Klikk her, eller i bildet for å lese hele artikkelen

Logistikk_03_2013_Logistikk_02_2010 05.06.13 12.30 Side 22
Musikk til folket
– Festivallogistikk i sommersesongen
Om solen skinner over Oslo under Øyafestivalen, eller regnet plasker ned under Festspillene i Bergen
spiller ingen rolle. Når festivalsesongen sparkes i gang for alvor, går Norges ledende leverandør av
sceneutstyr hektiske dager i møte. Da g jelder det å ha oversikt over logistikken.
FOTO: AVAB CAC OG OPERAEN
22
LOGISTIKK & INNKJØP | 03 2013
Logistikk_03_2013_Logistikk_02_2010 05.06.13 12.30 Side 23
FESTIVALLOGISTIKK
starter. Deretter går det slag i slag resten
av sommeren, forteller logistikksjef i
AVAB CAC, Kjell Arne Gøransson.
Velorganisert maurtue
I disse dager står blant annet Karpe Diem,
Keane og Rod Stewart på scenen når
Norwegian Wood går av stabelen i
Frognerbadet. Når «The First Cut Is The
Deepest» og «Maggie May» runger ut av
høyttalerne foran flere tusen tilskuere, er
det Gøransson og hans kollegaer som har
sørget for at sceneutstyret er på plass.
– Det blir sendt fire semitrailere med sceneutstyr, to med lys og to med lyd fra
Vestby. Vi har lang erfaring med festivaltransport, så det meste går på skinner.
Det er klart det kan dukke opp noen
utfordringer når man for eksempel skal til
steder med dårlig fremkommelighet eller
det er dårlig vær. Når det regner, går det
ofte litte smått for scene-folka våre som
rigger. Jern og stål er ikke noe særlig å
holde på med i møkkavær, forteller
Gøransson.
Når sjåførene hans ankommer FrognerSommeren er høytid for utekonserter, og da
er taket på Operaen et yndet sted. (Foto: Den
Norske Opera og Ballett)
S
badet med sine semitrailere, er det en
strengt bevoktet port som må forseres.–
Kjell Arne Gøransson, logistikksjef i AVAB CAC.
kal du på festival eller andre
Kairo i Egypt var de der og de var på plass
musikkarrangement
uten-
ved utvalgte bensinstasjoner sammen
dørs i sommer? I så fall er
med Statoil sommeren 2011. For kort tid
sjansen stor for at det er AVAB
siden var de i Malmö under den interna-
CAC AS som står bak transport og opp-
sjonale Gran Prix-finalen, og nå står norsk
bygging av scenen som kanskje nettopp
festivalsommer for dør.
din favorittartist skal entre. Når semitrailerne ruller ut fra det 2 500 kvadratmeter
– Sommeren er høytid i vår bransje. Det
store lageret i Vestby, er de fullastet med
drar seg til for alvor første helgen i juni.
siste skrik innen lyd-, lys-, scene- og
Når Fantorangen og co går av scenen på
audiovisuelt utstyr. I 2006 da «Peer Gynt»
Miniøya 9. juni, starter nedrigging av
ble satt opp mellom pyramidene utenfor
scene og transport til neste destinasjon
03 2013 | LOGISTIKK & INNKJØP
23
Logistikk_03_2013_Logistikk_02_2010 05.06.13 12.30 Side 24
FESTIVALLOGISTIKK
AVAB CAC frakter og rigger opp scener i både inn- og utland, men i sommer er det norsk festivalsommer som gjelder. (Foto:AVAB CAC).
Alt må planlegges nøye på grunn av at
Festivalsjefen forteller videre hvordan
Til tross for at høysesongen for AVAB CAC
festivalen foregår i deler badeanleggets
pågangen før de største artistene skal på
er på sommeren, har de nok å gjøre ellers
åpningstid. Vi støter bort i mange logis-
håndteres ved god sikkerhets- og velorga-
i året også.
tiske utfordringer. En av dem er for
nisert køorganisering.
– Vi leverer leverer lys-, lyd- og sceneutstyr
– RETT FØR FESTIVALEN ØKER VI BESETNINGEN MED 25-30
MELLOMLEDERE SOM HAR ANSVARET FOR 6-700 FRIVILLIGE
SOM RIGGER, RYDDER OG SELGER.
til blant konserter året rundt, pressekonferanser, TV-produksjoner og private selskap, forteller Gøransson som blant annet
har sendt utstyr til både inn- og utland i
eksempel at all transport inn og ut av are-
– Det er mye å passe på når så mange
forbindelse med private arrangementer
naen går gjennom én kjøreport. Vår rig-
mennesker samles på et sted. Alle skal
som bursdager og bryllup.
gansvarlig har greit regime på den por-
spise, de skal gå på do osv., uttaler Roll
ten, forteller festivalsjef for Norwegian
som sammenligner det å arrangerefesti-
AVAB-bilene har blitt fraktet både i luft og
Wood, Jørgen Roll til Logistikk & Innkjøp.
valen med å bygge opp en liten by.
til vanns ut til flere kontinenter. Mens de
ble lastet om bord på fly til arrangemen-
Det er to personer som jobber med festi-
– Det er bare det at denne byen skal rives
tet, «Football for Africa», ble de sendt på
valen året rundt, men med 9 000 festival-
ned igjen. Det skal hverken stå eller ligge
lekter inn i Bjørvika.
gjester innom i løpet av helgen, sier det
igjen noe etter festivalen. Vi har i den for-
seg selv at man trenger ekstra sesongfor-
bindelse hatt et utmerket samarbeid med
sterkninger.
– Rett før festivalen øker vi besetningen
Bymiljøetaten siden 1994, og har fortsatt
arrangørene til eventbyrå og TV-selskap.
jevnlig dialog i forhold til hvordan ting skal
Vi er stort sett, på en eller annen måte,
gjøres, avslutter festivalsjefen.
involvert i de fleste små- og store arrangementer som foregår i Norge i dag. Vi
med 25-30 mellomledere som har ansva-
24
– Kundene våre er alt fra de store konsert-
ret for 6-700 frivillige som rigger, rydder
Utstyr fra A til Å
gjør alt fra å rigge opp komplett scene til
og selger. I tillegg til de 9 000 gjestene
Tilbake på kontoret på Vestby, sitter
de største konsertene, til å en dag bare
som er innom på kveldstid, er det 12 000
Gøransson og planlegger logistikken for
sende en enkelt mikrofon til Oslo Kon-
barn innom på Youngwood på formidd-
kommende arrangementer. Skulle det
serthus, forteller logistikksjefen.
dagen. Vi har dessuten tett samarbeid
dukke opp forsinkelser eller plutselig
med politi, bydelsoverlege og bymiljøeta-
mangle en sjåfør, hender det at logistikk-
Når sommerens festivaler er over, ruller
ten, så du kan si vi driver en velorganisert
sjefen selv setter seg bak rattet og tar en
trailerne ut fra Vestby igjen. Denne gangen
maurtue, uttaler Roll.
tur ut for å levere sceneutstyr.
til Trondheim og studentfestivalen UKA.
LOGISTIKK & INNKJØP | 03 2013