka han har rundt seg.
Hobbyar var det ikkje mykje av. Han hadde
spela fotball før, men nå var han for det
meste saman med kompissar i fritida.
Livretten er pizza, og noko særleg ferieynskje hadde han ikkje.
Andre Skrettingland Sirevåg, møtte eg og
på Smietunet, der han var saman med Erik
om den betongjobben.
Det er ikkje tidt eg møter nye folk på
byggeplassen, som eg kjenner. Men det
gjorde eg her, eller rettare det var Andre
som kjente meg igjen. Han hadde nemleg
som liten leika saman med eit av barnebarna mine.
Andre er 16 år, og starta 11. november som
hjelpearbeidar. Han bur på Ogna hos mor
og far. Så langt tykkjer han jobben er gild,
og seier at etter 5 år kan han ta fagbrev .
Andre hadde heller ingen hobby, men
brukar fritida si til mekking av mopedar
saman med kompissane.
Når det gjaldt mat, sa Andre at han var
altetande, men at pizza var noko av det
beste. USA var staden han kunne tenkt seg
på ferie.
Asbjørn Risa er 18 år, og starta som lærling
5. august. Han har gått Bygg/anlegg linja på
Time vidaregåande, og tek sikte på fagbrev
som forskalingssnekkar. Han bur på Nærbø
hos mor og far. Hobbyen til Asbjørn er fiske,
og han har nett kjøpt seg båt. Han har søkt
om båtplass både i Obrestad og
Kvassheim. I Obrestad stod han på 7. plass,
men i Kvassheim kunne han kanskje få
plass. Så nå er han spent. Han tykkjer det
er gilde folk i firmaet, og likar seg veldig
godt.
På spørsmål om livretten er fisk, er svaret
NEI, det er pinnekjøtt. (Og så tek han ein
Grandiosa etter overtid) Han et litt fisk, men
ikkje all slags.
Ferieynskje: Å snorkla i Thailand med
harpun.
Markus
Pedersen
Thomas
Erga
Markus Pedersen er 18 år, og bur hos mor/
far på Nærbø/Lyefjell. Han tok til som
lærling i sommar, og reknar med å ta
fagbrev som forskalingssnekkar. Han har og
gått Bygg/anlegg linja på Time
vidaregåande, og har vore utplassert hos
Jærentreprenør både i 1. og 2. klasse. Så
han er godt kjent i firmaet, og stortrives.
Markus har musikk som hobby, der han
syng i bandet Snake Bite. Og med øving
fleire gonger i veka, vert det ikkje tid til så
mykje anna.
Livretten er taco, og ynskjestad å reisa på
ferie er USA.
Thomas Erga er 25 år og starta som
hjelpearbeidar 11. november. Han bur på
Klepp hos mor og far, men vert Hå bu før
jul. Han har kjøpt hus på Nærbø, der
kjærasten kjem frå, og reknar med å flytta
inn 16. desember.
Ferdig med vidaregåande, starta Thomas
og studera medisin. Han gjekk lei, og starta
å arbeida som stuar på flyplassen. Det er
då ganske morosamt at første
byggeplassen hans, vart nettopp på
flyplassen. Og her trives han godt saman
med Rune som bas.
Thomas sin hobby er å spela gitar, men kun
til husbruk, seier han, då eg slår frampå om
underhaldning på julebord og anna.
Livretten er lasagne, og ynskjeferieplass er
Kambodsja.
Jubilanter
Heidar for lang fartstid i firmaet:
Til lukke med halvrunde dagar til dykk som
ikkje var med i sist blad.
55 år
Åge Raymond Høyland
25 år
Thomas Erga
17. november
16. juli
Gratulerer så mye til alle!
30 år
Bjarne Askvik
20 år
Magne Skeie
Terje Stokkeland
Edvin Ueland
10 år
Liv Hobberstad
5 år
Mario Belling
Peter Christian Bøhme
Jone Høyland
Kenneth Kartevoll
Joakim Nord Varhaug
Gunn Helen Undheim
Stig André Vigre
Internavis 39
Design/trykk: www.jprint.no
Jærentreprenør AS • boks 54 • 4368 Varhaug • tlf 51 79 87 00 • fax 51 79 87 10