Nyhetsbrev juni 2012 - A-LARM

NYHETSBREV NR 1 – ÅRGANG 17 – 2012
Ny fylkesleder Telemark & Vestfold
A-larm har ansatt ny fylkesleder for Telemark og
Vestfold, og etter forespørsel har han skrevet en
presentasjon som følger under.
Mitt navn er Idar Grotle og jeg startet å jobbe for
A-larm i begynnelsen av mars 2012.
Av utdanning så er jeg politimann. Jobbet i politiet i
35 år og har vært innom de fleste avdelinger. Dette
har gitt meg en bred faglig plattform som har
kommet godt med. I tillegg har jeg spedd på med
sosiologi som kommer vel med i min nåværende
jobb.
Årsaken til at jeg søkte A-larm var nok at
denne typen arbeid har lagt mitt hjerte nær i
mange år. Fra min tid som spaner og
narkotikaetterforsker kom jeg nær innpå
mange typer mennesker. Det som på mange
måter var den store forskjellen var at de som
ofte gikk igjen på rusfronten egentlig var
mennesker som ikke hørte hjemme i det
kriminelle miljø. De var havnet der på grunn
av rus og avhengighetsproblematikk.
Mange av de historiene som ble fortalt meg var triste
og gripende. De var ofte veldig klar over egen
situasjon men hadde ikke krefter eller støtte til å
motstå fristelsen som rusflukten gav.
Jeg har også bakgrunn som pårørende og kjenner til
det helvete som familiene til rusavhengige går
gjennom. Dette gir i dag verdifull innsikt som gjør
meg i stand til å møte fortvilelse med forståelse.
Som likemenn og brukermedvirkere har fått sin
erfaringskompetanse har også jeg fått min. Håper at
dette kan være med å bidra til en positiv utvikling
for A-larm som organisasjon, for brukere og
medlemmer.
Sunshine
I vinter inngikk A-larm i et samarbeid med Avdeling
for barn og unges psykiske
helse (ABUP), Mental Helse
og Røde Kors om
ungdomsgruppa Sunshine.
Gruppa er for ungdommer i
alderen 13-18 år, og gjør ulike
aktiviteter sammen en gang i
uka. En gang i måneden gjør
man noe «litt ekstra», som for
eksempel klatring, selvforsvar
eller bowling.
Det er fokus på at ungdommene selv skal være med
og styre hva aktivitetene skal være. Til høsten
planlegges det å reise ei helg på hyttetur. Gruppa tar
imot nye ungdommer hver gang, og tilbudet er
gratis.
Adr: Solbergveien 14 – 4615 Kristiansand | Tlf: 38 07 97 60 | Org.nr: 979683359 | Kontonr: 1503.03.52766
NYHETSBREV NR 1 – ÅRGANG 17 – 2012
Kaffepraten på Energiverket
A-larm ettervern
A-larm Agder ble i vinter invitert inn i
styringsgruppa på Energiverket, som er et
aktivitetssenter på Tangen i Kristiansand for unge
under 40 år som strever med både psykisk helse og
rusproblematikk. I forlengelsen av dette har A-larm
Agder startet opp Kaffepraten på Energiverket.
Høsten 2011 begynte A-larm å planlegge oppstart
av et nytt ettervernstilbud. A-larm ettervern vil
arbeide for at rusavhengige i rehabilitering får en
oppfølging i etterkant av et behandlingsopphold
som gir dem muligheten til å mestre en rusfri
hverdag. Vår visjon er å være ledende innen
likemannsarbeid og å gi den enkelte den
oppfølgingen den har behov for.
Vi ser at dette gir oss en mulighet til å nå ut til enda
flere, og håper og tror det vil være positivt for
aktiviteten i A-larm.
Kaffepraten på Energiverket er hver mandag fra
klokka 11 til 13.30, med en lunsjpause som vanlig.
A-larm ettervern tar utgangspunkt i et dagtilbud der
man har arbeidsoppgaver og er i aktivitet. Utover
dette ønsker vi å videreføre de gode erfaringene fra
Likemannsprosjektet, og deltakere i ettervernet vil
også kunne benytte seg av de øvrige tilbudene i Alarm. Fokus vil være å skape en meningsfull hverdag
for den enkelte som gir mulighet for
mestringsopplevelser og vekst.
For å kunne gi et tilfredsstillende ettervern er man
avhengig av et godt samarbeid med kommunale
tjenester, NAV og spesialisthelsetjenester. Vi
opplever responsen på modellen vår som positiv, og
jobber for at kommune og NAV skal prioritere
ettervern i større grad.
Aktivitet gjennom sommeren 2012
A-larm Agder ønsker å invitere store og små til
aktivitet og sosialt samvær gjennom hele sommeren.
Adr: Solbergveien 14 – 4615 Kristiansand | Tlf: 38 07 97 60 | Org.nr: 979683359 | Kontonr: 1503.03.52766
NYHETSBREV NR 1 – ÅRGANG 17 – 2012
Hver onsdag fra uke 26 til og med uke 32 kommer
vi til å gjøre ulike aktiviteter, og vi håper å se både
kjente og ukjente ansikter da! Eksempler på hva vi
planlegger er turer til Oggevann, Søgne og Bragdøya.
Se hjemmesidene våre www.a-larm.no for nærmere
informasjon og oversikt over hvilke dager vi skal
gjøre hva!
Torsdager fra 11.00- 13.30 inviterer vi til å lage og
spise lunsj sammen i våre lokaler på på
Frivillighetens Hus.
Avdeling Agder
Fylkesleder Agder Inger Lise Solberg
E-post: [email protected]
Erfaringskonsulent/likemann Reidar Andreassen
E-post: [email protected]
Prosjektmedarbeider/likemann for pårørende
Hege Skomedal E-post: [email protected]
Prosjektleder A-larm Ettervern Ingunn Ulvestad
E-post: [email protected]
Avdeling Telemark & Vestfold
Fylkesleder Telemark & Vestfold Idar Grotle
E-post: [email protected]
Erfaringskonsulent/brukerkoordinator Emil Sølyst
E-post: [email protected]
Miljøarbeider/likemann for pårørende Lena
Ausland
E-post: [email protected]
Kontaktinformasjon
Administrasjonen
Daglig leder Morten Kiledal
E-post: [email protected]
Regnskapsmedarbeider Karen Vigemyr
E-post: [email protected]
Erfaringskonsulent/Brukerkoordinator Tommy
Søyland
E-post: [email protected]
Avdeling Rogaland
Fylkesleder avdeling Rogaland Anne Lisa Dagan
E-post: [email protected]
Grafisk designer/ web medarbeider Karin Indrehus
E-post: [email protected]
Adr: Solbergveien 14 – 4615 Kristiansand | Tlf: 38 07 97 60 | Org.nr: 979683359 | Kontonr: 1503.03.52766